بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها (درصد)
توضیحات : این شاخص سهم اختراعات نانو از کل اختراعات ثبت شده در دو دفتر ثبت پتنت آمریکا و اروپا را نشان می دهد.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها (درصد)

۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸] ۱۳۹۸ [۲۰۱۹]
۱ مصر مصر ۴۳.۷۵ ۱۸.۷۵ ۲۵.۰۰ ۲۶.۳۲ ۳۰.۰۰
۲ پاکستان پاکستان ۷.۶۹ ۶.۶۷ ۲۸.۵۷ ۹.۰۹ ۲۵.۰۰
۳ قزاقستان قزاقستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۱۴ ۲۵.۰۰ ۲۲.۲۲
۴ ایران ایران ۳۸.۷۱ ۳۳.۳۳ ۳۱.۷۱ ۳۱.۰۳ ۱۹.۱۲
۵ کره شمالی کره شمالی ۱۱.۱۱ ۱۸.۱۸ ۰.۰۰ ۴۰.۰۰ ۱۶.۶۷
۶ کاستاریکا کاستاریکا ۰.۰۰ ۴.۷۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۶.۶۷
۷ عربستان عربستان ۱۲.۶۱ ۹.۷۲ ۱۳.۳۷ ۱۸.۱۴ ۱۴.۷۰
۸ کلمبیا کلمبیا ۲.۹۴ ۹.۳۰ ۶.۲۵ ۲.۳۸ ۱۲.۵۰
۹ لتونی لتونی ۰.۰۰ ۱۱.۱۱ ۱۳.۶۴ ۴.۷۶ ۷.۶۹
۱۰ فیلیپین فیلیپین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۷.۶۹
۱۱ پرتغال پرتغال ۸.۵۱ ۴.۳۸ ۴.۸۲ ۲.۸۶ ۷.۲۳
۱۲ قطر قطر ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۸.۰۰ ۱۶.۱۳ ۷.۱۴
۱۳ رومانی رومانی ۲۲.۷۳ ۳۴.۴۸ ۳۱.۸۲ ۲۷.۷۸ ۷.۱۴
۱۴ برزیل برزیل ۲.۵۳ ۳.۰۱ ۵.۱۹ ۴.۶۵ ۶.۷۷
۱۵ اوکراین اوکراین ۰.۰۰ ۱۱.۱۱ ۳.۰۳ ۲.۳۳ ۶.۴۵
۱۶ اسپانیا اسپانیا ۳.۴۱ ۴.۳۹ ۴.۷۵ ۴.۰۵ ۵.۳۶
۱۷ لهستان لهستان ۵.۳۷ ۵.۳۷ ۶.۹۱ ۵.۳۸ ۴.۹۲
۱۸ آرژانتین آرژانتین ۱.۷۲ ۳.۵۷ ۱.۹۲ ۳.۷۰ ۴.۸۴
۱۹ هند هند ۵.۶۲ ۵.۷۷ ۶.۴۰ ۵.۹۷ ۴.۷۱
۲۰ کرواسی کرواسی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۵.۵۶ ۴.۵۵
۲۱ شیلی شیلی ۲.۶۰ ۳.۰۳ ۷.۴۶ ۰.۰۰ ۴.۲۶
۲۲ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۱.۵۱ ۱.۴۲ ۲.۷۸ ۱.۷۴ ۴.۰۳
۲۳ تایوان تایوان ۳.۷۶ ۳.۹۵ ۳.۷۹ ۳.۵۵ ۳.۸۲
۲۴ کره جنوبی کره جنوبی ۳.۹۲ ۳.۹۴ ۴.۳۲ ۳.۹۱ ۳.۷۳
۲۵ ترکیه ترکیه ۳.۳۸ ۵.۵۰ ۳.۳۵ ۲.۸۶ ۳.۷۰
۲۶ لیتوانی لیتوانی ۴.۳۵ ۷.۸۹ ۱۵.۰۰ ۱۰.۰۰ ۳.۵۷
۲۷ جمهوری چک جمهوری چک ۷.۱۹ ۷.۰۳ ۴.۲۴ ۶.۰۹ ۳.۵۳
۲۸ سنگاپور سنگاپور ۳.۷۶ ۳.۴۰ ۳.۳۹ ۳.۸۳ ۳.۴۵
۲۹ بلژیک بلژیک ۴.۱۱ ۳.۲۲ ۳.۴۴ ۳.۶۲ ۳.۳۴
۳۰ کویت کویت ۱.۴۹ ۰.۰۰ ۶.۵۲ ۱۰.۸۱ ۳.۲۳
۳۱ فرانسه فرانسه ۳.۱۰ ۲.۹۹ ۳.۲۵ ۳.۴۱ ۳.۱۵
۳۲ فنلاند فنلاند ۲.۰۲ ۲.۵۶ ۲.۳۶ ۲.۴۵ ۳.۱۵
۳۳ چین چین ۴.۱۴ ۳.۵۰ ۳.۳۸ ۲.۹۰ ۳.۰۵
۳۴ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۴.۷۸ ۴.۴۲ ۵.۲۱ ۳.۳۸ ۲.۹۶
۳۵ اسلوانی اسلوانی ۷.۶۲ ۲.۲۹ ۴.۰۸ ۷.۶۳ ۲.۷۳
۳۶ کانادا کانادا ۱.۹۵ ۲.۰۹ ۲.۲۲ ۲.۲۸ ۲.۶۹
۳۷ انگلستان انگلستان ۲.۱۹ ۲.۵۳ ۲.۶۵ ۲.۵۹ ۲.۵۹
۳۸ اسلواکی اسلواکی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۱۷ ۲.۵۶
۳۹ ایالات متحده ایالات متحده ۲.۶۵ ۲.۵۴ ۲.۶۲ ۲.۵۴ ۲.۵۱
کل جهان کل جهان ۲.۵۲ ۲.۴۳ ۲.۵۱ ۲.۴۲ ۲.۴۰
۴۰ استونی استونی ۵.۷۱ ۵.۸۸ ۷.۳۲ ۷.۲۷ ۲.۳۳
۴۱ استرالیا استرالیا ۱.۷۶ ۲.۲۵ ۲.۷۱ ۲.۷۱ ۲.۲۱
۴۲ ایتالیا ایتالیا ۱.۸۳ ۱.۶۹ ۱.۶۵ ۱.۶۷ ۲.۱۶
۴۳ مکزیک مکزیک ۶.۵۶ ۳.۱۳ ۶.۶۴ ۶.۹۹ ۲.۰۵
۴۴ یونان یونان ۱.۳۹ ۲.۲۵ ۲.۷۰ ۰.۸۷ ۲.۰۴
۴۵ نروژ نروژ ۰.۹۹ ۱.۷۴ ۲.۰۵ ۱.۵۰ ۲.۰۰
۴۶ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۳.۵۱ ۱.۲۷ ۳.۴۵ ۲.۷۳ ۱.۹۸
۴۷ مجارستان مجارستان ۳.۶۷ ۲.۴۸ ۰.۰۰ ۲.۲۱ ۱.۹۲
۴۸ آلمان آلمان ۱.۷۱ ۱.۶۴ ۱.۹۸ ۱.۷۵ ۱.۸۹
۴۹ هلند هلند ۳.۱۵ ۲.۸۲ ۲.۴۳ ۲.۲۴ ۱.۸۸
۵۰ سوئیس سوئیس ۱.۴۰ ۱.۷۱ ۱.۹۸ ۲.۰۱ ۱.۸۰
۵۱ روسیه روسیه ۳.۲۲ ۵.۰۸ ۲.۷۵ ۲.۳۳ ۱.۵۸
۵۲ اتریش اتریش ۱.۵۶ ۱.۰۷ ۱.۱۰ ۱.۲۴ ۱.۴۷
۵۳ دانمارک دانمارک ۱.۱۵ ۱.۱۴ ۰.۹۷ ۱.۲۷ ۱.۳۹
۵۴ ایسلند ایسلند ۳.۱۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۸۵ ۱.۳۷
۵۵ ژاپن ژاپن ۱.۵۶ ۱.۴۷ ۱.۴۰ ۱.۳۲ ۱.۲۹
۵۶ مالزی مالزی ۵.۰۴ ۳.۸۲ ۲.۳۱ ۲.۸۴ ۱.۲۲
۵۷ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۱.۱۶ ۳.۰۸ ۱.۲۶ ۰.۲۷ ۱.۲۰
۵۸ ایرلند ایرلند ۱.۷۳ ۱.۳۴ ۱.۳۳ ۱.۳۲ ۱.۱۰
۵۹ سوئد سوئد ۱.۳۵ ۱.۲۱ ۱.۱۱ ۱.۰۷ ۱.۰۶
۶۰ قبرس قبرس ۱.۱۸ ۲.۴۴ ۰.۰۰ ۳.۳۳ ۰.۸۹
۶۱ نیوزلند نیوزلند ۰.۹۰ ۰.۸۶ ۲.۸۲ ۱.۱۲ ۰.۸۲
۶۲ ازبکستان ازبکستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۳ عمان عمان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۶.۶۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۴ اروگوئه اروگوئه ۰.۰۰ ۸.۳۳ ۸.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۵ نیجریه نیجریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۶ مراکش مراکش ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۶۶.۶۷ ۴۴.۴۴ ۰.۰۰
۶۷ ویتنام ویتنام ۳۶.۳۶ ۵.۸۸ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۸ الجزایر الجزایر ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۶۹ ونزوئلا ونزوئلا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۰ گرجستان گرجستان ۳۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۱ پاناما پاناما ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳.۳۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۲ یمن یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۳ ارمنستان ارمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۴ آذربایجان آذربایجان ۵۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۵ بنگلادش بنگلادش ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۶ بلاروس بلاروس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۸.۳۳ ۰.۰۰
۷۷ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۸ بلغارستان بلغارستان ۱.۹۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۷۹ اردن اردن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۰ افغانستان افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۱ کوبا کوبا ۰.۰۰ ۹.۰۹ ۹.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۲ عراق عراق ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۳ آنگولا آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۴ جامائیکا جامائیکا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۵ اندونزی اندونزی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۶ لبنان لبنان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۷ صربستان صربستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۸۸ تایلند تایلند ۱.۵۶ ۰.۰۰ ۱.۲۵ ۳.۱۹ ۰.۰۰
۸۹ پرو پرو ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۰ تونس تونس ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۱ پاراگوئه پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۲ سوریه سوریه ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۳ بحرین بحرین ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰
سهم پتنت های فناوری نانو از کل پتنت ها (درصد)