بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو (ارجاع به مقاله)
توضیحات : عبارت است از متوسط ارجاع به مقالات نانوی منتشر شده در بازه زمانی 5 ساله منتهی به زمان اندازه گیری
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو (ارجاع به مقاله)
۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ سنگاپور ۵۰.۳۶ ۵۱.۸۶ ۵۰.۳۳ ۴۷.۶۱ ۴۲.۲۳ ۳۶.۴۲ ۲۸.۳۳ ۲۰.۸۳
۲ سوئیس ۵۲.۶۴ ۴۸.۹۰ ۴۵.۶۵ ۴۱.۷۴ ۳۶.۷۷ ۲۹.۴۲ ۲۲.۷۹ ۱۵.۸۹
۳ ایالات متحده ۵۵.۴۹ ۵۱.۲۲ ۴۵.۹۴ ۴۰.۵۳ ۳۴.۱۸ ۲۷.۹۳ ۲۱.۷۱ ۱۵.۵۴
۴ استرالیا ۴۴.۳۳ ۴۲.۴۹ ۳۸.۴۷ ۳۴.۹۵ ۳۰.۷۱ ۲۶.۲۳ ۲۱.۲۲ ۱۵.۳۳
۵ عربستان ۳۷.۲۹ ۳۵.۶۸ ۳۲.۷۶ ۳۱.۳۰ ۲۷.۶۶ ۲۳.۴۰ ۱۹.۴۰ ۱۴.۸۳
۶ هلند ۵۲.۲۶ ۴۶.۴۸ ۴۰.۱۵ ۳۵.۷۷ ۳۰.۶۱ ۲۵.۲۹ ۱۹.۴۱ ۱۴.۰۳
۷ انگلستان ۴۵.۱۴ ۴۰.۴۵ ۳۷.۷۲ ۳۴.۳۶ ۳۰.۳۱ ۲۴.۸۶ ۱۹.۳۸ ۱۳.۵۶
۸ دانمارک ۴۷.۶۲ ۴۲.۸۹ ۳۸.۵۴ ۳۳.۰۹ ۲۸.۵۲ ۲۳.۲۵ ۱۷.۸۵ ۱۳.۰۵
۹ چین ۳۳.۶۸ ۳۲.۹۰ ۳۱.۱۲ ۲۸.۷۸ ۲۵.۶۶ ۲۱.۸۷ ۱۷.۵۷ ۱۲.۷۱
۱۰ ایرلند ۴۵.۴۲ ۴۱.۸۳ ۳۷.۵۳ ۳۳.۹۳ ۲۹.۱۹ ۲۳.۵۲ ۱۸.۱۶ ۱۲.۵۸
۱۱ کانادا ۴۰.۷۲ ۳۷.۵۲ ۳۴.۲۲ ۳۰.۵۲ ۲۶.۳۶ ۲۱.۷۳ ۱۷.۱۸ ۱۲.۴۰
۱۲ فیلیپین ۱۴.۱۷ ۱۵.۸۳ ۱۶.۷۶ ۱۶.۱۵ ۱۴.۳۵ ۱۳.۶۱ ۱۳.۰۲ ۱۲.۳۵
۱۳ سوئد ۴۱.۴۳ ۳۸.۴۰ ۳۴.۸۱ ۳۰.۲۹ ۲۵.۸۷ ۲۱.۹۲ ۱۷.۱۴ ۱۲.۳۰
۱۴ آلمان ۳۹.۷۴ ۳۷.۰۷ ۳۳.۹۱ ۳۰.۳۰ ۲۶.۱۰ ۲۱.۶۱ ۱۶.۹۱ ۱۲.۱۱
۱۵ قطر ۲۵.۸۴ ۲۲.۵۸ ۲۲.۹۸ ۲۱.۸۴ ۲۱.۴۷ ۱۸.۱۷ ۱۵.۰۴ ۱۱.۸۴
۱۶ نپال ۲۴.۳۲ ۲۵.۷۳ ۲۶.۸۴ ۲۵.۰۱ ۲۳.۵۰ ۱۸.۹۷ ۱۶.۴۲ ۱۱.۷۴
۱۷ اسپانیا ۳۶.۴۰ ۳۳.۷۵ ۳۱.۰۳ ۲۸.۰۹ ۲۴.۳۷ ۲۰.۳۲ ۱۵.۹۰ ۱۱.۵۲
۱۸ بلژیک ۳۸.۰۴ ۳۵.۸۸ ۳۲.۲۷ ۲۸.۴۴ ۲۴.۴۴ ۲۰.۳۲ ۱۵.۷۱ ۱۱.۴۳
۱۹ اتریش ۳۶.۶۷ ۳۴.۱۶ ۳۱.۸۱ ۲۸.۷۲ ۲۴.۵۴ ۱۹.۸۸ ۱۵.۶۷ ۱۱.۱۳
۲۰ مولداوی ۳۴.۵۱ ۲۹.۰۵ ۲۵.۳۱ ۲۲.۲۷ ۱۷.۲۶ ۱۵.۷۷ ۱۳.۳۱ ۱۱.۱۱
۲۱ کره جنوبی ۳۳.۱۱ ۳۰.۸۴ ۲۸.۹۶ ۲۶.۱۵ ۲۲.۶۰ ۱۹.۰۹ ۱۵.۳۴ ۱۱.۰۴
۲۲ فنلاند ۳۶.۴۶ ۳۴.۰۹ ۳۱.۳۸ ۲۷.۷۱ ۲۳.۶۴ ۱۹.۳۰ ۱۵.۲۹ ۱۱.۰۳
۲۳ ایتالیا ۳۱.۹۳ ۳۰.۳۷ ۲۸.۵۴ ۲۵.۸۳ ۲۲.۵۲ ۱۸.۹۴ ۱۵.۱۴ ۱۰.۹۱
۲۴ نیوزلند ۳۴.۲۹ ۳۱.۷۰ ۲۸.۶۴ ۲۴.۷۳ ۲۱.۱۸ ۱۷.۵۹ ۱۴.۵۰ ۱۰.۸۸
۲۵ استونی ۴۱.۹۷ ۳۷.۲۵ ۳۰.۳۸ ۲۴.۵۹ ۲۰.۰۰ ۱۶.۸۹ ۱۴.۰۵ ۱۰.۶۳
۲۶ فرانسه ۳۴.۲۶ ۳۱.۸۳ ۲۸.۹۶ ۲۵.۹۸ ۲۲.۰۳ ۱۸.۲۷ ۱۴.۱۳ ۱۰.۲۰
۲۷ لوکزامبورگ ۲۲.۳۹ ۲۳.۳۲ ۲۴.۱۲ ۲۲.۳۳ ۲۱.۱۶ ۱۸.۷۷ ۱۴.۶۷ ۱۰.۰۱
۲۸ پرتغال ۳۵.۲۱ ۳۲.۲۴ ۲۸.۶۰ ۲۵.۷۲ ۲۲.۱۶ ۱۸.۶۱ ۱۴.۴۷ ۹.۹۵
۲۹ بولیوی ۱۳.۱۳ ۱۲.۸۹ ۱۲.۱۰ ۱۷.۸۳ ۱۳.۱۰ ۱۱.۹۷ ۱۰.۶۶ ۹.۹۴
۳۰ ژاپن ۲۹.۴۶ ۲۷.۹۲ ۲۶.۰۱ ۲۳.۳۵ ۲۰.۴۵ ۱۷.۱۴ ۱۳.۶۲ ۹.۹۰
۳۱ یونان ۳۰.۳۶ ۲۸.۳۳ ۲۵.۳۵ ۲۲.۵۹ ۱۹.۴۴ ۱۶.۱۷ ۱۳.۲۰ ۹.۶۸
۳۲ تایوان ۲۷.۲۲ ۲۵.۹۲ ۲۳.۸۶ ۲۱.۵۹ ۱۹.۱۳ ۱۶.۴۵ ۱۲.۸۷ ۹.۶۱
۳۳ لبنان ۳۱.۲۳ ۲۹.۶۶ ۲۶.۷۷ ۲۱.۹۳ ۱۹.۲۹ ۱۵.۱۲ ۱۲.۹۰ ۹.۵۸
۳۴ پاکستان ۲۸.۵۶ ۲۳.۸۱ ۲۱.۰۳ ۱۸.۸۹ ۱۶.۵۳ ۱۵.۳۶ ۱۲.۷۳ ۹.۳۲
۳۵ آفریقای جنوبی ۲۵.۱۰ ۲۲.۸۵ ۲۱.۸۴ ۱۹.۷۱ ۱۸.۱۶ ۱۵.۲۳ ۱۲.۶۹ ۹.۳۰
۳۶ نروژ ۳۵.۰۹ ۳۱.۹۲ ۲۶.۵۶ ۲۲.۳۴ ۱۹.۲۷ ۱۶.۷۷ ۱۲.۳۳ ۹.۰۵
۳۷ اسلوانی ۲۷.۳۰ ۲۴.۳۴ ۲۱.۸۸ ۱۹.۷۶ ۱۷.۰۵ ۱۴.۱۹ ۱۱.۵۸ ۸.۸۲
۳۸ سنگال ۱۷.۲۶ ۱۶.۷۷ ۱۶.۰۳ ۱۳.۲۳ ۱۱.۶۴ ۱۴.۱۱ ۱۲.۸۶ ۸.۸۱
۳۹ ایران ۲۶.۶۴ ۲۳.۸۷ ۲۱.۶۸ ۱۹.۸۰ ۱۷.۲۲ ۱۴.۵۰ ۱۱.۷۶ ۸.۷۸
۴۰ امارات عربی متحده ۴۴.۲۸ ۳۵.۱۱ ۳۰.۲۵ ۲۵.۳۶ ۲۰.۰۱ ۱۶.۲۰ ۱۲.۶۱ ۸.۷۶
۴۱ عمان ۲۰.۱۰ ۱۹.۶۲ ۱۷.۵۶ ۱۶.۱۶ ۱۵.۸۰ ۱۳.۹۰ ۱۱.۵۶ ۸.۷۲
۴۲ جمهوری چک ۲۷.۲۴ ۲۵.۰۷ ۲۲.۹۳ ۲۰.۴۳ ۱۷.۶۱ ۱۴.۴۰ ۱۱.۷۶ ۸.۶۸
۴۳ مالزی ۲۲.۶۵ ۲۱.۴۹ ۲۰.۲۶ ۱۸.۹۷ ۱۶.۹۱ ۱۴.۲۲ ۱۱.۵۲ ۸.۵۸
۴۴ قبرس ۲۳.۵۹ ۲۳.۶۹ ۲۰.۴۷ ۱۹.۹۹ ۱۸.۱۷ ۱۶.۳۶ ۱۲.۲۵ ۸.۵۲
۴۵ ایسلند ۳۶.۸۵ ۳۲.۶۰ ۲۸.۱۰ ۲۲.۹۶ ۱۹.۳۸ ۱۴.۹۳ ۱۲.۳۲ ۸.۵۱
۴۶ کویت ۲۲.۱۱ ۲۴.۲۲ ۲۶.۰۵ ۲۵.۶۴ ۲۲.۵۶ ۱۷.۹۲ ۱۳.۰۵ ۸.۴۹
۴۷ هند ۲۸.۳۲ ۲۶.۳۸ ۲۳.۹۸ ۲۱.۱۸ ۱۸.۱۸ ۱۴.۹۹ ۱۱.۷۴ ۸.۳۷
۴۸ اکوادور ۳۰.۲۰ ۳۲.۴۳ ۲۱.۰۰ ۲۲.۱۸ ۱۹.۸۱ ۱۵.۳۹ ۱۱.۸۶ ۸.۳۶
۴۹ مصر ۲۶.۱۰ ۲۵.۰۴ ۲۳.۱۸ ۲۰.۷۲ ۱۸.۱۹ ۱۵.۰۱ ۱۱.۵۹ ۸.۱۰
۵۰ کنیا ۲۴.۰۰ ۲۱.۷۵ ۱۶.۹۶ ۱۸.۶۲ ۱۷.۴۰ ۱۹.۵۸ ۱۲.۷۹ ۸.۱۰
۵۱ بحرین ۱۰.۸۷ ۱۱.۹۹ ۱۳.۹۶ ۱۴.۵۵ ۱۴.۶۱ ۱۳.۱۷ ۱۱.۴۶ ۷.۹۹
۵۲ مجارستان ۲۳.۷۵ ۲۲.۰۴ ۱۹.۳۱ ۱۷.۶۸ ۱۵.۸۲ ۱۳.۳۲ ۱۰.۵۵ ۷.۹۹
۵۳ ونزوئلا ۲۹.۳۳ ۲۴.۴۴ ۲۳.۲۴ ۲۲.۴۰ ۱۷.۴۹ ۱۵.۰۱ ۱۰.۵۴ ۷.۹۳
۵۴ کرواسی ۲۵.۴۵ ۲۲.۷۹ ۲۱.۴۲ ۱۷.۵۸ ۱۶.۰۸ ۱۳.۶۰ ۱۰.۸۸ ۷.۸۷
۵۵ ترکیه ۳۰.۶۶ ۲۷.۸۹ ۲۳.۸۳ ۱۹.۸۸ ۱۶.۷۰ ۱۳.۶۱ ۱۰.۷۳ ۷.۸۰
۵۶ تایلند ۲۸.۸۶ ۲۴.۸۳ ۲۱.۲۵ ۱۸.۶۴ ۱۵.۸۴ ۱۳.۴۱ ۱۰.۶۶ ۷.۴۵
۵۷ شیلی ۲۲.۵۰ ۱۹.۷۱ ۱۷.۹۳ ۱۶.۲۸ ۱۴.۸۲ ۱۳.۰۳ ۱۰.۴۲ ۷.۴۳
۵۸ آرژانتین ۲۳.۸۰ ۲۲.۳۳ ۱۹.۹۵ ۱۸.۳۶ ۱۵.۶۷ ۱۲.۷۰ ۹.۹۴ ۷.۲۰
۵۹ قرقیزستان ۱۴.۶۴ ۱۳.۶۵ ۱۹.۵۲ ۱۹.۶۰ ۱۷.۰۶ ۱۵.۴۲ ۱۴.۷۰ ۷.۰۴
۶۰ بنگلادش ۱۵.۸۶ ۱۵.۷۵ ۱۵.۹۵ ۱۷.۰۹ ۱۴.۷۰ ۱۲.۵۱ ۹.۷۵ ۶.۹۷
۶۱ برزیل ۲۴.۵۷ ۲۲.۰۲ ۲۰.۱۰ ۱۷.۶۷ ۱۵.۲۱ ۱۲.۴۸ ۹.۷۶ ۶.۹۵
۶۲ عراق ۱۲.۹۵ ۱۷.۱۹ ۱۷.۲۵ ۱۶.۷۱ ۱۵.۴۸ ۱۳.۴۴ ۱۰.۳۵ ۶.۹۲
۶۳ لهستان ۱۷.۹۶ ۱۶.۵۱ ۱۵.۸۶ ۱۴.۴۵ ۱۳.۰۶ ۱۱.۲۳ ۹.۰۸ ۶.۸۶
۶۴ صربستان ۱۹.۷۹ ۱۸.۰۴ ۱۶.۵۱ ۱۵.۱۸ ۱۲.۹۷ ۱۰.۷۸ ۹.۰۲ ۶.۷۰
۶۵ تونس ۱۷.۵۹ ۱۶.۶۸ ۱۵.۹۵ ۱۵.۰۹ ۱۳.۴۱ ۱۱.۰۸ ۸.۹۵ ۶.۶۸
۶۶ پرو ۳۳.۵۵ ۲۵.۱۲ ۲۳.۹۴ ۱۸.۹۶ ۱۳.۵۵ ۱۰.۴۸ ۸.۸۱ ۶.۵۷
۶۷ سریلانکا ۲۸.۲۱ ۲۲.۱۳ ۲۰.۷۸ ۱۷.۰۳ ۱۴.۹۴ ۱۳.۰۲ ۹.۵۲ ۶.۵۵
۶۸ الجزایر ۱۸.۵۵ ۱۸.۴۴ ۱۶.۱۵ ۱۴.۴۶ ۱۳.۲۷ ۱۱.۰۱ ۸.۵۹ ۶.۵۳
۶۹ رومانی ۱۵.۱۰ ۱۴.۵۹ ۱۴.۰۳ ۱۳.۵۹ ۱۲.۱۵ ۱۰.۲۶ ۸.۵۴ ۶.۴۹
۷۰ لیختن اشتاین ۱۸.۸۰ ۱۹.۰۳ ۱۴.۵۲ ۱۳.۵۰ ۱۲.۴۸ ۱۱.۵۸ ۹.۵۸ ۶.۴۲
۷۱ لتونی ۱۷.۹۷ ۱۶.۳۹ ۱۶.۳۰ ۱۳.۶۶ ۱۱.۸۸ ۱۰.۵۸ ۸.۸۱ ۶.۳۸
۷۲ لیتوانی ۱۵.۷۰ ۱۵.۰۳ ۱۵.۰۵ ۱۳.۹۱ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۹ ۸.۶۳ ۶.۳۰
۷۳ پاناما ۶۷.۹۵ ۵۱.۷۰ ۵۳.۷۵ ۴۲.۹۷ ۴۱.۰۳ ۳۱.۲۶ ۱۹.۸۹ ۶.۲۱
۷۴ اروگوئه ۳۲.۰۶ ۲۹.۳۰ ۲۶.۸۲ ۲۱.۴۲ ۱۶.۳۷ ۱۲.۵۴ ۹.۲۵ ۶.۲۱
۷۵ ویتنام ۱۸.۱۹ ۱۷.۸۴ ۱۷.۰۶ ۱۴.۹۱ ۱۳.۰۲ ۱۰.۶۵ ۸.۶۷ ۶.۱۵
۷۶ اسلواکی ۱۶.۶۱ ۱۵.۴۳ ۱۴.۵۱ ۱۳.۱۲ ۱۱.۹۰ ۱۰.۶۲ ۸.۴۶ ۶.۰۳
۷۷ مراکش ۲۰.۲۱ ۱۹.۶۴ ۱۸.۶۵ ۱۶.۷۵ ۱۴.۲۹ ۱۱.۸۶ ۸.۶۴ ۵.۸۵
۷۸ بلغارستان ۱۹.۶۸ ۱۷.۹۴ ۱۶.۵۰ ۱۵.۰۵ ۱۲.۱۶ ۹.۳۶ ۷.۵۹ ۵.۷۷
۷۹ اردن ۳۰.۷۷ ۲۷.۶۷ ۲۱.۸۸ ۱۹.۴۶ ۱۴.۱۵ ۱۱.۶۹ ۹.۳۵ ۵.۷۳
۸۰ جامائیکا ۳۴.۸۵ ۲۵.۸۸ ۱۶.۷۳ ۱۰.۷۰ ۱۱.۵۲ ۱۰.۶۴ ۸.۲۲ ۵.۷۱
۸۱ سوریه ۱۸.۱۹ ۱۸.۸۱ ۱۷.۵۷ ۱۵.۴۴ ۱۱.۴۱ ۹.۳۷ ۶.۹۷ ۵.۶۲
۸۲ آلبانی ۹.۵۰ ۹.۶۷ ۶.۸۳ ۶.۱۴ ۵.۸۶ ۴.۹۳ ۵.۲۳ ۵.۴۶
۸۳ کلمبیا ۱۴.۳۸ ۱۳.۶۱ ۱۴.۲۶ ۱۳.۰۶ ۱۱.۴۳ ۹.۷۹ ۷.۷۶ ۵.۴۴
۸۴ مکزیک ۲۰.۸۹ ۱۹.۱۸ ۱۷.۳۸ ۱۴.۹۷ ۱۲.۳۳ ۱۰.۰۲ ۷.۶۸ ۵.۳۶
۸۵ نیجریه ۲۳.۴۶ ۱۸.۹۳ ۱۵.۶۶ ۱۳.۸۶ ۹.۷۸ ۹.۲۸ ۷.۳۹ ۵.۳۵
۸۶ تاجیکستان ۷.۰۰ ۷.۶۸ ۷.۷۶ ۸.۲۹ ۷.۳۵ ۶.۸۷ ۵.۶۵ ۵.۱۹
۸۷ روسیه ۱۴.۵۸ ۱۳.۳۸ ۱۲.۷۲ ۱۱.۸۳ ۱۰.۴۱ ۸.۸۸ ۷.۱۱ ۵.۰۹
۸۸ آنگولا ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰
۸۹ یمن ۲۸.۵۸ ۱۶.۱۹ ۱۸.۵۱ ۱۵.۲۳ ۱۳.۸۳ ۱۲.۲۰ ۸.۵۱ ۴.۸۲
۹۰ بوسنی و هرزگوین ۶.۴۷ ۸.۹۱ ۱۰.۱۱ ۹.۹۷ ۸.۷۶ ۹.۰۲ ۷.۴۸ ۴.۸۲
۹۱ کوبا ۱۷.۷۰ ۱۵.۸۷ ۱۴.۰۱ ۱۱.۴۷ ۹.۹۶ ۷.۹۷ ۶.۶۷ ۴.۶۴
۹۲ اندونزی ۲۱.۴۸ ۲۳.۲۸ ۲۲.۴۶ ۱۹.۷۶ ۱۵.۲۸ ۱۱.۸۲ ۷.۸۳ ۴.۵۹
۹۳ اوکراین ۱۳.۱۶ ۱۱.۷۸ ۱۰.۷۹ ۱۰.۱۹ ۸.۹۹ ۷.۵۰ ۶.۰۲ ۴.۵۲
۹۴ کامرون ۲۰.۴۵ ۱۷.۳۶ ۱۵.۱۲ ۱۲.۳۵ ۱۰.۴۱ ۷.۸۹ ۶.۵۸ ۴.۴۸
۹۵ بلاروس ۱۴.۶۰ ۱۳.۲۱ ۱۲.۲۲ ۱۱.۱۳ ۹.۰۱ ۷.۹۵ ۶.۲۱ ۴.۴۲
۹۶ گرجستان ۲۸.۳۶ ۲۶.۲۲ ۲۵.۶۲ ۱۱.۶۷ ۷.۶۷ ۶.۶۱ ۵.۲۸ ۴.۳۹
۹۷ کره شمالی ۲۱.۰۷ ۱۶.۴۵ ۱۳.۶۱ ۱۲.۷۰ ۹.۸۱ ۸.۹۲ ۶.۰۵ ۴.۳۷
۹۸ کاستاریکا ۵۲.۷۶ ۱۹.۷۹ ۱۶.۸۸ ۱۲.۷۴ ۱۰.۰۵ ۷.۷۸ ۵.۹۳ ۳.۸۸
۹۹ آذربایجان ۸.۹۸ ۸.۶۶ ۹.۳۵ ۸.۹۲ ۸.۳۶ ۶.۶۰ ۵.۴۲ ۳.۸۷
۱۰۰ ازبکستان ۱۹.۱۹ ۱۷.۹۴ ۱۶.۲۰ ۱۴.۰۵ ۱۰.۲۴ ۵.۸۹ ۴.۳۴ ۳.۸۰
۱۰۱ ارمنستان ۱۳.۸۷ ۱۲.۷۶ ۱۲.۱۱ ۹.۸۵ ۷.۷۶ ۶.۸۲ ۴.۸۴ ۳.۷۶
۱۰۲ پاراگوئه ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۴.۶۷ ۴.۵۰ ۳.۷۵
۱۰۳ قزاقستان ۱۵.۱۳ ۱۳.۸۰ ۱۴.۶۹ ۱۳.۱۵ ۹.۶۹ ۷.۷۲ ۵.۸۵ ۳.۵۵
۱۰۴ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۵۰ ۳.۸۰ ۳.۵۰
۱۰۵ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۶.۷۵ ۳.۲۰
۱۰۶ زیمبابوه ۲۰.۳۳ ۲۹.۵۰ ۱۲.۵۰ ۶.۶۰ ۳.۵۴ ۲.۸۱
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو (ارجاع به مقاله)