بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو (ارجاع به مقاله)
توضیحات : عبارت است از متوسط ارجاع به مقالات نانوی منتشر شده در بازه زمانی 5 ساله منتهی به زمان اندازه گیری
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو (ارجاع به مقاله)
۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ سنگاپور ۴۴.۷۲ ۴۵.۰۰ ۴۲.۶۴ ۳۹.۰۳ ۳۳.۰۴ ۲۶.۶۳ ۱۸.۵۶
۲ سوئیس ۴۷.۰۰ ۴۲.۸۰ ۳۸.۸۶ ۳۴.۳۹ ۲۸.۹۳ ۲۱.۶۱ ۱۵.۰۷
۳ نپال ۲۱.۴۳ ۲۱.۹۸ ۲۷.۹۱ ۲۴.۵۷ ۲۱.۷۹ ۱۶.۷۰ ۱۴.۱۲
۴ ایالات متحده ۴۶.۵۶ ۴۲.۱۳ ۳۶.۷۳ ۳۲.۹۴ ۲۶.۶۸ ۲۰.۲۸ ۱۴.۰۷
۵ استرالیا ۳۹.۷۱ ۳۷.۳۱ ۳۲.۷۵ ۲۸.۵۷ ۲۳.۷۷ ۱۸.۶۲ ۱۳.۳۰
۶ هلند ۴۶.۸۴ ۴۰.۸۴ ۳۴.۵۰ ۲۹.۷۰ ۲۴.۲۷ ۱۸.۷۸ ۱۲.۹۱
۷ انگلستان ۴۰.۲۱ ۳۵.۳۸ ۳۲.۰۶ ۲۸.۱۸ ۲۳.۶۶ ۱۷.۹۹ ۱۲.۵۰
۸ ایرلند ۴۰.۱۵ ۳۶.۳۳ ۳۱.۹۲ ۲۸.۱۴ ۲۳.۲۰ ۱۷.۴۵ ۱۲.۱۱
۹ عربستان ۳۱.۸۹ ۲۹.۸۹ ۲۶.۸۲ ۲۴.۵۹ ۲۰.۵۶ ۱۶.۰۲ ۱۱.۶۸
۱۰ دانمارک ۴۲.۳۰ ۳۷.۵۲ ۳۲.۹۶ ۲۷.۳۸ ۲۲.۲۵ ۱۶.۸۴ ۱۱.۵۵
۱۱ آلمان ۳۵.۶۱ ۳۲.۶۱ ۲۹.۱۰ ۲۵.۱۹ ۲۰.۷۵ ۱۶.۰۱ ۱۱.۲۳
۱۲ سوئد ۳۷.۰۰ ۳۳.۶۴ ۲۹.۸۷ ۲۵.۱۲ ۲۰.۵۱ ۱۶.۰۳ ۱۱.۱۶
۱۳ کانادا ۳۵.۶۶ ۳۲.۲۳ ۲۸.۶۶ ۲۴.۶۷ ۲۰.۶۰ ۱۵.۷۶ ۱۱.۰۷
۱۴ قرقیزستان ۱۲.۲۷ ۱۰.۹۴ ۱۵.۲۲ ۱۵.۱۳ ۱۳.۳۴ ۱۱.۳۷ ۱۰.۵۹
۱۵ بلژیک ۳۴.۱۳ ۳۱.۶۷ ۲۷.۸۷ ۲۳.۸۴ ۱۹.۵۷ ۱۵.۱۶ ۱۰.۵۱
۱۶ اسپانیا ۳۲.۴۹ ۲۹.۵۵ ۲۶.۵۴ ۲۳.۲۷ ۱۹.۲۴ ۱۴.۸۹ ۱۰.۴۲
۱۷ اتریش ۳۲.۸۳ ۳۰.۰۵ ۲۷.۲۷ ۲۳.۷۵ ۱۹.۳۱ ۱۴.۴۷ ۱۰.۲۹
۱۸ فنلاند ۳۲.۵۹ ۲۹.۹۷ ۲۶.۸۹ ۲۳.۰۰ ۱۸.۶۸ ۱۴.۱۶ ۱۰.۰۲
۱۹ نروژ ۳۱.۰۷ ۲۷.۶۸ ۲۲.۵۰ ۱۸.۳۳ ۱۵.۰۱ ۱۲.۱۴ ۱۰.۰۰
۲۰ کره جنوبی ۲۹.۳۵ ۲۶.۸۴ ۲۴.۵۸ ۲۱.۴۶ ۱۷.۶۹ ۱۳.۸۸ ۹.۹۶
۲۱ ایتالیا ۲۸.۵۲ ۲۶.۶۴ ۲۴.۳۷ ۲۱.۳۵ ۱۷.۷۵ ۱۳.۹۱ ۹.۹۳
۲۲ پرتغال ۳۰.۹۷ ۲۷.۷۸ ۲۳.۹۶ ۲۰.۸۹ ۱۷.۲۲ ۱۳.۵۴ ۹.۴۳
۲۳ فرانسه ۳۰.۶۷ ۲۷.۹۷ ۲۴.۷۹ ۲۱.۵۴ ۱۷.۴۴ ۱۳.۴۹ ۹.۳۴
۲۴ لوکزامبورگ ۱۹.۸۰ ۲۰.۰۶ ۲۰.۰۴ ۱۸.۱۵ ۱۶.۴۶ ۱۳.۳۶ ۹.۳۲
۲۵ مولداوی ۳۱.۲۱ ۲۵.۹۳ ۲۲.۳۶ ۱۹.۲۳ ۱۴.۲۹ ۱۲.۰۱ ۹.۰۴
۲۶ ژاپن ۲۶.۳۷ ۲۴.۵۲ ۲۲.۲۸ ۱۹.۴۱ ۱۶.۲۰ ۱۲.۶۶ ۹.۰۳
۲۷ استونی ۳۷.۲۶ ۳۲.۴۹ ۲۵.۹۱ ۲۰.۳۱ ۱۵.۴۳ ۱۱.۸۸ ۹.۰۱
۲۸ نیوزلند ۳۰.۴۶ ۲۷.۷۲ ۲۴.۳۳ ۲۰.۳۴ ۱۶.۳۸ ۱۲.۴۳ ۸.۷۹
۲۹ یونان ۲۷.۱۰ ۲۴.۸۳ ۲۱.۷۳ ۱۸.۶۸ ۱۵.۳۴ ۱۱.۸۸ ۸.۶۹
۳۰ تایوان ۲۴.۴۷ ۲۲.۷۵ ۲۰.۴۶ ۱۷.۹۳ ۱۵.۲۵ ۱۲.۲۳ ۸.۶۸
۳۱ پاناما ۴۲.۵۰ ۲۷.۵۰ ۳۴.۴۳ ۱۷.۵۸ ۱۶.۶۹ ۱۳.۳۳ ۸.۶۴
۳۲ قطر ۲۳.۶۴ ۱۸.۹۴ ۱۸.۵۰ ۱۶.۵۲ ۱۴.۹۷ ۱۱.۳۹ ۸.۲۹
۳۳ چین ۲۹.۸۸ ۲۸.۶۱ ۲۶.۳۳ ۲۳.۴۲ ۱۶.۱۴ ۱۲.۴۱ ۸.۲۵
۳۴ ایسلند ۳۲.۳۴ ۲۸.۳۲ ۲۳.۸۶ ۱۸.۹۷ ۱۵.۲۹ ۱۰.۸۲ ۸.۲۱
۳۵ کویت ۱۹.۱۴ ۱۹.۷۳ ۲۰.۲۸ ۱۹.۳۱ ۱۶.۴۳ ۱۲.۳۴ ۸.۰۹
۳۶ لبنان ۲۷.۸۲ ۲۶.۲۱ ۲۲.۷۴ ۱۷.۸۱ ۱۴.۶۱ ۱۰.۳۱ ۷.۹۳
۳۷ قبرس ۲۱.۲۰ ۲۰.۵۶ ۱۷.۴۳ ۱۶.۳۱ ۱۴.۲۲ ۱۲.۰۴ ۷.۷۷
۳۸ آفریقای جنوبی ۲۲.۱۲ ۱۹.۶۸ ۱۸.۲۳ ۱۵.۸۴ ۱۳.۷۰ ۱۰.۴۵ ۷.۶۸
۳۹ اسلوانی ۲۴.۲۱ ۲۱.۲۱ ۱۸.۵۸ ۱۶.۲۳ ۱۳.۲۱ ۱۰.۲۵ ۷.۵۴
۴۰ جمهوری چک ۲۴.۴۶ ۲۲.۴۰ ۱۹.۹۴ ۱۷.۱۱ ۱۴.۰۲ ۱۰.۵۶ ۷.۵۱
۴۱ پاکستان ۲۴.۸۵ ۲۰.۳۵ ۱۷.۵۲ ۱۵.۲۵ ۱۲.۶۴ ۱۰.۵۲ ۷.۴۶
۴۲ امارات عربی متحده ۳۸.۲۷ ۳۰.۰۰ ۲۵.۲۸ ۲۰.۵۳ ۱۴.۹۶ ۱۱.۰۶ ۷.۳۹
۴۳ هند ۲۴.۷۱ ۲۲.۵۷ ۱۹.۹۸ ۱۷.۰۲ ۱۳.۹۰ ۱۰.۶۰ ۷.۳۹
۴۴ ایران ۲۳.۰۷ ۲۰.۳۰ ۱۷.۹۹ ۱۵.۸۷ ۱۳.۱۶ ۱۰.۲۳ ۷.۳۴
۴۵ بحرین ۹.۶۰ ۱۰.۱۳ ۱۱.۲۹ ۱۱.۲۰ ۱۰.۶۹ ۹.۱۵ ۷.۲۹
۴۶ اکوادور ۲۷.۲۰ ۲۸.۷۱ ۱۷.۳۰ ۱۶.۳۱ ۱۴.۰۶ ۱۰.۱۳ ۷.۲۸
۴۷ سنگال ۱۵.۰۰ ۱۴.۱۷ ۱۳.۴۳ ۱۰.۵۳ ۹.۱۵ ۸.۷۰ ۷.۲۶
۴۸ مالزی ۱۹.۲۲ ۱۷.۸۵ ۱۶.۳۶ ۱۴.۷۸ ۱۲.۵۸ ۹.۸۷ ۷.۲۰
۴۹ ونزوئلا ۲۶.۰۱ ۲۱.۴۸ ۲۰.۰۹ ۱۸.۵۹ ۱۳.۸۷ ۱۱.۲۹ ۷.۱۵
۵۰ مصر ۲۲.۴۰ ۲۰.۹۰ ۱۸.۷۸ ۱۶.۱۸ ۱۳.۴۲ ۱۰.۲۰ ۶.۹۰
۵۱ مجارستان ۲۱.۲۶ ۱۹.۳۳ ۱۶.۵۵ ۱۴.۵۹ ۱۲.۴۵ ۹.۷۸ ۶.۸۷
۵۲ ترکیه ۲۶.۹۵ ۲۴.۱۳ ۲۰.۰۹ ۱۶.۱۸ ۱۲.۹۵ ۹.۷۱ ۶.۸۱
۵۳ کرواسی ۲۲.۴۲ ۱۹.۶۸ ۱۸.۰۴ ۱۴.۴۴ ۱۲.۳۵ ۹.۶۶ ۶.۸۰
۵۴ تایلند ۲۵.۴۲ ۲۱.۴۳ ۱۷.۶۸ ۱۴.۸۵ ۱۲.۰۸ ۹.۴۱ ۶.۶۲
۵۵ کنیا ۲۱.۷۲ ۱۹.۵۰ ۱۴.۶۲ ۱۴.۹۷ ۱۳.۶۰ ۱۱.۷۸ ۶.۵۰
۵۶ عمان ۱۷.۶۳ ۱۶.۷۷ ۱۴.۵۹ ۱۳.۰۱ ۱۱.۹۷ ۹.۲۸ ۶.۴۳
۵۷ آرژانتین ۲۱.۳۲ ۱۹.۶۳ ۱۷.۱۴ ۱۵.۱۷ ۱۲.۲۶ ۹.۱۸ ۶.۳۵
۵۸ شیلی ۱۹.۹۰ ۱۷.۰۲ ۱۴.۹۹ ۱۲.۹۹ ۱۱.۰۹ ۸.۸۶ ۶.۲۶
۵۹ اروگوئه ۲۹.۰۵ ۲۶.۰۹ ۲۳.۵۰ ۱۸.۲۴ ۱۳.۵۹ ۹.۵۹ ۶.۲۴
۶۰ برزیل ۲۱.۷۰ ۱۹.۰۶ ۱۶.۹۳ ۱۴.۳۲ ۱۱.۶۸ ۸.۸۲ ۶.۱۴
۶۱ عراق ۱۱.۴۳ ۱۴.۲۴ ۱۳.۹۰ ۱۲.۸۴ ۱۱.۳۱ ۹.۰۵ ۶.۰۷
۶۲ صربستان ۱۷.۴۴ ۱۵.۶۴ ۱۳.۹۶ ۱۲.۳۵ ۱۰.۰۷ ۷.۸۵ ۵.۹۵
۶۳ لهستان ۱۶.۱۱ ۱۴.۵۱ ۱۳.۵۷ ۱۱.۹۶ ۱۰.۲۸ ۸.۱۵ ۵.۸۳
۶۴ بنگلادش ۱۳.۸۳ ۱۳.۳۲ ۱۳.۰۷ ۱۳.۶۴ ۱۱.۱۵ ۸.۷۲ ۵.۸۰
۶۵ لتونی ۱۵.۹۸ ۱۴.۱۳ ۱۳.۷۳ ۱۱.۱۴ ۹.۱۸ ۷.۵۸ ۵.۷۵
۶۶ بولیوی ۱۲.۵۰ ۱۲.۳۳ ۱۰.۹۰ ۱۲.۰۰ ۸.۴۸ ۶.۷۷ ۵.۷۵
۶۷ لیختن اشتاین ۱۶.۳۰ ۱۵.۸۷ ۱۲.۰۵ ۱۰.۷۰ ۸.۷۲ ۷.۴۲ ۵.۷۴
۶۸ رومانی ۱۳.۳۷ ۱۲.۷۰ ۱۱.۹۱ ۱۱.۱۷ ۹.۵۵ ۷.۴۹ ۵.۶۵
۶۹ اردن ۲۶.۵۳ ۲۳.۶۲ ۱۸.۰۷ ۱۵.۷۸ ۱۰.۸۹ ۸.۳۵ ۵.۶۵
۷۰ لیتوانی ۱۴.۱۴ ۱۳.۲۸ ۱۲.۸۲ ۱۱.۵۲ ۹.۳۹ ۷.۳۵ ۵.۶۳
۷۱ سریلانکا ۲۵.۰۰ ۱۸.۸۷ ۱۷.۱۶ ۱۳.۷۰ ۱۱.۵۵ ۹.۲۳ ۵.۶۲
۷۲ اسلواکی ۱۵.۰۱ ۱۳.۶۷ ۱۲.۵۱ ۱۰.۸۹ ۹.۵۳ ۷.۹۶ ۵.۶۰
۷۳ تونس ۱۵.۱۹ ۱۴.۱۳ ۱۳.۱۷ ۱۱.۹۴ ۱۰.۰۴ ۷.۶۴ ۵.۴۹
۷۴ مراکش ۱۷.۷۴ ۱۶.۵۷ ۱۵.۳۲ ۱۳.۳۹ ۱۰.۸۹ ۸.۴۵ ۵.۴۰
۷۵ فیلیپین ۱۲.۴۰ ۱۳.۴۸ ۱۳.۶۳ ۱۲.۴۳ ۱۰.۷۳ ۸.۳۱ ۵.۳۷
۷۶ جامائیکا ۳۱.۸۵ ۲۳.۳۲ ۱۴.۶۴ ۸.۳۹ ۸.۴۴ ۷.۵۴ ۵.۲۷
۷۷ پرو ۳۰.۴۶ ۲۲.۳۵ ۲۰.۷۹ ۱۴.۹۶ ۹.۹۷ ۷.۰۵ ۵.۱۹
۷۸ ویتنام ۱۵.۰۱ ۱۴.۵۱ ۱۳.۴۸ ۱۱.۴۲ ۹.۸۰ ۷.۲۷ ۵.۱۳
۷۹ بلغارستان ۱۷.۷۱ ۱۵.۸۸ ۱۴.۲۷ ۱۲.۵۹ ۹.۸۳ ۶.۹۷ ۵.۱۰
۸۰ الجزایر ۱۶.۴۵ ۱۶.۰۶ ۱۳.۶۶ ۱۱.۹۱ ۱۰.۱۱ ۷.۶۵ ۵.۰۹
۸۱ اندونزی ۱۷.۹۸ ۱۹.۲۴ ۱۸.۰۷ ۱۵.۴۳ ۱۱.۷۰ ۸.۲۷ ۴.۸۳
۸۲ مکزیک ۱۸.۳۹ ۱۶.۵۱ ۱۴.۵۹ ۱۲.۱۴ ۹.۵۴ ۷.۱۵ ۴.۸۱
۸۳ کلمبیا ۱۲.۶۶ ۱۱.۷۳ ۱۱.۹۶ ۱۰.۵۸ ۸.۷۹ ۶.۹۱ ۴.۷۸
۸۴ یمن ۲۴.۲۵ ۱۳.۰۹ ۱۳.۶۵ ۱۰.۹۷ ۹.۷۳ ۸.۰۴ ۴.۷۷
۸۵ روسیه ۱۲.۹۷ ۱۱.۶۸ ۱۰.۸۱ ۹.۷۲ ۸.۲۰ ۶.۴۶ ۴.۵۸
۸۶ کوبا ۱۵.۳۶ ۱۳.۵۷ ۱۱.۷۷ ۹.۴۳ ۸.۰۰ ۵.۹۳ ۴.۳۰
۸۷ سوریه ۱۵.۸۷ ۱۶.۲۶ ۱۴.۹۰ ۱۲.۹۲ ۹.۰۳ ۶.۷۷ ۴.۲۷
۸۸ تاجیکستان ۶.۴۴ ۷.۱۰ ۷.۲۱ ۷.۶۱ ۶.۴۳ ۵.۸۴ ۴.۱۶
۸۹ اوکراین ۱۱.۶۳ ۱۰.۲۳ ۹.۱۳ ۸.۳۲ ۷.۱۵ ۵.۶۲ ۴.۰۲
۹۰ کامرون ۱۷.۷۴ ۱۴.۷۹ ۱۲.۳۳ ۹.۹۰ ۷.۸۹ ۵.۱۶ ۳.۹۹
۹۱ بلاروس ۱۲.۹۲ ۱۱.۵۱ ۱۰.۴۲ ۹.۳۲ ۷.۱۹ ۵.۸۴ ۳.۸۹
۹۲ بوسنی و هرزگوین ۵.۳۳ ۷.۰۵ ۷.۹۶ ۷.۵۳ ۶.۴۹ ۵.۶۶ ۳.۸۹
۹۳ نیجریه ۲۰.۱۱ ۱۶.۱۰ ۱۳.۰۳ ۱۰.۹۸ ۷.۱۳ ۵.۸۵ ۳.۸۷
۹۴ کاستاریکا ۴۶.۲۴ ۱۷.۵۴ ۱۴.۲۳ ۱۰.۳۱ ۷.۸۴ ۵.۵۸ ۳.۸۰
۹۵ قزاقستان ۱۳.۲۱ ۱۱.۷۵ ۱۲.۰۸ ۱۰.۵۶ ۷.۶۳ ۵.۶۱ ۳.۶۵
۹۶ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۷.۰۰ ۳.۵۰
۹۷ کره شمالی ۱۸.۴۰ ۱۳.۹۵ ۱۱.۱۳ ۱۰.۱۱ ۷.۳۶ ۶.۵۴ ۳.۴۴
۹۸ گرجستان ۲۳.۵۳ ۲۱.۰۹ ۲۰.۳۶ ۹.۴۲ ۵.۷۳ ۴.۵۵ ۳.۲۷
۹۹ آذربایجان ۷.۵۷ ۷.۲۴ ۷.۷۰ ۷.۲۲ ۶.۵۰ ۴.۵۹ ۳.۱۱
۱۰۰ ارمنستان ۱۲.۶۸ ۱۱.۵۳ ۱۰.۷۷ ۸.۵۰ ۶.۲۴ ۵.۰۰ ۳.۰۳
۱۰۱ ازبکستان ۱۷.۲۰ ۱۶.۰۱ ۱۴.۲۹ ۱۲.۲۳ ۸.۴۲ ۴.۳۳ ۲.۶۵
۱۰۲ آنگولا ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۱۳.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۲.۶۰ ۲.۶۰
۱۰۳ آلبانی ۹.۵۰ ۷.۶۷ ۵.۰۰ ۴.۴۳ ۳.۸۶ ۲.۷۹ ۱.۹۲
۱۰۴ پاراگوئه ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۳۰.۰۰ ۲.۳۳ ۱.۸۳
۱۰۵ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۱.۴۰
۱۰۶ زیمبابوه ۲۰.۳۳ ۲۹.۵۰ ۱۲.۵۰ ۶.۶۰ ۳.۵۴ ۲.۸۱
میانگین پنج ساله ارجاع به مقاله نانو (ارجاع به مقاله)