بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
USA

برنامه های استراتژیک USA

دستکاری ایمن نانوذرات مهندسی شده نامحدود (اصلاحی1)

۲۰۱۱ - ۲۰۱۳

اولویت ها

اولویت ملی تولید انرژی از طریق فناوری پیل خورشیدی
اولویت ملی روشهای جدید تشخیص بیماری و رهاسازی دارو
اولویت ملی کاهش انتشار کربن
تمرکز تحقیق و توسعه نانوذرات با نسبت طول به عرض بالا
بخشهای اولویت دار نانوذرات نقره
بخشهای اولویت دار نانوذرات اکسید فلزات