بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع (درصد)
توضیحات : این شاخص سهم درخواست های ثبت اختراعات نانویی از کل درخواست های ثبت اختراع در دو دفتر ثبت پتنت آمریکا و اروپا را نشان می دهد.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع (درصد)

۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
۱ آنگولا آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۳.۳۳
۲ پاکستان پاکستان ۳.۱۳ ۲۳.۰۸ ۱۲.۵۰ ۱۰.۰۰ ۳۳.۳۳
۳ رومانی رومانی ۱۵.۶۳ ۷.۸۴ ۵.۵۶ ۵.۰۰ ۳۳.۳۳
۴ ایران ایران ۴۸.۹۴ ۲۸.۷۲ ۲۱.۳۷ ۲۶.۷۵ ۲۸.۱۳
۵ لتونی لتونی ۱۰.۱۴ ۱۱.۵۴ ۴.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰
۶ اردن اردن ۵.۲۶ ۰.۰۰ ۵.۰۰ ۴.۵۵ ۲۵.۰۰
۷ مصر مصر ۳۲.۴۳ ۱۴.۲۹ ۱۲.۵۰ ۱۲.۵۰ ۲۰.۰۰
۸ عربستان عربستان ۹.۸۴ ۸.۲۷ ۱۶.۱۹ ۱۷.۷۹ ۱۷.۳۹
۹ شیلی شیلی ۸.۸۲ ۴.۲۰ ۲.۷۵ ۹.۶۰ ۱۲.۵۰
۱۰ تایلند تایلند ۳.۷۰ ۱.۹۲ ۱.۲۳ ۱.۸۹ ۱۰.۸۱
۱۱ قبرس قبرس ۲.۵۶ ۰.۷۴ ۲.۰۸ ۴.۴۰ ۸.۸۲
۱۲ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۴.۰۰ ۲.۰۸ ۰.۶۱ ۴.۴۱ ۸.۳۳
۱۳ سنگاپور سنگاپور ۴.۷۶ ۴.۸۶ ۳.۸۳ ۴.۶۵ ۸.۱۶
۱۴ بلغارستان بلغارستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۶۹
۱۵ قطر قطر ۵.۳۶ ۴.۷۶ ۳.۹۲ ۱۵.۱۵ ۶.۶۷
۱۶ پرتغال پرتغال ۲.۷۹ ۵.۶۷ ۳.۲۰ ۶.۹۱ ۶.۴۵
۱۷ یونان یونان ۲.۲۹ ۲.۸۱ ۲.۲۵ ۲.۰۵ ۶.۲۵
۱۸ کره جنوبی کره جنوبی ۴.۵۰ ۴.۸۹ ۵.۰۲ ۴.۳۳ ۵.۴۹
۱۹ بلژیک بلژیک ۳.۱۸ ۲.۲۵ ۳.۳۷ ۵.۴۹ ۵.۱۲
۲۰ هند هند ۴.۸۶ ۴.۳۸ ۳.۶۲ ۴.۰۳ ۵.۰۵
۲۱ کلمبیا کلمبیا ۶.۴۹ ۴.۴۱ ۷.۰۲ ۸.۳۳ ۵.۰۰
۲۲ اسپانیا اسپانیا ۴.۶۴ ۳.۵۴ ۴.۰۴ ۵.۲۸ ۴.۷۱
۲۳ استرالیا استرالیا ۱.۷۸ ۱.۸۹ ۱.۹۳ ۳.۰۳ ۴.۶۴
۲۴ جمهوری چک جمهوری چک ۳.۹۳ ۳.۵۶ ۲.۶۵ ۴.۲۹ ۴.۶۰
۲۵ تایوان تایوان ۴.۱۸ ۳.۸۳ ۳.۷۲ ۴.۰۲ ۴.۲۲
۲۶ فنلاند فنلاند ۱.۲۵ ۲.۸۵ ۳.۹۳ ۳.۸۹ ۴.۰۹
۲۷ کانادا کانادا ۲.۴۴ ۲.۴۲ ۲.۳۸ ۳.۰۷ ۳.۶۹
۲۸ برزیل برزیل ۴.۶۵ ۳.۵۱ ۳.۳۶ ۴.۹۸ ۳.۵۱
۲۹ نروژ نروژ ۱.۳۸ ۱.۹۵ ۰.۶۹ ۳.۰۷ ۳.۴۸
۳۰ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۱.۱۶ ۱.۹۱ ۲.۰۴ ۴.۹۰ ۳.۴۱
۳۱ چین چین ۳.۳۱ ۲.۹۸ ۳.۱۵ ۳.۸۶ ۳.۴۰
۳۲ نیوزلند نیوزلند ۱.۶۶ ۱.۷۲ ۱.۲۷ ۱.۲۴ ۳.۳۰
۳۳ ترکیه ترکیه ۱.۹۲ ۴.۱۱ ۲.۵۶ ۸.۶۵ ۳.۱۹
۳۴ ایالات متحده ایالات متحده ۲.۵۶ ۲.۵۹ ۲.۶۲ ۳.۱۰ ۳.۱۴
۳۵ فرانسه فرانسه ۲.۴۲ ۲.۰۶ ۲.۱۳ ۳.۵۱ ۲.۹۸
کل جهان کل جهان ۲.۳۹ ۲.۳۹ ۲.۴۱ ۲.۸۴ ۲.۹۰
۳۶ مالزی مالزی ۲.۲۰ ۵.۸۸ ۲.۲۵ ۷.۲۰ ۲.۸۶
۳۷ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۱.۷۴ ۱.۸۷ ۱.۶۸ ۳.۹۳ ۲.۶۳
۳۸ انگلستان انگلستان ۲.۲۱ ۱.۹۸ ۲.۲۶ ۳.۱۱ ۲.۵۳
۳۹ لهستان لهستان ۴.۶۷ ۵.۰۱ ۴.۳۲ ۴.۵۳ ۲.۴۶
۴۰ هلند هلند ۲.۱۸ ۱.۲۰ ۱.۵۱ ۲.۲۹ ۲.۴۱
۴۱ اتریش اتریش ۱.۰۵ ۰.۹۴ ۱.۰۶ ۲.۲۰ ۲.۳۵
۴۲ سوئیس سوئیس ۱.۷۱ ۱.۶۱ ۱.۷۱ ۲.۵۵ ۲.۲۵
۴۳ دانمارک دانمارک ۱.۳۶ ۱.۱۸ ۱.۱۹ ۱.۹۷ ۲.۰۳
۴۴ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۰.۵۷ ۰.۲۰ ۰.۳۳ ۰.۲۶ ۲.۰۰
۴۵ ایتالیا ایتالیا ۱.۴۹ ۱.۱۸ ۱.۴۸ ۲.۱۳ ۱.۶۵
۴۶ آلمان آلمان ۱.۵۰ ۱.۴۰ ۱.۴۶ ۱.۹۰ ۱.۵۶
۴۷ مکزیک مکزیک ۵.۱۷ ۶.۸۴ ۵.۸۲ ۳.۶۴ ۱.۵۶
۴۸ ژاپن ژاپن ۱.۳۶ ۱.۳۳ ۱.۲۵ ۱.۳۹ ۱.۵۶
۴۹ سوئد سوئد ۰.۹۳ ۰.۷۵ ۱.۰۸ ۱.۲۴ ۰.۸۱
۵۰ روسیه روسیه ۲.۶۸ ۴.۵۲ ۴.۱۷ ۱.۷۷ ۰.۷۶
۵۱ ایرلند ایرلند ۲.۸۴ ۲.۱۴ ۲.۰۳ ۲.۰۷ ۰.۷۳
۵۲ آذربایجان آذربایجان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۳ اسلواکی اسلواکی ۰.۰۰ ۱.۵۶ ۳.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۴ لیتوانی لیتوانی ۱۰.۰۰ ۷.۶۹ ۷.۴۱ ۵.۰۰ ۰.۰۰
۵۵ تونس تونس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۴.۲۹ ۱۴.۲۹ ۰.۰۰
۵۶ صربستان صربستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۵۷ اوکراین اوکراین ۱.۶۷ ۲.۲۲ ۵.۸۸ ۳.۰۸ ۰.۰۰
۵۸ فیلیپین فیلیپین ۳.۱۳ ۶.۸۲ ۳.۱۳ ۱۳.۷۹ ۰.۰۰
۵۹ پرو پرو ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۰ اروگوئه اروگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۱ پاناما پاناما ۳.۵۷ ۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۲ مراکش مراکش ۰.۰۰ ۲۸.۵۷ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۳ پاراگوئه پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۴ ازبکستان ازبکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۵ عمان عمان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۶ کره شمالی کره شمالی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۷ نیجریه نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۸ ونزوئلا ونزوئلا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۲۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۹ ویتنام ویتنام ۱۸.۷۵ ۸.۳۳ ۰.۰۰ ۱۵.۰۰ ۰.۰۰
۷۰ اسلوانی اسلوانی ۳.۴۰ ۱.۰۹ ۶.۵۷ ۲.۷۸ ۰.۰۰
۷۱ سوریه سوریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۲ افغانستان افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۳ بحرین بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۴ استونی استونی ۱.۵۶ ۴.۴۸ ۴.۵۵ ۷.۱۴ ۰.۰۰
۷۵ بنگلادش بنگلادش ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۶ بلاروس بلاروس ۷.۱۴ ۲۶.۶۷ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۷ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۸ ارمنستان ارمنستان ۱۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۹ کاستاریکا کاستاریکا ۷.۴۱ ۶.۶۷ ۲۵.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۰ کرواسی کرواسی ۳.۸۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۶۹ ۰.۰۰
۸۱ کوبا کوبا ۹.۰۹ ۵.۵۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۲ لبنان لبنان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۶۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۳ یمن یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۴ گرجستان گرجستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۵ آرژانتین آرژانتین ۶.۱۷ ۱.۰۹ ۸.۵۴ ۱.۰۸ ۰.۰۰
۸۶ کویت کویت ۰.۰۰ ۳.۸۵ ۱۴.۲۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۷ قزاقستان قزاقستان ۷.۱۴ ۱۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۸ مجارستان مجارستان ۲.۱۵ ۳.۴۵ ۲.۶۵ ۰.۹۵ ۰.۰۰
۸۹ ایسلند ایسلند ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳۳ ۰.۰۰
۹۰ اندونزی اندونزی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۱ عراق عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۲ جامائیکا جامائیکا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۳ الجزایر الجزایر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
سهم درخواست های ثبت اختراع نانو به کل درخواست های ثبت اختراع (درصد)