بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید) (میلیون دلار)
توضیحات : یکی از مقیاس‌های اقتصاد و در برگیرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک دوران معین در یک کشور تولید و بر حسب قدرت خرید کشور گزارش می شود. GDP (ppp)
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید) (میلیون دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
کل جهان ۶۵,۶۲۸,۳۰۰.۰ ۷۱,۹۰۷,۱۰۰.۰ ۷۷,۹۴۱,۶۰۰.۰ ۸۲,۵۴۰,۱۰۰.۰ ۸۳,۳۴۷,۶۰۰.۰ ۸۸,۹۴۵,۴۰۰.۰ ۹۴,۹۶۷,۲۰۰.۰ ۹۹,۸۷۱,۲۰۰.۰ ۱۰۵,۲۶۰,۰۰۰.۰ ۱۱۰,۶۸۷,۰۰۰.۰ ۱۱۵,۲۴۴,۰۰۰.۰ ۱۲۰,۰۸۷,۰۰۰.۰ ۱۲۷,۷۲۴,۰۰۰.۰
۱ چین ۶,۶۳۹,۲۷۰.۰ ۷,۷۱۳,۶۷۰.۰ ۹,۰۴۵,۹۴۰.۰ ۱۰,۱۱۳,۸۰۰.۰ ۱۱,۱۴۸,۵۰۰.۰ ۱۲,۴۸۵,۰۰۰.۰ ۱۳,۹۵۷,۹۰۰.۰ ۱۵,۳۳۱,۸۰۰.۰ ۱۶,۷۸۸,۰۰۰.۰ ۱۸,۳۳۵,۷۰۰.۰ ۱۹,۸۱۱,۸۰۰.۰ ۲۱,۴۱۷,۲۰۰.۰ ۲۳,۳۰۰,۸۰۰.۰
۲ ایالات متحده ۱۳,۰۹۳,۷۰۰.۰ ۱۳,۸۵۵,۹۰۰.۰ ۱۴,۴۷۷,۶۰۰.۰ ۱۴,۷۱۸,۶۰۰.۰ ۱۴,۴۱۸,۷۰۰.۰ ۱۴,۹۶۴,۴۰۰.۰ ۱۵,۵۱۷,۹۰۰.۰ ۱۶,۱۵۵,۳۰۰.۰ ۱۶,۶۹۱,۵۰۰.۰ ۱۷,۳۹۳,۱۰۰.۰ ۱۸,۰۳۶,۶۰۰.۰ ۱۸,۵۶۹,۱۰۰.۰ ۱۹,۳۹۰,۶۰۰.۰
۳ هند ۳,۲۳۸,۳۲۰.۰ ۳,۶۴۷,۰۲۰.۰ ۴,۱۱۱,۰۵۰.۰ ۴,۳۵۴,۷۹۰.۰ ۴,۷۵۹,۹۵۰.۰ ۵,۳۱۲,۴۲۰.۰ ۵,۷۸۲,۰۴۰.۰ ۶,۲۰۹,۸۵۰.۰ ۶,۷۱۳,۱۱۰.۰ ۷,۳۴۶,۱۵۰.۰ ۸,۰۱۹,۹۵۰.۰ ۸,۷۰۲,۹۰۰.۰ ۹,۴۴۸,۶۶۰.۰
۴ ژاپن ۴,۰۴۵,۷۳۰.۰ ۴,۲۲۶,۵۴۰.۰ ۴,۴۱۹,۷۶۰.۰ ۴,۴۵۶,۴۳۰.۰ ۴,۲۳۸,۲۶۰.۰ ۴,۴۸۱,۹۸۰.۰ ۴,۵۷۳,۱۹۰.۰ ۴,۷۴۶,۷۰۰.۰ ۴,۹۶۷,۰۵۰.۰ ۵,۰۱۳,۰۱۰.۰ ۵,۱۷۲,۸۶۰.۰ ۵,۲۶۶,۴۴۰.۰ ۵,۵۶۲,۸۲۰.۰
۵ آلمان ۲,۶۳۶,۴۲۰.۰ ۲,۸۲۲,۳۴۰.۰ ۲,۹۹۷,۵۰۰.۰ ۳,۱۲۲,۵۵۰.۰ ۳,۰۳۶,۹۶۰.۰ ۳,۲۱۰,۸۲۰.۰ ۳,۴۲۷,۱۴۰.۰ ۳,۵۰۳,۶۸۰.۰ ۳,۶۴۷,۷۸۰.۰ ۳,۸۱۰,۸۹۰.۰ ۳,۹۲۰,۸۶۰.۰ ۴,۰۲۸,۳۶۰.۰ ۴,۱۹۳,۹۲۰.۰
۶ روسیه ۱,۶۹۶,۷۳۰.۰ ۲,۱۳۳,۷۵۰.۰ ۲,۳۷۷,۵۰۰.۰ ۲,۸۷۸,۲۰۰.۰ ۲,۷۶۸,۱۲۰.۰ ۲,۹۲۸,۱۲۰.۰ ۳,۴۴۱,۶۹۰.۰ ۳,۶۲۵,۳۸۰.۰ ۳,۶۵۶,۶۵۰.۰ ۳,۷۲۱,۹۸۰.۰ ۳,۴۷۰,۲۴۰.۰ ۳,۳۹۷,۳۷۰.۰ ۳,۷۴۹,۲۸۰.۰
۷ اندونزی ۱,۳۷۷,۶۴۰.۰ ۱,۴۹۸,۰۷۰.۰ ۱,۶۳۵,۵۳۰.۰ ۱,۷۶۷,۸۹۰.۰ ۱,۸۶۳,۷۷۰.۰ ۲,۰۰۳,۹۵۰.۰ ۲,۱۷۱,۵۲۰.۰ ۲,۳۴۴,۸۸۰.۰ ۲,۵۱۵,۱۶۰.۰ ۲,۶۸۸,۳۷۰.۰ ۲,۸۴۹,۸۰۰.۰ ۳,۰۳۲,۰۹۰.۰ ۳,۲۴۲,۷۷۰.۰
۸ برزیل ۲,۰۴۶,۹۸۰.۰ ۲,۱۹۳,۴۶۰.۰ ۲,۳۸۸,۵۲۰.۰ ۲,۵۵۹,۴۴۰.۰ ۲,۵۷۵,۶۳۰.۰ ۲,۸۰۳,۳۶۰.۰ ۲,۹۷۴,۹۶۰.۰ ۳,۰۸۷,۹۶۰.۰ ۳,۲۳۲,۱۲۰.۰ ۳,۳۰۶,۵۷۰.۰ ۳,۲۱۶,۱۷۰.۰ ۳,۱۴۱,۳۳۰.۰ ۳,۲۴۰,۵۲۰.۰
۹ انگلستان ۱,۹۴۹,۴۳۰.۰ ۲,۰۸۹,۰۱۰.۰ ۲,۱۵۵,۵۷۰.۰ ۲,۲۲۹,۲۶۰.۰ ۲,۱۴۲,۴۹۰.۰ ۲,۲۴۳,۳۲۰.۰ ۲,۳۰۶,۱۷۰.۰ ۲,۳۸۷,۳۵۰.۰ ۲,۵۰۲,۰۸۰.۰ ۲,۶۳۰,۳۵۰.۰ ۲,۷۲۰,۲۶۰.۰ ۲,۷۹۶,۷۳۰.۰ ۲,۸۹۶,۸۳۰.۰
۱۰ فرانسه ۱,۹۳۳,۵۱۰.۰ ۲,۰۷۰,۴۵۰.۰ ۲,۱۸۶,۱۹۰.۰ ۲,۲۶۳,۱۹۰.۰ ۲,۲۴۹,۶۸۰.۰ ۲,۳۴۲,۷۴۰.۰ ۲,۴۴۷,۵۶۰.۰ ۲,۴۷۱,۷۸۰.۰ ۲,۶۰۶,۱۴۰.۰ ۲,۶۶۷,۹۶۰.۰ ۲,۷۴۳,۴۶۰.۰ ۲,۷۷۳,۹۳۰.۰ ۲,۸۷۱,۲۶۰.۰
۱۱ ایتالیا ۱,۷۴۲,۰۹۰.۰ ۱,۸۸۰,۹۹۰.۰ ۱,۹۸۵,۹۲۰.۰ ۲,۰۸۲,۶۴۰.۰ ۲,۰۴۱,۷۰۰.۰ ۲,۰۷۹,۲۰۰.۰ ۲,۱۵۸,۲۹۰.۰ ۲,۱۵۷,۵۵۰.۰ ۲,۱۷۶,۳۲۰.۰ ۲,۲۰۶,۲۹۰.۰ ۲,۲۶۲,۵۳۰.۰ ۲,۳۱۲,۵۶۰.۰ ۲,۴۱۰,۹۸۰.۰
۱۲ مکزیک ۱,۳۲۴,۷۶۰.۰ ۱,۴۶۴,۰۴۰.۰ ۱,۵۵۱,۹۸۰.۰ ۱,۶۴۰,۹۱۰.۰ ۱,۶۲۷,۷۳۰.۰ ۱,۷۳۲,۱۹۰.۰ ۱,۸۹۶,۲۶۰.۰ ۱,۹۸۸,۴۸۰.۰ ۲,۰۴۴,۳۰۰.۰ ۲,۱۵۶,۸۸۰.۰ ۲,۱۷۰,۹۱۰.۰ ۲,۲۷۸,۰۷۰.۰ ۲,۳۴۴,۲۰۰.۰
۱۳ ترکیه ۸۰۷,۲۲۷.۰ ۹۳۷,۱۰۸.۰ ۱,۰۳۲,۸۴۰.۰ ۱,۱۳۰,۴۹۰.۰ ۱,۱۰۵,۸۹۰.۰ ۱,۲۶۲,۸۰۰.۰ ۱,۴۴۳,۳۰۰.۰ ۱,۵۳۹,۱۱۰.۰ ۱,۶۹۰,۸۶۰.۰ ۱,۷۸۰,۲۹۰.۰ ۱,۸۸۲,۷۶۰.۰ ۱,۹۲۷,۶۹۰.۰ ۲,۲۵۴,۱۱۰.۰
۱۴ کره جنوبی ۱,۱۶۵,۸۹۰.۰ ۱,۲۵۱,۰۵۰.۰ ۱,۳۵۴,۵۲۰.۰ ۱,۴۰۵,۷۱۰.۰ ۱,۳۹۶,۴۱۰.۰ ۱,۵۰۵,۳۰۰.۰ ۱,۵۵۹,۴۵۰.۰ ۱,۶۱۱,۲۷۰.۰ ۱,۶۴۴,۷۸۰.۰ ۱,۷۰۶,۶۹۰.۰ ۱,۷۵۶,۰۲۰.۰ ۱,۸۳۲,۰۷۰.۰ ۱,۹۶۹,۱۱۰.۰
۱۵ اسپانیا ۱,۲۰۹,۳۰۰.۰ ۱,۳۶۸,۹۰۰.۰ ۱,۴۷۳,۶۸۰.۰ ۱,۵۳۷,۷۷۰.۰ ۱,۵۰۳,۲۵۰.۰ ۱,۴۸۹,۷۲۰.۰ ۱,۴۹۸,۹۱۰.۰ ۱,۴۹۶,۱۱۰.۰ ۱,۵۱۹,۹۱۰.۰ ۱,۵۶۴,۴۶۰.۰ ۱,۶۱۱,۵۶۰.۰ ۱,۶۸۶,۳۷۰.۰ ۱,۷۷۳,۹۷۰.۰
۱۶ عربستان ۹۶۹,۳۰۶.۰ ۱,۰۲۶,۹۴۰.۰ ۱,۰۷۳,۷۵۰.۰ ۱,۱۶۳,۲۳۰.۰ ۱,۱۴۷,۹۳۰.۰ ۱,۲۲۰,۵۱۰.۰ ۱,۳۷۰,۲۴۰.۰ ۱,۴۷۱,۰۰۰.۰ ۱,۵۳۵,۱۰۰.۰ ۱,۶۱۹,۶۶۰.۰ ۱,۷۰۴,۳۱۰.۰ ۱,۷۵۶,۷۹۰.۰ ۱,۷۷۳,۵۵۰.۰
۱۷ کانادا ۱,۱۶۷,۵۸۰.۰ ۱,۲۳۸,۰۰۰.۰ ۱,۲۹۷,۱۶۰.۰ ۱,۳۳۹,۰۶۰.۰ ۱,۳۰۴,۴۹۰.۰ ۱,۳۶۱,۱۴۰.۰ ۱,۴۲۷,۴۷۰.۰ ۱,۴۶۴,۵۷۰.۰ ۱,۵۵۰,۲۷۰.۰ ۱,۶۰۲,۴۲۰.۰ ۱,۵۸۴,۶۹۰.۰ ۱,۵۹۷,۵۲۰.۰ ۱,۷۰۲,۴۳۰.۰
۱۸ ایران ۹۱۲,۴۱۱.۰ ۹۹۴,۰۸۷.۰ ۱,۱۱۳,۵۸۰.۰ ۱,۱۴۵,۹۱۰.۰ ۱,۱۸۱,۳۴۰.۰ ۱,۲۷۴,۴۲۰.۰ ۱,۳۴۹,۵۰۰.۰ ۱,۲۸۳,۵۳۰.۰ ۱,۲۷۹,۳۳۰.۰ ۱,۳۵۸,۸۰۰.۰ ۱,۳۵۲,۸۱۰.۰ ۱,۶۰۱,۴۴۰.۰ ۱,۷۰۰,۳۶۰.۰
۱۹ تایلند ۶۷۱,۴۰۳.۰ ۷۲۶,۴۱۰.۰ ۷۸۶,۲۷۴.۰ ۸۱۵,۵۳۲.۰ ۸۱۶,۰۵۰.۰ ۸۸۸,۰۸۰.۰ ۹۱۴,۰۲۹.۰ ۹۹۸,۲۸۹.۰ ۱,۰۴۲,۱۳۰.۰ ۱,۰۷۰,۴۹۰.۰ ۱,۱۱۳,۸۳۰.۰ ۱,۱۶۴,۹۳۰.۰ ۱,۲۳۳,۷۴۰.۰
۲۰ استرالیا ۶۶۴,۷۰۳.۰ ۷۱۱,۱۱۳.۰ ۷۶۲,۲۰۷.۰ ۷۹۶,۹۹۲.۰ ۸۷۳,۷۹۲.۰ ۸۶۳,۴۴۷.۰ ۹۳۳,۴۱۷.۰ ۹۶۸,۵۹۱.۰ ۱,۰۵۵,۷۴۰.۰ ۱,۰۸۹,۶۶۰.۰ ۱,۱۰۵,۶۳۰.۰ ۱,۱۲۸,۹۱۰.۰ ۱,۱۵۷,۳۰۰.۰
۲۱ مصر ۵۴۷,۰۰۵.۰ ۶۰۲,۴۵۴.۰ ۶۶۲,۳۳۹.۰ ۷۲۳,۶۷۰.۰ ۷۶۳,۲۴۵.۰ ۸۱۲,۳۱۷.۰ ۸۴۳,۸۴۲.۰ ۸۷۸,۴۲۷.۰ ۹۱۲,۱۲۲.۰ ۹۵۵,۵۲۵.۰ ۱,۰۰۸,۰۳۰.۰ ۱,۰۶۵,۱۸۰.۰ ۱,۱۲۹,۹۲۰.۰
۲۲ نیجریه ۵۱۳,۳۱۰.۰ ۵۷۲,۵۲۳.۰ ۶۲۷,۸۹۴.۰ ۶۸۰,۳۵۴.۰ ۷۳۳,۰۵۸.۰ ۸۰۰,۱۸۲.۰ ۸۵۶,۶۱۹.۰ ۹۰۹,۷۳۰.۰ ۹۷۴,۲۹۰.۰ ۱,۰۵۴,۳۱۰.۰ ۱,۰۹۳,۹۲۰.۰ ۱,۰۹۱,۲۳۰.۰ ۱,۱۱۸,۷۶۰.۰
۲۳ لهستان ۵۳۰,۳۴۴.۰ ۵۷۷,۸۷۴.۰ ۶۳۹,۷۱۶.۰ ۶۹۸,۱۰۰.۰ ۷۳۵,۰۳۴.۰ ۸۰۲,۲۸۵.۰ ۸۶۹,۷۶۴.۰ ۹۰۷,۱۴۹.۰ ۹۴۰,۲۹۵.۰ ۹۷۷,۱۸۶.۰ ۱,۰۲۰,۱۵۰.۰ ۱,۰۵۵,۳۵۰.۰ ۱,۱۱۲,۳۶۰.۰
۲۴ پاکستان ۵۵۰,۰۰۰.۰ ۶۰۱,۹۱۸.۰ ۶۴۷,۸۰۱.۰ ۶۷۱,۷۴۶.۰ ۶۹۶,۰۱۳.۰ ۷۱۵,۸۳۴.۰ ۷۵۰,۶۹۳.۰ ۷۹۱,۳۳۳.۰ ۸۳۹,۴۶۶.۰ ۸۹۴,۴۴۰.۰ ۹۴۶,۶۶۷.۰ ۱,۰۱۴,۱۸۰.۰ ۱,۰۸۸,۹۸۰.۰
۲۵ مالزی ۴۲۴,۴۲۷.۰ ۴۶۱,۸۹۸.۰ ۵۱۸,۸۹۶.۰ ۵۴۶,۶۳۸.۰ ۵۳۶,۸۷۷.۰ ۵۸۱,۳۷۱.۰ ۶۲۴,۷۸۶.۰ ۶۷۱,۱۲۸.۰ ۷۱۳,۹۷۱.۰ ۷۷۰,۴۴۸.۰ ۸۱۷,۴۳۱.۰ ۸۶۳,۲۸۷.۰ ۹۳۰,۷۴۹.۰
۲۶ آرژانتین ۵۴۰,۹۰۱.۰ ۶۰۲,۳۸۴.۰ ۶۷۴,۱۲۰.۰ ۷۱۵,۲۳۰.۰ ۶۷۸,۰۱۰.۰ ۷۵۵,۷۸۰.۰ ۸۱۷,۶۹۸.۰ ۸۲۴,۲۱۲.۰ ۸۵۷,۶۶۹.۰ ۸۵۱,۰۸۸.۰ ۸۸۳,۰۱۸.۰ ۸۷۴,۰۷۱.۰ ۹۲۰,۲۴۸.۰
۲۷ هلند ۶۰۸,۱۶۶.۰ ۶۶۳,۹۹۱.۰ ۷۱۱,۹۸۲.۰ ۷۵۳,۹۳۰.۰ ۷۲۸,۸۳۰.۰ ۷۴۰,۸۰۶.۰ ۷۶۸,۹۹۴.۰ ۷۸۲,۵۷۸.۰ ۸۱۷,۸۱۰.۰ ۸۲۶,۵۸۸.۰ ۸۳۹,۳۲۲.۰ ۸۶۶,۲۰۴.۰ ۹۰۷,۰۳۲.۰
۲۸ فیلیپین ۳۶۷,۱۱۱.۰ ۳۹۸,۲۲۸.۰ ۴۳۵,۸۷۷.۰ ۴۶۲,۸۸۳.۰ ۴۷۱,۷۵۴.۰ ۵۱۳,۹۶۱.۰ ۵۴۳,۷۷۱.۰ ۵۹۰,۸۰۱.۰ ۶۴۲,۷۵۱.۰ ۶۹۴,۴۶۵.۰ ۷۴۴,۵۲۰.۰ ۸۰۶,۵۴۰.۰ ۸۷۵,۳۱۱.۰
۲۹ آفریقای جنوبی ۴۶۸,۷۴۰.۰ ۵۱۰,۲۱۴.۰ ۵۵۱,۸۷۰.۰ ۵۸۰,۶۵۲.۰ ۵۷۶,۰۶۳.۰ ۶۰۰,۸۲۳.۰ ۶۳۳,۳۶۸.۰ ۶۵۹,۳۱۱.۰ ۶۸۶,۶۳۶.۰ ۷۱۰,۸۰۸.۰ ۷۲۷,۷۸۸.۰ ۷۳۹,۴۱۹.۰ ۷۶۵,۵۶۸.۰
۳۰ کلمبیا ۳۵۷,۰۳۵.۰ ۳۹۲,۶۵۲.۰ ۴۳۰,۹۱۸.۰ ۴۵۴,۹۵۴.۰ ۴۶۵,۹۸۰.۰ ۴۹۰,۴۰۵.۰ ۵۳۳,۵۱۳.۰ ۵۶۵,۳۱۳.۰ ۶۰۲,۴۴۲.۰ ۶۴۰,۱۷۰.۰ ۶۶۶,۸۰۶.۰ ۶۸۸,۸۱۷.۰ ۷۱۴,۰۰۳.۰
۳۱ امارات عربی متحده ۳۷۶,۴۶۷.۰ ۴۲۶,۲۰۵.۰ ۴۵۱,۴۸۱.۰ ۴۷۵,۰۳۱.۰ ۴۵۳,۵۴۴.۰ ۴۶۶,۵۹۱.۰ ۵۰۶,۵۰۷.۰ ۵۴۲,۱۶۹.۰ ۵۸۲,۸۲۴.۰ ۶۱۲,۷۴۶.۰ ۶۴۳,۰۵۲.۰ ۶۷۱,۲۹۲.۰ ۶۹۴,۴۶۸.۰
۳۲ عراق ۲۶۲,۰۱۵.۰ ۲۹۷,۴۹۹.۰ ۳۰۹,۶۲۴.۰ ۳۴۱,۶۷۳.۰ ۳۵۵,۹۰۲.۰ ۳۸۳,۳۱۴.۰ ۴۲۰,۷۵۲.۰ ۴۸۸,۲۲۰.۰ ۵۲۸,۷۰۹.۰ ۵۴۱,۹۴۲.۰ ۵۷۴,۰۶۶.۰ ۶۴۵,۵۹۴.۰ ۶۵۸,۲۰۰.۰
۳۳ ویتنام ۲۵۵,۶۵۷.۰ ۲۸۱,۹۰۰.۰ ۳۱۰,۰۳۵.۰ ۳۳۴,۰۱۴.۰ ۳۵۴,۷۱۸.۰ ۳۸۲,۱۱۳.۰ ۴۱۴,۳۳۹.۰ ۴۴۴,۱۱۴.۰ ۴۷۵,۷۵۵.۰ ۵۱۳,۲۴۹.۰ ۵۵۳,۴۲۲.۰ ۵۹۵,۵۲۴.۰ ۶۴۷,۳۶۸.۰
۳۴ بنگلادش ۲۴۶,۴۷۲.۰ ۲۷۰,۹۹۴.۰ ۲۹۷,۸۴۴.۰ ۳۲۱,۹۴۹.۰ ۳۴۰,۷۶۱.۰ ۳۶۴,۱۴۱.۰ ۳۹۵,۶۸۴.۰ ۴۲۹,۲۵۳.۰ ۴۶۲,۴۱۶.۰ ۴۹۹,۲۲۴.۰ ۵۳۷,۶۵۹.۰ ۵۸۳,۴۸۰.۰ ۶۳۷,۰۷۸.۰
۳۵ الجزایر ۳۶۵,۲۲۵.۰ ۳۸۲,۷۸۷.۰ ۴۰۶,۲۲۸.۰ ۴۲۳,۹۷۲.۰ ۴۳۴,۱۶۵.۰ ۴۵۵,۴۳۹.۰ ۴۷۸,۲۸۴.۰ ۵۰۳,۵۳۳.۰ ۵۲۵,۸۲۶.۰ ۵۵۵,۵۲۱.۰ ۵۸۲,۶۳۰.۰ ۶۱۲,۱۳۳.۰ ۶۳۱,۱۵۰.۰
۳۶ سوئیس ۳۰۰,۸۸۹.۰ ۳۳۶,۴۱۵.۰ ۳۷۳,۵۳۳.۰ ۴۰۰,۱۰۸.۰ ۳۹۹,۸۳۵.۰ ۴۱۴,۲۱۸.۰ ۴۴۲,۴۵۱.۰ ۴۶۰,۵۴۵.۰ ۴۸۳,۶۴۷.۰ ۵۰۱,۳۷۴.۰ ۵۱۷,۶۴۷.۰ ۵۲۶,۴۵۰.۰ ۵۵۰,۳۴۶.۰
۳۷ بلژیک ۳۴۹,۲۷۷.۰ ۳۷۳,۴۶۸.۰ ۳۹۱,۶۴۴.۰ ۴۰۸,۴۰۹.۰ ۴۱۰,۷۸۱.۰ ۴۳۷,۲۳۴.۰ ۴۵۵,۷۰۵.۰ ۴۷۱,۳۳۳.۰ ۴۸۵,۹۱۹.۰ ۵۰۲,۱۰۷.۰ ۵۱۴,۱۹۸.۰ ۵۲۶,۳۶۴.۰ ۵۴۰,۸۶۷.۰
۳۸ سنگاپور ۲۳۵,۳۵۵.۰ ۲۶۴,۰۷۹.۰ ۲۹۵,۸۰۹.۰ ۳۰۷,۰۰۳.۰ ۳۰۷,۴۶۸.۰ ۳۵۸,۶۵۵.۰ ۳۸۸,۸۴۵.۰ ۴۱۱,۳۳۹.۰ ۴۳۸,۸۸۶.۰ ۴۶۲,۷۰۳.۰ ۴۷۶,۷۲۰.۰ ۴۹۲,۶۳۱.۰ ۵۲۷,۰۲۱.۰
۳۹ رومانی ۲۰۷,۳۰۳.۰ ۲۴۷,۸۴۵.۰ ۲۸۰,۷۲۲.۰ ۳۳۴,۸۰۹.۰ ۳۲۶,۱۴۸.۰ ۳۴۷,۸۵۲.۰ ۳۶۴,۵۶۹.۰ ۳۸۰,۷۶۸.۰ ۳۹۷,۲۲۵.۰ ۴۱۴,۰۴۶.۰ ۴۳۷,۳۳۸.۰ ۴۶۵,۵۶۵.۰ ۵۰۶,۱۳۳.۰
۴۰ سوئد ۳۰۶,۷۰۹.۰ ۳۳۹,۹۷۳.۰ ۳۷۱,۰۸۲.۰ ۳۸۵,۸۷۶.۰ ۳۶۹,۰۸۹.۰ ۳۹۰,۷۶۶.۰ ۴۱۳,۴۵۱.۰ ۴۲۵,۷۵۴.۰ ۴۳۸,۴۸۰.۰ ۴۴۹,۹۴۶.۰ ۴۶۸,۶۲۹.۰ ۴۸۶,۹۸۵.۰ ۵۰۴,۰۸۸.۰
۴۱ قزاقستان ۲۱۵,۹۸۲.۰ ۲۴۶,۴۳۷.۰ ۲۷۵,۵۱۳.۰ ۲۹۰,۱۸۷.۰ ۲۹۵,۹۰۰.۰ ۳۲۱,۳۷۸.۰ ۳۵۲,۲۸۶.۰ ۳۷۵,۹۹۷.۰ ۴۰۴,۹۹۴.۰ ۴۲۹,۵۵۹.۰ ۴۳۹,۳۹۰.۰ ۴۴۹,۶۲۱.۰ ۴۷۶,۳۶۶.۰
۴۲ اتریش ۲۸۶,۸۷۸.۰ ۳۰۹,۷۰۶.۰ ۳۲۴,۷۷۶.۰ ۳۴۱,۶۶۹.۰ ۳۳۹,۶۱۰.۰ ۳۵۰,۴۸۳.۰ ۳۷۱,۲۲۹.۰ ۳۸۹,۷۴۷.۰ ۴۰۴,۶۵۰.۰ ۴۱۵,۲۵۷.۰ ۴۲۶,۶۴۵.۰ ۴۳۸,۰۴۹.۰ ۴۶۲,۹۹۰.۰
۴۳ شیلی ۲۰۶,۲۷۴.۰ ۲۵۴,۷۷۰.۰ ۲۷۸,۰۹۸.۰ ۲۷۳,۶۳۷.۰ ۲۷۳,۷۷۲.۰ ۳۱۱,۹۴۳.۰ ۳۵۰,۵۷۵.۰ ۳۷۴,۲۴۲.۰ ۳۹۴,۲۹۲.۰ ۴۰۶,۵۶۸.۰ ۴۱۸,۸۳۴.۰ ۴۲۹,۱۲۳.۰ ۴۳۴,۸۴۸.۰
۴۴ پرو ۱۸۶,۷۲۳.۰ ۲۰۶,۹۵۰.۰ ۲۳۰,۵۵۵.۰ ۲۵۶,۵۳۲.۰ ۲۶۱,۳۱۳.۰ ۲۸۶,۵۴۴.۰ ۳۱۰,۹۶۵.۰ ۳۳۶,۱۳۷.۰ ۳۶۱,۵۵۶.۰ ۳۷۶,۶۹۴.۰ ۳۹۳,۱۲۵.۰ ۴۱۳,۷۶۰.۰ ۴۳۲,۱۱۵.۰
۴۵ جمهوری چک ۲۲۳,۷۲۴.۰ ۲۴۳,۱۹۲.۰ ۲۶۸,۳۶۹.۰ ۲۸۸,۵۲۷.۰ ۲۸۷,۹۱۰.۰ ۲۸۹,۷۱۴.۰ ۳۰۲,۲۶۰.۰ ۳۰۵,۳۰۹.۰ ۳۲۰,۵۳۵.۰ ۳۴۰,۵۷۵.۰ ۳۵۵,۸۵۸.۰ ۳۶۶,۶۰۸.۰ ۳۹۰,۹۸۹.۰
۴۶ اوکراین ۳۰۳,۹۲۷.۰ ۳۳۶,۱۳۳.۰ ۳۷۲,۳۴۰.۰ ۳۸۸,۳۷۵.۰ ۳۳۳,۴۰۹.۰ ۳۵۱,۶۵۵.۰ ۳۷۸,۵۳۲.۰ ۳۸۶,۴۲۵.۰ ۳۹۲,۵۶۱.۰ ۳۷۳,۴۰۵.۰ ۳۴۰,۵۳۷.۰ ۳۵۲,۹۷۸.۰ ۳۶۸,۲۱۷.۰
۴۷ ایرلند ۱۶۸,۲۴۶.۰ ۱۸۹,۰۹۱.۰ ۲۰۵,۷۰۸.۰ ۱۹۸,۷۲۷.۰ ۱۸۸,۵۲۳.۰ ۱۹۷,۰۹۷.۰ ۲۰۸,۱۳۹.۰ ۲۱۳,۵۳۴.۰ ۲۲۲,۱۴۴.۰ ۲۳۶,۷۰۵.۰ ۳۱۷,۹۰۴.۰ ۳۲۸,۷۸۵.۰ ۳۶۷,۳۰۱.۰
۴۸ قطر ۸۴,۵۵۵.۲ ۱۰۹,۹۶۱.۰ ۱۳۳,۱۹۱.۰ ۱۵۹,۷۹۲.۰ ۱۸۰,۲۵۶.۰ ۲۱۸,۲۰۵.۰ ۲۵۲,۴۹۸.۰ ۲۶۹,۲۰۲.۰ ۲۸۵,۶۱۴.۰ ۳۰۲,۲۹۶.۰ ۳۱۶,۳۹۸.۰ ۳۲۷,۷۰۸.۰ ۳۳۸,۸۱۷.۰
۴۹ پرتغال ۲۳۸,۸۴۱.۰ ۲۵۹,۵۸۰.۰ ۲۷۰,۹۱۱.۰ ۲۸۱,۱۸۱.۰ ۲۸۰,۰۱۸.۰ ۲۸۹,۲۹۰.۰ ۲۸۲,۷۳۴.۰ ۲۷۸,۱۶۱.۰ ۲۹۱,۷۵۳.۰ ۲۹۹,۶۱۶.۰ ۳۰۷,۵۰۸.۰ ۳۱۶,۱۸۳.۰ ۳۳۱,۴۴۶.۰
۵۰ نروژ ۲۲۰,۸۶۶.۰ ۲۵۲,۱۹۳.۰ ۲۶۲,۹۹۳.۰ ۲۹۴,۰۸۵.۰ ۲۶۷,۸۰۱.۰ ۲۸۳,۵۵۶.۰ ۳۰۷,۳۹۳.۰ ۳۲۸,۱۱۶.۰ ۳۴۰,۱۲۸.۰ ۳۳۷,۲۸۷.۰ ۳۲۱,۹۷۰.۰ ۳۱۰,۳۲۱.۰ ۳۲۲,۱۰۱.۰
۵۱ یونان ۲۸۱,۰۲۸.۰ ۳۱۴,۴۷۶.۰ ۳۲۳,۵۰۴.۰ ۳۴۱,۸۱۸.۰ ۳۳۷,۶۱۴.۰ ۳۱۳,۶۵۳.۰ ۲۹۰,۲۹۷.۰ ۲۷۹,۲۶۷.۰ ۲۸۶,۱۶۹.۰ ۲۸۷,۸۹۲.۰ ۲۸۵,۲۱۶.۰ ۲۸۷,۸۳۰.۰ ۲۹۹,۲۴۱.۰
۵۲ مراکش ۱۴۷,۷۹۶.۰ ۱۶۳,۸۷۵.۰ ۱۷۴,۱۷۸.۰ ۱۸۸,۱۱۴.۰ ۱۹۷,۵۸۷.۰ ۲۰۷,۶۳۱.۰ ۲۲۳,۰۳۵.۰ ۲۳۳,۹۸۰.۰ ۲۴۸,۵۴۲.۰ ۲۵۹,۴۴۶.۰ ۲۷۴,۰۶۰.۰ ۲۸۰,۷۱۹.۰ ۲۹۸,۲۳۰.۰
۵۳ کویت ۱۸۹,۴۷۱.۰ ۲۰۹,۹۷۸.۰ ۲۲۸,۴۸۳.۰ ۲۳۸,۷۴۲.۰ ۲۲۳,۵۳۳.۰ ۲۲۰,۹۰۷.۰ ۲۴۷,۱۷۷.۰ ۲۶۸,۴۱۱.۰ ۲۷۵,۸۸۰.۰ ۲۸۲,۲۲۴.۰ ۲۹۰,۵۲۹.۰ ۳۰۰,۹۶۱.۰ ۲۹۷,۵۹۴.۰
۵۴ دانمارک ۱۸۵,۰۷۴.۰ ۲۰۲,۹۰۳.۰ ۲۱۲,۷۴۰.۰ ۲۲۶,۷۶۸.۰ ۲۲۳,۰۲۸.۰ ۲۳۹,۰۰۹.۰ ۲۴۷,۳۵۲.۰ ۲۵۰,۵۲۵.۰ ۲۶۲,۳۶۸.۰ ۲۶۹,۷۹۰.۰ ۲۷۸,۳۸۲.۰ ۲۸۴,۸۱۳.۰ ۲۹۱,۶۰۰.۰
۵۵ مجارستان ۱۷۱,۶۲۵.۰ ۱۸۳,۶۰۱.۰ ۱۹۰,۳۹۵.۰ ۲۰۶,۶۴۷.۰ ۲۰۶,۲۰۰.۰ ۲۱۴,۶۶۶.۰ ۲۲۶,۶۴۹.۰ ۲۲۸,۱۴۶.۰ ۲۴۱,۰۵۸.۰ ۲۵۱,۵۳۹.۰ ۲۶۰,۲۱۲.۰ ۲۶۱,۹۴۹.۰ ۲۷۷,۵۴۳.۰
۵۶ سریلانکا ۱۱۲,۵۸۶.۰ ۱۲۴,۹۴۴.۰ ۱۳۶,۹۸۷.۰ ۱۴۷,۹۸۵.۰ ۱۵۴,۳۸۶.۰ ۱۶۸,۷۹۸.۰ ۱۸۶,۷۶۳.۰ ۲۰۷,۵۹۷.۰ ۲۱۸,۱۱۳.۰ ۲۳۳,۰۳۱.۰ ۲۴۶,۹۳۵.۰ ۲۶۱,۱۴۰.۰ ۲۷۴,۷۱۸.۰
۵۷ فنلاند ۱۶۷,۸۴۰.۰ ۱۸۱,۰۶۹.۰ ۱۹۹,۳۲۳.۰ ۲۱۲,۳۷۳.۰ ۲۰۲,۱۷۶.۰ ۲۰۸,۱۶۴.۰ ۲۱۹,۲۱۴.۰ ۲۱۹,۹۱۶.۰ ۲۲۴,۵۹۴.۰ ۲۲۶,۷۱۷.۰ ۲۳۱,۶۴۸.۰ ۲۳۶,۵۷۹.۰ ۲۴۹,۰۶۵.۰
۵۸ ازبکستان ۷۱,۵۰۷.۰ ۷۹,۰۸۴.۳ ۸۹,۲۴۳.۹ ۹۹,۱۸۴.۰ ۱۰۸,۰۳۲.۰ ۱۱۸,۶۴۶.۰ ۱۳۱,۱۴۷.۰ ۱۴۴,۵۱۵.۰ ۱۵۸,۵۹۷.۰ ۱۷۴,۰۱۶.۰ ۱۸۹,۹۶۰.۰ ۲۰۷,۴۷۰.۰ ۲۲۲,۳۳۸.۰
۵۹ نیوزلند ۱۰۶,۱۴۷.۰ ۱۱۶,۱۹۵.۰ ۱۲۴,۱۲۵.۰ ۱۲۷,۱۹۹.۰ ۱۳۲,۰۸۷.۰ ۱۳۶,۰۱۹.۰ ۱۴۳,۵۰۸.۰ ۱۴۵,۴۰۶.۰ ۱۶۰,۶۶۸.۰ ۱۶۷,۶۸۱.۰ ۱۷۴,۴۰۲.۰ ۱۸۳,۲۹۱.۰ ۱۹۶,۱۵۲.۰
۶۰ عمان ۹۲,۷۰۰.۷ ۱۰۰,۶۸۲.۰ ۱۰۷,۹۶۳.۰ ۱۱۹,۱۰۸.۰ ۱۲۷,۳۴۸.۰ ۱۳۵,۰۹۵.۰ ۱۳۶,۳۵۸.۰ ۱۵۱,۸۲۸.۰ ۱۶۱,۰۲۸.۰ ۱۶۸,۰۷۶.۰ ۱۷۹,۴۸۸.۰ ۱۹۰,۳۲۱.۰ ۱۹۳,۲۱۸.۰
۶۱ اکوادور ۱۰۵,۲۷۱.۰ ۱۱۳,۲۸۳.۰ ۱۱۸,۸۴۵.۰ ۱۲۸,۸۷۹.۰ ۱۳۰,۵۹۴.۰ ۱۳۶,۸۴۹.۰ ۱۵۰,۶۶۴.۰ ۱۶۲,۰۹۶.۰ ۱۷۲,۸۶۲.۰ ۱۸۲,۹۸۲.۰ ۱۸۵,۲۴۳.۰ ۱۸۴,۹۲۵.۰ ۱۹۳,۱۳۸.۰
۶۲ آنگولا ۶۸,۷۵۴.۶ ۸۵,۵۶۱.۳ ۱۰۷,۶۸۴.۰ ۱۲۴,۹۶۷.۰ ۱۲۸,۹۵۴.۰ ۱۳۴,۹۷۷.۰ ۱۴۳,۱۶۲.۰ ۱۵۳,۳۱۶.۰ ۱۶۶,۴۰۷.۰ ۱۷۷,۵۲۴.۰ ۱۸۴,۸۳۰.۰ ۱۸۷,۲۶۱.۰ ۱۹۰,۲۹۰.۰
۶۳ بلاروس ۹۶,۴۸۶.۴ ۱۰۹,۳۹۶.۰ ۱۲۱,۹۶۶.۰ ۱۳۷,۰۴۳.۰ ۱۳۸,۳۶۰.۰ ۱۵۰,۹۶۴.۰ ۱۶۲,۶۲۳.۰ ۱۶۸,۴۸۶.۰ ۱۷۲,۹۶۰.۰ ۱۷۹,۰۹۱.۰ ۱۷۴,۰۸۵.۰ ۱۷۱,۷۰۳.۰ ۱۷۹,۲۰۴.۰
۶۴ اسلواکی ۸۹,۲۷۵.۳ ۱۰۱,۴۱۹.۰ ۱۱۳,۷۱۰.۰ ۱۲۷,۴۴۳.۰ ۱۲۴,۳۳۳.۰ ۱۳۴,۸۴۳.۰ ۱۳۹,۴۶۷.۰ ۱۴۴,۰۹۸.۰ ۱۵۱,۰۲۱.۰ ۱۵۷,۲۵۰.۰ ۱۶۲,۲۱۰.۰ ۱۶۶,۲۹۲.۰ ۱۷۴,۶۷۸.۰
۶۵ آذربایجان ۶۰,۱۶۲.۴ ۸۳,۴۰۴.۵ ۱۰۷,۰۷۲.۰ ۱۲۰,۹۳۳.۰ ۱۳۳,۳۱۸.۰ ۱۴۱,۴۹۸.۰ ۱۴۴,۵۱۴.۰ ۱۵۰,۴۱۴.۰ ۱۶۱,۷۰۳.۰ ۱۶۷,۸۹۰.۰ ۱۷۱,۵۶۳.۰ ۱۶۸,۴۳۱.۰ ۱۷۱,۵۸۸.۰
۶۶ کنیا ۷۱,۳۸۲.۴ ۷۸,۳۳۷.۷ ۸۵,۹۳۲.۰ ۸۷,۸۲۱.۲ ۹۱,۴۱۴.۴ ۱۰۰,۳۰۶.۰ ۱۰۸,۶۳۳.۰ ۱۱۵,۶۸۳.۰ ۱۲۴,۴۶۳.۰ ۱۳۳,۴۷۲.۰ ۱۴۲,۶۱۵.۰ ۱۵۲,۹۴۲.۰ ۱۶۳,۳۰۹.۰
۶۷ بلغارستان ۷۸,۶۹۶.۳ ۸۶,۴۸۳.۳ ۹۷,۳۱۹.۴ ۱۰۷,۸۶۱.۰ ۱۰۵,۲۱۲.۰ ۱۱۰,۶۶۰.۰ ۱۱۵,۱۹۳.۰ ۱۱۸,۴۱۶.۰ ۱۲۰,۹۴۰.۰ ۱۲۵,۷۴۰.۰ ۱۳۰,۹۹۰.۰ ۱۳۶,۸۴۸.۰ ۱۴۳,۸۵۰.۰
۶۸ تونس ۷۹,۱۸۴.۰ ۸۵,۸۹۶.۹ ۹۴,۰۹۹.۶ ۱۰۰,۰۱۱.۰ ۱۰۳,۸۳۸.۰ ۱۰۸,۷۹۶.۰ ۱۰۸,۹۱۳.۰ ۱۱۵,۳۵۴.۰ ۱۲۰,۵۸۶.۰ ۱۲۶,۲۱۱.۰ ۱۲۹,۰۳۵.۰ ۱۳۲,۲۶۱.۰ ۱۳۷,۳۵۹.۰
۶۹ صربستان ۶۴,۷۸۶.۸ ۷۱,۲۶۷.۵ ۷۷,۳۰۰.۷ ۸۷,۶۲۸.۱ ۸۶,۶۹۱.۴ ۸۸,۲۱۷.۲ ۹۳,۸۱۰.۵ ۹۴,۳۶۵.۳ ۹۸,۶۶۸.۰ ۹۸,۴۴۴.۸ ۱۰۰,۱۳۰.۰ ۱۰۲,۴۱۶.۰ ۱۰۵,۹۶۶.۰
۷۰ کرواسی ۶۶,۰۰۵.۰ ۷۵,۱۹۰.۳ ۸۳,۲۶۷.۶ ۸۹,۷۸۵.۵ ۸۶,۲۳۶.۸ ۸۴,۸۴۵.۴ ۸۸,۶۲۷.۳ ۹۰,۱۸۶.۳ ۹۲,۲۶۸.۰ ۹۳,۱۶۳.۸ ۹۴,۵۳۳.۸ ۹۸,۴۱۰.۵ ۱۰۴,۲۳۳.۰
۷۱ ترکمنستان ۲۷,۴۹۸.۱ ۳۱,۴۵۱.۳ ۳۵,۸۵۹.۲ ۴۱,۹۳۷.۳ ۴۴,۸۳۳.۴ ۴۹,۵۵۶.۱ ۵۸,۰۱۴.۴ ۶۵,۶۴۱.۲ ۷۳,۵۰۴.۹ ۸۲,۵۲۷.۴ ۸۸,۸۳۷.۳ ۹۵,۵۸۶.۰ ۱۰۳,۶۰۴.۰
۷۲ پاناما ۳۵,۲۲۲.۷ ۳۹,۴۴۶.۱ ۴۵,۳۴۸.۹ ۵۰,۲۲۰.۴ ۵۱,۴۱۰.۶ ۵۵,۰۳۹.۷ ۶۲,۸۰۹.۴ ۶۹,۸۷۰.۴ ۷۵,۷۰۱.۹ ۸۱,۷۲۱.۸ ۸۷,۳۷۳.۲ ۹۲,۸۴۴.۰ ۱۰۰,۱۹۴.۰
۷۳ لیتوانی ۴۸,۲۶۳.۴ ۵۳,۹۳۳.۹ ۶۱,۶۷۹.۱ ۶۶,۳۴۴.۴ ۵۷,۴۵۲.۵ ۶۲,۳۴۷.۳ ۶۹,۲۰۵.۲ ۷۳,۶۷۲.۱ ۷۹,۰۲۰.۸ ۸۲,۶۳۱.۹ ۸۴,۰۵۷.۳ ۸۶,۰۷۱.۶ ۹۰,۷۴۸.۶
۷۴ لبنان ۴۳,۵۶۷.۷ ۴۵,۶۰۵.۲ ۵۱,۱۹۶.۲ ۵۶,۹۶۴.۴ ۶۳,۳۱۱.۲ ۶۹,۱۸۵.۹ ۷۲,۰۱۴.۳ ۷۴,۹۵۴.۳ ۷۶,۸۵۰.۳ ۷۹,۶۳۴.۳ ۸۱,۵۳۷.۵ ۸۴,۰۶۷.۲ ۸۹,۲۶۲.۵
۷۵ کامرون ۴۰,۸۹۸.۱ ۴۳,۵۱۳.۷ ۴۶,۱۲۶.۱ ۴۸,۳۸۷.۳ ۴۹,۶۹۶.۶ ۵۱,۹۴۷.۸ ۵۵,۲۱۵.۷ ۵۸,۸۱۳.۲ ۶۳,۰۸۶.۸ ۶۸,۰۲۲.۴ ۷۲,۷۲۳.۶ ۷۷,۰۱۴.۹ ۸۸,۸۵۹.۳
۷۶ اردن ۴۴,۷۷۰.۴ ۴۹,۸۸۰.۶ ۵۵,۳۹۴.۷ ۶۰,۵۶۶.۳ ۶۴,۳۶۸.۵ ۶۶,۶۶۰.۶ ۶۹,۷۹۷.۱ ۷۲,۹۶۶.۸ ۷۶,۲۴۲.۹ ۸۰,۰۱۰.۹ ۸۲,۸۰۶.۰ ۸۵,۵۷۵.۷ ۸۸,۸۰۹.۱
۷۷ کاستاریکا ۴۱,۷۰۱.۱ ۴۶,۰۹۳.۲ ۵۱,۱۸۴.۹ ۵۴,۶۱۵.۵ ۵۴,۴۹۶.۲ ۵۷,۸۹۳.۳ ۶۱,۶۳۳.۶ ۶۵,۷۷۹.۹ ۶۸,۳۵۸.۹ ۷۲,۱۲۷.۳ ۷۶,۳۴۶.۸ ۸۰,۶۹۹.۲ ۸۳,۶۱۴.۹
۷۸ بولیوی ۳۸,۱۴۷.۱ ۴۱,۲۰۵.۲ ۴۴,۲۳۲.۶ ۴۷,۸۷۳.۳ ۴۹,۸۵۶.۲ ۵۲,۵۴۷.۷ ۵۶,۴۲۳.۷ ۶۰,۴۰۶.۵ ۶۵,۵۵۳.۶ ۷۰,۳۷۰.۹ ۷۴,۵۸۲.۸ ۷۸,۷۸۵.۷ ۸۳,۵۴۶.۱
۷۹ نپال ۳۸,۴۵۳.۳ ۴۰,۹۶۸.۳ ۴۳,۴۹۳.۴ ۴۷,۰۵۳.۸ ۴۹,۵۶۰.۳ ۵۲,۵۸۱.۸ ۵۵,۵۰۳.۸ ۵۹,۲۲۸.۹ ۶۲,۶۷۰.۴ ۶۷,۶۱۲.۹ ۷۰,۲۰۲.۹ ۷۱,۵۲۴.۹ ۷۸,۵۹۱.۴
۸۰ اروگوئه ۳۸,۴۲۲.۵ ۴۱,۲۲۶.۱ ۴۵,۰۹۱.۹ ۴۹,۲۷۵.۷ ۵۱,۷۵۶.۸ ۵۶,۴۷۷.۱ ۶۰,۶۱۸.۷ ۶۳,۹۱۹.۷ ۶۷,۹۶۴.۲ ۷۱,۴۲۱.۶ ۷۲,۴۵۷.۷ ۷۴,۴۷۷.۶ ۷۷,۹۹۲.۸
۸۱ اسلوانی ۴۷,۹۰۱.۹ ۵۱,۷۳۳.۰ ۵۵,۶۸۹.۷ ۵۹,۸۷۹.۸ ۵۶,۰۹۹.۲ ۵۶,۹۳۶.۲ ۵۹,۱۳۱.۵ ۵۹,۳۳۲.۴ ۶۰,۸۳۴.۴ ۶۳,۹۱۰.۶ ۶۵,۹۶۰.۱ ۶۷,۹۰۱.۵ ۷۱,۹۲۶.۲
۸۲ بحرین ۳۴,۶۱۶.۶ ۳۷,۹۸۸.۱ ۴۲,۲۳۳.۱ ۴۵,۷۵۰.۸ ۴۷,۲۶۹.۰ ۴۹,۹۲۰.۲ ۵۲,۰۲۰.۶ ۵۴,۸۸۰.۴ ۵۸,۷۴۳.۴ ۶۲,۴۵۵.۹ ۶۴,۹۳۵.۲ ۱۱,۶۵۰.۰ ۷۰,۹۳۷.۹
۸۳ افغانستان ۲۵,۳۶۱.۵ ۲۷,۵۹۲.۶ ۳۲,۲۱۹.۱ ۳۴,۰۳۷.۵ ۴۱,۵۰۵.۲ ۴۵,۵۵۵.۱ ۴۹,۳۳۸.۳ ۵۷,۵۰۰.۱ ۵۹,۵۷۳.۴ ۶۱,۴۳۵.۹ ۶۲,۷۸۷.۸ ۶۵,۰۳۳.۶ ۷۰,۳۶۷.۹
۸۴ پاراگوئه ۳۱,۵۷۹.۵ ۳۴,۱۱۴.۴ ۳۶,۹۲۱.۱ ۴۰,۰۳۹.۳ ۳۸,۷۴۳.۵ ۴۴,۳۵۱.۳ ۴۷,۲۳۲.۷ ۴۷,۵۰۶.۷ ۵۵,۰۴۹.۸ ۵۸,۶۸۱.۶ ۶۱,۰۷۰.۰ ۶۴,۴۰۵.۳ ۶۶,۰۰۶.۷
۸۵ لوکزامبورگ ۳۱,۷۳۳.۱ ۳۶,۸۶۳.۹ ۴۰,۲۹۴.۸ ۴۲,۳۶۳.۰ ۴۰,۹۹۸.۶ ۴۳,۴۸۶.۰ ۴۷,۶۹۰.۵ ۴۸,۶۴۶.۴ ۵۱,۹۹۸.۰ ۵۶,۶۵۰.۹ ۵۹,۳۵۶.۲ ۶۱,۷۲۶.۱ ۶۲,۱۳۹.۹
۸۶ لتونی ۳۱,۰۰۲.۰ ۳۴,۹۶۴.۹ ۳۹,۸۷۴.۷ ۴۲,۳۱۰.۳ ۳۶,۱۷۰.۷ ۳۶,۹۰۱.۵ ۴۰,۷۲۷.۱ ۴۳,۲۳۴.۸ ۴۵,۶۸۰.۷ ۴۷,۶۶۶.۶ ۴۹,۲۷۸.۹ ۵۱,۰۳۱.۸ ۵۳,۵۶۱.۲
۸۷ بوسنی و هرزگوین ۲۴,۴۰۲.۸ ۲۷,۹۰۸.۱ ۳۰,۷۹۵.۴ ۳۳,۸۷۶.۷ ۳۳,۷۴۶.۴ ۳۴,۶۷۸.۹ ۳۶,۴۹۵.۳ ۳۷,۱۰۳.۷ ۳۹,۰۱۰.۴ ۳۹,۹۸۰.۱ ۴۱,۳۲۵.۰ ۴۲,۴۶۴.۷ ۴۵,۱۵۶.۲
۸۸ سنگال ۲۱,۰۸۱.۹ ۲۲,۲۶۴.۵ ۲۳,۹۸۵.۸ ۲۵,۳۵۶.۹ ۲۶,۱۶۸.۶ ۲۷,۵۹۵.۳ ۲۸,۶۶۱.۰ ۳۰,۴۷۶.۶ ۳۲,۰۴۸.۱ ۳۴,۰۲۸.۲ ۳۶,۶۲۴.۹ ۳۹,۵۷۳.۹ ۴۲,۹۹۲.۱
۸۹ استونی ۲۲,۳۷۵.۷ ۲۵,۹۵۱.۸ ۲۹,۴۳۵.۵ ۳۰,۳۰۳.۹ ۲۷,۳۸۸.۷ ۲۸,۷۹۱.۱ ۳۲,۵۷۹.۴ ۳۴,۴۱۹.۸ ۳۶,۱۵۸.۶ ۳۷,۵۲۱.۴ ۳۸,۰۷۶.۸ ۳۸,۶۵۸.۱ ۴۱,۶۱۸.۷
۹۰ گرجستان ۱۸,۲۸۸.۵ ۲۰,۶۱۹.۱ ۲۳,۷۸۰.۸ ۲۴,۸۰۸.۴ ۲۴,۰۸۴.۴ ۲۵,۹۰۲.۱ ۲۸,۳۴۶.۰ ۳۰,۷۰۱.۴ ۳۲,۲۵۳.۹ ۳۴,۳۴۹.۲ ۳۵,۷۱۸.۸ ۳۷,۱۸۱.۶ ۳۹,۷۶۸.۱
۹۱ آلبانی ۱۷,۸۹۶.۹ ۱۹,۸۵۴.۹ ۲۱,۶۵۰.۳ ۲۴,۲۵۱.۶ ۲۵,۸۳۱.۹ ۲۸,۱۰۰.۸ ۲۹,۶۵۵.۴ ۳۰,۵۳۰.۳ ۳۰,۶۴۲.۹ ۳۲,۷۲۰.۰ ۳۳,۱۴۱.۸ ۳۴,۳۰۷.۷ ۳۴,۵۴۰.۹
۹۲ قبرس ۲۰,۸۰۴.۳ ۲۲,۹۰۱.۵ ۲۵,۳۰۴.۴ ۲۷,۳۹۳.۵ ۲۷,۴۱۰.۷ ۲۷,۶۱۶.۴ ۲۸,۲۴۲.۸ ۲۷,۵۴۰.۴ ۲۶,۳۸۴.۶ ۲۵,۹۸۶.۵ ۲۶,۷۳۴.۹ ۲۷,۶۵۹.۹ ۲۹,۶۰۵.۹
۹۳ تاجیکستان ۱۰,۴۱۶.۶ ۱۱,۴۸۸.۲ ۱۲,۷۱۳.۸ ۱۳,۹۸۷.۳ ۱۴,۶۲۹.۱ ۱۵,۷۷۰.۳ ۱۷,۲۸۷.۰ ۱۸,۹۲۵.۸ ۲۰,۶۵۴.۶ ۲۲,۴۳۲.۸ ۲۴,۰۳۴.۷ ۲۶,۰۳۰.۹ ۲۸,۳۷۳.۳
۹۴ ارمنستان ۱۴,۲۱۹.۱ ۱۶,۵۹۰.۲ ۱۹,۳۷۳.۵ ۲۱,۱۱۶.۵ ۱۸,۲۶۶.۲ ۱۸,۸۹۶.۰ ۲۰,۱۹۲.۶ ۲۲,۰۴۵.۲ ۲۳,۱۴۰.۵ ۲۴,۴۰۲.۸ ۲۵,۴۰۵.۳ ۲۵,۷۹۰.۹ ۲۸,۲۷۱.۵
۹۵ جامائیکا ۲۰,۵۵۵.۳ ۲۱,۸۰۱.۰ ۲۲,۷۰۱.۷ ۲۲,۹۵۸.۹ ۲۲,۱۳۰.۹ ۲۲,۰۷۲.۱ ۲۲,۹۱۷.۴ ۲۳,۱۹۴.۴ ۲۳,۶۸۷.۷ ۲۴,۲۷۹.۲ ۲۴,۷۸۵.۰ ۲۵,۴۵۶.۲ ۲۵,۹۹۹.۳
۹۶ قرقیزستان ۱۰,۸۹۵.۰ ۱۱,۵۷۸.۲ ۱۲,۹۰۱.۸ ۱۴,۲۶۰.۱ ۱۴,۷۸۳.۱ ۱۴,۸۹۳.۱ ۱۶,۱۰۶.۰ ۱۶,۳۸۸.۲ ۱۸,۴۷۰.۶ ۱۹,۵۵۷.۸ ۲۰,۵۳۴.۵ ۲۱,۶۰۰.۶ ۲۳,۱۰۳.۹
۹۷ مولداوی ۱۰,۵۸۸.۱ ۱۱,۴۳۷.۳ ۱۲,۰۹۳.۹ ۱۳,۲۹۲.۹ ۱۲,۵۹۰.۳ ۱۳,۶۴۸.۹ ۱۴,۸۷۷.۹ ۱۵,۰۴۵.۹ ۱۶,۷۲۶.۱ ۱۷,۸۴۲.۸ ۱۷,۹۶۲.۶ ۱۸,۹۴۵.۰ ۲۰,۲۲۵.۹
۹۸ ایسلند ۱۰,۹۶۸.۶ ۱۱,۷۶۳.۳ ۱۲,۶۸۸.۰ ۱۳,۵۴۶.۴ ۱۳,۰۷۸.۸ ۱۲,۲۱۶.۲ ۱۲,۵۹۰.۲ ۱۲,۹۸۴.۸ ۱۳,۸۰۲.۴ ۱۴,۵۰۰.۱ ۱۵,۷۷۶.۷ ۱۷,۱۸۰.۲ ۱۸,۲۶۴.۹
۹۹ ونزوئلا ۳۵۶,۴۸۹.۰ ۴۰۳,۷۱۶.۰ ۴۵۰,۷۴۰.۰ ۴۸۳,۸۳۸.۰ ۶۶۳.۵ ۴۷۰,۵۵۳.۰ ۵۰۰,۳۲۶.۰ ۷۳۰.۷ ۵۵۴,۲۴۶.۰ ۵۳۸,۹۳۲.۰
۱۰۰ یمن ۷۶,۱۵۵.۱ ۸۰,۹۸۳.۴ ۸۵,۹۱۴.۱ ۹۰,۷۹۴.۷ ۹۵,۰۲۱.۲ ۱۰۳,۵۹۰.۰ ۹۲,۲۸۵.۴ ۹۶,۲۳۴.۴ ۱۰۲,۵۰۵.۰ ۱۰۴,۱۴۴.۰ ۷۵,۶۸۸.۴ ۶۹,۱۸۴.۷
۱۰۱ لیختن اشتاین ۸۰,۸۶۴.۶ ۴,۰۳۵.۰ ۴,۱۶۰.۰ ۴,۱۶۰.۰ ۴,۱۶۰.۰
۱۰۲ تایوان ۳۴۶,۱۴۱.۰ ۶۷۴,۵۰۰.۰ ۷۱۳,۰۰۰.۰ ۷۱۳,۷۰۰.۰ ۷۳۸,۸۰۰.۰ ۸۲۴,۶۷۱.۰ ۸۷۶,۰۳۵.۰ ۹۰۲,۰۰۰.۰
۱۰۳ سوریه ۷۶,۴۰۳.۲ ۸۲,۸۱۱.۳ ۹۰,۰۶۹.۲ ۹۶,۲۰۳.۷ ۱۰۳,۳۱۸.۰ ۱۰۷,۳۷۸.۰ ۱۰۷,۸۰۳.۰ ۱۲۱,۷۵۲.۰
۱۰۴ کره شمالی ۴۰,۰۰۰.۰
۱۰۵ کوبا ۹۶,۹۰۰.۰ ۱۰۳,۹۰۰.۰ ۱۰۸,۴۰۰.۰ ۱۰۸,۲۰۰.۰ ۱۱۴,۱۰۰.۰
۱۰۶ زیمبابوه ۱۹,۰۵۹.۱ ۱۸,۹۶۴.۶ ۱۸,۷۵۸.۱ ۱۵,۷۴۶.۷ ۱۷,۲۴۸.۱ ۲۰,۱۵۵.۶ ۲۳,۹۳۱.۶ ۲۷,۶۸۹.۳ ۲۹,۶۱۹.۳ ۳۰,۹۸۳.۴ ۳۱,۷۶۲.۶ ۳۲,۴۰۳.۷
تولید ناخالص داخلی (بر حسب قدرت خرید) (میلیون دلار)