بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی) (اختراع)
توضیحات : آمار جدید پتنت های نانوی کشورهای مختلف از تاریخ 1 ژانویه 2016 مطابق با تعریف جدید از پتنتهای حوزه فناوری نانو که در سند ISO/TS 18110 بیان شده است، منتشر میگردد. بر اساس سند ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15) پتنت نانویی عبارت است از پتنتهایی که حداقل یک ادعا مرتبط با فناوری نانو داشته باشند و یا پتنتی با کد طبقه بندی IPC مربوط به فناوری نانو (مانند B82) طبقه بندی شده باشد. آمار قدیمی شاخص های پتنت تا اول آوریل 2016 در کنار آمار جدید در سایت استت نانو نمایش داده شده و پس از آن دیگر آپدیت نمی شوند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی) (اختراع)
۱۳۸۰ [۲۰۰۱] ۱۳۸۱ [۲۰۰۲] ۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
کل جهان ۱,۷۵۴ ۷,۸۲۴ ۶,۳۷۶ ۱۴,۲۷۳ ۱۷,۲۰۹ ۱۸,۷۸۰ ۲۰,۴۰۹ ۲۲,۶۹۱ ۲۱,۵۷۸ ۲۴,۶۰۸ ۲۵,۳۷۶ ۲۷,۳۵۶ ۳۱,۳۵۳ ۳۵,۰۸۱ ۳۶,۷۴۹
۱ ایالات متحده ۱,۰۳۵ ۵,۳۱۹ ۹,۴۸۴ ۹,۱۲۴ ۱۰,۸۸۸ ۱۱,۲۸۶ ۱۲,۲۹۸ ۱۳,۴۰۴ ۱۲,۸۷۹ ۱۵,۲۳۰ ۱۴,۵۶۲ ۱۵,۶۹۵ ۱۷,۱۷۷ ۲۰,۱۱۷ ۱۹,۶۳۲
۲ ژاپن ۲۸۱ ۸۲۶ ۹۶۳ ۱,۴۱۳ ۱,۷۲۳ ۲,۱۹۷ ۲,۳۸۷ ۲,۷۶۵ ۳,۰۰۴ ۳,۲۷۶ ۳,۳۷۱ ۳,۵۱۳ ۴,۱۸۷ ۴,۰۴۸ ۴,۵۵۰
۳ کره جنوبی ۲۱ ۱۱۰ ۱۵۷ ۲۶۷ ۴۹۶ ۶۶۴ ۷۹۹ ۹۱۱ ۸۱۶ ۱,۱۵۵ ۱,۲۰۹ ۱,۳۲۰ ۱,۷۸۹ ۲,۲۰۹ ۲,۵۱۷
۴ آلمان ۷۷ ۳۶۳ ۵۳۹ ۸۴۴ ۸۰۶ ۹۴۲ ۹۶۳ ۱,۲۰۶ ۸۳۶ ۱,۱۱۶ ۹۸۸ ۹۶۹ ۱,۴۶۵ ۱,۴۶۱ ۱,۵۷۸
۵ تایوان ۶ ۳۴ ۷۴ ۱۹۲ ۳۸۸ ۴۵۵ ۶۳۶ ۶۵۸ ۶۷۲ ۷۷۳ ۸۳۱ ۱,۰۵۵ ۱,۲۶۸ ۱,۲۸۹ ۱,۴۳۶
۶ فرانسه ۵۸ ۲۳۶ ۳۵۱ ۵۳۹ ۴۷۲ ۴۹۹ ۵۶۸ ۶۳۸ ۵۲۱ ۶۳۶ ۶۸۷ ۶۲۵ ۹۲۷ ۹۶۲ ۱,۰۹۶
۷ چین ۲ ۲۱ ۵۱ ۸۹ ۱۲۸ ۱۶۱ ۱۸۴ ۲۶۵ ۳۰۲ ۳۸۵ ۴۷۸ ۵۴۹ ۸۴۲ ۷۸۷ ۹۳۴
۸ انگلستان ۲۰ ۱۲۴ ۲۰۷ ۲۸۸ ۲۶۶ ۳۱۶ ۳۱۳ ۴۰۱ ۳۴۶ ۴۶۰ ۴۷۵ ۴۷۵ ۵۹۹ ۵۹۷ ۷۰۶
۹ هلند ۱۹ ۵۴ ۸۴ ۱۳۲ ۲۱۴ ۳۲۱ ۲۹۴ ۴۰۰ ۳۰۳ ۳۹۸ ۴۰۹ ۴۰۷ ۴۴۷ ۵۶۰ ۶۲۱
۱۰ سوئیس ۱۷ ۵۰ ۸۶ ۱۳۷ ۲۱۸ ۱۷۷ ۲۰۹ ۳۰۵ ۲۸۰ ۳۶۴ ۲۷۹ ۲۸۹ ۵۰۴ ۵۳۴ ۵۴۴
۱۱ کانادا ۳۳ ۱۷۱ ۲۶۰ ۲۶۶ ۳۱۱ ۳۱۶ ۳۱۴ ۳۸۸ ۳۴۴ ۴۲۸ ۴۷۵ ۳۹۰ ۴۹۶ ۴۹۱ ۵۳۴
۱۲ سنگاپور ۱ ۱۹ ۱۶ ۳۳ ۵۱ ۶۸ ۵۰ ۸۸ ۹۱ ۱۴۷ ۱۶۳ ۱۵۹ ۲۴۴ ۲۰۲ ۲۶۲
۱۳ بلژیک ۶ ۴۳ ۷۹ ۱۲۸ ۱۱۶ ۱۴۸ ۱۴۲ ۱۵۷ ۱۵۶ ۲۱۸ ۲۲۸ ۲۳۴ ۲۳۲ ۲۴۲ ۲۴۰
۱۴ هند ۰ ۱۳ ۱۵ ۳۵ ۷۳ ۶۷ ۷۹ ۶۵ ۸۱ ۹۲ ۱۳۷ ۱۱۷ ۱۶۱ ۱۴۴ ۲۱۸
۱۵ سوئد ۹ ۴۲ ۸۲ ۸۸ ۸۸ ۷۹ ۸۶ ۹۳ ۱۲۲ ۱۴۵ ۱۲۹ ۱۵۶ ۱۳۵ ۱۶۶ ۲۰۰
۱۶ ایتالیا ۷ ۳۳ ۴۲ ۷۷ ۷۸ ۸۳ ۱۲۲ ۱۲۱ ۹۸ ۱۲۳ ۱۳۴ ۱۳۸ ۱۹۹ ۱۸۰ ۱۸۵
۱۷ دانمارک ۳ ۲۷ ۳۸ ۵۱ ۵۱ ۷۲ ۶۱ ۷۶ ۱۰۹ ۱۳۳ ۱۱۴ ۱۱۹ ۱۲۶ ۱۳۵ ۱۵۰
۱۸ استرالیا ۷ ۴۳ ۷۰ ۱۶۵ ۱۷۷ ۹۵ ۱۰۰ ۱۰۳ ۱۵۱ ۱۶۸ ۱۸۰ ۱۶۱ ۱۹۳ ۱۷۷ ۱۴۸
۱۹ عربستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۳ ۳ ۱۰ ۳۵ ۴۸ ۷۰ ۷۵ ۱۲۲
۲۰ فنلاند ۶ ۲۳ ۲۴ ۴۱ ۳۰ ۴۷ ۵۶ ۵۶ ۹۸ ۷۶ ۷۰ ۹۶ ۱۳۰ ۱۳۰ ۱۲۲
۲۱ اسپانیا ۲ ۹ ۲۵ ۳۰ ۲۴ ۴۲ ۴۴ ۵۸ ۵۱ ۵۸ ۸۵ ۱۰۷ ۱۱۳ ۱۱۹ ۱۱۵
۲۲ ایرلند ۳ ۱۶ ۱۹ ۲۱ ۲۸ ۲۹ ۳۹ ۴۵ ۴۵ ۶۰ ۵۷ ۶۳ ۵۱ ۹۰ ۱۰۹
۲۳ اتریش ۴ ۲۱ ۱۹ ۲۸ ۳۹ ۴۹ ۴۵ ۵۲ ۶۲ ۷۵ ۵۱ ۶۰ ۸۷ ۹۹ ۱۰۰
۲۴ نروژ ۴ ۵ ۱۷ ۲۷ ۲۳ ۱۶ ۲۶ ۵۰ ۲۵ ۴۰ ۳۴ ۴۶ ۵۰ ۵۰ ۶۳
۲۵ لوکزامبورگ ۱ ۱ ۲ ۷ ۴ ۵ ۶ ۵ ۱۴ ۹ ۱۹ ۳۹ ۲۷ ۴۵ ۵۹
۲۶ برزیل ۱ ۳ ۴ ۹ ۷ ۱۵ ۱۲ ۲۱ ۱۵ ۱۹ ۳۰ ۲۵ ۳۳ ۳۲ ۴۱
۲۷ نیوزلند ۰ ۱ ۷ ۹ ۷ ۱۲ ۱۶ ۱۲ ۱۹ ۲۰ ۳۱ ۲۵ ۳۲ ۲۷ ۳۶
۲۸ مالزی ۰ ۸ ۲ ۳ ۱۰ ۲۵ ۲۴ ۱۳ ۱ ۶ ۱۸ ۱۱ ۱۰ ۱۲ ۲۸
۲۹ مکزیک ۱ ۱ ۲ ۰ ۸ ۳ ۹ ۱۱ ۸ ۱۳ ۱۵ ۱۱ ۱۷ ۲۷ ۲۷
۳۰ ایران ۰ ۰ ۱ ۳ ۰ ۲ ۲ ۵ ۶ ۱۷ ۲۱ ۲۲ ۸ ۱۳ ۲۳
۳۱ روسیه ۲ ۱۷ ۳۰ ۳۳ ۲۷ ۳۹ ۳۰ ۲۸ ۳۵ ۳۲ ۲۶ ۳۴ ۴۳ ۳۳ ۲۳
۳۲ آفریقای جنوبی ۱ ۰ ۴ ۴ ۹ ۴ ۵ ۷ ۱۲ ۲۰ ۹ ۱۶ ۲۸ ۲۷ ۲۲
۳۳ لهستان ۰ ۲ ۳ ۴ ۴ ۵ ۶ ۲ ۶ ۴ ۴ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۲۱
۳۴ ترکیه ۰ ۲ ۱ ۰ ۲ ۷ ۵ ۷ ۲ ۵ ۶ ۱۵ ۱۵ ۷ ۲۰
۳۵ جمهوری چک ۰ ۴ ۴ ۳ ۳ ۴ ۶ ۱۴ ۱۳ ۱۴ ۱۴ ۱۴ ۱۲ ۱۵ ۱۸
۳۶ یونان ۰ ۲ ۴ ۲ ۱۰ ۴ ۳ ۱۰ ۸ ۷ ۱۲ ۱۱ ۱۴ ۵ ۱۶
۳۷ مصر ۰ ۰ ۰ ۱ ۳ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۵ ۴ ۸ ۱۳
۳۸ شیلی ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۶ ۵ ۵ ۵ ۸ ۹ ۱۲
۳۹ پرتغال ۰ ۱ ۱ ۳ ۳ ۴ ۸ ۹ ۳ ۱۴ ۱۵ ۹ ۱۲ ۱۶ ۱۲
۴۰ مجارستان ۱ ۳ ۵ ۳ ۶ ۳ ۶ ۱۳ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۰ ۱۰ ۱۶ ۱۰
۴۱ لیتوانی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۴ ۳ ۳ ۵ ۷
۴۲ آرژانتین ۰ ۱ ۰ ۲ ۴ ۱ ۳ ۴ ۱۱ ۱۰ ۵ ۹ ۷ ۷ ۶
۴۳ امارات عربی متحده ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۲ ۰ ۱ ۷ ۶ ۷ ۱۰ ۶
۴۴ تایلند ۰ ۱ ۴ ۱۱ ۴ ۷ ۶ ۳ ۸ ۶ ۶ ۷ ۹ ۷ ۶
۴۵ کوبا ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۴ ۲ ۱ ۰ ۰ ۳ ۵
۴۶ قبرس ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۲ ۵ ۰ ۵ ۵ ۲ ۵
۴۷ رومانی ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۴ ۲ ۳ ۰ ۵
۴۸ ویتنام ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰ ۱ ۲ ۳ ۴
۴۹ قطر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴
۵۰ استونی ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲ ۲ ۳ ۴ ۵ ۳ ۱۲ ۳ ۳
۵۱ اسلوانی ۰ ۲ ۱ ۲ ۴ ۱ ۴ ۲ ۲ ۳ ۳ ۹ ۸ ۷ ۲
۵۲ کرواسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۴ ۵ ۳ ۴ ۷ ۲ ۳ ۱ ۲
۵۳ پاکستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۳ ۱ ۵ ۳ ۲ ۳ ۲
۵۴ اوکراین ۱ ۱ ۳ ۵ ۴ ۴ ۶ ۶ ۱ ۶ ۵ ۷ ۶ ۳ ۲
۵۵ تونس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۳ ۱
۵۶ ارمنستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۳ ۰ ۱
۵۷ صربستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱
۵۸ اسلواکی ۰ ۰ ۲ ۱ ۴ ۳ ۳ ۰ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۲ ۱
۵۹ بلاروس ۱ ۱ ۰ ۳ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۴ ۱
۶۰ اندونزی ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۲ ۱ ۱ ۱ ۰ ۳ ۱ ۰
۶۱ مراکش ۰ ۰ ۱ ۲ ۲ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۱ ۲ ۱ ۰
۶۲ لتونی ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰
۶۳ آذربایجان ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰
۶۴ بلغارستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۳ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ ۱ ۱ ۱ ۰
۶۵ ازبکستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
۶۶ ونزوئلا ۰ ۶ ۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۲ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰
۶۷ الجزایر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در USPTO - (قدیمی) (اختراع)