بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
توضیحات : تعداد مقالات فناوری نانو منتشر شده توسط یک کشور در یک سال تقسیم بر کل GDP کشور بر حسب قدرت خرید (PPP) در همان سال
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)

۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ کره جنوبی کره جنوبی ۲.۱۲ ۲.۴۲ ۲.۴۹ ۳.۰۰ ۳.۳۰ ۳.۵۴ ۴.۰۷ ۴.۲۹ ۴.۵۶ ۴.۸۲ ۵.۰۷ ۵.۰۵ ۴.۷۰ ۴.۶۷
۲ سنگاپور سنگاپور ۲.۹۳ ۳.۳۸ ۳.۳۲ ۳.۷۵ ۴.۱۵ ۴.۳۵ ۴.۶۸ ۴.۸۵ ۴.۷۹ ۴.۹۸ ۵.۱۲ ۴.۸۴ ۴.۵۴ ۴.۰۴
۳ اسلوانی اسلوانی ۱.۸۸ ۲.۱۱ ۲.۷۳ ۲.۷۹ ۳.۳۲ ۳.۵۵ ۳.۸۲ ۴.۳۸ ۴.۸۷ ۴.۶۰ ۴.۷۹ ۴.۸۰ ۴.۶۰ ۳.۹۴
۴ فنلاند فنلاند ۱.۶۵ ۱.۹۷ ۲.۲۱ ۲.۴۶ ۲.۷۷ ۲.۹۲ ۲.۹۵ ۳.۱۶ ۳.۲۹ ۳.۸۶ ۴.۰۰ ۴.۰۵ ۴.۲۲ ۳.۹۱
۵ تونس تونس ۰.۷۸ ۰.۹۷ ۰.۶۸ ۰.۹۲ ۱.۱۵ ۱.۰۲ ۱.۴۸ ۱.۴۹ ۱.۸۰ ۲.۲۷ ۳.۱۶ ۳.۶۳ ۳.۷۹ ۳.۴۸
۶ سوئد سوئد ۱.۹۹ ۲.۰۶ ۱.۹۱ ۲.۰۱ ۲.۲۴ ۲.۴۸ ۲.۷۹ ۲.۹۳ ۳.۱۳ ۳.۴۴ ۳.۳۷ ۳.۵۲ ۳.۷۴ ۳.۴۶
۷ سوئیس سوئیس ۲.۴۰ ۲.۶۲ ۲.۴۷ ۲.۷۱ ۲.۸۹ ۳.۱۲ ۳.۲۰ ۳.۳۷ ۳.۲۴ ۳.۴۰ ۳.۵۴ ۳.۷۸ ۳.۷۴ ۳.۴۳
۸ استرالیا استرالیا ۱.۰۹ ۱.۳۲ ۱.۴۵ ۱.۶۵ ۱.۷۷ ۱.۹۶ ۲.۲۷ ۲.۳۶ ۲.۵۷ ۲.۸۱ ۳.۲۰ ۳.۲۹ ۳.۴۱ ۳.۳۵
۹ پرتغال پرتغال ۰.۷۸ ۱.۳۰ ۱.۱۳ ۱.۴۹ ۱.۵۹ ۱.۹۷ ۲.۲۷ ۲.۸۴ ۳.۱۹ ۳.۰۴ ۳.۳۴ ۳.۳۱ ۳.۳۶ ۳.۳۰
۱۰ استونی استونی ۱.۱۶ ۱.۳۱ ۱.۴۶ ۱.۴۸ ۱.۷۹ ۲.۲۹ ۲.۲۱ ۲.۰۹ ۲.۷۷ ۳.۳۰ ۳.۵۲ ۳.۵۲ ۳.۴۶ ۳.۱۶
۱۱ دانمارک دانمارک ۱.۲۹ ۱.۳۸ ۱.۴۶ ۱.۶۱ ۱.۸۲ ۲.۱۳ ۲.۵۴ ۲.۵۰ ۲.۵۸ ۳.۱۲ ۳.۱۱ ۳.۱۵ ۳.۵۴ ۳.۰۳
۱۲ ایسلند ایسلند ۰.۵۵ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۱.۱۱ ۱.۳۰ ۱.۸۸ ۱.۵۱ ۲.۱۶ ۳.۲۶ ۲.۷۶ ۲.۷۳ ۲.۶۸ ۲.۳۵ ۲.۸۵
۱۳ جمهوری چک جمهوری چک ۱.۲۵ ۱.۴۴ ۱.۳۸ ۱.۵۳ ۱.۷۴ ۱.۹۴ ۲.۰۷ ۲.۱۹ ۲.۴۹ ۲.۶۸ ۳.۱۶ ۳.۱۲ ۳.۱۵ ۲.۸۱
۱۴ چین چین ۱.۲۸ ۱.۳۸ ۱.۴۰ ۱.۵۲ ۱.۵۸ ۱.۶۲ ۱.۷۹ ۱.۸۴ ۲.۰۴ ۲.۲۴ ۲.۳۹ ۲.۴۰ ۲.۵۵ ۲.۶۷
۱۵ اوکراین اوکراین ۱.۳۳ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۰ ۱.۴۵ ۱.۶۰ ۱.۸۰ ۱.۵۹ ۱.۷۹ ۲.۰۹ ۲.۸۱ ۲.۷۱ ۲.۶۳ ۲.۴۸
۱۶ اسپانیا اسپانیا ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۱.۳۰ ۱.۴۰ ۱.۶۲ ۱.۸۲ ۲.۰۳ ۲.۲۹ ۲.۳۸ ۲.۴۹ ۲.۵۲ ۲.۶۷ ۲.۵۷ ۲.۴۷
۱۷ بلژیک بلژیک ۱.۴۷ ۱.۴۹ ۱.۶۳ ۱.۷۰ ۱.۹۹ ۲.۰۷ ۲.۲۷ ۲.۲۰ ۲.۳۶ ۲.۴۲ ۲.۶۲ ۲.۵۴ ۲.۵۹ ۲.۳۴
۱۸ یونان یونان ۰.۹۸ ۱.۰۱ ۱.۴۴ ۱.۴۰ ۱.۴۴ ۱.۵۸ ۱.۸۰ ۲.۰۳ ۲.۰۳ ۲.۱۴ ۲.۳۲ ۲.۵۵ ۲.۳۰ ۲.۳۲
۱۹ کانادا کانادا ۱.۰۴ ۱.۱۵ ۱.۲۶ ۱.۳۴ ۱.۵۰ ۱.۵۱ ۱.۶۸ ۱.۷۹ ۱.۸۱ ۱.۸۳ ۲.۰۵ ۲.۰۹ ۲.۱۱ ۲.۱۲
۲۰ لهستان لهستان ۱.۶۱ ۱.۶۸ ۱.۵۹ ۱.۶۵ ۱.۵۷ ۱.۵۲ ۱.۵۰ ۱.۶۳ ۱.۸۰ ۱.۹۷ ۲.۲۴ ۲.۴۰ ۲.۳۴ ۲.۰۸
۲۱ اتریش اتریش ۱.۳۴ ۱.۳۷ ۱.۳۷ ۱.۵۷ ۱.۶۶ ۱.۸۹ ۱.۹۲ ۱.۷۳ ۱.۷۹ ۱.۸۴ ۲.۰۲ ۲.۰۴ ۲.۱۷ ۲.۰۱
۲۲ ارمنستان ارمنستان ۱.۵۵ ۱.۳۳ ۱.۵۵ ۲.۶۵ ۲.۰۸ ۲.۲۸ ۲.۲۳ ۲.۳۱ ۱.۸۶ ۲.۰۵ ۲.۸۷ ۳.۰۲ ۲.۱۹ ۲.۰۰
۲۳ آلمان آلمان ۱.۵۲ ۱.۶۱ ۱.۶۵ ۱.۷۰ ۱.۸۷ ۱.۹۴ ۲.۰۰ ۱.۹۹ ۲.۰۰ ۲.۰۵ ۲.۰۸ ۲.۱۷ ۲.۱۲ ۱.۹۵
۲۴ مالزی مالزی ۰.۱۲ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۵۵ ۰.۸۸ ۱.۲۵ ۱.۳۹ ۱.۶۹ ۱.۹۲ ۲.۱۴ ۲.۲۴ ۲.۱۱ ۱.۹۲
۲۵ انگلستان انگلستان ۱.۰۱ ۱.۰۹ ۱.۱۹ ۱.۳۰ ۱.۴۴ ۱.۴۵ ۱.۵۰ ۱.۵۲ ۱.۵۹ ۱.۶۵ ۱.۷۸ ۱.۹۸ ۲.۰۱ ۱.۹۲
۲۶ مصر مصر ۰.۱۳ ۰.۱۹ ۰.۲۵ ۰.۲۸ ۰.۳۹ ۰.۴۷ ۰.۵۷ ۰.۷۵ ۰.۹۴ ۱.۱۸ ۱.۴۱ ۱.۵۳ ۱.۷۰ ۱.۹۱
۲۷ مولداوی مولداوی ۳.۲۱ ۲.۵۴ ۲.۰۷ ۳.۶۹ ۴.۰۵ ۳.۷۴ ۳.۷۶ ۳.۷۲ ۲.۵۱ ۳.۴۷ ۳.۴۰ ۴.۱۷ ۲.۹۲ ۱.۸۹
۲۸ فرانسه فرانسه ۱.۴۶ ۱.۵۱ ۱.۴۹ ۱.۷۰ ۱.۷۹ ۱.۸۱ ۱.۸۷ ۱.۹۵ ۱.۹۶ ۱.۹۶ ۲.۰۵ ۲.۱۱ ۲.۱۰ ۱.۸۳
۲۹ هلند هلند ۱.۲۳ ۱.۲۸ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۲ ۱.۶۴ ۱.۶۷ ۱.۷۰ ۱.۸۶ ۱.۷۸ ۱.۹۵ ۲.۱۰ ۱.۹۶ ۱.۸۱
۳۰ ایرلند ایرلند ۱.۴۳ ۱.۴۱ ۱.۶۹ ۱.۷۱ ۲.۰۱ ۲.۶۳ ۲.۹۱ ۳.۰۰ ۲.۸۳ ۲.۷۵ ۲.۱۳ ۲.۲۴ ۱.۹۸ ۱.۷۹
۳۱ اسلواکی اسلواکی ۱.۱۱ ۱.۲۰ ۱.۳۵ ۱.۳۹ ۱.۳۰ ۱.۳۳ ۱.۳۳ ۱.۶۱ ۱.۵۰ ۱.۹۱ ۱.۷۶ ۱.۵۶ ۲.۱۶ ۱.۷۸
۳۲ ایتالیا ایتالیا ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۱.۰۵ ۱.۰۷ ۱.۲۲ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۵۰ ۱.۶۲ ۱.۶۹ ۱.۸۲ ۱.۸۷ ۱.۸۷ ۱.۷۴
۳۳ عربستان عربستان ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۰.۴۵ ۰.۶۲ ۰.۸۰ ۱.۱۰ ۱.۴۵ ۱.۵۷ ۱.۶۶ ۱.۷۳
۳۴ پاکستان پاکستان ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۳۲ ۰.۴۴ ۰.۵۷ ۰.۷۲ ۱.۰۰ ۱.۳۱ ۱.۶۱ ۱.۷۲
۳۵ اردن اردن ۰.۳۶ ۰.۶۰ ۰.۴۵ ۰.۷۹ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۰.۸۹ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۸۵ ۱.۲۷ ۱.۳۱ ۱.۵۴ ۱.۷۰
۳۶ مجارستان مجارستان ۱.۶۲ ۱.۴۹ ۱.۴۳ ۱.۶۰ ۱.۵۰ ۱.۲۶ ۱.۴۶ ۱.۵۷ ۱.۵۳ ۱.۷۰ ۱.۵۵ ۱.۶۱ ۱.۶۶ ۱.۶۳
۳۷ نیوزلند نیوزلند ۰.۷۶ ۱.۱۲ ۰.۹۱ ۱.۳۴ ۱.۱۱ ۱.۳۱ ۱.۴۶ ۱.۴۳ ۱.۲۸ ۱.۴۳ ۱.۴۲ ۱.۴۹ ۱.۷۴ ۱.۶۳
۳۸ روسیه روسیه ۱.۰۲ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۸۷ ۰.۹۵ ۱.۳۸ ۱.۵۳ ۱.۴۶ ۱.۴۹
۳۹ ژاپن ژاپن ۱.۲۹ ۱.۳۳ ۱.۳۰ ۱.۳۸ ۱.۴۷ ۱.۴۱ ۱.۴۹ ۱.۴۲ ۱.۴۱ ۱.۴۵ ۱.۴۲ ۱.۴۵ ۱.۳۹ ۱.۴۱
۴۰ هند هند ۰.۴۴ ۰.۵۳ ۰.۶۰ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۱.۱۶ ۱.۲۹ ۱.۳۶ ۱.۴۲ ۱.۴۲ ۱.۴۰
۴۱ بلاروس بلاروس ۱.۲۰ ۰.۸۴ ۰.۸۶ ۱.۱۳ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۰.۹۲ ۱.۰۸ ۰.۹۰ ۰.۸۶ ۱.۱۶ ۱.۲۷ ۱.۳۸ ۱.۴۰
۴۲ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۰.۱۹ ۰.۲۴ ۰.۱۲ ۰.۲۸ ۰.۴۱ ۰.۸۳ ۰.۹۲ ۱.۱۳ ۱.۲۹ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۱.۴۳ ۱.۳۷ ۱.۳۴
۴۳ نروژ نروژ ۰.۴۷ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۷۱ ۰.۶۷ ۰.۷۸ ۰.۹۰ ۰.۹۶ ۰.۸۸ ۱.۰۵ ۱.۱۶ ۱.۳۵ ۱.۳۴
کل جهان کل جهان ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۱.۰۰ ۱.۰۳ ۱.۱۰ ۱.۱۶ ۱.۲۴ ۱.۲۷ ۱.۲۸ ۱.۲۷
۴۴ ایالات متحده ایالات متحده ۰.۸۶ ۰.۹۰ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۱.۰۸ ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۲۳ ۱.۲۷ ۱.۲۸ ۱.۳۱ ۱.۳۳ ۱.۳۱ ۱.۲۵
۴۵ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۰.۱۹ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۳۵ ۰.۴۳ ۰.۴۹ ۰.۵۷ ۰.۶۷ ۰.۷۸ ۰.۹۲ ۱.۱۶ ۱.۱۷ ۱.۲۱
۴۶ ترکیه ترکیه ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۴۱ ۰.۵۴ ۰.۶۰ ۰.۶۳ ۰.۶۸ ۰.۸۰ ۰.۸۹ ۰.۹۹ ۱.۱۷ ۱.۰۵ ۱.۰۹
۴۷ ویتنام ویتنام ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۰.۱۴ ۰.۳۴ ۰.۱۹ ۰.۲۳ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۶۶ ۰.۷۹ ۰.۸۲ ۱.۰۸
۴۸ شیلی شیلی ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۵۹ ۰.۶۰ ۰.۶۸ ۰.۷۲ ۰.۸۹ ۰.۹۵ ۱.۰۶
۴۹ لبنان لبنان ۰.۳۲ ۰.۲۴ ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۰ ۰.۴۰ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۱.۰۱ ۱.۲۷ ۰.۸۵ ۱.۰۱
۵۰ برزیل برزیل ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۶ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۶۲ ۰.۶۹ ۰.۸۷ ۰.۹۳ ۰.۹۵
۵۱ مراکش مراکش ۰.۲۰ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۴۲ ۰.۵۵ ۰.۴۹ ۰.۵۹ ۰.۷۸ ۰.۸۴ ۰.۹۱
۵۲ بحرین بحرین ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۰.۴۴ ۰.۲۴ ۰.۴۸ ۰.۶۱ ۰.۵۵ ۴.۲۹ ۰.۶۱ ۰.۸۲
۵۳ تایلند تایلند ۰.۱۳ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۴ ۰.۴۸ ۰.۵۰ ۰.۵۵ ۰.۵۹ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۷۸ ۰.۸۰
۵۴ قطر قطر ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۸ ۰.۳۵ ۰.۶۸ ۰.۹۹ ۰.۹۵ ۰.۷۹
۵۵ عراق عراق ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۲۶ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۴۸ ۰.۶۴ ۰.۷۶
۵۶ آرژانتین آرژانتین ۰.۲۷ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۴۶ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۶۲ ۰.۶۸ ۰.۷۰ ۰.۷۶
۵۷ یمن یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۱۲ ۰.۱۸ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۳۵ ۰.۷۱
۵۸ آذربایجان آذربایجان ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۳۱ ۰.۴۹ ۰.۵۴ ۰.۷۱
۵۹ اروگوئه اروگوئه ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۳۱ ۰.۲۷ ۰.۵۳ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۴۵ ۰.۶۲ ۰.۴۸ ۰.۷۸ ۰.۶۸
۶۰ الجزایر الجزایر ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۳ ۰.۲۴ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۵۰ ۰.۵۶ ۰.۶۶ ۰.۶۴
۶۱ مکزیک مکزیک ۰.۲۶ ۰.۲۴ ۰.۲۴ ۰.۳۲ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۳۸ ۰.۴۰ ۰.۴۹ ۰.۵۰ ۰.۵۹ ۰.۵۷
۶۲ عمان عمان ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۱ ۰.۳۲ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۵۵
۶۳ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۳۲ ۰.۴۲ ۰.۵۴
۶۴ گرجستان گرجستان ۰.۳۳ ۰.۱۵ ۰.۲۹ ۰.۴۴ ۰.۵۰ ۰.۵۸ ۰.۴۶ ۰.۴۲ ۰.۳۱ ۰.۴۴ ۰.۷۶ ۰.۴۶ ۰.۵۸ ۰.۴۹
۶۵ کلمبیا کلمبیا ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۲۹ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۴۴ ۰.۴۷
۶۶ کامرون کامرون ۰.۱۲ ۰.۰۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۲۰ ۰.۱۵ ۰.۱۶ ۰.۱۰ ۰.۲۷ ۰.۱۶ ۰.۳۶ ۰.۵۷ ۰.۴۴ ۰.۴۶
۶۷ اکوادور اکوادور ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۱۴ ۰.۲۰ ۰.۲۸ ۰.۳۰ ۰.۴۲
۶۸ کویت کویت ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۱۸ ۰.۱۵ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۴۲
۶۹ جامائیکا جامائیکا ۰.۱۵ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۴۳ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۲۰ ۰.۳۵ ۰.۴۰
۷۰ قزاقستان قزاقستان ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۳۶ ۰.۳۹
۷۱ بنگلادش بنگلادش ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۰ ۰.۱۷ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۲۳ ۰.۲۸ ۰.۳۸ ۰.۳۶
۷۲ سنگال سنگال ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۳۸ ۰.۳۶ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۳۵ ۰.۲۵ ۰.۲۶ ۰.۳۲
۷۳ سریلانکا سریلانکا ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۱۸ ۰.۲۹ ۰.۲۵
۷۴ کاستاریکا کاستاریکا ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۱۲ ۰.۱۸ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۳۰ ۰.۲۴
۷۵ نپال نپال ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۲۰ ۰.۳۲ ۰.۴۳ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۰.۲۲ ۰.۲۴
۷۶ نیجریه نیجریه ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۱۵ ۰.۲۳ ۰.۲۳
۷۷ کنیا کنیا ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۱۱ ۰.۱۷ ۰.۱۹
۷۸ ازبکستان ازبکستان ۰.۱۷ ۰.۲۷ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۲۴ ۰.۲۶ ۰.۱۹ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۰.۱۹ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۱۶
۷۹ قرقیزستان قرقیزستان ۰.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۴ ۰.۳۱ ۰.۲۹ ۰.۳۲ ۰.۱۷ ۰.۱۶
۸۰ اندونزی اندونزی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۲
۸۱ تاجیکستان تاجیکستان ۰.۲۹ ۰.۱۷ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۲۱ ۰.۳۸ ۰.۳۵ ۰.۵۳ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۶۲ ۰.۱۵ ۰.۳۲ ۰.۱۰
۸۲ فیلیپین فیلیپین ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۱.۶۴ ۰.۱۰ ۰.۰۸
۸۳ پرو پرو ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۹ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۰.۰۷
۸۴ پاناما پاناما ۰.۱۱ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۱۹ ۰.۱۱ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۲ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۰۶
۸۵ بولیوی بولیوی ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۰۵ ۰.۰۴
۸۶ افغانستان افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۳
۸۷ پاراگوئه پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۲
۸۸ ترکمنستان ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۱
۸۹ آنگولا آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۰ ایران ایران ۰.۱۴ ۰.۲۹ ۰.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۱۹ ۱.۵۸ ۲.۲۳ ۲.۸۷ ۳.۵۹ ۴.۰۶ ۵.۱۸ ۵.۳۵ ۵.۵۸
۹۱ آلبانی آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۲۰ ۰.۰۳
۹۲ رومانی رومانی ۱.۱۳ ۱.۱۱ ۱.۶۲ ۱.۷۰ ۱.۵۷ ۱.۹۱ ۲.۱۹ ۱.۹۹ ۲.۲۸ ۱.۹۸ ۲.۳۴ ۲.۰۶ ۱.۷۶
۹۳ ونزوئلا ونزوئلا ۰.۰۹ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۵۷.۲۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۷۵.۲۷ ۰.۰۹ ۰.۰۶
۹۴ لتونی لتونی ۰.۸۷ ۱.۰۳ ۰.۷۰ ۰.۹۷ ۱.۲۲ ۱.۱۹ ۱.۵۰ ۱.۷۱ ۱.۳۶ ۱.۳۴ ۲.۲۹ ۱.۹۴ ۱.۸۹
۹۵ سوریه سوریه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۷
۹۶ تایوان تایوان ۳.۸۴ ۲.۵۸ ۲.۶۱ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۳.۳۰ ۳.۶۲ ۳.۴۴
۹۷ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۲۴ ۰.۳۳ ۰.۳۵
۹۸ لیتوانی لیتوانی ۱.۲۴ ۱.۷۱ ۱.۴۶ ۱.۷۳ ۱.۶۵ ۱.۶۲ ۱.۹۲ ۱.۸۵ ۱.۷۲ ۲.۰۶ ۲.۴۲ ۲.۰۴ ۲.۰۷
۹۹ کره شمالی کره شمالی ۰.۰۳
۱۰۰ صربستان صربستان ۱.۱۹ ۱.۶۶ ۱.۹۷ ۱.۶۵ ۲.۴۹ ۲.۰۳ ۲.۲۳ ۲.۹۶ ۳.۰۰ ۳.۳۳ ۳.۱۰ ۳.۳۱ ۲.۹۱
۱۰۱ زیمبابوه زیمبابوه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۰.۲۵ ۰.۲۵
۱۰۲ لیختن اشتاین لیختن اشتاین ۰.۰۴ ۱.۴۹ ۱.۲۰ ۲.۶۴ ۰.۹۶
۱۰۳ کرواسی کرواسی ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۹۱ ۰.۸۶ ۱.۰۲ ۱.۰۷ ۱.۴۴ ۱.۶۷ ۱.۴۵ ۱.۴۴ ۱.۵۸ ۱.۶۲ ۱.۹۱
۱۰۴ کوبا کوبا ۰.۴۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۲۱
۱۰۵ بلغارستان بلغارستان ۱.۴۶ ۱.۳۰ ۱.۹۱ ۱.۶۶ ۲.۰۷ ۱.۶۱ ۱.۸۶ ۱.۵۹ ۱.۸۶ ۱.۶۱ ۱.۶۶ ۱.۷۳ ۱.۷۰
۱۰۶ قبرس قبرس ۰.۲۹ ۰.۴۸ ۰.۶۷ ۱.۲۸ ۱.۳۱ ۱.۲۷ ۱.۲۷ ۱.۷۴ ۲.۴۶ ۲.۰۸ ۲.۳۲ ۲.۲۸ ۳.۷۲
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)