بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
توضیحات : تعداد مقالات فناوری نانو منتشر شده توسط یک کشور در یک سال تقسیم بر کل GDP کشور بر حسب قدرت خرید (PPP) در همان سال
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)
۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵] ۱۳۹۵ [۲۰۱۶] ۱۳۹۶ [۲۰۱۷] ۱۳۹۷ [۲۰۱۸]
۱ کره جنوبی ۲.۱۲ ۲.۴۲ ۲.۴۹ ۳.۰۰ ۳.۳۰ ۳.۵۴ ۴.۰۷ ۴.۲۹ ۴.۵۶ ۴.۸۲ ۵.۰۷ ۵.۰۵ ۴.۷۰ ۴.۶۷
۲ سنگاپور ۲.۹۳ ۳.۳۸ ۳.۳۲ ۳.۷۵ ۴.۱۵ ۴.۳۵ ۴.۶۸ ۴.۸۵ ۴.۷۹ ۴.۹۸ ۵.۱۲ ۴.۸۴ ۴.۵۴ ۴.۰۴
۳ اسلوانی ۱.۸۸ ۲.۱۱ ۲.۷۳ ۲.۷۹ ۳.۳۲ ۳.۵۵ ۳.۸۲ ۴.۳۸ ۴.۸۷ ۴.۶۰ ۴.۷۹ ۴.۸۰ ۴.۶۰ ۳.۹۴
۴ فنلاند ۱.۶۵ ۱.۹۷ ۲.۲۱ ۲.۴۶ ۲.۷۷ ۲.۹۲ ۲.۹۵ ۳.۱۶ ۳.۲۹ ۳.۸۶ ۴.۰۰ ۴.۰۵ ۴.۲۲ ۳.۹۱
۵ تونس ۰.۷۸ ۰.۹۷ ۰.۶۸ ۰.۹۲ ۱.۱۵ ۱.۰۲ ۱.۴۸ ۱.۴۹ ۱.۸۰ ۲.۲۷ ۳.۱۶ ۳.۶۳ ۳.۷۹ ۳.۴۸
۶ سوئد ۱.۹۹ ۲.۰۶ ۱.۹۱ ۲.۰۱ ۲.۲۴ ۲.۴۸ ۲.۷۹ ۲.۹۳ ۳.۱۳ ۳.۴۴ ۳.۳۷ ۳.۵۲ ۳.۷۴ ۳.۴۶
۷ سوئیس ۲.۴۰ ۲.۶۲ ۲.۴۷ ۲.۷۱ ۲.۸۹ ۳.۱۲ ۳.۲۰ ۳.۳۷ ۳.۲۴ ۳.۴۰ ۳.۵۴ ۳.۷۸ ۳.۷۴ ۳.۴۳
۸ استرالیا ۱.۰۹ ۱.۳۲ ۱.۴۵ ۱.۶۵ ۱.۷۷ ۱.۹۶ ۲.۲۷ ۲.۳۶ ۲.۵۷ ۲.۸۱ ۳.۲۰ ۳.۲۹ ۳.۴۱ ۳.۳۵
۹ پرتغال ۰.۷۸ ۱.۳۰ ۱.۱۳ ۱.۴۹ ۱.۵۹ ۱.۹۷ ۲.۲۷ ۲.۸۴ ۳.۱۹ ۳.۰۴ ۳.۳۴ ۳.۳۱ ۳.۳۶ ۳.۳۰
۱۰ استونی ۱.۱۶ ۱.۳۱ ۱.۴۶ ۱.۴۸ ۱.۷۹ ۲.۲۹ ۲.۲۱ ۲.۰۹ ۲.۷۷ ۳.۳۰ ۳.۵۲ ۳.۵۲ ۳.۴۶ ۳.۱۶
۱۱ دانمارک ۱.۲۹ ۱.۳۸ ۱.۴۶ ۱.۶۱ ۱.۸۲ ۲.۱۳ ۲.۵۴ ۲.۵۰ ۲.۵۸ ۳.۱۲ ۳.۱۱ ۳.۱۵ ۳.۵۴ ۳.۰۳
۱۲ ایسلند ۰.۵۵ ۰.۶۸ ۰.۶۳ ۱.۱۱ ۱.۳۰ ۱.۸۸ ۱.۵۱ ۲.۱۶ ۳.۲۶ ۲.۷۶ ۲.۷۳ ۲.۶۸ ۲.۳۵ ۲.۸۵
۱۳ جمهوری چک ۱.۲۵ ۱.۴۴ ۱.۳۸ ۱.۵۳ ۱.۷۴ ۱.۹۴ ۲.۰۷ ۲.۱۹ ۲.۴۹ ۲.۶۸ ۳.۱۶ ۳.۱۲ ۳.۱۵ ۲.۸۱
۱۴ چین ۱.۲۸ ۱.۳۸ ۱.۴۰ ۱.۵۲ ۱.۵۸ ۱.۶۲ ۱.۷۹ ۱.۸۴ ۲.۰۴ ۲.۲۴ ۲.۳۹ ۲.۴۰ ۲.۵۵ ۲.۶۷
۱۵ اوکراین ۱.۳۳ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۰ ۱.۴۵ ۱.۶۰ ۱.۸۰ ۱.۵۹ ۱.۷۹ ۲.۰۹ ۲.۸۱ ۲.۷۱ ۲.۶۳ ۲.۴۸
۱۶ اسپانیا ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۱.۳۰ ۱.۴۰ ۱.۶۲ ۱.۸۲ ۲.۰۳ ۲.۲۹ ۲.۳۸ ۲.۴۹ ۲.۵۲ ۲.۶۷ ۲.۵۷ ۲.۴۷
۱۷ بلژیک ۱.۴۷ ۱.۴۹ ۱.۶۳ ۱.۷۰ ۱.۹۹ ۲.۰۷ ۲.۲۷ ۲.۲۰ ۲.۳۶ ۲.۴۲ ۲.۶۲ ۲.۵۴ ۲.۵۹ ۲.۳۴
۱۸ یونان ۰.۹۸ ۱.۰۱ ۱.۴۴ ۱.۴۰ ۱.۴۴ ۱.۵۸ ۱.۸۰ ۲.۰۳ ۲.۰۳ ۲.۱۴ ۲.۳۲ ۲.۵۵ ۲.۳۰ ۲.۳۲
۱۹ کانادا ۱.۰۴ ۱.۱۵ ۱.۲۶ ۱.۳۴ ۱.۵۰ ۱.۵۱ ۱.۶۸ ۱.۷۹ ۱.۸۱ ۱.۸۳ ۲.۰۵ ۲.۰۹ ۲.۱۱ ۲.۱۲
۲۰ لهستان ۱.۶۱ ۱.۶۸ ۱.۵۹ ۱.۶۵ ۱.۵۷ ۱.۵۲ ۱.۵۰ ۱.۶۳ ۱.۸۰ ۱.۹۷ ۲.۲۴ ۲.۴۰ ۲.۳۴ ۲.۰۸
۲۱ اتریش ۱.۳۴ ۱.۳۷ ۱.۳۷ ۱.۵۷ ۱.۶۶ ۱.۸۹ ۱.۹۲ ۱.۷۳ ۱.۷۹ ۱.۸۴ ۲.۰۲ ۲.۰۴ ۲.۱۷ ۲.۰۱
۲۲ ارمنستان ۱.۵۵ ۱.۳۳ ۱.۵۵ ۲.۶۵ ۲.۰۸ ۲.۲۸ ۲.۲۳ ۲.۳۱ ۱.۸۶ ۲.۰۵ ۲.۸۷ ۳.۰۲ ۲.۱۹ ۲.۰۰
۲۳ آلمان ۱.۵۲ ۱.۶۱ ۱.۶۵ ۱.۷۰ ۱.۸۷ ۱.۹۴ ۲.۰۰ ۱.۹۹ ۲.۰۰ ۲.۰۵ ۲.۰۸ ۲.۱۷ ۲.۱۲ ۱.۹۵
۲۴ مالزی ۰.۱۲ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۵۵ ۰.۸۸ ۱.۲۵ ۱.۳۹ ۱.۶۹ ۱.۹۲ ۲.۱۴ ۲.۲۴ ۲.۱۱ ۱.۹۲
۲۵ انگلستان ۱.۰۱ ۱.۰۹ ۱.۱۹ ۱.۳۰ ۱.۴۴ ۱.۴۵ ۱.۵۰ ۱.۵۲ ۱.۵۹ ۱.۶۵ ۱.۷۸ ۱.۹۸ ۲.۰۱ ۱.۹۲
۲۶ مصر ۰.۱۳ ۰.۱۹ ۰.۲۵ ۰.۲۸ ۰.۳۹ ۰.۴۷ ۰.۵۷ ۰.۷۵ ۰.۹۴ ۱.۱۸ ۱.۴۱ ۱.۵۳ ۱.۷۰ ۱.۹۱
۲۷ مولداوی ۳.۲۱ ۲.۵۴ ۲.۰۷ ۳.۶۹ ۴.۰۵ ۳.۷۴ ۳.۷۶ ۳.۷۲ ۲.۵۱ ۳.۴۷ ۳.۴۰ ۴.۱۷ ۲.۹۲ ۱.۸۹
۲۸ فرانسه ۱.۴۶ ۱.۵۱ ۱.۴۹ ۱.۷۰ ۱.۷۹ ۱.۸۱ ۱.۸۷ ۱.۹۵ ۱.۹۶ ۱.۹۶ ۲.۰۵ ۲.۱۱ ۲.۱۰ ۱.۸۳
۲۹ هلند ۱.۲۳ ۱.۲۸ ۱.۲۴ ۱.۲۵ ۱.۵۲ ۱.۶۴ ۱.۶۷ ۱.۷۰ ۱.۸۶ ۱.۷۸ ۱.۹۵ ۲.۱۰ ۱.۹۶ ۱.۸۱
۳۰ ایرلند ۱.۴۳ ۱.۴۱ ۱.۶۹ ۱.۷۱ ۲.۰۱ ۲.۶۳ ۲.۹۱ ۳.۰۰ ۲.۸۳ ۲.۷۵ ۲.۱۳ ۲.۲۴ ۱.۹۸ ۱.۷۹
۳۱ اسلواکی ۱.۱۱ ۱.۲۰ ۱.۳۵ ۱.۳۹ ۱.۳۰ ۱.۳۳ ۱.۳۳ ۱.۶۱ ۱.۵۰ ۱.۹۱ ۱.۷۶ ۱.۵۶ ۲.۱۶ ۱.۷۸
۳۲ ایتالیا ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۱.۰۵ ۱.۰۷ ۱.۲۲ ۱.۲۹ ۱.۴۰ ۱.۵۰ ۱.۶۲ ۱.۶۹ ۱.۸۲ ۱.۸۷ ۱.۸۷ ۱.۷۴
۳۳ عربستان ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۲۴ ۰.۴۵ ۰.۶۲ ۰.۸۰ ۱.۱۰ ۱.۴۵ ۱.۵۷ ۱.۶۶ ۱.۷۳
۳۴ پاکستان ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۳۲ ۰.۴۴ ۰.۵۷ ۰.۷۲ ۱.۰۰ ۱.۳۱ ۱.۶۱ ۱.۷۲
۳۵ اردن ۰.۳۶ ۰.۶۰ ۰.۴۵ ۰.۷۹ ۰.۷۶ ۰.۷۷ ۰.۸۹ ۱.۰۰ ۰.۹۳ ۰.۸۵ ۱.۲۷ ۱.۳۱ ۱.۵۴ ۱.۷۰
۳۶ مجارستان ۱.۶۲ ۱.۴۹ ۱.۴۳ ۱.۶۰ ۱.۵۰ ۱.۲۶ ۱.۴۶ ۱.۵۷ ۱.۵۳ ۱.۷۰ ۱.۵۵ ۱.۶۱ ۱.۶۶ ۱.۶۳
۳۷ نیوزلند ۰.۷۶ ۱.۱۲ ۰.۹۱ ۱.۳۴ ۱.۱۱ ۱.۳۱ ۱.۴۶ ۱.۴۳ ۱.۲۸ ۱.۴۳ ۱.۴۲ ۱.۴۹ ۱.۷۴ ۱.۶۳
۳۸ روسیه ۱.۰۲ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۸۱ ۰.۹۱ ۰.۹۳ ۰.۸۳ ۰.۸۰ ۰.۸۷ ۰.۹۵ ۱.۳۸ ۱.۵۳ ۱.۴۶ ۱.۴۹
۳۹ ژاپن ۱.۲۹ ۱.۳۳ ۱.۳۰ ۱.۳۸ ۱.۴۷ ۱.۴۱ ۱.۴۹ ۱.۴۲ ۱.۴۱ ۱.۴۵ ۱.۴۲ ۱.۴۵ ۱.۳۹ ۱.۴۱
۴۰ هند ۰.۴۴ ۰.۵۳ ۰.۶۰ ۰.۷۰ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۱.۱۶ ۱.۲۹ ۱.۳۶ ۱.۴۲ ۱.۴۲ ۱.۴۰
۴۱ بلاروس ۱.۲۰ ۰.۸۴ ۰.۸۶ ۱.۱۳ ۰.۹۸ ۱.۰۰ ۰.۹۲ ۱.۰۸ ۰.۹۰ ۰.۸۶ ۱.۱۶ ۱.۲۷ ۱.۳۸ ۱.۴۰
۴۲ لوکزامبورگ ۰.۱۹ ۰.۲۴ ۰.۱۲ ۰.۲۸ ۰.۴۱ ۰.۸۳ ۰.۹۲ ۱.۱۳ ۱.۲۹ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۱.۴۳ ۱.۳۷ ۱.۳۴
۴۳ نروژ ۰.۴۷ ۰.۴۴ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۷۱ ۰.۶۷ ۰.۷۸ ۰.۹۰ ۰.۹۶ ۰.۸۸ ۱.۰۵ ۱.۱۶ ۱.۳۵ ۱.۳۴
کل جهان ۰.۶۹ ۰.۷۳ ۰.۷۶ ۰.۸۲ ۰.۸۹ ۰.۹۲ ۱.۰۰ ۱.۰۳ ۱.۱۰ ۱.۱۶ ۱.۲۴ ۱.۲۷ ۱.۲۸ ۱.۲۷
۴۴ ایالات متحده ۰.۸۶ ۰.۹۰ ۰.۹۴ ۱.۰۱ ۱.۰۸ ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۲۳ ۱.۲۷ ۱.۲۸ ۱.۳۱ ۱.۳۳ ۱.۳۱ ۱.۲۵
۴۵ آفریقای جنوبی ۰.۱۹ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۳۵ ۰.۴۳ ۰.۴۹ ۰.۵۷ ۰.۶۷ ۰.۷۸ ۰.۹۲ ۱.۱۶ ۱.۱۷ ۱.۲۱
۴۶ ترکیه ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۳۲ ۰.۴۱ ۰.۵۴ ۰.۶۰ ۰.۶۳ ۰.۶۸ ۰.۸۰ ۰.۸۹ ۰.۹۹ ۱.۱۷ ۱.۰۵ ۱.۰۹
۴۷ ویتنام ۰.۰۷ ۰.۱۵ ۰.۱۴ ۰.۳۴ ۰.۱۹ ۰.۲۳ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۶۶ ۰.۷۹ ۰.۸۲ ۱.۰۸
۴۸ شیلی ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۵۹ ۰.۶۰ ۰.۶۸ ۰.۷۲ ۰.۸۹ ۰.۹۵ ۱.۰۶
۴۹ لبنان ۰.۳۲ ۰.۲۴ ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۰ ۰.۴۰ ۰.۳۹ ۰.۴۴ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۱.۰۱ ۱.۲۷ ۰.۸۵ ۱.۰۱
۵۰ برزیل ۰.۳۱ ۰.۳۵ ۰.۳۶ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۶۲ ۰.۶۹ ۰.۸۷ ۰.۹۳ ۰.۹۵
۵۱ مراکش ۰.۲۰ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۰ ۰.۳۶ ۰.۴۲ ۰.۵۵ ۰.۴۹ ۰.۵۹ ۰.۷۸ ۰.۸۴ ۰.۹۱
۵۲ بحرین ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۱۳ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۰.۴۴ ۰.۲۴ ۰.۴۸ ۰.۶۱ ۰.۵۵ ۴.۲۹ ۰.۶۱ ۰.۸۲
۵۳ تایلند ۰.۱۳ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۴ ۰.۴۸ ۰.۵۰ ۰.۵۵ ۰.۵۹ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۷۸ ۰.۸۰
۵۴ قطر ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۵ ۰.۱۰ ۰.۱۸ ۰.۳۵ ۰.۶۸ ۰.۹۹ ۰.۹۵ ۰.۷۹
۵۵ عراق ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۲۶ ۰.۲۹ ۰.۳۳ ۰.۴۸ ۰.۶۴ ۰.۷۶
۵۶ آرژانتین ۰.۲۷ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۴۶ ۰.۵۴ ۰.۴۵ ۰.۵۱ ۰.۵۱ ۰.۵۷ ۰.۶۲ ۰.۶۸ ۰.۷۰ ۰.۷۶
۵۷ یمن ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۱۲ ۰.۱۸ ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۳۵ ۰.۷۱
۵۸ آذربایجان ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۰۷ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۲۷ ۰.۳۶ ۰.۱۸ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۳۱ ۰.۴۹ ۰.۵۴ ۰.۷۱
۵۹ اروگوئه ۰.۱۸ ۰.۲۲ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۳۱ ۰.۲۷ ۰.۵۳ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۴۵ ۰.۶۲ ۰.۴۸ ۰.۷۸ ۰.۶۸
۶۰ الجزایر ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۱۹ ۰.۲۱ ۰.۲۳ ۰.۲۴ ۰.۳۰ ۰.۳۰ ۰.۳۵ ۰.۵۰ ۰.۵۶ ۰.۶۶ ۰.۶۴
۶۱ مکزیک ۰.۲۶ ۰.۲۴ ۰.۲۴ ۰.۳۲ ۰.۳۴ ۰.۳۰ ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۳۸ ۰.۴۰ ۰.۴۹ ۰.۵۰ ۰.۵۹ ۰.۵۷
۶۲ عمان ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۴ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۱۳ ۰.۱۲ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۳۱ ۰.۳۲ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۵۵
۶۳ امارات عربی متحده ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۱۲ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۲۱ ۰.۲۹ ۰.۳۲ ۰.۴۲ ۰.۵۴
۶۴ گرجستان ۰.۳۳ ۰.۱۵ ۰.۲۹ ۰.۴۴ ۰.۵۰ ۰.۵۸ ۰.۴۶ ۰.۴۲ ۰.۳۱ ۰.۴۴ ۰.۷۶ ۰.۴۶ ۰.۵۸ ۰.۴۹
۶۵ کلمبیا ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۰.۲۷ ۰.۲۳ ۰.۲۹ ۰.۲۳ ۰.۲۷ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۴۴ ۰.۴۷
۶۶ کامرون ۰.۱۲ ۰.۰۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۲۰ ۰.۱۵ ۰.۱۶ ۰.۱۰ ۰.۲۷ ۰.۱۶ ۰.۳۶ ۰.۵۷ ۰.۴۴ ۰.۴۶
۶۷ اکوادور ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۱۴ ۰.۲۰ ۰.۲۸ ۰.۳۰ ۰.۴۲
۶۸ کویت ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۱۸ ۰.۱۵ ۰.۲۰ ۰.۲۶ ۰.۴۲
۶۹ جامائیکا ۰.۱۵ ۰.۲۳ ۰.۲۲ ۰.۳۰ ۰.۲۳ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۴۳ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۲۰ ۰.۳۵ ۰.۴۰
۷۰ قزاقستان ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۳۶ ۰.۳۹
۷۱ بنگلادش ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۰ ۰.۱۷ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۲۳ ۰.۲۸ ۰.۳۸ ۰.۳۶
۷۲ سنگال ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۲۵ ۰.۱۲ ۰.۳۸ ۰.۳۶ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۰۹ ۰.۱۵ ۰.۳۵ ۰.۲۵ ۰.۲۶ ۰.۳۲
۷۳ سریلانکا ۰.۱۷ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۱۰ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۷ ۰.۱۸ ۰.۲۹ ۰.۲۵
۷۴ کاستاریکا ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۱۳ ۰.۰۷ ۰.۰۳ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۱۲ ۰.۱۸ ۰.۱۶ ۰.۱۵ ۰.۳۰ ۰.۲۴
۷۵ نپال ۰.۰۳ ۰.۱۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۰.۱۱ ۰.۲۰ ۰.۳۲ ۰.۴۳ ۰.۳۸ ۰.۳۴ ۰.۴۳ ۰.۲۲ ۰.۲۴
۷۶ نیجریه ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۰ ۰.۱۵ ۰.۲۳ ۰.۲۳
۷۷ کنیا ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۱۱ ۰.۱۷ ۰.۱۹
۷۸ ازبکستان ۰.۱۷ ۰.۲۷ ۰.۲۱ ۰.۱۹ ۰.۲۸ ۰.۲۴ ۰.۲۶ ۰.۱۹ ۰.۰۸ ۰.۱۶ ۰.۱۹ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۱۶
۷۹ قرقیزستان ۰.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۲۰ ۰.۰۰ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۴ ۰.۳۱ ۰.۲۹ ۰.۳۲ ۰.۱۷ ۰.۱۶
۸۰ اندونزی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۲
۸۱ تاجیکستان ۰.۲۹ ۰.۱۷ ۰.۴۷ ۰.۴۳ ۰.۲۱ ۰.۳۸ ۰.۳۵ ۰.۵۳ ۰.۱۹ ۰.۲۲ ۰.۶۲ ۰.۱۵ ۰.۳۲ ۰.۱۰
۸۲ فیلیپین ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۴ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۱.۶۴ ۰.۱۰ ۰.۰۸
۸۳ پرو ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۹ ۰.۰۴ ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۷ ۰.۰۸ ۰.۰۷
۸۴ پاناما ۰.۱۱ ۰.۰۵ ۰.۰۷ ۰.۰۶ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۱۹ ۰.۱۱ ۰.۰۵ ۰.۰۹ ۰.۰۲ ۰.۰۶ ۰.۰۸ ۰.۰۶
۸۵ بولیوی ۰.۰۸ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۱۲ ۰.۱۵ ۰.۰۵ ۰.۰۴
۸۶ افغانستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۳
۸۷ پاراگوئه ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۲
۸۸ ترکمنستان ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۱
۸۹ آنگولا ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۱ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰
۹۰ ایران ۰.۱۴ ۰.۲۹ ۰.۴۳ ۰.۷۳ ۱.۱۹ ۱.۵۸ ۲.۲۳ ۲.۸۷ ۳.۵۹ ۴.۰۶ ۵.۱۸ ۵.۳۵ ۵.۵۸
۹۱ آلبانی ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۰۳ ۰.۰۳ ۰.۲۰ ۰.۰۳
۹۲ رومانی ۱.۱۳ ۱.۱۱ ۱.۶۲ ۱.۷۰ ۱.۵۷ ۱.۹۱ ۲.۱۹ ۱.۹۹ ۲.۲۸ ۱.۹۸ ۲.۳۴ ۲.۰۶ ۱.۷۶
۹۳ ونزوئلا ۰.۰۹ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۵۷.۲۷ ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۷۵.۲۷ ۰.۰۹ ۰.۰۶
۹۴ لتونی ۰.۸۷ ۱.۰۳ ۰.۷۰ ۰.۹۷ ۱.۲۲ ۱.۱۹ ۱.۵۰ ۱.۷۱ ۱.۳۶ ۱.۳۴ ۲.۲۹ ۱.۹۴ ۱.۸۹
۹۵ سوریه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۲ ۰.۰۷
۹۶ تایوان ۳.۸۴ ۲.۵۸ ۲.۶۱ ۳.۱۶ ۳.۳۹ ۳.۳۰ ۳.۶۲ ۳.۴۴
۹۷ بوسنی و هرزگوین ۰.۰۴ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۰۶ ۰.۱۸ ۰.۰۶ ۰.۱۱ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۰ ۰.۲۴ ۰.۳۳ ۰.۳۵
۹۸ لیتوانی ۱.۲۴ ۱.۷۱ ۱.۴۶ ۱.۷۳ ۱.۶۵ ۱.۶۲ ۱.۹۲ ۱.۸۵ ۱.۷۲ ۲.۰۶ ۲.۴۲ ۲.۰۴ ۲.۰۷
۹۹ کره شمالی ۰.۰۳
۱۰۰ صربستان ۱.۱۹ ۱.۶۶ ۱.۹۷ ۱.۶۵ ۲.۴۹ ۲.۰۳ ۲.۲۳ ۲.۹۶ ۳.۰۰ ۳.۳۳ ۳.۱۰ ۳.۳۱ ۲.۹۱
۱۰۱ زیمبابوه ۰.۰۵ ۰.۰۰ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۶ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۳ ۰.۱۳ ۰.۲۵ ۰.۲۵
۱۰۲ لیختن اشتاین ۰.۰۴ ۱.۴۹ ۱.۲۰ ۲.۶۴ ۰.۹۶
۱۰۳ کرواسی ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۹۱ ۰.۸۶ ۱.۰۲ ۱.۰۷ ۱.۴۴ ۱.۶۷ ۱.۴۵ ۱.۴۴ ۱.۵۸ ۱.۶۲ ۱.۹۱
۱۰۴ کوبا ۰.۴۲ ۰.۲۹ ۰.۳۹ ۰.۳۵ ۰.۲۱
۱۰۵ بلغارستان ۱.۴۶ ۱.۳۰ ۱.۹۱ ۱.۶۶ ۲.۰۷ ۱.۶۱ ۱.۸۶ ۱.۵۹ ۱.۸۶ ۱.۶۱ ۱.۶۶ ۱.۷۳ ۱.۷۰
۱۰۶ قبرس ۰.۲۹ ۰.۴۸ ۰.۶۷ ۱.۲۸ ۱.۳۱ ۱.۲۷ ۱.۲۷ ۱.۷۴ ۲.۴۶ ۲.۰۸ ۲.۳۲ ۲.۲۸ ۳.۷۲
تعداد مقالات نانو به ازای به GDP ppp (مقاله به میلیارد دلار)