بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
پروفایل آذربایجان شرقی
شاخص ها
سرمایه انسانی
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
تعداد اعضای هیأت علمی فعال در فناوری‌نانو
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۷۹ نفر ۲۰۱۹/۰۱/۰۵ ۳rd
تعداد دانش آموختگان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو
۱۳۸۰/۰۱/۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱۸۸ نفر ۲۰۱۹/۰۱/۰۵ ۳rd
تعداد دانش آموختگان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری نانو
۱۳۸۰/۰۱/۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۱,۳۰۰ نفر ۲۰۱۹/۰۱/۰۵ ۳rd
تعداد دانشجویان دکتری پژوهشگر در فناوری نانو
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۴۶ نفر ۲۰۱۹/۰۱/۰۵ ۴th
تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهشگر در فناوری‌نانو
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۲۳۵ نفر ۲۰۱۹/۰۱/۰۵ ۳rd
تعداد متخصصان برتر استان در بین صد متخصص برتر نانو
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ ۶ نفر ۲۰۱۶/۱۰/۰۱ ۴th
علم
بازه مقدار واحد منبع تاریخ بروزرسانی رتبه
امتیاز استان در جشنواره برترین های فناوری نانو
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ ۵,۳۰۳.۲۳ امتیاز ۲۰۱۷/۰۶/۱۸ ۳rd
مقالات فناوری نانو
۱۳۹۲/۰۱/۰۲ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۳۱۱ مقاله ۲۰۱۸/۱۰/۱۴ ۳rd