بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو (استاندارد)
توضیحات : استاندارد عبارت است از مجموعه ای از قواعد، دستور العمل ها یا توصیف ها برای یک فعالیت، فرآیند یا نتایج آنها، با هدف دستیابی به درجه بهینه ای از هدف مورد نظر که برای استفاده عمومی و مکرر توسط یک مجمع شناخته شده تصویب و برروی آن وفاق شده باشد. استاندارد ملی فناوری نانو استانداردی است که دامنه کاربرد آن در حوزه محصولات نانو، دستگاه‌های نانو و فرآیندهای نانویی بوده و توسط یک سازمان استاندارد ملی تصویب شده و در دسترس عموم قرار گرفته است!
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو (استاندارد)

۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
کل جهان کل جهان ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۴ ۱۳ ۲۲ ۳۵ ۴۳ ۵۰ ۶۵ ۸۱ ۱۰۵ ۱۲۲ ۱,۲۸۱
۱ چین چین ۶ ۷ ۱۱ ۱۷ ۲۱ ۳۲ ۳۲ ۴۴ ۵۴ ۵۷ ۶۹ ۸۴ ۹۳ ۱۰۰ ۱۰۸ ۱۱۷ ۱۴۰ ۱۵۸ ۱۵۸
۲ انگلستان انگلستان ۲ ۳ ۱۱ ۲۰ ۲۵ ۳۴ ۴۳ ۵۵ ۶۴ ۸۲ ۱۰۲ ۱۱۸
۳ ایران ایران ۱ ۱ ۲ ۴ ۹ ۱۲ ۱۵ ۲۸ ۴۰ ۵۰ ۷۳ ۹۸ ۹۹
۴ ایالات متحده ایالات متحده ۱ ۱ ۲ ۳ ۶ ۱۳ ۳۳ ۴۸ ۵۳ ۶۰ ۶۱ ۶۵ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۱
۵ تایوان تایوان ۳ ۱۰ ۱۶ ۲۰ ۲۵ ۳۷ ۵۰ ۵۹ ۶۷ ۶۷ ۶۹ ۶۹ ۶۹ ۶۹ ۶۹
۶ سوئد سوئد ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳ ۴ ۷ ۱۶ ۲۵ ۲۶ ۳۵ ۴۴ ۴۵ ۵۴ ۶۲
۷ روسیه روسیه ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۳ ۱۵ ۱۸ ۱۸ ۳۰ ۳۹ ۵۸ ۶۱
۸ فرانسه فرانسه ۱ ۱ ۱ ۲ ۱۲ ۱۹ ۲۱ ۲۷ ۳۶ ۳۷ ۴۷ ۵۰ ۵۹
۹ هلند هلند ۱ ۱ ۲ ۶ ۱۱ ۱۵ ۱۷ ۲۱ ۲۶ ۳۲ ۳۸ ۴۶ ۵۷
۱۰ اندونزی اندونزی ۶ ۶ ۹ ۹ ۲۲ ۳۷ ۳۹ ۳۹ ۳۹
۱۱ آلمان آلمان ۱ ۱ ۲ ۶ ۱۱ ۱۱ ۱۷ ۲۴ ۲۷ ۳۱ ۳۳ ۳۵
۱۲ دانمارک دانمارک ۱ ۷ ۱۵ ۱۸ ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۳ ۳۴ ۳۴
۱۳ بلغارستان بلغارستان ۵ ۸ ۱۱ ۱۵ ۲۲ ۲۴ ۲۹ ۳۳ ۳۳
۱۴ ژاپن ژاپن ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ۵ ۹ ۱۴ ۱۴ ۱۶ ۱۶ ۱۷ ۲۸ ۲۸ ۲۸ ۳۰ ۳۲ ۳۲ ۳۲
۱۵ اروپا اروپا ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۹ ۱۱ ۱۳ ۱۹ ۲۴
۱۶ ایتالیا ایتالیا ۱ ۳ ۶ ۶ ۷ ۸ ۱۴ ۱۶ ۲۱ ۲۱ ۲۱
۱۷ کره جنوبی کره جنوبی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۶ ۶ ۹ ۱۱ ۱۱ ۱۴ ۱۴ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۵ ۱۹ ۲۰ ۲۰
۱۸ صربستان صربستان ۴ ۴ ۴ ۵ ۹ ۱۷ ۱۹ ۱۹
۱۹ یونان یونان ۲ ۲ ۳ ۶ ۱۴ ۱۷ ۱۹ ۱۹
۲۰ اتریش اتریش ۱ ۳ ۳ ۳ ۴ ۱۰ ۱۲ ۱۵ ۱۶ ۱۶
۲۱ اسپانیا اسپانیا ۱ ۲ ۵ ۵ ۵ ۶ ۱۰ ۱۰ ۱۳ ۱۳ ۱۳
۲۲ سوئیس سوئیس ۱ ۲ ۳ ۳ ۳ ۸ ۸ ۸ ۹ ۱۰ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۱
۲۳ هند هند ۱ ۱ ۴ ۷ ۷ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱۱ ۱۱ ۱۱
۲۴ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۱ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۱
۲۵ استرالیا استرالیا ۲ ۳ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۸ ۸ ۸ ۹
۲۶ فنلاند فنلاند ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۶ ۸ ۸ ۸
۲۷ کانادا کانادا ۱ ۲ ۳ ۴ ۴ ۶ ۶ ۶
۲۸ بلژیک بلژیک ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۵ ۵ ۶ ۶ ۶
۲۹ نروژ نروژ ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۵ ۵ ۵
۳۰ لهستان لهستان ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۳۱ پرو پرو ۲ ۴ ۴ ۴
۳۲ مراکش مراکش ۱ ۱ ۱ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۳۳ استونی استونی ۳ ۳ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۳۴ مالزی مالزی ۱ ۱ ۲ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۳۵ تایلند تایلند ۷
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو (استاندارد)