بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) (اختراع)
توضیحات : تعداد اختراعات مرتبط با فناوری نانو که در دفتر ثبت پتنت آلمان (DPMA) به ثبت نهایی رسیده اند. بر اساس سند ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15) پتنت نانویی عبارت است از پتنتهایی که حداقل یک ادعا مرتبط با فناوری نانو داشته باشند و یا پتنتی با کد طبقه بندی IPC مربوط به فناوری نانو (مانند B82) طبقه بندی شده باشد.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) (اختراع)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
کل جهان ۵۵۰ ۱۵۱ ۱۷۱ ۱۳۹ ۱۵۱ ۱۴۳ ۱۳۲ ۱۴۶ ۱۵۰ ۱۷۶ ۱۶۴
۱ آلمان ۴۷۴ ۱۳۰ ۱۴۱ ۱۱۸ ۱۳۱ ۱۲۳ ۱۱۵ ۱۱۷ ۱۱۳ ۱۳۹ ۱۱۴
۲ ایالات متحده ۳۶ ۷ ۵ ۷ ۴ ۱۱ ۴ ۱۳ ۱۵ ۱۵ ۲۸
۳ ژاپن ۱۱ ۵ ۲ ۵ ۴ ۳ ۱ ۲ ۴ ۱۰ ۸
۴ کره جنوبی ۸ ۲ ۲ ۱ ۴ ۲ ۴ ۳ ۴ ۴ ۶
۵ اتریش ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۳ ۰ ۴
۶ چین ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۲
۷ تایوان ۳ ۰ ۴ ۰ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۱ ۲
۸ سوئیس ۱۰ ۶ ۹ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۶ ۲
۹ کانادا ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
۱۰ هند ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ روسیه ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
۱۲ سوئد ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
۱۳ ایتالیا ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۱۴ انگلستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ ترکیه ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ دانمارک ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ بلژیک ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ لهستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹ نروژ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۲۰ هلند ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ سنگاپور ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۲۲ بلاروس ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ جمهوری چک ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ اسپانیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ استرالیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶ لوکزامبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۲۷ فرانسه ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) (اختراع)