بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
Norway

برنامه های استراتژیک Norway

فناوری‌نانو، میکروفناوری و مواد پیشرفته - NANO2021

۲۰۱۸ - ۲۰۲۱

اولویت ها

بخشهای اولویت دار تولید ابزارهای دقیق نانو
بخشهای اولویت دار تولید انبوه ساختارهای نانومقیاس
بخشهای اولویت دار تولید ترکیبی
بخشهای اولویت دار پردازش نانو - میکروی لیزر فوق العاده سریع