بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) (اختراع)
توضیحات : تعداد درخواستهای ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو که در دفتر ثبت پتنت آلمان منتشر شده اند ولی هنوز به ثبت نهایی نرسیده اند. بر اساس سند ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15) پتنت نانویی عبارت است از پتنتهایی که حداقل یک ادعا مرتبط با فناوری نانو داشته باشند و یا پتنتی با کد طبقه بندی IPC مربوط به فناوری نانو (مانند B82) طبقه بندی شده باشد.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) (اختراع)

۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
کل جهان کل جهان ۵۵۰ ۵۶۳ ۶۴۱ ۶۷۸ ۶۸۸ ۷۲۷ ۶۸۶ ۷۴۱ ۶۹۴ ۷۰۷ ۷۲۰
۱ آلمان آلمان ۴۷۴ ۴۶۳ ۵۲۶ ۵۲۶ ۵۷۱ ۶۰۲ ۵۶۰ ۵۱۷ ۴۶۷ ۴۹۲ ۴۸۴
۲ ایالات متحده ایالات متحده ۳۶ ۳۴ ۳۱ ۷۸ ۵۰ ۷۳ ۷۰ ۱۳۵ ۱۲۹ ۱۱۳ ۱۱۲
۳ کره جنوبی کره جنوبی ۸ ۱۱ ۹ ۱۲ ۱۶ ۲۱ ۲۰ ۱۹ ۲۲ ۳۴ ۳۳
۴ ژاپن ژاپن ۱۱ ۲۰ ۱۸ ۱۳ ۱۷ ۹ ۱۳ ۲۰ ۳۰ ۲۴ ۳۲
۵ تایوان تایوان ۳ ۹ ۶ ۷ ۷ ۷ ۲ ۱۰ ۱ ۸ ۱۷
۶ سوئیس سوئیس ۱۰ ۱۷ ۲۳ ۲۰ ۱۲ ۱۳ ۳ ۱۴ ۱۴ ۷ ۹
۷ چین چین ۱ ۰ ۴ ۳ ۱ ۳ ۰ ۴ ۱۵ ۱ ۸
۸ انگلستان انگلستان ۰ ۲ ۱ ۴ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۲ ۷
۹ هلند هلند ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۵ ۵
۱۰ اتریش اتریش ۳ ۵ ۱۱ ۶ ۱۰ ۱۱ ۷ ۳ ۲ ۹ ۴
۱۱ کانادا کانادا ۱ ۱ ۰ ۰ ۲ ۳ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲
۱۲ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۴ ۱ ۰ ۲ ۲
۱۳ هند هند ۳ ۲ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۲
۱۴ روسیه روسیه ۱ ۱ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱
۱۵ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
۱۶ اسپانیا اسپانیا ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱
۱۷ سوئد سوئد ۰ ۰ ۲ ۳ ۱ ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱
۱۸ فنلاند فنلاند ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۶ ۱ ۰ ۱
۱۹ جمهوری چک جمهوری چک ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۱ ۰ ۱
۲۰ برزیل برزیل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۲۱ فرانسه فرانسه ۰ ۰ ۴ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۷ ۱
۲۲ ایرلند ایرلند ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ مجارستان مجارستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ دانمارک دانمارک ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ اسلوانی اسلوانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۲۶ بلاروس بلاروس ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۷ قبرس قبرس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۸ بلژیک بلژیک ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۹ مالزی مالزی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۳۰ نروژ نروژ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۳۱ لهستان لهستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴ ۰ ۲ ۰
۳۲ مصر مصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۳۳ اسلواکی اسلواکی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۳۴ استرالیا استرالیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴ ۱ ۰
۳۵ ایتالیا ایتالیا ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰
۳۶ سنگاپور سنگاپور ۲ ۰ ۰ ۲ ۱ ۰ ۱ ۱ ۲ ۰ ۰
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) (اختراع)