بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید) (میلیون دلار)
توضیحات : یکی از مقیاس‌های اقتصاد و در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین در یک کشور تولید و بر حسب قدرت خرید کشور گزارش می شود. GDP (ppp)
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید) (میلیون دلار)

۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
کل جهان کل جهان ۶۵,۶۲۸,۳۰۰.۰ ۷۱,۹۰۷,۱۰۰.۰ ۷۷,۹۴۱,۶۰۰.۰ ۸۲,۵۴۰,۱۰۰.۰ ۸۳,۳۴۷,۶۰۰.۰ ۸۸,۹۴۵,۴۰۰.۰ ۹۴,۹۶۷,۲۰۰.۰ ۹۹,۸۷۱,۲۰۰.۰ ۱۰۵,۲۶۰,۰۰۰.۰ ۱۱۰,۶۸۷,۰۰۰.۰ ۱۱۵,۲۴۴,۰۰۰.۰ ۱۲۰,۰۸۷,۰۰۰.۰ ۱۲۷,۷۲۴,۰۰۰.۰ ۱۳۶,۴۶۱,۰۰۰.۰
۱ چین چین ۶,۶۳۹,۲۷۰.۰ ۷,۷۱۳,۶۷۰.۰ ۹,۰۴۵,۹۴۰.۰ ۱۰,۱۱۳,۸۰۰.۰ ۱۱,۱۴۸,۵۰۰.۰ ۱۲,۴۸۵,۰۰۰.۰ ۱۳,۹۵۷,۹۰۰.۰ ۱۵,۳۳۱,۸۰۰.۰ ۱۶,۷۸۸,۰۰۰.۰ ۱۸,۳۳۵,۷۰۰.۰ ۱۹,۸۱۱,۸۰۰.۰ ۲۱,۴۱۷,۲۰۰.۰ ۲۳,۳۰۰,۸۰۰.۰ ۲۵,۳۶۱,۷۰۰.۰
۲ ایالات متحده ایالات متحده ۱۳,۰۹۳,۷۰۰.۰ ۱۳,۸۵۵,۹۰۰.۰ ۱۴,۴۷۷,۶۰۰.۰ ۱۴,۷۱۸,۶۰۰.۰ ۱۴,۴۱۸,۷۰۰.۰ ۱۴,۹۶۴,۴۰۰.۰ ۱۵,۵۱۷,۹۰۰.۰ ۱۶,۱۵۵,۳۰۰.۰ ۱۶,۶۹۱,۵۰۰.۰ ۱۷,۳۹۳,۱۰۰.۰ ۱۸,۰۳۶,۶۰۰.۰ ۱۸,۵۶۹,۱۰۰.۰ ۱۹,۳۹۰,۶۰۰.۰ ۲۰,۴۹۴,۱۰۰.۰
۳ هند هند ۳,۲۳۸,۳۲۰.۰ ۳,۶۴۷,۰۲۰.۰ ۴,۱۱۱,۰۵۰.۰ ۴,۳۵۴,۷۹۰.۰ ۴,۷۵۹,۹۵۰.۰ ۵,۳۱۲,۴۲۰.۰ ۵,۷۸۲,۰۴۰.۰ ۶,۲۰۹,۸۵۰.۰ ۶,۷۱۳,۱۱۰.۰ ۷,۳۴۶,۱۵۰.۰ ۸,۰۱۹,۹۵۰.۰ ۸,۷۰۲,۹۰۰.۰ ۹,۴۴۸,۶۶۰.۰ ۱۰,۴۹۸,۵۰۰.۰
۴ ژاپن ژاپن ۴,۰۴۵,۷۳۰.۰ ۴,۲۲۶,۵۴۰.۰ ۴,۴۱۹,۷۶۰.۰ ۴,۴۵۶,۴۳۰.۰ ۴,۲۳۸,۲۶۰.۰ ۴,۴۸۱,۹۸۰.۰ ۴,۵۷۳,۱۹۰.۰ ۴,۷۴۶,۷۰۰.۰ ۴,۹۶۷,۰۵۰.۰ ۵,۰۱۳,۰۱۰.۰ ۵,۱۷۲,۸۶۰.۰ ۵,۲۶۶,۴۴۰.۰ ۵,۵۶۲,۸۲۰.۰ ۵,۴۸۴,۹۵۰.۰
۵ آلمان آلمان ۲,۶۳۶,۴۲۰.۰ ۲,۸۲۲,۳۴۰.۰ ۲,۹۹۷,۵۰۰.۰ ۳,۱۲۲,۵۵۰.۰ ۳,۰۳۶,۹۶۰.۰ ۳,۲۱۰,۸۲۰.۰ ۳,۴۲۷,۱۴۰.۰ ۳,۵۰۳,۶۸۰.۰ ۳,۶۴۷,۷۸۰.۰ ۳,۸۱۰,۸۹۰.۰ ۳,۹۲۰,۸۶۰.۰ ۴,۰۲۸,۳۶۰.۰ ۴,۱۹۳,۹۲۰.۰ ۴,۵۰۵,۲۴۰.۰
۶ روسیه روسیه ۱,۶۹۶,۷۳۰.۰ ۲,۱۳۳,۷۵۰.۰ ۲,۳۷۷,۵۰۰.۰ ۲,۸۷۸,۲۰۰.۰ ۲,۷۶۸,۱۲۰.۰ ۲,۹۲۸,۱۲۰.۰ ۳,۴۴۱,۶۹۰.۰ ۳,۶۲۵,۳۸۰.۰ ۳,۶۵۶,۶۵۰.۰ ۳,۷۲۱,۹۸۰.۰ ۳,۴۷۰,۲۴۰.۰ ۳,۳۹۷,۳۷۰.۰ ۳,۷۴۹,۲۸۰.۰ ۳,۹۸۶,۰۶۰.۰
۷ اندونزی اندونزی ۱,۳۷۷,۶۴۰.۰ ۱,۴۹۸,۰۷۰.۰ ۱,۶۳۵,۵۳۰.۰ ۱,۷۶۷,۸۹۰.۰ ۱,۸۶۳,۷۷۰.۰ ۲,۰۰۳,۹۵۰.۰ ۲,۱۷۱,۵۲۰.۰ ۲,۳۴۴,۸۸۰.۰ ۲,۵۱۵,۱۶۰.۰ ۲,۶۸۸,۳۷۰.۰ ۲,۸۴۹,۸۰۰.۰ ۳,۰۳۲,۰۹۰.۰ ۳,۲۴۲,۷۷۰.۰ ۳,۴۹۴,۷۶۰.۰
۸ برزیل برزیل ۲,۰۴۶,۹۸۰.۰ ۲,۱۹۳,۴۶۰.۰ ۲,۳۸۸,۵۲۰.۰ ۲,۵۵۹,۴۴۰.۰ ۲,۵۷۵,۶۳۰.۰ ۲,۸۰۳,۳۶۰.۰ ۲,۹۷۴,۹۶۰.۰ ۳,۰۸۷,۹۶۰.۰ ۳,۲۳۲,۱۲۰.۰ ۳,۳۰۶,۵۷۰.۰ ۳,۲۱۶,۱۷۰.۰ ۳,۱۴۱,۳۳۰.۰ ۳,۲۴۰,۵۲۰.۰ ۳,۳۶۵,۷۶۰.۰
۹ انگلستان انگلستان ۱,۹۴۹,۴۳۰.۰ ۲,۰۸۹,۰۱۰.۰ ۲,۱۵۵,۵۷۰.۰ ۲,۲۲۹,۲۶۰.۰ ۲,۱۴۲,۴۹۰.۰ ۲,۲۴۳,۳۲۰.۰ ۲,۳۰۶,۱۷۰.۰ ۲,۳۸۷,۳۵۰.۰ ۲,۵۰۲,۰۸۰.۰ ۲,۶۳۰,۳۵۰.۰ ۲,۷۲۰,۲۶۰.۰ ۲,۷۹۶,۷۳۰.۰ ۲,۸۹۶,۸۳۰.۰ ۳,۰۷۴,۴۳۰.۰
۱۰ فرانسه فرانسه ۱,۹۳۳,۵۱۰.۰ ۲,۰۷۰,۴۵۰.۰ ۲,۱۸۶,۱۹۰.۰ ۲,۲۶۳,۱۹۰.۰ ۲,۲۴۹,۶۸۰.۰ ۲,۳۴۲,۷۴۰.۰ ۲,۴۴۷,۵۶۰.۰ ۲,۴۷۱,۷۸۰.۰ ۲,۶۰۶,۱۴۰.۰ ۲,۶۶۷,۹۶۰.۰ ۲,۷۴۳,۴۶۰.۰ ۲,۷۷۳,۹۳۰.۰ ۲,۸۷۱,۲۶۰.۰ ۳,۰۷۳,۱۸۰.۰
۱۱ ایتالیا ایتالیا ۱,۷۴۲,۰۹۰.۰ ۱,۸۸۰,۹۹۰.۰ ۱,۹۸۵,۹۲۰.۰ ۲,۰۸۲,۶۴۰.۰ ۲,۰۴۱,۷۰۰.۰ ۲,۰۷۹,۲۰۰.۰ ۲,۱۵۸,۲۹۰.۰ ۲,۱۵۷,۵۵۰.۰ ۲,۱۷۶,۳۲۰.۰ ۲,۲۰۶,۲۹۰.۰ ۲,۲۶۲,۵۳۰.۰ ۲,۳۱۲,۵۶۰.۰ ۲,۴۱۰,۹۸۰.۰ ۲,۵۴۲,۹۷۰.۰
۱۲ مکزیک مکزیک ۱,۳۲۴,۷۶۰.۰ ۱,۴۶۴,۰۴۰.۰ ۱,۵۵۱,۹۸۰.۰ ۱,۶۴۰,۹۱۰.۰ ۱,۶۲۷,۷۳۰.۰ ۱,۷۳۲,۱۹۰.۰ ۱,۸۹۶,۲۶۰.۰ ۱,۹۸۸,۴۸۰.۰ ۲,۰۴۴,۳۰۰.۰ ۲,۱۵۶,۸۸۰.۰ ۲,۱۷۰,۹۱۰.۰ ۲,۲۷۸,۰۷۰.۰ ۲,۳۴۴,۲۰۰.۰ ۲,۵۱۹,۹۶۰.۰
۱۳ ترکیه ترکیه ۸۰۷,۲۲۷.۰ ۹۳۷,۱۰۸.۰ ۱,۰۳۲,۸۴۰.۰ ۱,۱۳۰,۴۹۰.۰ ۱,۱۰۵,۸۹۰.۰ ۱,۲۶۲,۸۰۰.۰ ۱,۴۴۳,۳۰۰.۰ ۱,۵۳۹,۱۱۰.۰ ۱,۶۹۰,۸۶۰.۰ ۱,۷۸۰,۲۹۰.۰ ۱,۸۸۲,۷۶۰.۰ ۱,۹۲۷,۶۹۰.۰ ۲,۲۵۴,۱۱۰.۰ ۲,۳۷۲,۰۹۰.۰
۱۴ کره جنوبی کره جنوبی ۱,۱۶۵,۸۹۰.۰ ۱,۲۵۱,۰۵۰.۰ ۱,۳۵۴,۵۲۰.۰ ۱,۴۰۵,۷۱۰.۰ ۱,۳۹۶,۴۱۰.۰ ۱,۵۰۵,۳۰۰.۰ ۱,۵۵۹,۴۵۰.۰ ۱,۶۱۱,۲۷۰.۰ ۱,۶۴۴,۷۸۰.۰ ۱,۷۰۶,۶۹۰.۰ ۱,۷۵۶,۰۲۰.۰ ۱,۸۳۲,۰۷۰.۰ ۱,۹۶۹,۱۱۰.۰ ۲,۰۹۰,۱۶۰.۰
۱۵ اسپانیا اسپانیا ۱,۲۰۹,۳۰۰.۰ ۱,۳۶۸,۹۰۰.۰ ۱,۴۷۳,۶۸۰.۰ ۱,۵۳۷,۷۷۰.۰ ۱,۵۰۳,۲۵۰.۰ ۱,۴۸۹,۷۲۰.۰ ۱,۴۹۸,۹۱۰.۰ ۱,۴۹۶,۱۱۰.۰ ۱,۵۱۹,۹۱۰.۰ ۱,۵۶۴,۴۶۰.۰ ۱,۶۱۱,۵۶۰.۰ ۱,۶۸۶,۳۷۰.۰ ۱,۷۷۳,۹۷۰.۰ ۱,۹۰۸,۸۸۰.۰
۱۶ عربستان عربستان ۹۶۹,۳۰۶.۰ ۱,۰۲۶,۹۴۰.۰ ۱,۰۷۳,۷۵۰.۰ ۱,۱۶۳,۲۳۰.۰ ۱,۱۴۷,۹۳۰.۰ ۱,۲۲۰,۵۱۰.۰ ۱,۳۷۰,۲۴۰.۰ ۱,۴۷۱,۰۰۰.۰ ۱,۵۳۵,۱۰۰.۰ ۱,۶۱۹,۶۶۰.۰ ۱,۷۰۴,۳۱۰.۰ ۱,۷۵۶,۷۹۰.۰ ۱,۷۷۳,۵۵۰.۰ ۱,۸۵۷,۵۴۰.۰
۱۷ کانادا کانادا ۱,۱۶۷,۵۸۰.۰ ۱,۲۳۸,۰۰۰.۰ ۱,۲۹۷,۱۶۰.۰ ۱,۳۳۹,۰۶۰.۰ ۱,۳۰۴,۴۹۰.۰ ۱,۳۶۱,۱۴۰.۰ ۱,۴۲۷,۴۷۰.۰ ۱,۴۶۴,۵۷۰.۰ ۱,۵۵۰,۲۷۰.۰ ۱,۶۰۲,۴۲۰.۰ ۱,۵۸۴,۶۹۰.۰ ۱,۵۹۷,۵۲۰.۰ ۱,۷۰۲,۴۳۰.۰ ۱,۷۷۴,۰۳۰.۰
۱۸ تایلند تایلند ۶۷۱,۴۰۳.۰ ۷۲۶,۴۱۰.۰ ۷۸۶,۲۷۴.۰ ۸۱۵,۵۳۲.۰ ۸۱۶,۰۵۰.۰ ۸۸۸,۰۸۰.۰ ۹۱۴,۰۲۹.۰ ۹۹۸,۲۸۹.۰ ۱,۰۴۲,۱۳۰.۰ ۱,۰۷۰,۴۹۰.۰ ۱,۱۱۳,۸۳۰.۰ ۱,۱۶۴,۹۳۰.۰ ۱,۲۳۳,۷۴۰.۰ ۱,۳۲۰,۳۷۰.۰
۱۹ استرالیا استرالیا ۶۶۴,۷۰۳.۰ ۷۱۱,۱۱۳.۰ ۷۶۲,۲۰۷.۰ ۷۹۶,۹۹۲.۰ ۸۷۳,۷۹۲.۰ ۸۶۳,۴۴۷.۰ ۹۳۳,۴۱۷.۰ ۹۶۸,۵۹۱.۰ ۱,۰۵۵,۷۴۰.۰ ۱,۰۸۹,۶۶۰.۰ ۱,۱۰۵,۶۳۰.۰ ۱,۱۲۸,۹۱۰.۰ ۱,۱۵۷,۳۰۰.۰ ۱,۲۸۸,۲۳۰.۰
۲۰ لهستان لهستان ۵۳۰,۳۴۴.۰ ۵۷۷,۸۷۴.۰ ۶۳۹,۷۱۶.۰ ۶۹۸,۱۰۰.۰ ۷۳۵,۰۳۴.۰ ۸۰۲,۲۸۵.۰ ۸۶۹,۷۶۴.۰ ۹۰۷,۱۴۹.۰ ۹۴۰,۲۹۵.۰ ۹۷۷,۱۸۶.۰ ۱,۰۲۰,۱۵۰.۰ ۱,۰۵۵,۳۵۰.۰ ۱,۱۱۲,۳۶۰.۰ ۱,۲۲۸,۸۵۰.۰
۲۱ مصر مصر ۵۴۷,۰۰۵.۰ ۶۰۲,۴۵۴.۰ ۶۶۲,۳۳۹.۰ ۷۲۳,۶۷۰.۰ ۷۶۳,۲۴۵.۰ ۸۱۲,۳۱۷.۰ ۸۴۳,۸۴۲.۰ ۸۷۸,۴۲۷.۰ ۹۱۲,۱۲۲.۰ ۹۵۵,۵۲۵.۰ ۱,۰۰۸,۰۳۰.۰ ۱,۰۶۵,۱۸۰.۰ ۱,۱۲۹,۹۲۰.۰ ۱,۲۱۹,۵۱۰.۰
۲۲ پاکستان پاکستان ۵۵۰,۰۰۰.۰ ۶۰۱,۹۱۸.۰ ۶۴۷,۸۰۱.۰ ۶۷۱,۷۴۶.۰ ۶۹۶,۰۱۳.۰ ۷۱۵,۸۳۴.۰ ۷۵۰,۶۹۳.۰ ۷۹۱,۳۳۳.۰ ۸۳۹,۴۶۶.۰ ۸۹۴,۴۴۰.۰ ۹۴۶,۶۶۷.۰ ۱,۰۱۴,۱۸۰.۰ ۱,۰۸۸,۹۸۰.۰ ۱,۱۷۶,۵۰۰.۰
۲۳ نیجریه نیجریه ۵۱۳,۳۱۰.۰ ۵۷۲,۵۲۳.۰ ۶۲۷,۸۹۴.۰ ۶۸۰,۳۵۴.۰ ۷۳۳,۰۵۸.۰ ۸۰۰,۱۸۲.۰ ۸۵۶,۶۱۹.۰ ۹۰۹,۷۳۰.۰ ۹۷۴,۲۹۰.۰ ۱,۰۵۴,۳۱۰.۰ ۱,۰۹۳,۹۲۰.۰ ۱,۰۹۱,۲۳۰.۰ ۱,۱۱۸,۷۶۰.۰ ۱,۱۷۱,۳۹۰.۰
۲۴ مالزی مالزی ۴۲۴,۴۲۷.۰ ۴۶۱,۸۹۸.۰ ۵۱۸,۸۹۶.۰ ۵۴۶,۶۳۸.۰ ۵۳۶,۸۷۷.۰ ۵۸۱,۳۷۱.۰ ۶۲۴,۷۸۶.۰ ۶۷۱,۱۲۸.۰ ۷۱۳,۹۷۱.۰ ۷۷۰,۴۴۸.۰ ۸۱۷,۴۳۱.۰ ۸۶۳,۲۸۷.۰ ۹۳۰,۷۴۹.۰ ۹۹۹,۴۰۵.۰
۲۵ هلند هلند ۶۰۸,۱۶۶.۰ ۶۶۳,۹۹۱.۰ ۷۱۱,۹۸۲.۰ ۷۵۳,۹۳۰.۰ ۷۲۸,۸۳۰.۰ ۷۴۰,۸۰۶.۰ ۷۶۸,۹۹۴.۰ ۷۸۲,۵۷۸.۰ ۸۱۷,۸۱۰.۰ ۸۲۶,۵۸۸.۰ ۸۳۹,۳۲۲.۰ ۸۶۶,۲۰۴.۰ ۹۰۷,۰۳۲.۰ ۹۷۸,۲۴۰.۰
۲۶ فیلیپین فیلیپین ۳۶۷,۱۱۱.۰ ۳۹۸,۲۲۸.۰ ۴۳۵,۸۷۷.۰ ۴۶۲,۸۸۳.۰ ۴۷۱,۷۵۴.۰ ۵۱۳,۹۶۱.۰ ۵۴۳,۷۷۱.۰ ۵۹۰,۸۰۱.۰ ۶۴۲,۷۵۱.۰ ۶۹۴,۴۶۵.۰ ۷۴۴,۵۲۰.۰ ۸۰۶,۵۴۰.۰ ۸۷۵,۳۱۱.۰ ۹۵۲,۹۶۷.۰
۲۷ آرژانتین آرژانتین ۵۴۰,۹۰۱.۰ ۶۰۲,۳۸۴.۰ ۶۷۴,۱۲۰.۰ ۷۱۵,۲۳۰.۰ ۶۷۸,۰۱۰.۰ ۷۵۵,۷۸۰.۰ ۸۱۷,۶۹۸.۰ ۸۲۴,۲۱۲.۰ ۸۵۷,۶۶۹.۰ ۸۵۱,۰۸۸.۰ ۸۸۳,۰۱۸.۰ ۸۷۴,۰۷۱.۰ ۹۲۰,۲۴۸.۰ ۹۱۵,۱۳۲.۰
۲۸ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۴۶۸,۷۴۰.۰ ۵۱۰,۲۱۴.۰ ۵۵۱,۸۷۰.۰ ۵۸۰,۶۵۲.۰ ۵۷۶,۰۶۳.۰ ۶۰۰,۸۲۳.۰ ۶۳۳,۳۶۸.۰ ۶۵۹,۳۱۱.۰ ۶۸۶,۶۳۶.۰ ۷۱۰,۸۰۸.۰ ۷۲۷,۷۸۸.۰ ۷۳۹,۴۱۹.۰ ۷۶۵,۵۶۸.۰ ۷۸۹,۳۴۹.۰
۲۹ کلمبیا کلمبیا ۳۵۷,۰۳۵.۰ ۳۹۲,۶۵۲.۰ ۴۳۰,۹۱۸.۰ ۴۵۴,۹۵۴.۰ ۴۶۵,۹۸۰.۰ ۴۹۰,۴۰۵.۰ ۵۳۳,۵۱۳.۰ ۵۶۵,۳۱۳.۰ ۶۰۲,۴۴۲.۰ ۶۴۰,۱۷۰.۰ ۶۶۶,۸۰۶.۰ ۶۸۸,۸۱۷.۰ ۷۱۴,۰۰۳.۰ ۷۴۴,۷۰۳.۰
۳۰ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۳۷۶,۴۶۷.۰ ۴۲۶,۲۰۵.۰ ۴۵۱,۴۸۱.۰ ۴۷۵,۰۳۱.۰ ۴۵۳,۵۴۴.۰ ۴۶۶,۵۹۱.۰ ۵۰۶,۵۰۷.۰ ۵۴۲,۱۶۹.۰ ۵۸۲,۸۲۴.۰ ۶۱۲,۷۴۶.۰ ۶۴۳,۰۵۲.۰ ۶۷۱,۲۹۲.۰ ۶۹۴,۴۶۸.۰ ۷۲۱,۷۷۰.۰
۳۱ ویتنام ویتنام ۲۵۵,۶۵۷.۰ ۲۸۱,۹۰۰.۰ ۳۱۰,۰۳۵.۰ ۳۳۴,۰۱۴.۰ ۳۵۴,۷۱۸.۰ ۳۸۲,۱۱۳.۰ ۴۱۴,۳۳۹.۰ ۴۴۴,۱۱۴.۰ ۴۷۵,۷۵۵.۰ ۵۱۳,۲۴۹.۰ ۵۵۳,۴۲۲.۰ ۵۹۵,۵۲۴.۰ ۶۴۷,۳۶۸.۰ ۷۱۰,۳۱۲.۰
۳۲ بنگلادش بنگلادش ۲۴۶,۴۷۲.۰ ۲۷۰,۹۹۴.۰ ۲۹۷,۸۴۴.۰ ۳۲۱,۹۴۹.۰ ۳۴۰,۷۶۱.۰ ۳۶۴,۱۴۱.۰ ۳۹۵,۶۸۴.۰ ۴۲۹,۲۵۳.۰ ۴۶۲,۴۱۶.۰ ۴۹۹,۲۲۴.۰ ۵۳۷,۶۵۹.۰ ۵۸۳,۴۸۰.۰ ۶۳۷,۰۷۸.۰ ۷۰۴,۱۶۵.۰
۳۳ عراق عراق ۲۶۲,۰۱۵.۰ ۲۹۷,۴۹۹.۰ ۳۰۹,۶۲۴.۰ ۳۴۱,۶۷۳.۰ ۳۵۵,۹۰۲.۰ ۳۸۳,۳۱۴.۰ ۴۲۰,۷۵۲.۰ ۴۸۸,۲۲۰.۰ ۵۲۸,۷۰۹.۰ ۵۴۱,۹۴۲.۰ ۵۷۴,۰۶۶.۰ ۶۴۵,۵۹۴.۰ ۶۵۸,۲۰۰.۰ ۶۷۲,۹۷۸.۰
۳۴ الجزایر الجزایر ۳۶۵,۲۲۵.۰ ۳۸۲,۷۸۷.۰ ۴۰۶,۲۲۸.۰ ۴۲۳,۹۷۲.۰ ۴۳۴,۱۶۵.۰ ۴۵۵,۴۳۹.۰ ۴۷۸,۲۸۴.۰ ۵۰۳,۵۳۳.۰ ۵۲۵,۸۲۶.۰ ۵۵۵,۵۲۱.۰ ۵۸۲,۶۳۰.۰ ۶۱۲,۱۳۳.۰ ۶۳۱,۱۵۰.۰ ۶۵۹,۶۸۷.۰
۳۵ سوئیس سوئیس ۳۰۰,۸۸۹.۰ ۳۳۶,۴۱۵.۰ ۳۷۳,۵۳۳.۰ ۴۰۰,۱۰۸.۰ ۳۹۹,۸۳۵.۰ ۴۱۴,۲۱۸.۰ ۴۴۲,۴۵۱.۰ ۴۶۰,۵۴۵.۰ ۴۸۳,۶۴۷.۰ ۵۰۱,۳۷۴.۰ ۵۱۷,۶۴۷.۰ ۵۲۶,۴۵۰.۰ ۵۵۰,۳۴۶.۰ ۵۸۷,۱۵۹.۰
۳۶ بلژیک بلژیک ۳۴۹,۲۷۷.۰ ۳۷۳,۴۶۸.۰ ۳۹۱,۶۴۴.۰ ۴۰۸,۴۰۹.۰ ۴۱۰,۷۸۱.۰ ۴۳۷,۲۳۴.۰ ۴۵۵,۷۰۵.۰ ۴۷۱,۳۳۳.۰ ۴۸۵,۹۱۹.۰ ۵۰۲,۱۰۷.۰ ۵۱۴,۱۹۸.۰ ۵۲۶,۳۶۴.۰ ۵۴۰,۸۶۷.۰ ۵۷۹,۹۵۴.۰
۳۷ سنگاپور سنگاپور ۲۳۵,۳۵۵.۰ ۲۶۴,۰۷۹.۰ ۲۹۵,۸۰۹.۰ ۳۰۷,۰۰۳.۰ ۳۰۷,۴۶۸.۰ ۳۵۸,۶۵۵.۰ ۳۸۸,۸۴۵.۰ ۴۱۱,۳۳۹.۰ ۴۳۸,۸۸۶.۰ ۴۶۲,۷۰۳.۰ ۴۷۶,۷۲۰.۰ ۴۹۲,۶۳۱.۰ ۵۲۷,۰۲۱.۰ ۵۷۱,۴۹۴.۰
۳۸ سوئد سوئد ۳۰۶,۷۰۹.۰ ۳۳۹,۹۷۳.۰ ۳۷۱,۰۸۲.۰ ۳۸۵,۸۷۶.۰ ۳۶۹,۰۸۹.۰ ۳۹۰,۷۶۶.۰ ۴۱۳,۴۵۱.۰ ۴۲۵,۷۵۴.۰ ۴۳۸,۴۸۰.۰ ۴۴۹,۹۴۶.۰ ۴۶۸,۶۲۹.۰ ۴۸۶,۹۸۵.۰ ۵۰۴,۰۸۸.۰ ۵۴۰,۹۲۷.۰
۳۹ قزاقستان قزاقستان ۲۱۵,۹۸۲.۰ ۲۴۶,۴۳۷.۰ ۲۷۵,۵۱۳.۰ ۲۹۰,۱۸۷.۰ ۲۹۵,۹۰۰.۰ ۳۲۱,۳۷۸.۰ ۳۵۲,۲۸۶.۰ ۳۷۵,۹۹۷.۰ ۴۰۴,۹۹۴.۰ ۴۲۹,۵۵۹.۰ ۴۳۹,۳۹۰.۰ ۴۴۹,۶۲۱.۰ ۴۷۶,۳۶۶.۰ ۵۰۸,۶۴۶.۰
۴۰ اتریش اتریش ۲۸۶,۸۷۸.۰ ۳۰۹,۷۰۶.۰ ۳۲۴,۷۷۶.۰ ۳۴۱,۶۶۹.۰ ۳۳۹,۶۱۰.۰ ۳۵۰,۴۸۳.۰ ۳۷۱,۲۲۹.۰ ۳۸۹,۷۴۷.۰ ۴۰۴,۶۵۰.۰ ۴۱۵,۲۵۷.۰ ۴۲۶,۶۴۵.۰ ۴۳۸,۰۴۹.۰ ۴۶۲,۹۹۰.۰ ۴۹۷,۶۷۳.۰
۴۱ شیلی شیلی ۲۰۶,۲۷۴.۰ ۲۵۴,۷۷۰.۰ ۲۷۸,۰۹۸.۰ ۲۷۳,۶۳۷.۰ ۲۷۳,۷۷۲.۰ ۳۱۱,۹۴۳.۰ ۳۵۰,۵۷۵.۰ ۳۷۴,۲۴۲.۰ ۳۹۴,۲۹۲.۰ ۴۰۶,۵۶۸.۰ ۴۱۸,۸۳۴.۰ ۴۲۹,۱۲۳.۰ ۴۳۴,۸۴۸.۰ ۴۷۳,۵۴۷.۰
۴۲ پرو پرو ۱۸۶,۷۲۳.۰ ۲۰۶,۹۵۰.۰ ۲۳۰,۵۵۵.۰ ۲۵۶,۵۳۲.۰ ۲۶۱,۳۱۳.۰ ۲۸۶,۵۴۴.۰ ۳۱۰,۹۶۵.۰ ۳۳۶,۱۳۷.۰ ۳۶۱,۵۵۶.۰ ۳۷۶,۶۹۴.۰ ۳۹۳,۱۲۵.۰ ۴۱۳,۷۶۰.۰ ۴۳۲,۱۱۵.۰ ۴۶۰,۴۳۶.۰
۴۳ جمهوری چک جمهوری چک ۲۲۳,۷۲۴.۰ ۲۴۳,۱۹۲.۰ ۲۶۸,۳۶۹.۰ ۲۸۸,۵۲۷.۰ ۲۸۷,۹۱۰.۰ ۲۸۹,۷۱۴.۰ ۳۰۲,۲۶۰.۰ ۳۰۵,۳۰۹.۰ ۳۲۰,۵۳۵.۰ ۳۴۰,۵۷۵.۰ ۳۵۵,۸۵۸.۰ ۳۶۶,۶۰۸.۰ ۳۹۰,۹۸۹.۰ ۴۲۵,۰۱۱.۰
۴۴ ایرلند ایرلند ۱۶۸,۲۴۶.۰ ۱۸۹,۰۹۱.۰ ۲۰۵,۷۰۸.۰ ۱۹۸,۷۲۷.۰ ۱۸۸,۵۲۳.۰ ۱۹۷,۰۹۷.۰ ۲۰۸,۱۳۹.۰ ۲۱۳,۵۳۴.۰ ۲۲۲,۱۴۴.۰ ۲۳۶,۷۰۵.۰ ۳۱۷,۹۰۴.۰ ۳۲۸,۷۸۵.۰ ۳۶۷,۳۰۱.۰ ۴۰۸,۰۳۲.۰
۴۵ اوکراین اوکراین ۳۰۳,۹۲۷.۰ ۳۳۶,۱۳۳.۰ ۳۷۲,۳۴۰.۰ ۳۸۸,۳۷۵.۰ ۳۳۳,۴۰۹.۰ ۳۵۱,۶۵۵.۰ ۳۷۸,۵۳۲.۰ ۳۸۶,۴۲۵.۰ ۳۹۲,۵۶۱.۰ ۳۷۳,۴۰۵.۰ ۳۴۰,۵۳۷.۰ ۳۵۲,۹۷۸.۰ ۳۶۸,۲۱۷.۰ ۳۹۰,۲۸۳.۰
۴۶ قطر قطر ۸۴,۵۵۵.۲ ۱۰۹,۹۶۱.۰ ۱۳۳,۱۹۱.۰ ۱۵۹,۷۹۲.۰ ۱۸۰,۲۵۶.۰ ۲۱۸,۲۰۵.۰ ۲۵۲,۴۹۸.۰ ۲۶۹,۲۰۲.۰ ۲۸۵,۶۱۴.۰ ۳۰۲,۲۹۶.۰ ۳۱۶,۳۹۸.۰ ۳۲۷,۷۰۸.۰ ۳۳۸,۸۱۷.۰ ۳۵۲,۱۵۴.۰
۴۷ پرتغال پرتغال ۲۳۸,۸۴۱.۰ ۲۵۹,۵۸۰.۰ ۲۷۰,۹۱۱.۰ ۲۸۱,۱۸۱.۰ ۲۸۰,۰۱۸.۰ ۲۸۹,۲۹۰.۰ ۲۸۲,۷۳۴.۰ ۲۷۸,۱۶۱.۰ ۲۹۱,۷۵۳.۰ ۲۹۹,۶۱۶.۰ ۳۰۷,۵۰۸.۰ ۳۱۶,۱۸۳.۰ ۳۳۱,۴۴۶.۰ ۳۵۰,۲۵۰.۰
۴۸ نروژ نروژ ۲۲۰,۸۶۶.۰ ۲۵۲,۱۹۳.۰ ۲۶۲,۹۹۳.۰ ۲۹۴,۰۸۵.۰ ۲۶۷,۸۰۱.۰ ۲۸۳,۵۵۶.۰ ۳۰۷,۳۹۳.۰ ۳۲۸,۱۱۶.۰ ۳۴۰,۱۲۸.۰ ۳۳۷,۲۸۷.۰ ۳۲۱,۹۷۰.۰ ۳۱۰,۳۲۱.۰ ۳۲۲,۱۰۱.۰ ۳۳۸,۸۲۳.۰
۴۹ دانمارک دانمارک ۱۸۵,۰۷۴.۰ ۲۰۲,۹۰۳.۰ ۲۱۲,۷۴۰.۰ ۲۲۶,۷۶۸.۰ ۲۲۳,۰۲۸.۰ ۲۳۹,۰۰۹.۰ ۲۴۷,۳۵۲.۰ ۲۵۰,۵۲۵.۰ ۲۶۲,۳۶۸.۰ ۲۶۹,۷۹۰.۰ ۲۷۸,۳۸۲.۰ ۲۸۴,۸۱۳.۰ ۲۹۱,۶۰۰.۰ ۳۲۵,۳۵۳.۰
۵۰ یونان یونان ۲۸۱,۰۲۸.۰ ۳۱۴,۴۷۶.۰ ۳۲۳,۵۰۴.۰ ۳۴۱,۸۱۸.۰ ۳۳۷,۶۱۴.۰ ۳۱۳,۶۵۳.۰ ۲۹۰,۲۹۷.۰ ۲۷۹,۲۶۷.۰ ۲۸۶,۱۶۹.۰ ۲۸۷,۸۹۲.۰ ۲۸۵,۲۱۶.۰ ۲۸۷,۸۳۰.۰ ۲۹۹,۲۴۱.۰ ۳۲۰,۴۷۴.۰
۵۱ مراکش مراکش ۱۴۷,۷۹۶.۰ ۱۶۳,۸۷۵.۰ ۱۷۴,۱۷۸.۰ ۱۸۸,۱۱۴.۰ ۱۹۷,۵۸۷.۰ ۲۰۷,۶۳۱.۰ ۲۲۳,۰۳۵.۰ ۲۳۳,۹۸۰.۰ ۲۴۸,۵۴۲.۰ ۲۵۹,۴۴۶.۰ ۲۷۴,۰۶۰.۰ ۲۸۰,۷۱۹.۰ ۲۹۸,۲۳۰.۰ ۳۱۴,۲۴۱.۰
۵۲ کویت کویت ۱۸۹,۴۷۱.۰ ۲۰۹,۹۷۸.۰ ۲۲۸,۴۸۳.۰ ۲۳۸,۷۴۲.۰ ۲۲۳,۵۳۳.۰ ۲۲۰,۹۰۷.۰ ۲۴۷,۱۷۷.۰ ۲۶۸,۴۱۱.۰ ۲۷۵,۸۸۰.۰ ۲۸۲,۲۲۴.۰ ۲۹۰,۵۲۹.۰ ۳۰۰,۹۶۱.۰ ۲۹۷,۵۹۴.۰ ۳۰۴,۹۳۹.۰
۵۳ مجارستان مجارستان ۱۷۱,۶۲۵.۰ ۱۸۳,۶۰۱.۰ ۱۹۰,۳۹۵.۰ ۲۰۶,۶۴۷.۰ ۲۰۶,۲۰۰.۰ ۲۱۴,۶۶۶.۰ ۲۲۶,۶۴۹.۰ ۲۲۸,۱۴۶.۰ ۲۴۱,۰۵۸.۰ ۲۵۱,۵۳۹.۰ ۲۶۰,۲۱۲.۰ ۲۶۱,۹۴۹.۰ ۲۷۷,۵۴۳.۰ ۳۰۲,۶۲۶.۰
۵۴ سریلانکا سریلانکا ۱۱۲,۵۸۶.۰ ۱۲۴,۹۴۴.۰ ۱۳۶,۹۸۷.۰ ۱۴۷,۹۸۵.۰ ۱۵۴,۳۸۶.۰ ۱۶۸,۷۹۸.۰ ۱۸۶,۷۶۳.۰ ۲۰۷,۵۹۷.۰ ۲۱۸,۱۱۳.۰ ۲۳۳,۰۳۱.۰ ۲۴۶,۹۳۵.۰ ۲۶۱,۱۴۰.۰ ۲۷۴,۷۱۸.۰ ۲۹۱,۴۵۹.۰
۵۵ فنلاند فنلاند ۱۶۷,۸۴۰.۰ ۱۸۱,۰۶۹.۰ ۱۹۹,۳۲۳.۰ ۲۱۲,۳۷۳.۰ ۲۰۲,۱۷۶.۰ ۲۰۸,۱۶۴.۰ ۲۱۹,۲۱۴.۰ ۲۱۹,۹۱۶.۰ ۲۲۴,۵۹۴.۰ ۲۲۶,۷۱۷.۰ ۲۳۱,۶۴۸.۰ ۲۳۶,۵۷۹.۰ ۲۴۹,۰۶۵.۰ ۲۶۸,۳۷۵.۰
۵۶ ازبکستان ازبکستان ۷۱,۵۰۷.۰ ۷۹,۰۸۴.۳ ۸۹,۲۴۳.۹ ۹۹,۱۸۴.۰ ۱۰۸,۰۳۲.۰ ۱۱۸,۶۴۶.۰ ۱۳۱,۱۴۷.۰ ۱۴۴,۵۱۵.۰ ۱۵۸,۵۹۷.۰ ۱۷۴,۰۱۶.۰ ۱۸۹,۹۶۰.۰ ۲۰۷,۴۷۰.۰ ۲۲۲,۳۳۸.۰ ۲۳۱,۳۵۸.۰
۵۷ نیوزلند نیوزلند ۱۰۶,۱۴۷.۰ ۱۱۶,۱۹۵.۰ ۱۲۴,۱۲۵.۰ ۱۲۷,۱۹۹.۰ ۱۳۲,۰۸۷.۰ ۱۳۶,۰۱۹.۰ ۱۴۳,۵۰۸.۰ ۱۴۵,۴۰۶.۰ ۱۶۰,۶۶۸.۰ ۱۶۷,۶۸۱.۰ ۱۷۴,۴۰۲.۰ ۱۸۳,۲۹۱.۰ ۱۹۶,۱۵۲.۰ ۲۰۳,۷۳۸.۰
۵۸ اکوادور اکوادور ۱۰۵,۲۷۱.۰ ۱۱۳,۲۸۳.۰ ۱۱۸,۸۴۵.۰ ۱۲۸,۸۷۹.۰ ۱۳۰,۵۹۴.۰ ۱۳۶,۸۴۹.۰ ۱۵۰,۶۶۴.۰ ۱۶۲,۰۹۶.۰ ۱۷۲,۸۶۲.۰ ۱۸۲,۹۸۲.۰ ۱۸۵,۲۴۳.۰ ۱۸۴,۹۲۵.۰ ۱۹۳,۱۳۸.۰ ۲۰۰,۱۲۱.۰
۵۹ عمان عمان ۹۲,۷۰۰.۷ ۱۰۰,۶۸۲.۰ ۱۰۷,۹۶۳.۰ ۱۱۹,۱۰۸.۰ ۱۲۷,۳۴۸.۰ ۱۳۵,۰۹۵.۰ ۱۳۶,۳۵۸.۰ ۱۵۱,۸۲۸.۰ ۱۶۱,۰۲۸.۰ ۱۶۸,۰۷۶.۰ ۱۷۹,۴۸۸.۰ ۱۹۰,۳۲۱.۰ ۱۹۳,۲۱۸.۰ ۲۰۰,۱۰۸.۰
۶۰ آنگولا آنگولا ۶۸,۷۵۴.۶ ۸۵,۵۶۱.۳ ۱۰۷,۶۸۴.۰ ۱۲۴,۹۶۷.۰ ۱۲۸,۹۵۴.۰ ۱۳۴,۹۷۷.۰ ۱۴۳,۱۶۲.۰ ۱۵۳,۳۱۶.۰ ۱۶۶,۴۰۷.۰ ۱۷۷,۵۲۴.۰ ۱۸۴,۸۳۰.۰ ۱۸۷,۲۶۱.۰ ۱۹۰,۲۹۰.۰ ۱۹۸,۴۴۵.۰
۶۱ بلاروس بلاروس ۹۶,۴۸۶.۴ ۱۰۹,۳۹۶.۰ ۱۲۱,۹۶۶.۰ ۱۳۷,۰۴۳.۰ ۱۳۸,۳۶۰.۰ ۱۵۰,۹۶۴.۰ ۱۶۲,۶۲۳.۰ ۱۶۸,۴۸۶.۰ ۱۷۲,۹۶۰.۰ ۱۷۹,۰۹۱.۰ ۱۷۴,۰۸۵.۰ ۱۷۱,۷۰۳.۰ ۱۷۹,۲۰۴.۰ ۱۸۹,۳۲۴.۰
۶۲ اسلواکی اسلواکی ۸۹,۲۷۵.۳ ۱۰۱,۴۱۹.۰ ۱۱۳,۷۱۰.۰ ۱۲۷,۴۴۳.۰ ۱۲۴,۳۳۳.۰ ۱۳۴,۸۴۳.۰ ۱۳۹,۴۶۷.۰ ۱۴۴,۰۹۸.۰ ۱۵۱,۰۲۱.۰ ۱۵۷,۲۵۰.۰ ۱۶۲,۲۱۰.۰ ۱۶۶,۲۹۲.۰ ۱۷۴,۶۷۸.۰ ۱۸۶,۹۹۲.۰
۶۳ آذربایجان آذربایجان ۶۰,۱۶۲.۴ ۸۳,۴۰۴.۵ ۱۰۷,۰۷۲.۰ ۱۲۰,۹۳۳.۰ ۱۳۳,۳۱۸.۰ ۱۴۱,۴۹۸.۰ ۱۴۴,۵۱۴.۰ ۱۵۰,۴۱۴.۰ ۱۶۱,۷۰۳.۰ ۱۶۷,۸۹۰.۰ ۱۷۱,۵۶۳.۰ ۱۶۸,۴۳۱.۰ ۱۷۱,۵۸۸.۰ ۱۷۹,۰۸۴.۰
۶۴ کنیا کنیا ۷۱,۳۸۲.۴ ۷۸,۳۳۷.۷ ۸۵,۹۳۲.۰ ۸۷,۸۲۱.۲ ۹۱,۴۱۴.۴ ۱۰۰,۳۰۶.۰ ۱۰۸,۶۳۳.۰ ۱۱۵,۶۸۳.۰ ۱۲۴,۴۶۳.۰ ۱۳۳,۴۷۲.۰ ۱۴۲,۶۱۵.۰ ۱۵۲,۹۴۲.۰ ۱۶۳,۳۰۹.۰ ۱۷۷,۸۹۴.۰
۶۵ تونس تونس ۷۹,۱۸۴.۰ ۸۵,۸۹۶.۹ ۹۴,۰۹۹.۶ ۱۰۰,۰۱۱.۰ ۱۰۳,۸۳۸.۰ ۱۰۸,۷۹۶.۰ ۱۰۸,۹۱۳.۰ ۱۱۵,۳۵۴.۰ ۱۲۰,۵۸۶.۰ ۱۲۶,۲۱۱.۰ ۱۲۹,۰۳۵.۰ ۱۳۲,۲۶۱.۰ ۱۳۷,۳۵۹.۰ ۱۴۴,۳۷۴.۰
۶۶ ترکمنستان ترکمنستان ۲۷,۴۹۸.۱ ۳۱,۴۵۱.۳ ۳۵,۸۵۹.۲ ۴۱,۹۳۷.۳ ۴۴,۸۳۳.۴ ۴۹,۵۵۶.۱ ۵۸,۰۱۴.۴ ۶۵,۶۴۱.۲ ۷۳,۵۰۴.۹ ۸۲,۵۲۷.۴ ۸۸,۸۳۷.۳ ۹۵,۵۸۶.۰ ۱۰۳,۶۰۴.۰ ۱۱۲,۷۴۷.۰
۶۷ پاناما پاناما ۳۵,۲۲۲.۷ ۳۹,۴۴۶.۱ ۴۵,۳۴۸.۹ ۵۰,۲۲۰.۴ ۵۱,۴۱۰.۶ ۵۵,۰۳۹.۷ ۶۲,۸۰۹.۴ ۶۹,۸۷۰.۴ ۷۵,۷۰۱.۹ ۸۱,۷۲۱.۸ ۸۷,۳۷۳.۲ ۹۲,۸۴۴.۰ ۱۰۰,۱۹۴.۰ ۱۰۶,۵۴۶.۰
۶۸ کامرون کامرون ۴۰,۸۹۸.۱ ۴۳,۵۱۳.۷ ۴۶,۱۲۶.۱ ۴۸,۳۸۷.۳ ۴۹,۶۹۶.۶ ۵۱,۹۴۷.۸ ۵۵,۲۱۵.۷ ۵۸,۸۱۳.۲ ۶۳,۰۸۶.۸ ۶۸,۰۲۲.۴ ۷۲,۷۲۳.۶ ۷۷,۰۱۴.۹ ۸۸,۸۵۹.۳ ۹۵,۰۹۱.۷
۶۹ پاراگوئه پاراگوئه ۳۱,۵۷۹.۵ ۳۴,۱۱۴.۴ ۳۶,۹۲۱.۱ ۴۰,۰۳۹.۳ ۳۸,۷۴۳.۵ ۴۴,۳۵۱.۳ ۴۷,۲۳۲.۷ ۴۷,۵۰۶.۷ ۵۵,۰۴۹.۸ ۵۸,۶۸۱.۶ ۶۱,۰۷۰.۰ ۶۴,۴۰۵.۳ ۶۶,۰۰۶.۷ ۹۴,۳۹۹.۹
۷۰ اردن اردن ۴۴,۷۷۰.۴ ۴۹,۸۸۰.۶ ۵۵,۳۹۴.۷ ۶۰,۵۶۶.۳ ۶۴,۳۶۸.۵ ۶۶,۶۶۰.۶ ۶۹,۷۹۷.۱ ۷۲,۹۶۶.۸ ۷۶,۲۴۲.۹ ۸۰,۰۱۰.۹ ۸۲,۸۰۶.۰ ۸۵,۵۷۵.۷ ۸۸,۸۰۹.۱ ۹۳,۰۶۸.۲
۷۱ لبنان لبنان ۴۳,۵۶۷.۷ ۴۵,۶۰۵.۲ ۵۱,۱۹۶.۲ ۵۶,۹۶۴.۴ ۶۳,۳۱۱.۲ ۶۹,۱۸۵.۹ ۷۲,۰۱۴.۳ ۷۴,۹۵۴.۳ ۷۶,۸۵۰.۳ ۷۹,۶۳۴.۳ ۸۱,۵۳۷.۵ ۸۴,۰۶۷.۲ ۸۹,۲۶۲.۵ ۸۹,۴۳۳.۵
۷۲ بولیوی بولیوی ۳۸,۱۴۷.۱ ۴۱,۲۰۵.۲ ۴۴,۲۳۲.۶ ۴۷,۸۷۳.۳ ۴۹,۸۵۶.۲ ۵۲,۵۴۷.۷ ۵۶,۴۲۳.۷ ۶۰,۴۰۶.۵ ۶۵,۵۵۳.۶ ۷۰,۳۷۰.۹ ۷۴,۵۸۲.۸ ۷۸,۷۸۵.۷ ۸۳,۵۴۶.۱ ۸۹,۲۲۷.۵
۷۳ کاستاریکا کاستاریکا ۴۱,۷۰۱.۱ ۴۶,۰۹۳.۲ ۵۱,۱۸۴.۹ ۵۴,۶۱۵.۵ ۵۴,۴۹۶.۲ ۵۷,۸۹۳.۳ ۶۱,۶۳۳.۶ ۶۵,۷۷۹.۹ ۶۸,۳۵۸.۹ ۷۲,۱۲۷.۳ ۷۶,۳۴۶.۸ ۸۰,۶۹۹.۲ ۸۳,۶۱۴.۹ ۸۸,۲۱۵.۶
۷۴ نپال نپال ۳۸,۴۵۳.۳ ۴۰,۹۶۸.۳ ۴۳,۴۹۳.۴ ۴۷,۰۵۳.۸ ۴۹,۵۶۰.۳ ۵۲,۵۸۱.۸ ۵۵,۵۰۳.۸ ۵۹,۲۲۸.۹ ۶۲,۶۷۰.۴ ۶۷,۶۱۲.۹ ۷۰,۲۰۲.۹ ۷۱,۵۲۴.۹ ۷۸,۵۹۱.۴ ۸۶,۰۷۳.۹
۷۵ اروگوئه اروگوئه ۳۸,۴۲۲.۵ ۴۱,۲۲۶.۱ ۴۵,۰۹۱.۹ ۴۹,۲۷۵.۷ ۵۱,۷۵۶.۸ ۵۶,۴۷۷.۱ ۶۰,۶۱۸.۷ ۶۳,۹۱۹.۷ ۶۷,۹۶۴.۲ ۷۱,۴۲۱.۶ ۷۲,۴۵۷.۷ ۷۴,۴۷۷.۶ ۷۷,۹۹۲.۸ ۸۱,۱۶۴.۱
۷۶ اسلوانی اسلوانی ۴۷,۹۰۱.۹ ۵۱,۷۳۳.۰ ۵۵,۶۸۹.۷ ۵۹,۸۷۹.۸ ۵۶,۰۹۹.۲ ۵۶,۹۳۶.۲ ۵۹,۱۳۱.۵ ۵۹,۳۳۲.۴ ۶۰,۸۳۴.۴ ۶۳,۹۱۰.۶ ۶۵,۹۶۰.۱ ۶۷,۹۰۱.۵ ۷۱,۹۲۶.۲ ۷۹,۹۵۴.۳
۷۷ بحرین بحرین ۳۴,۶۱۶.۶ ۳۷,۹۸۸.۱ ۴۲,۲۳۳.۱ ۴۵,۷۵۰.۸ ۴۷,۲۶۹.۰ ۴۹,۹۲۰.۲ ۵۲,۰۲۰.۶ ۵۴,۸۸۰.۴ ۵۸,۷۴۳.۴ ۶۲,۴۵۵.۹ ۶۴,۹۳۵.۲ ۱۱,۶۵۰.۰ ۷۰,۹۳۷.۹ ۷۴,۱۰۸.۷
۷۸ یمن یمن ۷۶,۱۵۵.۱ ۸۰,۹۸۳.۴ ۸۵,۹۱۴.۱ ۹۰,۷۹۴.۷ ۹۵,۰۲۱.۲ ۱۰۳,۵۹۰.۰ ۹۲,۲۸۵.۴ ۹۶,۲۳۴.۴ ۱۰۲,۵۰۵.۰ ۱۰۴,۱۴۴.۰ ۷۵,۶۸۸.۴ ۶۹,۱۸۴.۷ ۷۳,۲۵۸.۳
۷۹ افغانستان افغانستان ۲۵,۳۶۱.۵ ۲۷,۵۹۲.۶ ۳۲,۲۱۹.۱ ۳۴,۰۳۷.۵ ۴۱,۵۰۵.۲ ۴۵,۵۵۵.۱ ۴۹,۳۳۸.۳ ۵۷,۵۰۰.۱ ۵۹,۵۷۳.۴ ۶۱,۴۳۵.۹ ۶۲,۷۸۷.۸ ۶۵,۰۳۳.۶ ۷۰,۳۶۷.۹ ۷۲,۵۴۴.۱
۸۰ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۳۱,۷۳۳.۱ ۳۶,۸۶۳.۹ ۴۰,۲۹۴.۸ ۴۲,۳۶۳.۰ ۴۰,۹۹۸.۶ ۴۳,۴۸۶.۰ ۴۷,۶۹۰.۵ ۴۸,۶۴۶.۴ ۵۱,۹۹۸.۰ ۵۶,۶۵۰.۹ ۵۹,۳۵۶.۲ ۶۱,۷۲۶.۱ ۶۲,۱۳۹.۹ ۶۸,۰۰۹.۶
۸۱ سنگال سنگال ۲۱,۰۸۱.۹ ۲۲,۲۶۴.۵ ۲۳,۹۸۵.۸ ۲۵,۳۵۶.۹ ۲۶,۱۶۸.۶ ۲۷,۵۹۵.۳ ۲۸,۶۶۱.۰ ۳۰,۴۷۶.۶ ۳۲,۰۴۸.۱ ۳۴,۰۲۸.۲ ۳۶,۶۲۴.۹ ۳۹,۵۷۳.۹ ۴۲,۹۹۲.۱ ۵۹,۸۶۴.۰
۸۲ استونی استونی ۲۲,۳۷۵.۷ ۲۵,۹۵۱.۸ ۲۹,۴۳۵.۵ ۳۰,۳۰۳.۹ ۲۷,۳۸۸.۷ ۲۸,۷۹۱.۱ ۳۲,۵۷۹.۴ ۳۴,۴۱۹.۸ ۳۶,۱۵۸.۶ ۳۷,۵۲۱.۴ ۳۸,۰۷۶.۸ ۳۸,۶۵۸.۱ ۴۱,۶۱۸.۷ ۴۷,۲۱۸.۲
۸۳ زیمبابوه زیمبابوه ۱۹,۰۵۹.۱ ۱۸,۹۶۴.۶ ۱۸,۷۵۸.۱ ۱۵,۷۴۶.۷ ۱۷,۲۴۸.۱ ۲۰,۱۵۵.۶ ۲۳,۹۳۱.۶ ۲۷,۶۸۹.۳ ۲۹,۶۱۹.۳ ۳۰,۹۸۳.۴ ۳۱,۷۶۲.۶ ۳۲,۴۰۳.۷ ۴۳,۶۷۰.۱
۸۴ گرجستان گرجستان ۱۸,۲۸۸.۵ ۲۰,۶۱۹.۱ ۲۳,۷۸۰.۸ ۲۴,۸۰۸.۴ ۲۴,۰۸۴.۴ ۲۵,۹۰۲.۱ ۲۸,۳۴۶.۰ ۳۰,۷۰۱.۴ ۳۲,۲۵۳.۹ ۳۴,۳۴۹.۲ ۳۵,۷۱۸.۸ ۳۷,۱۸۱.۶ ۳۹,۷۶۸.۱ ۴۲,۶۱۰.۴
۸۵ تاجیکستان تاجیکستان ۱۰,۴۱۶.۶ ۱۱,۴۸۸.۲ ۱۲,۷۱۳.۸ ۱۳,۹۸۷.۳ ۱۴,۶۲۹.۱ ۱۵,۷۷۰.۳ ۱۷,۲۸۷.۰ ۱۸,۹۲۵.۸ ۲۰,۶۵۴.۶ ۲۲,۴۳۲.۸ ۲۴,۰۳۴.۷ ۲۶,۰۳۰.۹ ۲۸,۳۷۳.۳ ۳۱,۳۴۰.۵
۸۶ ارمنستان ارمنستان ۱۴,۲۱۹.۱ ۱۶,۵۹۰.۲ ۱۹,۳۷۳.۵ ۲۱,۱۱۶.۵ ۱۸,۲۶۶.۲ ۱۸,۸۹۶.۰ ۲۰,۱۹۲.۶ ۲۲,۰۴۵.۲ ۲۳,۱۴۰.۵ ۲۴,۴۰۲.۸ ۲۵,۴۰۵.۳ ۲۵,۷۹۰.۹ ۲۸,۲۷۱.۵ ۳۰,۴۷۶.۹
۸۷ جامائیکا جامائیکا ۲۰,۵۵۵.۳ ۲۱,۸۰۱.۰ ۲۲,۷۰۱.۷ ۲۲,۹۵۸.۹ ۲۲,۱۳۰.۹ ۲۲,۰۷۲.۱ ۲۲,۹۱۷.۴ ۲۳,۱۹۴.۴ ۲۳,۶۸۷.۷ ۲۴,۲۷۹.۲ ۲۴,۷۸۵.۰ ۲۵,۴۵۶.۲ ۲۵,۹۹۹.۳ ۲۷,۲۹۰.۶
۸۸ مولداوی مولداوی ۱۰,۵۸۸.۱ ۱۱,۴۳۷.۳ ۱۲,۰۹۳.۹ ۱۳,۲۹۲.۹ ۱۲,۵۹۰.۳ ۱۳,۶۴۸.۹ ۱۴,۸۷۷.۹ ۱۵,۰۴۵.۹ ۱۶,۷۲۶.۱ ۱۷,۸۴۲.۸ ۱۷,۹۶۲.۶ ۱۸,۹۴۵.۰ ۲۰,۲۲۵.۹ ۲۵,۸۸۸.۳
۸۹ قرقیزستان قرقیزستان ۱۰,۸۹۵.۰ ۱۱,۵۷۸.۲ ۱۲,۹۰۱.۸ ۱۴,۲۶۰.۱ ۱۴,۷۸۳.۱ ۱۴,۸۹۳.۱ ۱۶,۱۰۶.۰ ۱۶,۳۸۸.۲ ۱۸,۴۷۰.۶ ۱۹,۵۵۷.۸ ۲۰,۵۳۴.۵ ۲۱,۶۰۰.۶ ۲۳,۱۰۳.۹ ۲۴,۴۹۱.۸
۹۰ ایسلند ایسلند ۱۰,۹۶۸.۶ ۱۱,۷۶۳.۳ ۱۲,۶۸۸.۰ ۱۳,۵۴۶.۴ ۱۳,۰۷۸.۸ ۱۲,۲۱۶.۲ ۱۲,۵۹۰.۲ ۱۲,۹۸۴.۸ ۱۳,۸۰۲.۴ ۱۴,۵۰۰.۱ ۱۵,۷۷۶.۷ ۱۷,۱۸۰.۲ ۱۸,۲۶۴.۹ ۲۰,۳۶۴.۹
۹۱ تایوان تایوان ۳۴۶,۱۴۱.۰ ۶۷۴,۵۰۰.۰ ۷۱۳,۰۰۰.۰ ۷۱۳,۷۰۰.۰ ۷۳۸,۸۰۰.۰ ۸۲۴,۶۷۱.۰ ۸۷۶,۰۳۵.۰ ۹۰۲,۰۰۰.۰
۹۲ لتونی لتونی ۳۱,۰۰۲.۰ ۳۴,۹۶۴.۹ ۳۹,۸۷۴.۷ ۴۲,۳۱۰.۳ ۳۶,۱۷۰.۷ ۳۶,۹۰۱.۵ ۴۰,۷۲۷.۱ ۴۳,۲۳۴.۸ ۴۵,۶۸۰.۷ ۴۷,۶۶۶.۶ ۴۹,۲۷۸.۹ ۵۱,۰۳۱.۸ ۵۳,۵۶۱.۲
۹۳ صربستان صربستان ۶۴,۷۸۶.۸ ۷۱,۲۶۷.۵ ۷۷,۳۰۰.۷ ۸۷,۶۲۸.۱ ۸۶,۶۹۱.۴ ۸۸,۲۱۷.۲ ۹۳,۸۱۰.۵ ۹۴,۳۶۵.۳ ۹۸,۶۶۸.۰ ۹۸,۴۴۴.۸ ۱۰۰,۱۳۰.۰ ۱۰۲,۴۱۶.۰ ۱۰۵,۹۶۶.۰
۹۴ رومانی رومانی ۲۰۷,۳۰۳.۰ ۲۴۷,۸۴۵.۰ ۲۸۰,۷۲۲.۰ ۳۳۴,۸۰۹.۰ ۳۲۶,۱۴۸.۰ ۳۴۷,۸۵۲.۰ ۳۶۴,۵۶۹.۰ ۳۸۰,۷۶۸.۰ ۳۹۷,۲۲۵.۰ ۴۱۴,۰۴۶.۰ ۴۳۷,۳۳۸.۰ ۴۶۵,۵۶۵.۰ ۵۰۶,۱۳۳.۰
۹۵ کره شمالی کره شمالی ۴۰,۰۰۰.۰
۹۶ لیتوانی لیتوانی ۴۸,۲۶۳.۴ ۵۳,۹۳۳.۹ ۶۱,۶۷۹.۱ ۶۶,۳۴۴.۴ ۵۷,۴۵۲.۵ ۶۲,۳۴۷.۳ ۶۹,۲۰۵.۲ ۷۳,۶۷۲.۱ ۷۹,۰۲۰.۸ ۸۲,۶۳۱.۹ ۸۴,۰۵۷.۳ ۸۶,۰۷۱.۶ ۹۰,۷۴۸.۶
۹۷ آلبانی آلبانی ۱۷,۸۹۶.۹ ۱۹,۸۵۴.۹ ۲۱,۶۵۰.۳ ۲۴,۲۵۱.۶ ۲۵,۸۳۱.۹ ۲۸,۱۰۰.۸ ۲۹,۶۵۵.۴ ۳۰,۵۳۰.۳ ۳۰,۶۴۲.۹ ۳۲,۷۲۰.۰ ۳۳,۱۴۱.۸ ۳۴,۳۰۷.۷ ۳۴,۵۴۰.۹
۹۸ سوریه سوریه ۷۶,۴۰۳.۲ ۸۲,۸۱۱.۳ ۹۰,۰۶۹.۲ ۹۶,۲۰۳.۷ ۱۰۳,۳۱۸.۰ ۱۰۷,۳۷۸.۰ ۱۰۷,۸۰۳.۰ ۱۲۱,۷۵۲.۰
۹۹ ایران ایران ۹۱۲,۴۱۱.۰ ۹۹۴,۰۸۷.۰ ۱,۱۱۳,۵۸۰.۰ ۱,۱۴۵,۹۱۰.۰ ۱,۱۸۱,۳۴۰.۰ ۱,۲۷۴,۴۲۰.۰ ۱,۳۴۹,۵۰۰.۰ ۱,۲۸۳,۵۳۰.۰ ۱,۲۷۹,۳۳۰.۰ ۱,۳۵۸,۸۰۰.۰ ۱,۳۵۲,۸۱۰.۰ ۱,۶۰۱,۴۴۰.۰ ۱,۷۰۰,۳۶۰.۰
۱۰۰ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۸۰,۸۶۴.۶ ۴,۰۳۵.۰ ۴,۱۶۰.۰ ۴,۱۶۰.۰ ۴,۱۶۰.۰
۱۰۱ قبرس قبرس ۲۰,۸۰۴.۳ ۲۲,۹۰۱.۵ ۲۵,۳۰۴.۴ ۲۷,۳۹۳.۵ ۲۷,۴۱۰.۷ ۲۷,۶۱۶.۴ ۲۸,۲۴۲.۸ ۲۷,۵۴۰.۴ ۲۶,۳۸۴.۶ ۲۵,۹۸۶.۵ ۲۶,۷۳۴.۹ ۲۷,۶۵۹.۹ ۲۹,۶۰۵.۹
۱۰۲ کوبا کوبا ۹۶,۹۰۰.۰ ۱۰۳,۹۰۰.۰ ۱۰۸,۴۰۰.۰ ۱۰۸,۲۰۰.۰ ۱۱۴,۱۰۰.۰
۱۰۳ کرواسی کرواسی ۶۶,۰۰۵.۰ ۷۵,۱۹۰.۳ ۸۳,۲۶۷.۶ ۸۹,۷۸۵.۵ ۸۶,۲۳۶.۸ ۸۴,۸۴۵.۴ ۸۸,۶۲۷.۳ ۹۰,۱۸۶.۳ ۹۲,۲۶۸.۰ ۹۳,۱۶۳.۸ ۹۴,۵۳۳.۸ ۹۸,۴۱۰.۵ ۱۰۴,۲۳۳.۰
۱۰۴ بلغارستان بلغارستان ۷۸,۶۹۶.۳ ۸۶,۴۸۳.۳ ۹۷,۳۱۹.۴ ۱۰۷,۸۶۱.۰ ۱۰۵,۲۱۲.۰ ۱۱۰,۶۶۰.۰ ۱۱۵,۱۹۳.۰ ۱۱۸,۴۱۶.۰ ۱۲۰,۹۴۰.۰ ۱۲۵,۷۴۰.۰ ۱۳۰,۹۹۰.۰ ۱۳۶,۸۴۸.۰ ۱۴۳,۸۵۰.۰
۱۰۵ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۲۴,۴۰۲.۸ ۲۷,۹۰۸.۱ ۳۰,۷۹۵.۴ ۳۳,۸۷۶.۷ ۳۳,۷۴۶.۴ ۳۴,۶۷۸.۹ ۳۶,۴۹۵.۳ ۳۷,۱۰۳.۷ ۳۹,۰۱۰.۴ ۳۹,۹۸۰.۱ ۴۱,۳۲۵.۰ ۴۲,۴۶۴.۷ ۴۵,۱۵۶.۲
۱۰۶ ونزوئلا ونزوئلا ۳۵۶,۴۸۹.۰ ۴۰۳,۷۱۶.۰ ۴۵۰,۷۴۰.۰ ۴۸۳,۸۳۸.۰ ۶۶۳.۵ ۴۷۰,۵۵۳.۰ ۵۰۰,۳۲۶.۰ ۷۳۰.۷ ۵۵۴,۲۴۶.۰ ۵۳۸,۹۳۲.۰
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید) (میلیون دلار)