بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) (اختراع)
توضیحات : تعداد اختراعات مرتبط با فناوری نانو که در دفتر ثبت پتنت آلمان (DPMA) به ثبت نهایی رسیده اند. بر اساس سند ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15) پتنت نانویی عبارت است از پتنتهایی که حداقل یک ادعا مرتبط با فناوری نانو داشته باشند و یا پتنتی با کد طبقه بندی IPC مربوط به فناوری نانو (مانند B82) طبقه بندی شده باشد.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) (اختراع)

۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
کل جهان کل جهان ۵۵۰ ۱۵۱ ۱۷۱ ۱۳۹ ۱۵۱ ۱۴۳ ۱۳۲ ۱۴۶ ۱۵۰ ۱۷۶ ۱۶۴
۱ آلمان آلمان ۴۷۴ ۱۳۰ ۱۴۱ ۱۱۸ ۱۳۱ ۱۲۳ ۱۱۵ ۱۱۷ ۱۱۳ ۱۳۹ ۱۱۴
۲ ایالات متحده ایالات متحده ۳۶ ۷ ۵ ۷ ۴ ۱۱ ۴ ۱۳ ۱۵ ۱۵ ۲۸
۳ ژاپن ژاپن ۱۱ ۵ ۲ ۵ ۴ ۳ ۱ ۲ ۴ ۱۰ ۸
۴ کره جنوبی کره جنوبی ۸ ۲ ۲ ۱ ۴ ۲ ۴ ۳ ۴ ۴ ۶
۵ اتریش اتریش ۳ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۳ ۰ ۴
۶ چین چین ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۲
۷ تایوان تایوان ۳ ۰ ۴ ۰ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ ۱ ۲
۸ سوئیس سوئیس ۱۰ ۶ ۹ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۶ ۲
۹ کانادا کانادا ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
۱۰ هند هند ۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ روسیه روسیه ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰
۱۲ سوئد سوئد ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰
۱۳ ایتالیا ایتالیا ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰
۱۴ انگلستان انگلستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ ترکیه ترکیه ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ دانمارک دانمارک ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ بلژیک بلژیک ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ لهستان لهستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۱۹ نروژ نروژ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۲۰ هلند هلند ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ سنگاپور سنگاپور ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۲۲ بلاروس بلاروس ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۳ جمهوری چک جمهوری چک ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۴ اسپانیا اسپانیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ استرالیا استرالیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۶ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۲۷ فرانسه فرانسه ۰ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) (اختراع)