بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Netherlands

برنامه های استراتژیک Netherlands

برنامه تحقیقاتی راهبردی در فناوری نانو، برنامه پیشگامی ملی فناوری نانو

۲۰۰۸ - ۲۰۲۰

ماموریت

برنامه پیشگامی ملی فناوری نانو باید کنسرسیومی مشهود ایجاد کند که صحنه را برای تحقیقات عالی فراهم آورد. تحقیقاتی که امکانات کسب و کاری و تحقیقاتی را درگیر کند و پیش براند. کنسرسیوم باید در عین حال نسبت به تحولات اجتماعی آگاه باشد و به آنها واکنش نشان دهد. برنامه پیشگامی ملی تلاش می کند فناوری نانو را از طریق آموزش و تحقیقات در هلند جای دهد و موجب شکل گیری مشاغل جدید و با کیفیت بالا شود. علاوه بر این، تحلیل های دقیقی باید در مورد فرصت ها و مخاطرات فناوری نانو انجام گیرند.