بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید (دلار)
توضیحات : عبارت است از مقدار GDP یک کشور بر حسب PPP در یک سال تقسیم بر تعداد جمعیت آن کشور در همان سال.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید (دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷]
۱ قطر ۹۷,۷۶۷ ۱۰۸,۸۳۱ ۱۱۱,۹۶۰ ۱۱۵,۰۱۲ ۱۱۳,۳۱۳ ۱۲۲,۶۰۹ ۱۲۹,۳۵۰ ۱۲۷,۶۱۰ ۱۲۶,۹۱۳ ۱۲۷,۳۱۳ ۱۲۷,۵۰۱ ۱۲۷,۵۲۳ ۱۲۸,۳۷۸
۲ لوکزامبورگ ۶۸,۲۲۰ ۷۷,۹۹۶ ۸۳,۹۴۹ ۸۶,۶۹۴ ۸۲,۳۶۲ ۸۵,۷۷۹ ۹۲,۰۰۵ ۹۱,۶۲۲ ۹۵,۶۹۷ ۱۰۱,۸۳۲ ۱۰۴,۲۰۶ ۱۰۵,۸۸۲ ۱۰۳,۶۶۲
۳ سنگاپور ۵۵,۱۷۳ ۵۹,۹۹۹ ۶۴,۴۶۶ ۶۳,۴۳۸ ۶۱,۶۴۷ ۷۰,۶۴۷ ۷۵,۰۱۳ ۷۷,۴۲۹ ۸۱,۲۸۸ ۸۴,۵۹۳ ۸۶,۱۲۸ ۸۷,۸۵۶ ۹۳,۹۰۵
۴ ایرلند ۴۰,۴۴۵ ۴۴,۲۴۶ ۴۶,۷۶۳ ۴۴,۲۶۴ ۴۱,۵۶۷ ۴۳,۲۲۲ ۴۵,۴۷۷ ۴۶,۵۵۳ ۴۸,۳۱۰ ۵۱,۲۶۶ ۶۷,۹۷۴ ۶۸,۸۸۳ ۷۶,۳۰۵
۵ امارات عربی متحده ۸۲,۲۰۶ ۸۱,۳۰۵ ۷۴,۶۹۸ ۶۸,۹۰۲ ۵۹,۱۶۰ ۵۶,۴۱۵ ۵۸,۴۰۴ ۶۰,۹۱۵ ۶۴,۷۱۳ ۶۷,۵۵۱ ۷۰,۲۴۶ ۷۲,۴۱۹ ۷۳,۸۷۹
۶ کویت ۸۳,۲۲۵ ۸۸,۳۲۸ ۹۱,۲۶۹ ۹۰,۰۱۲ ۷۹,۲۹۷ ۷۳,۶۸۳ ۷۷,۴۶۰ ۷۹,۰۴۸ ۷۶,۶۶۸ ۷۴,۶۱۴ ۷۳,۸۱۷ ۷۴,۲۶۳ ۷۱,۹۴۳
۷ سوئیس ۴۰,۴۵۸ ۴۴,۹۵۲ ۴۹,۴۶۷ ۵۲,۳۱۸ ۵۱,۶۳۳ ۵۲,۹۳۶ ۵۵,۹۱۹ ۵۷,۵۹۱ ۵۹,۷۸۸ ۶۱,۲۲۸ ۶۲,۵۰۰ ۶۲,۸۸۲ ۶۵,۰۰۷
۸ نروژ ۴۷,۷۷۲ ۵۴,۱۱۱ ۵۵,۸۴۷ ۶۱,۶۷۶ ۵۵,۴۶۰ ۵۷,۹۹۶ ۶۲,۰۶۱ ۶۵,۳۸۰ ۶۶,۹۵۹ ۶۵,۶۵۶ ۶۲,۰۵۳ ۵۹,۳۰۲ ۶۰,۹۷۸
۹ ایالات متحده ۴۴,۳۰۸ ۴۶,۴۳۷ ۴۸,۰۶۲ ۴۸,۴۰۱ ۴۷,۰۰۲ ۴۸,۳۷۴ ۴۹,۷۹۱ ۵۱,۴۵۰ ۵۲,۷۸۷ ۵۴,۵۹۹ ۵۶,۲۰۷ ۵۷,۴۶۷ ۵۹,۵۳۲
۱۰ عربستان ۴۰,۵۴۷ ۴۱,۷۸۳ ۴۲,۵۲۰ ۴۴,۸۴۲ ۴۳,۰۵۶ ۴۴,۵۰۲ ۴۸,۵۲۵ ۵۰,۵۷۳ ۵۱,۲۶۵ ۵۲,۶۲۶ ۵۴,۰۰۷ ۵۴,۴۳۱ ۵۳,۸۴۵
۱۱ ایسلند ۳۶,۹۶۵ ۳۸,۷۲۳ ۴۰,۷۲۳ ۴۲,۶۷۸ ۴۱,۰۶۴ ۳۸,۴۱۱ ۳۹,۴۶۶ ۴۰,۴۸۷ ۴۲,۶۳۱ ۴۴,۲۹۱ ۴۷,۶۹۰ ۵۱,۳۹۹ ۵۳,۵۱۸
۱۲ هلند ۳۷,۲۶۵ ۴۰,۶۲۱ ۴۳,۴۶۲ ۴۵,۸۴۴ ۴۴,۰۹۰ ۴۴,۵۸۶ ۴۶,۰۶۷ ۴۶,۷۰۷ ۴۸,۶۶۶ ۴۹,۰۱۲ ۴۹,۵۴۷ ۵۰,۸۹۸ ۵۲,۹۴۱
۱۳ اتریش ۳۴,۸۶۷ ۳۷,۴۵۶ ۳۹,۱۵۱ ۴۱,۰۵۹ ۴۰,۷۰۴ ۴۱,۹۰۷ ۴۴,۲۳۸ ۴۶,۲۳۳ ۴۷,۷۲۲ ۴۸,۶۱۶ ۴۹,۴۱۹ ۵۰,۰۷۸ ۵۲,۵۵۸
۱۴ آلمان ۳۱,۹۶۹ ۳۴,۲۶۲ ۳۶,۴۳۷ ۳۸,۰۲۹ ۳۷,۰۸۰ ۳۹,۲۶۳ ۴۲,۶۹۳ ۴۳,۵۶۴ ۴۵,۲۳۲ ۴۷,۰۵۸ ۴۷,۹۹۹ ۴۸,۷۳۰ ۵۰,۷۱۶
۱۵ دانمارک ۳۴,۱۵۰ ۳۷,۳۱۷ ۳۸,۹۵۳ ۴۱,۲۷۸ ۴۰,۳۸۱ ۴۳,۰۸۳ ۴۴,۴۰۳ ۴۴,۸۰۴ ۴۶,۷۲۷ ۴۷,۸۰۶ ۴۸,۹۸۱ ۴۹,۶۹۶ ۵۰,۵۴۱
۱۶ سوئد ۳۳,۹۶۷ ۳۷,۴۴۰ ۴۰,۵۶۴ ۴۱,۸۵۴ ۳۹,۶۹۳ ۴۱,۶۶۸ ۴۳,۷۵۵ ۴۴,۷۲۵ ۴۵,۶۷۳ ۴۶,۴۰۵ ۴۷,۸۲۳ ۴۹,۱۷۵ ۵۰,۰۷۰
۱۷ بلژیک ۳۳,۳۳۲ ۳۵,۴۰۷ ۳۶,۸۵۸ ۳۸,۱۳۴ ۳۸,۰۴۸ ۴۰,۱۲۹ ۴۱,۲۴۹ ۴۲,۳۵۵ ۴۳,۴۵۲ ۴۴,۷۹۵ ۴۵,۶۰۸ ۴۶,۳۸۳ ۴۷,۵۶۱
۱۸ بحرین ۳۸,۹۳۱ ۳۹,۶۳۶ ۴۰,۷۷۰ ۴۱,۰۴۷ ۳۹,۸۸۹ ۴۰,۲۳۰ ۴۰,۶۹۶ ۴۲,۲۰۹ ۴۴,۶۵۸ ۴۶,۷۳۵ ۴۷,۳۳۴ ۴۷,۰۶۶ ۴۷,۵۲۷
۱۹ استرالیا ۳۲,۵۹۲ ۳۴,۳۵۷ ۳۶,۵۹۶ ۳۷,۵۰۷ ۴۰,۲۸۲ ۳۹,۱۹۱ ۴۱,۷۸۲ ۴۲,۶۱۶ ۴۵,۶۶۹ ۴۶,۴۴۶ ۴۶,۴۷۶ ۴۶,۷۹۰ ۴۷,۰۴۷
۲۰ کانادا ۳۶,۱۳۵ ۳۸,۰۱۰ ۳۹,۴۴۲ ۴۰,۲۷۸ ۳۸,۷۹۱ ۴۰,۰۲۷ ۴۱,۵۶۵ ۴۲,۱۴۵ ۴۴,۰۹۸ ۴۵,۰۸۲ ۴۴,۲۰۵ ۴۴,۰۲۵ ۴۶,۳۷۸
۲۱ فنلاند ۳۱,۹۹۳ ۳۴,۳۸۳ ۳۷,۶۸۸ ۳۹,۹۶۹ ۳۷,۸۶۹ ۳۸,۸۱۲ ۴۰,۶۸۴ ۴۰,۶۲۰ ۴۱,۲۹۴ ۴۱,۵۱۲ ۴۲,۲۷۵ ۴۳,۰۵۳ ۴۵,۱۹۲
۲۲ انگلستان ۳۲,۲۷۵ ۳۴,۳۳۲ ۳۵,۱۵۱ ۳۶,۰۶۸ ۳۴,۴۰۳ ۳۵,۷۴۱ ۳۶,۴۵۶ ۳۷,۴۷۸ ۳۹,۰۱۷ ۴۰,۷۰۹ ۴۱,۷۶۷ ۴۲,۶۰۹ ۴۳,۸۷۷
۲۳ ژاپن ۳۱,۶۶۴ ۳۳,۰۵۸ ۳۴,۵۲۹ ۳۴,۷۹۹ ۳۳,۰۹۹ ۳۴,۹۹۶ ۳۵,۷۷۵ ۳۷,۱۹۱ ۳۸,۹۷۴ ۳۹,۳۸۷ ۴۰,۶۸۶ ۴۱,۴۷۰ ۴۳,۸۷۶
۲۴ فرانسه ۳۰,۶۰۴ ۳۲,۵۴۳ ۳۴,۱۵۱ ۳۵,۱۵۶ ۳۴,۷۶۷ ۳۶,۰۲۷ ۳۷,۴۵۷ ۳۷,۶۴۵ ۳۹,۴۸۸ ۴۰,۲۲۱ ۴۱,۱۷۸ ۴۱,۴۶۶ ۴۲,۷۷۹
۲۵ عمان ۳۶,۹۱۴ ۳۸,۹۷۹ ۴۰,۵۴۶ ۴۳,۱۷۰ ۴۴,۱۷۳ ۴۴,۴۱۸ ۴۲,۱۲۱ ۴۳,۸۲۲ ۴۳,۳۸۶ ۴۲,۴۳۴ ۴۲,۷۳۷ ۴۳,۰۱۲ ۴۱,۶۷۵
۲۶ نیوزلند ۲۵,۶۷۷ ۲۷,۷۶۷ ۲۹,۳۸۷ ۲۹,۸۶۰ ۳۰,۶۹۹ ۳۱,۲۶۴ ۳۲,۷۳۵ ۳۲,۹۸۶ ۳۶,۱۶۹ ۳۷,۱۸۲ ۳۷,۹۴۹ ۳۹,۰۵۹ ۴۰,۹۱۷
۲۷ ایتالیا ۳۰,۰۵۲ ۳۲,۳۵۱ ۳۳,۹۸۳ ۳۵,۴۰۳ ۳۴,۵۴۹ ۳۵,۰۷۶ ۳۶,۳۴۷ ۳۶,۲۳۷ ۳۶,۱۳۱ ۳۶,۲۹۴ ۳۷,۲۵۵ ۳۸,۱۶۱ ۳۹,۸۱۷
۲۸ کره جنوبی ۲۴,۱۹۶ ۲۵,۸۲۸ ۲۷,۸۲۳ ۲۸,۶۵۶ ۲۸,۳۲۰ ۳۰,۳۷۷ ۳۱,۲۲۹ ۳۲,۰۹۷ ۳۲,۶۱۶ ۳۳,۶۳۲ ۳۴,۴۲۲ ۳۵,۷۵۱ ۳۸,۲۶۰
۲۹ اسپانیا ۲۷,۷۰۳ ۳۰,۸۳۳ ۳۲,۵۸۴ ۳۳,۴۶۳ ۳۲,۴۲۴ ۳۱,۹۸۴ ۳۲,۰۶۷ ۳۱,۹۸۷ ۳۲,۶۰۲ ۳۳,۶۵۸ ۳۴,۶۹۶ ۳۶,۳۱۰ ۳۸,۰۹۱
۳۰ جمهوری چک ۲۱,۹۱۰ ۲۳,۷۵۲ ۲۶,۰۵۸ ۲۷,۷۸۴ ۲۷,۵۶۷ ۲۷,۶۵۹ ۲۸,۷۹۷ ۲۹,۰۴۷ ۳۰,۴۸۶ ۳۲,۳۵۸ ۳۳,۷۴۳ ۳۴,۷۱۱ ۳۶,۹۱۶
۳۱ اسلوانی ۲۳,۹۴۵ ۲۵,۷۷۸ ۲۷,۵۹۵ ۲۹,۶۲۴ ۲۷,۵۰۴ ۲۷,۷۹۳ ۲۸,۸۰۵ ۲۸,۸۴۲ ۲۹,۵۳۲ ۳۰,۹۹۵ ۳۱,۹۶۵ ۳۲,۸۸۵ ۳۴,۸۰۲
۳۲ قبرس ۲۸,۱۷۰ ۳۰,۴۹۶ ۳۲,۹۸۶ ۳۴,۸۲۴ ۳۳,۹۲۳ ۳۳,۲۹۵ ۳۳,۱۹۲ ۳۱,۸۷۸ ۳۰,۶۱۱ ۳۰,۴۸۳ ۳۱,۵۴۰ ۳۲,۵۸۰ ۳۴,۵۰۴
۳۳ پرتغال ۲۲,۷۴۰ ۲۴,۶۷۰ ۲۵,۶۹۶ ۲۶,۶۳۲ ۲۶,۴۹۶ ۲۷,۳۶۱ ۲۶,۷۸۰ ۲۶,۴۵۴ ۲۷,۹۰۰ ۲۸,۸۰۶ ۲۹,۶۸۸ ۳۰,۶۲۴ ۳۲,۱۹۹
۳۴ اسلواکی ۱۶,۶۱۶ ۱۸,۸۷۶ ۲۱,۱۵۷ ۲۳,۶۹۲ ۲۳,۰۸۳ ۲۵,۰۱۱ ۲۵,۸۳۵ ۲۶,۶۴۷ ۲۷,۸۹۸ ۲۹,۰۲۰ ۲۹,۹۰۷ ۳۰,۶۳۲ ۳۲,۱۱۱
۳۵ لیتوانی ۱۴,۵۲۶ ۱۶,۴۹۴ ۱۹,۰۸۸ ۲۰,۷۴۴ ۱۸,۱۶۴ ۲۰,۱۳۰ ۲۲,۸۵۴ ۲۴,۶۵۸ ۲۶,۷۱۷ ۲۸,۱۷۹ ۲۸,۹۳۶ ۲۹,۹۶۶ ۳۲,۰۹۳
۳۶ استونی ۱۶,۵۱۶ ۱۹,۲۶۹ ۲۱,۹۵۶ ۲۲,۶۶۴ ۲۰,۵۲۳ ۲۱,۶۲۳ ۲۴,۵۴۳ ۲۶,۰۲۳ ۲۷,۴۳۵ ۲۸,۵۴۳ ۲۸,۹۴۷ ۲۹,۳۶۵ ۳۱,۶۳۸
۳۷ مالزی ۱۶,۵۴۱ ۱۷,۶۶۸ ۱۹,۴۸۸ ۲۰,۱۶۳ ۱۹,۴۴۸ ۲۰,۶۸۰ ۲۱,۸۱۹ ۲۳,۰۰۷ ۲۴,۰۳۴ ۲۵,۴۸۸ ۲۶,۶۰۶ ۲۷,۶۸۱ ۲۹,۴۳۲
۳۸ لهستان ۱۳,۸۹۶ ۱۵,۱۵۱ ۱۶,۷۸۱ ۱۸,۳۱۰ ۱۹,۲۶۶ ۲۱,۰۸۹ ۲۲,۸۵۱ ۲۳,۸۳۳ ۲۴,۷۱۹ ۲۵,۷۰۸ ۲۶,۸۵۶ ۲۷,۸۱۱ ۲۹,۲۹۱
۳۹ مجارستان ۱۷,۰۱۴ ۱۸,۲۳۰ ۱۸,۹۳۴ ۲۰,۵۸۶ ۲۰,۵۷۳ ۲۱,۴۶۷ ۲۲,۷۲۹ ۲۲,۹۹۸ ۲۴,۳۶۶ ۲۵,۴۹۴ ۲۶,۴۳۶ ۲۶,۶۸۱ ۲۸,۳۷۵
۴۰ ترکیه ۱۱,۸۸۸ ۱۳,۶۲۸ ۱۴,۸۴۰ ۱۶,۰۴۹ ۱۵,۵۰۲ ۱۷,۴۶۰ ۱۹,۶۶۱ ۲۰,۶۴۰ ۲۲,۳۱۱ ۲۳,۱۱۱ ۲۴,۰۵۴ ۲۴,۲۴۴ ۲۷,۹۱۶
۴۱ یونان ۲۵,۵۷۸ ۲۸,۵۳۶ ۲۹,۲۸۰ ۳۰,۸۵۶ ۳۰,۳۹۶ ۲۸,۲۰۳ ۲۶,۱۴۱ ۲۵,۲۸۵ ۲۶,۰۹۸ ۲۶,۴۳۱ ۲۶,۳۵۸ ۲۶,۷۸۳ ۲۷,۸۰۹
۴۲ لتونی ۱۳,۸۴۸ ۱۵,۷۶۲ ۱۸,۱۲۲ ۱۹,۴۳۲ ۱۶,۸۸۹ ۱۷,۵۹۳ ۱۹,۷۷۳ ۲۱,۲۵۳ ۲۲,۶۹۷ ۲۳,۹۰۸ ۲۴,۹۲۰ ۲۶,۰۳۱ ۲۷,۵۹۸
۴۳ قزاقستان ۱۴,۲۵۹ ۱۶,۰۹۹ ۱۷,۷۹۳ ۱۸,۵۱۴ ۱۸,۳۸۷ ۱۹,۶۹۰ ۲۱,۲۷۸ ۲۲,۳۹۲ ۲۳,۷۷۴ ۲۴,۸۴۶ ۲۵,۰۴۵ ۲۵,۲۶۴ ۲۶,۴۱۰
۴۴ رومانی ۹,۷۲۴ ۱۱,۶۹۴ ۱۳,۴۴۳ ۱۶,۳۰۲ ۱۶,۰۱۳ ۱۷,۱۸۱ ۱۸,۰۹۵ ۱۸,۹۸۳ ۱۹,۸۷۸ ۲۰,۷۹۷ ۲۲,۰۷۱ ۲۳,۶۲۶ ۲۵,۸۴۱
۴۵ روسیه ۱۱,۸۲۲ ۱۴,۹۱۶ ۱۶,۶۴۹ ۲۰,۱۶۴ ۱۹,۳۸۷ ۲۰,۴۹۸ ۲۴,۰۷۴ ۲۵,۳۱۷ ۲۵,۴۸۱ ۲۵,۴۷۷ ۲۳,۷۰۳ ۲۳,۱۶۳ ۲۵,۵۳۳
۴۶ کرواسی ۱۴,۸۵۹ ۱۶,۹۳۵ ۱۸,۷۷۱ ۲۰,۲۴۷ ۱۹,۴۷۱ ۱۹,۲۰۵ ۲۰,۷۰۴ ۲۱,۱۳۳ ۲۱,۶۸۱ ۲۱,۹۸۱ ۲۲,۴۸۹ ۲۳,۵۹۶ ۲۵,۲۶۴
۴۷ پاناما ۱۰,۵۷۶ ۱۱,۶۳۰ ۱۳,۱۳۰ ۱۴,۲۸۲ ۱۴,۳۶۳ ۱۵,۱۰۷ ۱۶,۹۴۰ ۱۸,۵۱۹ ۱۹,۷۲۲ ۲۰,۹۳۳ ۲۲,۰۱۳ ۲۳,۰۱۵ ۲۴,۴۴۶
۴۸ شیلی ۱۲,۷۷۵ ۱۵,۶۱۱ ۱۶,۸۶۳ ۱۶,۴۲۳ ۱۶,۲۶۸ ۱۸,۳۵۷ ۲۰,۴۳۸ ۲۱,۶۲۰ ۲۲,۵۷۹ ۲۳,۰۸۲ ۲۳,۵۸۰ ۲۳,۹۶۰ ۲۴,۰۸۵
۴۹ اروگوئه ۱۱,۵۵۴ ۱۲,۳۷۶ ۱۳,۵۰۲ ۱۴,۷۰۶ ۱۵,۳۹۱ ۱۶,۷۳۷ ۱۷,۹۰۵ ۱۸,۸۱۸ ۱۹,۹۴۳ ۲۰,۸۸۶ ۲۱,۱۱۵ ۲۱,۶۲۵ ۲۲,۵۶۳
۵۰ ایران ۱۲,۹۵۶ ۱۳,۹۵۶ ۱۵,۴۶۰ ۱۵,۷۳۱ ۱۶,۰۳۲ ۱۷,۰۹۱ ۱۷,۸۷۶ ۱۶,۷۸۸ ۱۶,۵۲۱ ۱۷,۳۲۹ ۱۷,۰۴۶ ۱۹,۹۴۸ ۲۰,۹۵۰
۵۱ آرژانتین ۱۳,۸۱۸ ۱۵,۲۲۸ ۱۶,۸۶۶ ۱۷,۷۱۱ ۱۶,۶۱۸ ۱۸,۳۳۴ ۱۹,۶۲۹ ۱۹,۵۷۹ ۲۰,۱۶۲ ۱۹,۸۰۱ ۲۰,۳۳۸ ۱۹,۹۳۴ ۲۰,۷۸۷
۵۲ بلغارستان ۱۰,۲۷۵ ۱۱,۳۷۸ ۱۲,۸۹۸ ۱۴,۳۹۶ ۱۴,۱۳۳ ۱۴,۹۶۳ ۱۵,۶۷۶ ۱۶,۲۰۸ ۱۶,۶۴۷ ۱۷,۴۰۶ ۱۸,۲۴۹ ۱۹,۱۹۹ ۲۰,۳۲۹
۵۳ بلاروس ۹,۹۸۴ ۱۱,۳۹۰ ۱۲,۷۵۷ ۱۴,۳۸۳ ۱۴,۵۵۴ ۱۵,۹۰۷ ۱۷,۱۶۷ ۱۷,۸۰۲ ۱۸,۲۷۲ ۱۸,۹۰۲ ۱۸,۳۴۵ ۱۸,۰۶۰ ۱۸,۸۴۸
۵۴ مکزیک ۱۲,۲۱۳ ۱۳,۲۹۸ ۱۳,۸۷۷ ۱۴,۴۳۷ ۱۴,۰۹۲ ۱۴,۷۶۵ ۱۵,۹۲۳ ۱۶,۴۵۷ ۱۶,۶۸۳ ۱۷,۳۶۳ ۱۷,۲۴۴ ۱۷,۸۶۲ ۱۸,۱۴۹
۵۵ ترکمنستان ۵,۷۸۳ ۶,۵۳۹ ۷,۳۶۳ ۸,۴۹۷ ۸,۹۵۲ ۹,۷۴۱ ۱۱,۲۱۳ ۱۲,۴۶۱ ۱۳,۶۹۸ ۱۵,۰۹۸ ۱۵,۹۶۳ ۱۶,۸۸۰ ۱۷,۹۹۳
۵۶ تایلند ۱۰,۲۶۲ ۱۱,۰۳۶ ۱۱,۸۷۸ ۱۲,۲۵۵ ۱۲,۲۰۱ ۱۳,۲۱۴ ۱۳,۵۳۵ ۱۴,۷۱۵ ۱۵,۲۹۳ ۱۵,۶۴۷ ۱۶,۲۲۳ ۱۶,۹۱۷ ۱۷,۸۷۱
۵۷ آذربایجان ۷,۱۶۹ ۹,۸۳۰ ۱۲,۴۷۷ ۱۳,۸۰۰ ۱۴,۹۰۱ ۱۵,۶۲۸ ۱۵,۷۵۴ ۱۶,۱۸۱ ۱۷,۱۷۲ ۱۷,۶۰۸ ۱۷,۷۸۰ ۱۷,۲۵۳ ۱۷,۳۹۸
۵۸ عراق ۹,۷۰۱ ۱۰,۷۴۱ ۱۰,۹۰۶ ۱۱,۷۳۷ ۱۱,۹۰۵ ۱۲,۴۶۰ ۱۳,۲۶۲ ۱۴,۸۹۵ ۱۵,۶۰۴ ۱۵,۴۸۱ ۱۵,۸۹۵ ۱۷,۳۵۴ ۱۷,۱۹۷
۵۹ کاستاریکا ۹,۸۱۷ ۱۰,۶۹۸ ۱۱,۷۱۴ ۱۲,۳۳۰ ۱۲,۱۴۲ ۱۲,۷۳۷ ۱۳,۳۹۷ ۱۴,۱۳۴ ۱۴,۵۲۵ ۱۵,۱۶۱ ۱۵,۸۸۰ ۱۶,۶۱۴ ۱۷,۰۴۴
۶۰ چین ۵,۰۹۳ ۵,۸۸۴ ۶,۸۶۴ ۷,۶۳۵ ۸,۳۷۴ ۹,۳۳۳ ۱۰,۳۸۴ ۱۱,۳۵۱ ۱۲,۳۶۸ ۱۳,۴۴۰ ۱۴,۴۴۸ ۱۵,۵۳۵ ۱۶,۸۰۷
۶۱ برزیل ۱۰,۹۵۱ ۱۱,۶۰۵ ۱۲,۵۰۴ ۱۳,۲۶۳ ۱۳,۲۱۵ ۱۴,۲۴۵ ۱۴,۹۷۳ ۱۵,۳۹۷ ۱۵,۹۶۸ ۱۶,۱۹۲ ۱۵,۶۱۵ ۱۵,۱۲۸ ۱۵,۴۸۴
۶۲ الجزایر ۱۰,۹۷۲ ۱۱,۳۳۲ ۱۱,۸۴۳ ۱۲,۱۶۲ ۱۲,۲۴۲ ۱۲,۶۱۰ ۱۲,۹۹۰ ۱۳,۴۰۴ ۱۳,۷۱۵ ۱۴,۲۰۳ ۱۴,۶۱۳ ۱۵,۰۷۵ ۱۵,۲۷۵
۶۳ صربستان ۸,۷۰۷ ۹,۶۱۶ ۱۰,۴۷۲ ۱۱,۹۲۲ ۱۱,۸۴۲ ۱۲,۰۹۹ ۱۲,۹۶۸ ۱۳,۱۰۸ ۱۳,۷۷۳ ۱۳,۸۰۶ ۱۴,۱۱۲ ۱۴,۵۱۲ ۱۵,۰۹۰
۶۴ لبنان ۱۰,۹۲۸ ۱۱,۲۴۰ ۱۲,۵۲۸ ۱۳,۸۵۶ ۱۵,۱۳۵ ۱۵,۹۵۲ ۱۵,۶۹۵ ۱۵,۲۴۶ ۱۴,۵۶۶ ۱۴,۲۱۲ ۱۳,۹۳۵ ۱۳,۹۹۶ ۱۴,۶۷۶
۶۵ کلمبیا ۸,۲۴۸ ۸,۹۵۷ ۹,۷۱۱ ۱۰,۱۳۲ ۱۰,۲۶۰ ۱۰,۶۸۰ ۱۱,۴۹۷ ۱۲,۰۵۸ ۱۲,۷۲۵ ۱۳,۳۹۵ ۱۳,۸۲۶ ۱۴,۱۵۸ ۱۴,۵۵۲
۶۶ آفریقای جنوبی ۹,۸۴۶ ۱۰,۵۷۸ ۱۱,۲۸۹ ۱۱,۷۱۷ ۱۱,۴۶۳ ۱۱,۷۸۶ ۱۲,۲۴۴ ۱۲,۵۵۷ ۱۲,۸۸۰ ۱۳,۱۲۷ ۱۳,۲۳۰ ۱۳,۲۲۵ ۱۳,۴۹۸
۶۷ پرو ۶,۷۶۳ ۷,۴۰۴ ۸,۱۴۹ ۸,۹۵۷ ۹,۰۱۰ ۹,۷۵۵ ۱۰,۴۴۹ ۱۱,۱۴۶ ۱۱,۸۲۹ ۱۲,۱۶۲ ۱۲,۵۲۹ ۱۳,۰۲۲ ۱۳,۴۳۴
۶۸ بوسنی و هرزگوین ۶,۴۵۳ ۷,۳۸۴ ۸,۱۶۰ ۹,۰۰۱ ۹,۰۰۷ ۹,۳۱۷ ۹,۸۹۳ ۱۰,۱۷۰ ۱۰,۸۲۱ ۱۱,۲۱۲ ۱۱,۶۸۷ ۱۲,۰۷۵ ۱۲,۸۷۶
۶۹ سریلانکا ۵,۸۱۲ ۶,۴۰۱ ۶,۹۶۵ ۷,۴۶۸ ۷,۷۳۲ ۸,۳۹۰ ۹,۲۱۳ ۱۰,۱۶۴ ۱۰,۵۹۶ ۱۱,۲۱۹ ۱۱,۷۷۸ ۱۲,۳۱۶ ۱۲,۸۱۱
۷۰ اندونزی ۶,۰۷۷ ۶,۵۱۸ ۷,۰۲۰ ۷,۴۸۶ ۷,۷۸۷ ۸,۲۶۳ ۸,۸۳۸ ۹,۴۲۲ ۹,۹۸۰ ۱۰,۵۳۷ ۱۱,۰۳۹ ۱۱,۶۱۲ ۱۲,۲۸۴
۷۱ آلبانی ۵,۹۴۳ ۶,۶۳۵ ۷,۲۹۰ ۸,۲۲۸ ۸,۸۲۴ ۹,۶۴۷ ۱۰,۲۰۸ ۱۰,۵۲۶ ۱۰,۵۸۴ ۱۱,۳۲۵ ۱۱,۵۰۵ ۱۱,۹۲۹ ۱۲,۰۲۱
۷۲ تونس ۷,۸۳۸ ۸,۴۲۴ ۹,۱۳۸ ۹,۶۱۰ ۹,۸۶۹ ۱۰,۲۲۵ ۱۰,۱۲۱ ۱۰,۵۹۶ ۱۰,۹۴۸ ۱۱,۳۲۶ ۱۱,۴۴۶ ۱۱,۵۹۹ ۱۱,۹۱۱
۷۳ اکوادور ۷,۶۶۴ ۸,۱۱۰ ۸,۳۶۶ ۸,۹۲۱ ۸,۸۸۹ ۹,۱۶۳ ۹,۹۲۷ ۱۰,۵۱۲ ۱۱,۰۳۷ ۱۱,۵۰۶ ۱۱,۴۷۴ ۱۱,۲۸۶ ۱۱,۶۱۷
۷۴ مصر ۷,۱۲۴ ۷,۷۰۸ ۸,۳۲۷ ۸,۹۳۹ ۹,۲۵۵ ۹,۶۵۸ ۹,۸۲۴ ۱۰,۰۰۳ ۱۰,۱۵۶ ۱۰,۴۰۷ ۱۰,۷۴۹ ۱۱,۱۳۲ ۱۱,۵۸۳
۷۵ گرجستان ۴,۳۶۵ ۴,۹۸۵ ۵,۸۲۶ ۶,۱۵۶ ۶,۰۵۴ ۶,۵۹۸ ۷,۳۱۵ ۸,۰۲۷ ۸,۵۴۲ ۹,۲۱۶ ۹,۶۰۹ ۹,۹۹۷ ۱۰,۶۹۹
۷۶ پاراگوئه ۵,۴۴۹ ۵,۷۹۹ ۶,۱۸۸ ۶,۶۲۱ ۶,۳۲۳ ۷,۱۴۲ ۷,۵۰۵ ۷,۴۴۷ ۸,۵۱۴ ۸,۹۵۵ ۹,۱۹۹ ۹,۵۷۷ ۹,۶۹۱
۷۷ ارمنستان ۴,۷۶۹ ۵,۶۰۸ ۶,۶۰۵ ۷,۲۶۱ ۶,۳۲۴ ۶,۵۶۷ ۷,۰۲۲ ۷,۶۴۹ ۷,۹۹۷ ۸,۳۹۷ ۸,۷۱۰ ۸,۸۱۸ ۹,۶۴۷
۷۸ اردن ۷,۸۳۵ ۸,۴۰۶ ۸,۹۴۴ ۹,۳۳۳ ۹,۴۳۷ ۹,۲۸۱ ۹,۲۱۴ ۹,۱۲۹ ۹,۰۶۲ ۹,۰۸۳ ۹,۰۴۱ ۹,۰۵۰ ۹,۱۵۳
۷۹ جامائیکا ۷,۴۸۹ ۷,۸۹۸ ۸,۱۷۹ ۸,۲۲۹ ۷,۸۹۲ ۷,۸۳۵ ۸,۰۹۹ ۸,۱۶۴ ۸,۳۰۶ ۸,۴۸۳ ۸,۶۳۰ ۸,۸۳۵ ۸,۹۹۵
۸۰ اوکراین ۶,۴۵۲ ۷,۱۸۴ ۸,۰۰۶ ۸,۳۹۶ ۷,۲۴۰ ۷,۶۶۶ ۸,۲۸۲ ۸,۴۷۵ ۸,۶۳۰ ۸,۶۸۴ ۷,۹۴۸ ۸,۲۷۲ ۸,۶۶۷
۸۱ فیلیپین ۴,۲۵۵ ۴,۵۳۵ ۴,۸۸۱ ۵,۱۰۱ ۵,۱۱۵ ۵,۴۸۴ ۵,۷۰۷ ۶,۰۹۹ ۶,۵۲۷ ۶,۹۳۸ ۷,۳۲۰ ۷,۸۰۶ ۸,۳۴۳
۸۲ مراکش ۴,۷۷۴ ۵,۲۳۲ ۵,۴۹۷ ۵,۸۶۷ ۶,۰۸۶ ۶,۳۱۳ ۶,۶۸۸ ۶,۹۱۶ ۷,۲۴۰ ۷,۴۴۸ ۷,۷۵۷ ۷,۸۳۸ ۸,۲۱۷
۸۳ بولیوی ۴,۱۸۰ ۴,۴۳۹ ۴,۶۸۵ ۴,۹۸۷ ۵,۱۰۹ ۵,۲۹۸ ۵,۵۹۹ ۵,۹۰۰ ۶,۳۰۳ ۶,۶۶۳ ۶,۹۵۴ ۷,۲۳۶ ۷,۵۶۰
۸۴ هند ۲,۸۳۰ ۳,۱۳۹ ۳,۴۸۵ ۳,۶۳۸ ۳,۹۲۰ ۴,۳۱۶ ۴,۶۳۶ ۴,۹۱۶ ۵,۲۵۱ ۵,۶۷۸ ۶,۱۲۷ ۶,۵۷۲ ۷,۰۵۶
۸۵ ازبکستان ۲,۷۳۳ ۲,۹۸۶ ۳,۳۲۲ ۳,۶۳۳ ۳,۸۹۱ ۴,۱۵۴ ۴,۴۷۰ ۴,۸۵۴ ۵,۲۴۴ ۵,۶۵۸ ۶,۰۶۹ ۶,۵۱۴ ۶,۸۶۵
۸۶ ویتنام ۳,۱۰۳ ۳,۳۸۴ ۳,۶۸۱ ۳,۹۲۴ ۴,۱۲۳ ۴,۳۹۶ ۴,۷۱۶ ۵,۰۰۱ ۵,۳۰۰ ۵,۶۵۷ ۶,۰۳۴ ۶,۴۲۴ ۶,۷۷۶
۸۷ آنگولا ۳,۵۱۶ ۴,۲۲۳ ۵,۱۲۸ ۵,۷۴۳ ۵,۷۱۹ ۵,۷۷۶ ۵,۹۱۱ ۶,۱۰۹ ۶,۴۰۱ ۶,۵۹۴ ۶,۶۳۴ ۶,۴۹۹ ۶,۳۸۹
۸۸ نیجریه ۳,۶۹۴ ۴,۰۱۴ ۴,۲۸۸ ۴,۵۲۵ ۴,۷۴۸ ۵,۰۴۶ ۵,۲۵۹ ۵,۴۳۸ ۵,۶۷۰ ۵,۹۷۵ ۶,۰۳۸ ۵,۸۶۷ ۵,۸۶۱
۸۹ مولداوی ۲,۹۴۵ ۳,۱۹۰ ۳,۳۸۱ ۳,۷۲۳ ۳,۵۳۱ ۳,۸۳۲ ۴,۱۷۹ ۴,۲۲۷ ۴,۷۰۰ ۵,۰۱۷ ۵,۰۵۴ ۵,۳۳۴ ۵,۶۹۸
۹۰ پاکستان ۳,۵۷۴ ۳,۸۳۲ ۴,۰۴۰ ۴,۱۰۵ ۴,۱۶۷ ۴,۱۹۷ ۴,۳۱۰ ۴,۴۴۸ ۴,۶۲۰ ۴,۸۲۱ ۴,۹۹۹ ۵,۲۴۹ ۵,۵۲۷
۹۱ بنگلادش ۱,۷۱۸ ۱,۸۶۴ ۲,۰۲۴ ۲,۱۶۴ ۲,۲۶۵ ۲,۳۹۳ ۲,۵۷۱ ۲,۷۵۶ ۲,۹۳۵ ۳,۱۳۲ ۳,۳۳۵ ۳,۵۸۱ ۳,۸۶۹
۹۲ قرقیزستان ۲,۱۱۰ ۲,۲۱۹ ۲,۴۴۹ ۲,۶۸۱ ۲,۷۴۶ ۲,۷۳۴ ۲,۹۲۱ ۲,۹۲۳ ۳,۲۲۹ ۳,۳۵۲ ۳,۴۴۷ ۳,۵۵۱ ۳,۷۲۶
۹۳ کامرون ۲,۳۴۸ ۲,۴۳۱ ۲,۵۰۷ ۲,۵۵۹ ۲,۵۵۷ ۲,۶۰۱ ۲,۶۹۱ ۲,۷۹۰ ۲,۹۱۳ ۳,۰۵۹ ۳,۱۸۵ ۳,۲۸۶ ۳,۶۹۴
۹۴ کنیا ۱,۹۸۰ ۲,۱۱۴ ۲,۲۵۶ ۲,۲۴۳ ۲,۲۷۲ ۲,۴۲۶ ۲,۵۵۷ ۲,۶۵۰ ۲,۷۷۷ ۲,۹۰۰ ۳,۰۱۹ ۳,۱۵۶ ۳,۲۸۶
۹۵ تاجیکستان ۱,۵۲۰ ۱,۶۴۱ ۱,۷۷۸ ۱,۹۱۴ ۱,۹۵۸ ۲,۰۶۴ ۲,۲۱۲ ۲,۳۶۷ ۲,۵۲۶ ۲,۶۸۲ ۲,۸۱۲ ۲,۹۸۰ ۳,۱۸۰
۹۶ سنگال ۱,۸۷۴ ۱,۹۲۷ ۲,۰۲۰ ۲,۰۷۸ ۲,۰۸۵ ۲,۱۳۶ ۲,۱۵۵ ۲,۲۲۴ ۲,۲۷۰ ۲,۳۳۹ ۲,۴۴۵ ۲,۵۶۸ ۲,۷۱۲
۹۷ نپال ۱,۵۰۰ ۱,۵۷۹ ۱,۶۵۹ ۱,۷۷۷ ۱,۸۵۳ ۱,۹۴۶ ۲,۰۳۱ ۲,۱۴۲ ۲,۲۳۹ ۲,۳۸۷ ۲,۴۵۰ ۲,۴۶۸ ۲,۶۸۲
۹۸ افغانستان ۱,۰۱۲ ۱,۰۶۶ ۱,۲۱۰ ۱,۲۴۷ ۱,۴۸۲ ۱,۵۸۲ ۱,۶۶۱ ۱,۸۷۳ ۱,۸۷۷ ۱,۸۷۵ ۱,۸۶۱ ۱,۸۷۷ ۱,۹۸۱
۹۹ سوریه ۴,۱۳۳ ۴,۳۹۱ ۴,۶۸۰ ۴,۸۹۹ ۵,۱۵۶ ۵,۲۵۲ ۵,۴۳۶
۱۰۰ زیمبابوه ۱,۴۷۳ ۱,۴۴۵ ۱,۴۰۷ ۱,۱۶۱ ۱,۲۴۹ ۱,۴۳۱ ۱,۶۶۳ ۱,۸۸۲ ۱,۹۶۷ ۲,۰۱۰ ۲,۰۱۳ ۲,۰۰۶
۱۰۱ ونزوئلا ۱۳,۳۱۰ ۱۴,۸۲۱ ۱۶,۲۷۷ ۱۷,۱۹۳ ۱۶,۵۰۷ ۱۶,۲۱۰ ۱۶,۹۸۱ ۱۸,۰۰۵ ۱۸,۲۸۱ ۱۷,۴۶۹
کل جهان ۱۰,۰۷۰ ۱۰,۸۹۸ ۱۱,۶۶۷ ۱۲,۲۰۳ ۱۲,۱۷۳ ۱۲,۸۳۴ ۱۳,۵۴۲ ۱۴,۰۷۲ ۱۴,۶۵۴ ۱۵,۲۲۷ ۱۵,۶۶۸ ۱۶,۱۳۶
۱۰۲ یمن ۳,۷۰۰ ۳,۸۲۷ ۳,۹۵۰ ۴,۰۶۱ ۴,۱۳۶ ۴,۳۸۸ ۳,۸۰۵ ۳,۸۶۳ ۴,۰۰۸ ۳,۹۶۸ ۲,۸۱۲ ۲,۵۰۸
سرانه تولید ناخالص داخلی بر حسب قدرت خرید (دلار)