بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو (استاندارد)
توضیحات : استاندارد عبارت است از مجموعه ای از قواعد، دستور العمل ها یا توصیف ها برای یک فعالیت، فرآیند یا نتایج آنها، با هدف دستیابی به درجه بهینه ای از هدف مورد نظر که برای استفاده عمومی و مکرر توسط یک مجمع شناخته شده تصویب و برروی آن وفاق شده باشد. استاندارد ملی فناوری نانو استانداردی است که دامنه کاربرد آن در حوزه محصولات نانو، دستگاه‌های نانو و فرآیندهای نانویی بوده و توسط یک سازمان استاندارد ملی تصویب شده و در دسترس عموم قرار گرفته است!
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو (استاندارد)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
کل جهان ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱۲ ۱۰ ۱۷ ۱۵ ۸ ۳۶ ۳۹ ۶۷ ۴۹ ۵۰
۱ اروپا ۱ ۱ ۱ ۱ ۳ ۴ ۱ ۲ ۳ ۷ ۶ ۵ ۱۲ ۲۲
۲ انگلستان ۳ ۱ ۱۲ ۱۲ ۷ ۹ ۱۱ ۱۴ ۱۶ ۴۷ ۱۶ ۱۶
۳ هلند ۱ ۱ ۱ ۴ ۵ ۴ ۳ ۴ ۵ ۸ ۶ ۱۳ ۱۲
۴ فرانسه ۱ ۱ ۱۰ ۹ ۶ ۹ ۱۸ ۱ ۱۱ ۳ ۹
۵ سوئد ۲ ۱ ۲ ۱ ۳ ۱۰ ۱۱ ۱ ۱۱ ۱۰ ۱ ۹ ۸
۶ روسیه ۳ ۱ ۱ ۴ ۶ ۳ ۸ ۱۰ ۲۸ ۱۰ ۲۲ ۳
۷ آلمان ۱ ۱ ۲ ۴ ۵ ۲ ۱۲ ۸ ۸ ۴ ۲ ۲
۸ ایران ۱ ۲ ۲ ۵ ۳ ۴ ۱۳ ۱۳ ۱۰ ۲۴ ۲۶ ۱
۹ لهستان ۳ ۱
۱۰ مراکش ۱ ۱ ۱ ۱
۱۱ اسپانیا ۱ ۲ ۳ ۱ ۴ ۳
۱۲ استونی ۳ ۱
۱۳ نروژ ۱ ۳ ۱
۱۴ پرو ۲ ۳
۱۵ تایلند ۷
۱۶ بلژیک ۱ ۳ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۷ کانادا ۱ ۱ ۲ ۱ ۳
۱۸ فنلاند ۱ ۳ ۲ ۲
۱۹ سوئیس ۱ ۱ ۱ ۵ ۱ ۱ ۱
۲۰ استرالیا ۱ ۲ ۲ ۱ ۷ ۱
۲۱ صربستان ۴ ۳ ۴ ۹ ۲
۲۲ آفریقای جنوبی ۱ ۲ ۱ ۳ ۶ ۱ ۱
۲۳ هند ۱ ۳ ۶ ۲ ۱ ۳
۲۴ اتریش ۱ ۲ ۱ ۶ ۴ ۳ ۱
۲۵ یونان ۲ ۱ ۳ ۸ ۳ ۲
۲۶ چین ۲ ۲ ۵ ۷ ۴ ۱۱ ۱۴ ۱۰ ۳ ۱۳ ۲۴ ۱۸ ۱۵ ۹ ۵۸ ۲۳ ۱۸
۲۷ ایتالیا ۱ ۴ ۳ ۱ ۱ ۷ ۳ ۵
۲۸ دانمارک ۱ ۶ ۸ ۳ ۲ ۵ ۵ ۳ ۱
۲۹ بلغارستان ۵ ۳ ۳ ۴ ۸ ۳ ۵ ۴
۳۰ اندونزی ۶ ۳ ۱۳ ۱۵ ۲
۳۱ کره جنوبی ۱ ۷ ۵ ۲ ۱ ۷ ۵ ۶ ۷ ۶ ۱
۳۲ تایوان ۳ ۷ ۷ ۴ ۵ ۱۲ ۱۳ ۹ ۸ ۲ ۶
۳۳ ژاپن ۲ ۱ ۲ ۴ ۷ ۸ ۱ ۸ ۱۴ ۳ ۶ ۹ ۱۸
۳۴ ایالات متحده ۱ ۱ ۲ ۱ ۵ ۷ ۲۳ ۱۷ ۱۰ ۱۱ ۴ ۵ ۴ ۳ ۱
۳۵ مالزی ۱ ۱ ۲
تعداد استانداردهای ملی فناوری نانو (استاندارد)