بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو (استاندارد)
توضیحات : استاندارد عبارت است از مجموعه ای از قواعد، دستور العمل ها یا توصیف ها برای یک فعالیت، فرآیند یا نتایج آنها، با هدف دستیابی به درجه بهینه ای از هدف مورد نظر که برای استفاده عمومی و مکرر توسط یک مجمع شناخته شده تصویب و برروی آن وفاق شده باشد. استاندارد ملی فناوری نانو استانداردی است که دامنه کاربرد آن در حوزه محصولات نانو، دستگاه‌های نانو و فرآیندهای نانویی بوده و توسط یک سازمان استاندارد ملی تصویب شده و در دسترس عموم قرار گرفته است!
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو (استاندارد)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ روسیه ۳ ۱ ۲ ۶ ۴ ۲۰ ۱۰ ۱۴
۲ ایران ۱ ۲ ۲ ۵ ۳ ۴ ۱۳ ۱۳ ۱۰ ۲۶ ۱۰
کل جهان ۱ ۱ ۳ ۴ ۲ ۱۲ ۱۶ ۱۹ ۱۸ ۱۲ ۳۷ ۴۵ ۸۵ ۸
۳ انگلستان ۳ ۱ ۱۲ ۱۲ ۷ ۹ ۱۱ ۱۴ ۱۶ ۵۰ ۶
۴ تایوان ۳ ۷ ۷ ۴ ۵ ۱۲ ۱۳ ۹ ۸ ۲ ۶
۵ هلند ۱ ۱ ۱ ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۵ ۶ ۵ ۶
۶ بلغارستان ۵ ۳ ۳ ۴ ۸ ۳ ۵ ۴
۷ یونان ۲ ۱ ۳ ۸ ۳ ۲
۸ صربستان ۴ ۳ ۴ ۹ ۲
۹ اروپا ۱ ۱ ۱ ۳ ۴ ۲ ۲ ۴ ۸ ۸ ۱۶ ۱
۱۰ دانمارک ۱ ۶ ۸ ۳ ۲ ۵ ۵ ۳ ۱
۱۱ بلژیک ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۲ اتریش ۱ ۲ ۱ ۶ ۴ ۳ ۱
۱۳ استرالیا ۱ ۲ ۲ ۱ ۷ ۱
۱۴ استونی ۳ ۱
۱۵ مراکش ۱ ۱ ۱ ۱
۱۶ لهستان ۳ ۱
۱۷ نروژ ۱ ۳ ۱
۱۸ پرو ۲ ۳
۱۹ تایلند ۷
۲۰ کانادا ۱ ۱ ۲ ۱ ۳
۲۱ فنلاند ۱ ۳ ۲ ۲
۲۲ سوئیس ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱
۲۳ آفریقای جنوبی ۱ ۲ ۱ ۳ ۶ ۱ ۱
۲۴ اسپانیا ۱ ۲ ۳ ۱ ۴ ۳
۲۵ سوئد ۲ ۱ ۲ ۱ ۳ ۱۰ ۹ ۱ ۱۱ ۱۰ ۱
۲۶ هند ۱ ۳ ۶ ۲ ۱ ۳
۲۷ ایالات متحده ۱ ۱ ۲ ۱ ۵ ۷ ۲۳ ۱۷ ۱۱ ۱۲ ۴ ۵ ۴ ۵
۲۸ چین ۲ ۲ ۵ ۷ ۴ ۱۱ ۱۴ ۱۰ ۳ ۱۳ ۲۴ ۱۸ ۱۵ ۹ ۵۸ ۲۱
۲۹ ایتالیا ۱ ۴ ۳ ۱ ۱ ۷ ۳ ۵
۳۰ ژاپن ۲ ۱ ۲ ۴ ۷ ۸ ۱ ۸ ۱۴ ۳ ۶ ۹ ۱۸
۳۱ اندونزی ۶ ۳ ۱۳ ۱۵ ۲
۳۲ فرانسه ۱ ۱ ۱۰ ۹ ۶ ۹ ۱۸ ۱ ۱۰
۳۳ کره جنوبی ۱ ۷ ۵ ۲ ۱ ۷ ۵ ۶ ۷ ۶
۳۴ آلمان ۱ ۱ ۲ ۴ ۵ ۲ ۱۲ ۸ ۸ ۴
۳۵ مالزی ۱ ۱ ۲
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو (استاندارد)