بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو (ارجاع به مقاله)
توضیحات : عبارت است از متوسط ارجاع به مقالات نانوی منتشر شده در بازه زمانی 5 ساله منتهی به زمان اندازه گیری
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو (ارجاع به مقاله)

۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ سنگاپور سنگاپور ۵۰.۳۶ ۵۱.۸۶ ۵۰.۳۳ ۴۷.۶۱ ۴۲.۲۳ ۳۶.۴۲ ۲۸.۳۳ ۲۰.۸۳
۲ سوئیس سوئیس ۵۲.۶۴ ۴۸.۹۰ ۴۵.۶۵ ۴۱.۷۴ ۳۶.۷۷ ۲۹.۴۲ ۲۲.۷۹ ۱۵.۸۹
۳ ایالات متحده ایالات متحده ۵۵.۴۹ ۵۱.۲۲ ۴۵.۹۴ ۴۰.۵۳ ۳۴.۱۸ ۲۷.۹۳ ۲۱.۷۱ ۱۵.۵۴
۴ استرالیا استرالیا ۴۴.۳۳ ۴۲.۴۹ ۳۸.۴۷ ۳۴.۹۵ ۳۰.۷۱ ۲۶.۲۳ ۲۱.۲۲ ۱۵.۳۳
۵ عربستان عربستان ۳۷.۲۹ ۳۵.۶۸ ۳۲.۷۶ ۳۱.۳۰ ۲۷.۶۶ ۲۳.۴۰ ۱۹.۴۰ ۱۴.۸۳
۶ هلند هلند ۵۲.۲۶ ۴۶.۴۸ ۴۰.۱۵ ۳۵.۷۷ ۳۰.۶۱ ۲۵.۲۹ ۱۹.۴۱ ۱۴.۰۳
۷ انگلستان انگلستان ۴۵.۱۴ ۴۰.۴۵ ۳۷.۷۲ ۳۴.۳۶ ۳۰.۳۱ ۲۴.۸۶ ۱۹.۳۸ ۱۳.۵۶
۸ دانمارک دانمارک ۴۷.۶۲ ۴۲.۸۹ ۳۸.۵۴ ۳۳.۰۹ ۲۸.۵۲ ۲۳.۲۵ ۱۷.۸۵ ۱۳.۰۵
۹ چین چین ۳۳.۶۸ ۳۲.۹۰ ۳۱.۱۲ ۲۸.۷۸ ۲۵.۶۶ ۲۱.۸۷ ۱۷.۵۷ ۱۲.۷۱
۱۰ ایرلند ایرلند ۴۵.۴۲ ۴۱.۸۳ ۳۷.۵۳ ۳۳.۹۳ ۲۹.۱۹ ۲۳.۵۲ ۱۸.۱۶ ۱۲.۵۸
۱۱ کانادا کانادا ۴۰.۷۲ ۳۷.۵۲ ۳۴.۲۲ ۳۰.۵۲ ۲۶.۳۶ ۲۱.۷۳ ۱۷.۱۸ ۱۲.۴۰
۱۲ فیلیپین فیلیپین ۱۴.۱۷ ۱۵.۸۳ ۱۶.۷۶ ۱۶.۱۵ ۱۴.۳۵ ۱۳.۶۱ ۱۳.۰۲ ۱۲.۳۵
۱۳ سوئد سوئد ۴۱.۴۳ ۳۸.۴۰ ۳۴.۸۱ ۳۰.۲۹ ۲۵.۸۷ ۲۱.۹۲ ۱۷.۱۴ ۱۲.۳۰
۱۴ آلمان آلمان ۳۹.۷۴ ۳۷.۰۷ ۳۳.۹۱ ۳۰.۳۰ ۲۶.۱۰ ۲۱.۶۱ ۱۶.۹۱ ۱۲.۱۱
۱۵ قطر قطر ۲۵.۸۴ ۲۲.۵۸ ۲۲.۹۸ ۲۱.۸۴ ۲۱.۴۷ ۱۸.۱۷ ۱۵.۰۴ ۱۱.۸۴
۱۶ نپال نپال ۲۴.۳۲ ۲۵.۷۳ ۲۶.۸۴ ۲۵.۰۱ ۲۳.۵۰ ۱۸.۹۷ ۱۶.۴۲ ۱۱.۷۴
۱۷ اسپانیا اسپانیا ۳۶.۴۰ ۳۳.۷۵ ۳۱.۰۳ ۲۸.۰۹ ۲۴.۳۷ ۲۰.۳۲ ۱۵.۹۰ ۱۱.۵۲
۱۸ بلژیک بلژیک ۳۸.۰۴ ۳۵.۸۸ ۳۲.۲۷ ۲۸.۴۴ ۲۴.۴۴ ۲۰.۳۲ ۱۵.۷۱ ۱۱.۴۳
۱۹ اتریش اتریش ۳۶.۶۷ ۳۴.۱۶ ۳۱.۸۱ ۲۸.۷۲ ۲۴.۵۴ ۱۹.۸۸ ۱۵.۶۷ ۱۱.۱۳
۲۰ مولداوی مولداوی ۳۴.۵۱ ۲۹.۰۵ ۲۵.۳۱ ۲۲.۲۷ ۱۷.۲۶ ۱۵.۷۷ ۱۳.۳۱ ۱۱.۱۱
۲۱ کره جنوبی کره جنوبی ۳۳.۱۱ ۳۰.۸۴ ۲۸.۹۶ ۲۶.۱۵ ۲۲.۶۰ ۱۹.۰۹ ۱۵.۳۴ ۱۱.۰۴
۲۲ فنلاند فنلاند ۳۶.۴۶ ۳۴.۰۹ ۳۱.۳۸ ۲۷.۷۱ ۲۳.۶۴ ۱۹.۳۰ ۱۵.۲۹ ۱۱.۰۳
۲۳ ایتالیا ایتالیا ۳۱.۹۳ ۳۰.۳۷ ۲۸.۵۴ ۲۵.۸۳ ۲۲.۵۲ ۱۸.۹۴ ۱۵.۱۴ ۱۰.۹۱
۲۴ نیوزلند نیوزلند ۳۴.۲۹ ۳۱.۷۰ ۲۸.۶۴ ۲۴.۷۳ ۲۱.۱۸ ۱۷.۵۹ ۱۴.۵۰ ۱۰.۸۸
۲۵ استونی استونی ۴۱.۹۷ ۳۷.۲۵ ۳۰.۳۸ ۲۴.۵۹ ۲۰.۰۰ ۱۶.۸۹ ۱۴.۰۵ ۱۰.۶۳
۲۶ فرانسه فرانسه ۳۴.۲۶ ۳۱.۸۳ ۲۸.۹۶ ۲۵.۹۸ ۲۲.۰۳ ۱۸.۲۷ ۱۴.۱۳ ۱۰.۲۰
۲۷ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۲۲.۳۹ ۲۳.۳۲ ۲۴.۱۲ ۲۲.۳۳ ۲۱.۱۶ ۱۸.۷۷ ۱۴.۶۷ ۱۰.۰۱
۲۸ پرتغال پرتغال ۳۵.۲۱ ۳۲.۲۴ ۲۸.۶۰ ۲۵.۷۲ ۲۲.۱۶ ۱۸.۶۱ ۱۴.۴۷ ۹.۹۵
۲۹ بولیوی بولیوی ۱۳.۱۳ ۱۲.۸۹ ۱۲.۱۰ ۱۷.۸۳ ۱۳.۱۰ ۱۱.۹۷ ۱۰.۶۶ ۹.۹۴
۳۰ ژاپن ژاپن ۲۹.۴۶ ۲۷.۹۲ ۲۶.۰۱ ۲۳.۳۵ ۲۰.۴۵ ۱۷.۱۴ ۱۳.۶۲ ۹.۹۰
۳۱ یونان یونان ۳۰.۳۶ ۲۸.۳۳ ۲۵.۳۵ ۲۲.۵۹ ۱۹.۴۴ ۱۶.۱۷ ۱۳.۲۰ ۹.۶۸
۳۲ تایوان تایوان ۲۷.۲۲ ۲۵.۹۲ ۲۳.۸۶ ۲۱.۵۹ ۱۹.۱۳ ۱۶.۴۵ ۱۲.۸۷ ۹.۶۱
۳۳ لبنان لبنان ۳۱.۲۳ ۲۹.۶۶ ۲۶.۷۷ ۲۱.۹۳ ۱۹.۲۹ ۱۵.۱۲ ۱۲.۹۰ ۹.۵۸
۳۴ پاکستان پاکستان ۲۸.۵۶ ۲۳.۸۱ ۲۱.۰۳ ۱۸.۸۹ ۱۶.۵۳ ۱۵.۳۶ ۱۲.۷۳ ۹.۳۲
۳۵ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۲۵.۱۰ ۲۲.۸۵ ۲۱.۸۴ ۱۹.۷۱ ۱۸.۱۶ ۱۵.۲۳ ۱۲.۶۹ ۹.۳۰
۳۶ نروژ نروژ ۳۵.۰۹ ۳۱.۹۲ ۲۶.۵۶ ۲۲.۳۴ ۱۹.۲۷ ۱۶.۷۷ ۱۲.۳۳ ۹.۰۵
۳۷ اسلوانی اسلوانی ۲۷.۳۰ ۲۴.۳۴ ۲۱.۸۸ ۱۹.۷۶ ۱۷.۰۵ ۱۴.۱۹ ۱۱.۵۸ ۸.۸۲
۳۸ سنگال سنگال ۱۷.۲۶ ۱۶.۷۷ ۱۶.۰۳ ۱۳.۲۳ ۱۱.۶۴ ۱۴.۱۱ ۱۲.۸۶ ۸.۸۱
۳۹ ایران ایران ۲۶.۶۴ ۲۳.۸۷ ۲۱.۶۸ ۱۹.۸۰ ۱۷.۲۲ ۱۴.۵۰ ۱۱.۷۶ ۸.۷۸
۴۰ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۴۴.۲۸ ۳۵.۱۱ ۳۰.۲۵ ۲۵.۳۶ ۲۰.۰۱ ۱۶.۲۰ ۱۲.۶۱ ۸.۷۶
۴۱ عمان عمان ۲۰.۱۰ ۱۹.۶۲ ۱۷.۵۶ ۱۶.۱۶ ۱۵.۸۰ ۱۳.۹۰ ۱۱.۵۶ ۸.۷۲
۴۲ جمهوری چک جمهوری چک ۲۷.۲۴ ۲۵.۰۷ ۲۲.۹۳ ۲۰.۴۳ ۱۷.۶۱ ۱۴.۴۰ ۱۱.۷۶ ۸.۶۸
۴۳ مالزی مالزی ۲۲.۶۵ ۲۱.۴۹ ۲۰.۲۶ ۱۸.۹۷ ۱۶.۹۱ ۱۴.۲۲ ۱۱.۵۲ ۸.۵۸
۴۴ قبرس قبرس ۲۳.۵۹ ۲۳.۶۹ ۲۰.۴۷ ۱۹.۹۹ ۱۸.۱۷ ۱۶.۳۶ ۱۲.۲۵ ۸.۵۲
۴۵ ایسلند ایسلند ۳۶.۸۵ ۳۲.۶۰ ۲۸.۱۰ ۲۲.۹۶ ۱۹.۳۸ ۱۴.۹۳ ۱۲.۳۲ ۸.۵۱
۴۶ کویت کویت ۲۲.۱۱ ۲۴.۲۲ ۲۶.۰۵ ۲۵.۶۴ ۲۲.۵۶ ۱۷.۹۲ ۱۳.۰۵ ۸.۴۹
۴۷ هند هند ۲۸.۳۲ ۲۶.۳۸ ۲۳.۹۸ ۲۱.۱۸ ۱۸.۱۸ ۱۴.۹۹ ۱۱.۷۴ ۸.۳۷
۴۸ اکوادور اکوادور ۳۰.۲۰ ۳۲.۴۳ ۲۱.۰۰ ۲۲.۱۸ ۱۹.۸۱ ۱۵.۳۹ ۱۱.۸۶ ۸.۳۶
۴۹ مصر مصر ۲۶.۱۰ ۲۵.۰۴ ۲۳.۱۸ ۲۰.۷۲ ۱۸.۱۹ ۱۵.۰۱ ۱۱.۵۹ ۸.۱۰
۵۰ کنیا کنیا ۲۴.۰۰ ۲۱.۷۵ ۱۶.۹۶ ۱۸.۶۲ ۱۷.۴۰ ۱۹.۵۸ ۱۲.۷۹ ۸.۱۰
۵۱ بحرین بحرین ۱۰.۸۷ ۱۱.۹۹ ۱۳.۹۶ ۱۴.۵۵ ۱۴.۶۱ ۱۳.۱۷ ۱۱.۴۶ ۷.۹۹
۵۲ مجارستان مجارستان ۲۳.۷۵ ۲۲.۰۴ ۱۹.۳۱ ۱۷.۶۸ ۱۵.۸۲ ۱۳.۳۲ ۱۰.۵۵ ۷.۹۹
۵۳ ونزوئلا ونزوئلا ۲۹.۳۳ ۲۴.۴۴ ۲۳.۲۴ ۲۲.۴۰ ۱۷.۴۹ ۱۵.۰۱ ۱۰.۵۴ ۷.۹۳
۵۴ کرواسی کرواسی ۲۵.۴۵ ۲۲.۷۹ ۲۱.۴۲ ۱۷.۵۸ ۱۶.۰۸ ۱۳.۶۰ ۱۰.۸۸ ۷.۸۷
۵۵ ترکیه ترکیه ۳۰.۶۶ ۲۷.۸۹ ۲۳.۸۳ ۱۹.۸۸ ۱۶.۷۰ ۱۳.۶۱ ۱۰.۷۳ ۷.۸۰
۵۶ تایلند تایلند ۲۸.۸۶ ۲۴.۸۳ ۲۱.۲۵ ۱۸.۶۴ ۱۵.۸۴ ۱۳.۴۱ ۱۰.۶۶ ۷.۴۵
۵۷ شیلی شیلی ۲۲.۵۰ ۱۹.۷۱ ۱۷.۹۳ ۱۶.۲۸ ۱۴.۸۲ ۱۳.۰۳ ۱۰.۴۲ ۷.۴۳
۵۸ آرژانتین آرژانتین ۲۳.۸۰ ۲۲.۳۳ ۱۹.۹۵ ۱۸.۳۶ ۱۵.۶۷ ۱۲.۷۰ ۹.۹۴ ۷.۲۰
۵۹ قرقیزستان قرقیزستان ۱۴.۶۴ ۱۳.۶۵ ۱۹.۵۲ ۱۹.۶۰ ۱۷.۰۶ ۱۵.۴۲ ۱۴.۷۰ ۷.۰۴
۶۰ بنگلادش بنگلادش ۱۵.۸۶ ۱۵.۷۵ ۱۵.۹۵ ۱۷.۰۹ ۱۴.۷۰ ۱۲.۵۱ ۹.۷۵ ۶.۹۷
۶۱ برزیل برزیل ۲۴.۵۷ ۲۲.۰۲ ۲۰.۱۰ ۱۷.۶۷ ۱۵.۲۱ ۱۲.۴۸ ۹.۷۶ ۶.۹۵
۶۲ عراق عراق ۱۲.۹۵ ۱۷.۱۹ ۱۷.۲۵ ۱۶.۷۱ ۱۵.۴۸ ۱۳.۴۴ ۱۰.۳۵ ۶.۹۲
۶۳ لهستان لهستان ۱۷.۹۶ ۱۶.۵۱ ۱۵.۸۶ ۱۴.۴۵ ۱۳.۰۶ ۱۱.۲۳ ۹.۰۸ ۶.۸۶
۶۴ صربستان صربستان ۱۹.۷۹ ۱۸.۰۴ ۱۶.۵۱ ۱۵.۱۸ ۱۲.۹۷ ۱۰.۷۸ ۹.۰۲ ۶.۷۰
۶۵ تونس تونس ۱۷.۵۹ ۱۶.۶۸ ۱۵.۹۵ ۱۵.۰۹ ۱۳.۴۱ ۱۱.۰۸ ۸.۹۵ ۶.۶۸
۶۶ پرو پرو ۳۳.۵۵ ۲۵.۱۲ ۲۳.۹۴ ۱۸.۹۶ ۱۳.۵۵ ۱۰.۴۸ ۸.۸۱ ۶.۵۷
۶۷ سریلانکا سریلانکا ۲۸.۲۱ ۲۲.۱۳ ۲۰.۷۸ ۱۷.۰۳ ۱۴.۹۴ ۱۳.۰۲ ۹.۵۲ ۶.۵۵
۶۸ الجزایر الجزایر ۱۸.۵۵ ۱۸.۴۴ ۱۶.۱۵ ۱۴.۴۶ ۱۳.۲۷ ۱۱.۰۱ ۸.۵۹ ۶.۵۳
۶۹ رومانی رومانی ۱۵.۱۰ ۱۴.۵۹ ۱۴.۰۳ ۱۳.۵۹ ۱۲.۱۵ ۱۰.۲۶ ۸.۵۴ ۶.۴۹
۷۰ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۱۸.۸۰ ۱۹.۰۳ ۱۴.۵۲ ۱۳.۵۰ ۱۲.۴۸ ۱۱.۵۸ ۹.۵۸ ۶.۴۲
۷۱ لتونی لتونی ۱۷.۹۷ ۱۶.۳۹ ۱۶.۳۰ ۱۳.۶۶ ۱۱.۸۸ ۱۰.۵۸ ۸.۸۱ ۶.۳۸
۷۲ لیتوانی لیتوانی ۱۵.۷۰ ۱۵.۰۳ ۱۵.۰۵ ۱۳.۹۱ ۱۲.۰۰ ۱۰.۰۹ ۸.۶۳ ۶.۳۰
۷۳ پاناما پاناما ۶۷.۹۵ ۵۱.۷۰ ۵۳.۷۵ ۴۲.۹۷ ۴۱.۰۳ ۳۱.۲۶ ۱۹.۸۹ ۶.۲۱
۷۴ اروگوئه اروگوئه ۳۲.۰۶ ۲۹.۳۰ ۲۶.۸۲ ۲۱.۴۲ ۱۶.۳۷ ۱۲.۵۴ ۹.۲۵ ۶.۲۱
۷۵ ویتنام ویتنام ۱۸.۱۹ ۱۷.۸۴ ۱۷.۰۶ ۱۴.۹۱ ۱۳.۰۲ ۱۰.۶۵ ۸.۶۷ ۶.۱۵
۷۶ اسلواکی اسلواکی ۱۶.۶۱ ۱۵.۴۳ ۱۴.۵۱ ۱۳.۱۲ ۱۱.۹۰ ۱۰.۶۲ ۸.۴۶ ۶.۰۳
۷۷ مراکش مراکش ۲۰.۲۱ ۱۹.۶۴ ۱۸.۶۵ ۱۶.۷۵ ۱۴.۲۹ ۱۱.۸۶ ۸.۶۴ ۵.۸۵
۷۸ بلغارستان بلغارستان ۱۹.۶۸ ۱۷.۹۴ ۱۶.۵۰ ۱۵.۰۵ ۱۲.۱۶ ۹.۳۶ ۷.۵۹ ۵.۷۷
۷۹ اردن اردن ۳۰.۷۷ ۲۷.۶۷ ۲۱.۸۸ ۱۹.۴۶ ۱۴.۱۵ ۱۱.۶۹ ۹.۳۵ ۵.۷۳
۸۰ جامائیکا جامائیکا ۳۴.۸۵ ۲۵.۸۸ ۱۶.۷۳ ۱۰.۷۰ ۱۱.۵۲ ۱۰.۶۴ ۸.۲۲ ۵.۷۱
۸۱ سوریه سوریه ۱۸.۱۹ ۱۸.۸۱ ۱۷.۵۷ ۱۵.۴۴ ۱۱.۴۱ ۹.۳۷ ۶.۹۷ ۵.۶۲
۸۲ آلبانی آلبانی ۹.۵۰ ۹.۶۷ ۶.۸۳ ۶.۱۴ ۵.۸۶ ۴.۹۳ ۵.۲۳ ۵.۴۶
۸۳ کلمبیا کلمبیا ۱۴.۳۸ ۱۳.۶۱ ۱۴.۲۶ ۱۳.۰۶ ۱۱.۴۳ ۹.۷۹ ۷.۷۶ ۵.۴۴
۸۴ مکزیک مکزیک ۲۰.۸۹ ۱۹.۱۸ ۱۷.۳۸ ۱۴.۹۷ ۱۲.۳۳ ۱۰.۰۲ ۷.۶۸ ۵.۳۶
۸۵ نیجریه نیجریه ۲۳.۴۶ ۱۸.۹۳ ۱۵.۶۶ ۱۳.۸۶ ۹.۷۸ ۹.۲۸ ۷.۳۹ ۵.۳۵
۸۶ تاجیکستان تاجیکستان ۷.۰۰ ۷.۶۸ ۷.۷۶ ۸.۲۹ ۷.۳۵ ۶.۸۷ ۵.۶۵ ۵.۱۹
۸۷ روسیه روسیه ۱۴.۵۸ ۱۳.۳۸ ۱۲.۷۲ ۱۱.۸۳ ۱۰.۴۱ ۸.۸۸ ۷.۱۱ ۵.۰۹
۸۸ آنگولا آنگولا ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۱۴.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰ ۵.۰۰
۸۹ یمن یمن ۲۸.۵۸ ۱۶.۱۹ ۱۸.۵۱ ۱۵.۲۳ ۱۳.۸۳ ۱۲.۲۰ ۸.۵۱ ۴.۸۲
۹۰ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۶.۴۷ ۸.۹۱ ۱۰.۱۱ ۹.۹۷ ۸.۷۶ ۹.۰۲ ۷.۴۸ ۴.۸۲
۹۱ کوبا کوبا ۱۷.۷۰ ۱۵.۸۷ ۱۴.۰۱ ۱۱.۴۷ ۹.۹۶ ۷.۹۷ ۶.۶۷ ۴.۶۴
۹۲ اندونزی اندونزی ۲۱.۴۸ ۲۳.۲۸ ۲۲.۴۶ ۱۹.۷۶ ۱۵.۲۸ ۱۱.۸۲ ۷.۸۳ ۴.۵۹
۹۳ اوکراین اوکراین ۱۳.۱۶ ۱۱.۷۸ ۱۰.۷۹ ۱۰.۱۹ ۸.۹۹ ۷.۵۰ ۶.۰۲ ۴.۵۲
۹۴ کامرون کامرون ۲۰.۴۵ ۱۷.۳۶ ۱۵.۱۲ ۱۲.۳۵ ۱۰.۴۱ ۷.۸۹ ۶.۵۸ ۴.۴۸
۹۵ بلاروس بلاروس ۱۴.۶۰ ۱۳.۲۱ ۱۲.۲۲ ۱۱.۱۳ ۹.۰۱ ۷.۹۵ ۶.۲۱ ۴.۴۲
۹۶ گرجستان گرجستان ۲۸.۳۶ ۲۶.۲۲ ۲۵.۶۲ ۱۱.۶۷ ۷.۶۷ ۶.۶۱ ۵.۲۸ ۴.۳۹
۹۷ کره شمالی کره شمالی ۲۱.۰۷ ۱۶.۴۵ ۱۳.۶۱ ۱۲.۷۰ ۹.۸۱ ۸.۹۲ ۶.۰۵ ۴.۳۷
۹۸ کاستاریکا کاستاریکا ۵۲.۷۶ ۱۹.۷۹ ۱۶.۸۸ ۱۲.۷۴ ۱۰.۰۵ ۷.۷۸ ۵.۹۳ ۳.۸۸
۹۹ آذربایجان آذربایجان ۸.۹۸ ۸.۶۶ ۹.۳۵ ۸.۹۲ ۸.۳۶ ۶.۶۰ ۵.۴۲ ۳.۸۷
۱۰۰ ازبکستان ازبکستان ۱۹.۱۹ ۱۷.۹۴ ۱۶.۲۰ ۱۴.۰۵ ۱۰.۲۴ ۵.۸۹ ۴.۳۴ ۳.۸۰
۱۰۱ ارمنستان ارمنستان ۱۳.۸۷ ۱۲.۷۶ ۱۲.۱۱ ۹.۸۵ ۷.۷۶ ۶.۸۲ ۴.۸۴ ۳.۷۶
۱۰۲ پاراگوئه پاراگوئه ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۳۴.۰۰ ۴.۶۷ ۴.۵۰ ۳.۷۵
۱۰۳ قزاقستان قزاقستان ۱۵.۱۳ ۱۳.۸۰ ۱۴.۶۹ ۱۳.۱۵ ۹.۶۹ ۷.۷۲ ۵.۸۵ ۳.۵۵
۱۰۴ ترکمنستان ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۵۰ ۳.۸۰ ۳.۵۰
۱۰۵ افغانستان افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۱۱.۰۰ ۶.۷۵ ۳.۲۰
۱۰۶ زیمبابوه زیمبابوه ۲۰.۳۳ ۲۹.۵۰ ۱۲.۵۰ ۶.۶۰ ۳.۵۴ ۲.۸۱
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو (ارجاع به مقاله)