بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو (استاندارد)
توضیحات : استاندارد عبارت است از مجموعه ای از قواعد، دستور العمل ها یا توصیف ها برای یک فعالیت، فرآیند یا نتایج آنها، با هدف دستیابی به درجه بهینه ای از هدف مورد نظر که برای استفاده عمومی و مکرر توسط یک مجمع شناخته شده تصویب و برروی آن وفاق شده باشد. استاندارد ملی فناوری نانو استانداردی است که دامنه کاربرد آن در حوزه محصولات نانو، دستگاه‌های نانو و فرآیندهای نانویی بوده و توسط یک سازمان استاندارد ملی تصویب شده و در دسترس عموم قرار گرفته است!
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو (استاندارد)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
کل جهان ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۱۳ ۲۲ ۳۵ ۴۳ ۵۰ ۶۵ ۸۱ ۱۰۵ ۱۲۲ ۱,۲۸۱
۱ چین ۶ ۷ ۱۱ ۱۷ ۲۱ ۳۲ ۳۲ ۴۴ ۵۴ ۵۷ ۶۹ ۸۴ ۹۳ ۱۰۰ ۱۰۸ ۱۱۷ ۱۴۰ ۱۵۸ ۱۵۸
۲ انگلستان ۲ ۳ ۱۱ ۲۰ ۲۵ ۳۴ ۴۳ ۵۵ ۶۴ ۸۲ ۱۰۲ ۱۱۸
۳ ایران ۱ ۱ ۲ ۴ ۹ ۱۲ ۱۵ ۲۸ ۴۰ ۵۰ ۷۳ ۹۸ ۹۹
۴ ایالات متحده ۱ ۱ ۲ ۳ ۶ ۱۳ ۳۳ ۴۸ ۵۳ ۶۰ ۶۱ ۶۵ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۱
۵ تایوان ۳ ۱۰ ۱۶ ۲۰ ۲۵ ۳۷ ۵۰ ۵۹ ۶۷ ۶۷ ۶۹ ۶۹ ۶۹ ۶۹ ۶۹
۶ سوئد ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۴ ۷ ۱۶ ۲۵ ۲۶ ۳۵ ۴۴ ۴۵ ۵۴ ۶۲
۷ روسیه ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۳ ۱۵ ۱۸ ۱۸ ۳۰ ۳۹ ۵۸ ۶۱
۸ فرانسه ۱ ۱ ۱ ۲ ۱۲ ۱۹ ۲۱ ۲۷ ۳۶ ۳۷ ۴۷ ۵۰ ۵۹
۹ هلند ۱ ۱ ۲ ۶ ۱۱ ۱۵ ۱۷ ۲۱ ۲۶ ۳۲ ۳۸ ۴۶ ۵۷
۱۰ اندونزی ۶ ۶ ۹ ۹ ۲۲ ۳۷ ۳۹ ۳۹ ۳۹
۱۱ آلمان ۱ ۱ ۲ ۶ ۱۱ ۱۱ ۱۷ ۲۴ ۲۷ ۳۱ ۳۳ ۳۵
۱۲ دانمارک ۱ ۷ ۱۵ ۱۸ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۳ ۳۴ ۳۴
۱۳ بلغارستان ۵ ۸ ۱۱ ۱۵ ۲۲ ۲۴ ۲۹ ۳۳ ۳۳
۱۴ ژاپن ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ۵ ۹ ۱۴ ۱۴ ۱۶ ۱۶ ۱۷ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۳۰ ۳۲ ۳۲ ۳۲
۱۵ اروپا ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۹ ۱۱ ۱۳ ۱۹ ۲۴
۱۶ ایتالیا ۱ ۳ ۶ ۶ ۷ ۸ ۱۴ ۱۶ ۲۱ ۲۱ ۲۱
۱۷ کره جنوبی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶ ۶ ۹ ۱۱ ۱۱ ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۹ ۲۰ ۲۰
۱۸ صربستان ۴ ۴ ۴ ۵ ۹ ۱۷ ۱۹ ۱۹
۱۹ یونان ۲ ۲ ۳ ۶ ۱۴ ۱۷ ۱۹ ۱۹
۲۰ اتریش ۱ ۳ ۳ ۳ ۴ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۶
۲۱ اسپانیا ۱ ۲ ۵ ۵ ۵ ۶ ۱۰ ۱۰ ۱۳ ۱۳ ۱۳
۲۲ سوئیس ۱ ۲ ۳ ۳ ۳ ۸ ۸ ۸ ۹ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۱
۲۳ هند ۱ ۱ ۴ ۷ ۷ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱۱ ۱۱ ۱۱
۲۴ آفریقای جنوبی ۱ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۱
۲۵ استرالیا ۲ ۳ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۸ ۸ ۸ ۹
۲۶ فنلاند ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۶ ۸ ۸ ۸
۲۷ کانادا ۱ ۲ ۳ ۴ ۴ ۶ ۶ ۶
۲۸ بلژیک ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۵ ۵ ۶ ۶ ۶
۲۹ نروژ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۵ ۵ ۵
۳۰ لهستان ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۳۱ پرو ۲ ۴ ۴ ۴
۳۲ مراکش ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۳۳ استونی ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۳۴ مالزی ۱ ۱ ۲ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۳۵ تایلند ۷
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو (استاندارد)