بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه (نفر)
توضیحات : محققانی و متخصصانی که در خلق یا بیان دانش، محصولات، فرآیندها، روشها یا سیستمهای جدید دخیل هستند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه (نفر)
۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴]
۱ دانمارک ۴,۶۲۱ ۴,۸۴۵ ۵,۲۰۱ ۵,۳۰۲ ۵,۵۱۹ ۶,۴۹۷ ۶,۶۶۰ ۶,۷۴۴ ۷,۰۲۶ ۷,۱۵۶ ۷,۱۶۸ ۷,۱۹۸
۲ فنلاند ۸,۰۰۸ ۷,۸۴۶ ۷,۵۴۵ ۷,۶۷۳ ۷,۳۷۳ ۷,۶۹۲ ۷,۶۴۹ ۷,۷۱۷ ۷,۴۱۴ ۷,۴۶۰ ۷,۱۸۸ ۶,۹۸۶
۳ کره جنوبی ۳,۲۴۴ ۳,۳۳۶ ۳,۷۷۷ ۴,۱۷۵ ۴,۶۰۴ ۴,۸۶۸ ۵,۰۰۱ ۵,۳۸۰ ۵,۸۵۳ ۶,۳۶۲ ۶,۴۵۷ ۶,۸۹۹
۴ سوئد ۵,۳۹۳ ۵,۴۳۴ ۶,۰۹۱ ۶,۱۳۳ ۵,۰۰۵ ۵,۴۴۳ ۵,۰۸۵ ۵,۲۵۶ ۵,۱۴۷ ۵,۱۶۴ ۶,۶۷۰ ۶,۸۶۸
۵ سنگاپور ۴,۹۰۱ ۵,۱۳۴ ۵,۲۹۲ ۵,۴۲۵ ۵,۷۶۹ ۵,۷۴۱ ۶,۱۴۹ ۶,۳۰۷ ۶,۴۹۶ ۶,۴۴۲ ۶,۶۶۵ ۶,۶۵۹
۶ نروژ ۴,۵۰۷ ۴,۵۰۴ ۴,۵۸۴ ۴,۸۳۸ ۵,۱۶۳ ۵,۳۶۰ ۵,۴۳۹ ۵,۴۰۸ ۵,۴۹۶ ۵,۵۴۸ ۵,۵۶۹ ۵,۶۷۹
۷ ژاپن ۵,۱۷۰ ۵,۱۷۶ ۵,۳۶۰ ۵,۳۸۷ ۵,۳۷۸ ۵,۱۵۸ ۵,۱۴۸ ۵,۱۵۳ ۵,۱۶۰ ۵,۰۸۴ ۵,۲۰۱ ۵,۳۸۶
۸ اتریش ۳,۱۷۱ ۳,۴۵۷ ۳,۵۳۱ ۳,۸۱۶ ۴,۱۴۲ ۴,۱۴۶ ۴,۳۵۹ ۴,۴۰۶ ۴,۶۵۳ ۴,۷۶۳ ۴,۸۱۵
۹ لوکزامبورگ ۴,۳۶۷ ۴,۵۰۴ ۴,۸۶۴ ۴,۴۱۲ ۴,۶۳۶ ۴,۷۱۶ ۴,۸۲۹ ۵,۱۴۵ ۵,۴۴۴ ۴,۳۳۹ ۴,۵۹۵ ۴,۵۷۷
۱۰ هلند ۲,۷۱۴ ۲,۹۸۳ ۲,۹۳۰ ۳,۲۴۱ ۳,۱۰۱ ۳,۰۷۱ ۲,۸۳۳ ۳,۲۲۹ ۳,۶۷۵ ۴,۳۷۲ ۴,۵۶۱ ۴,۴۷۸
۱۱ آلمان ۳,۲۶۱ ۳,۲۷۴ ۳,۳۵۰ ۳,۴۵۲ ۳,۵۹۷ ۳,۷۵۲ ۳,۹۴۱ ۴,۰۷۸ ۴,۲۱۱ ۴,۳۷۹ ۴,۴۰۰ ۴,۳۸۱
۱۲ انگلستان ۳,۶۳۵ ۳,۸۲۳ ۴,۱۲۹ ۴,۱۸۸ ۴,۱۳۲ ۴,۰۸۴ ۴,۱۱۶ ۴,۰۹۱ ۳,۹۷۹ ۴,۰۲۹ ۴,۱۸۶ ۴,۲۵۲
۱۳ فرانسه ۳,۲۰۳ ۳,۳۴۰ ۳,۳۰۷ ۳,۴۱۸ ۳,۵۸۰ ۳,۶۵۴ ۳,۷۴۱ ۳,۸۶۸ ۳,۹۴۰ ۴,۰۷۳ ۴,۱۷۰ ۴,۲۰۱
۱۴ بلژیک ۳,۰۰۱ ۳,۱۲۸ ۳,۱۳۸ ۳,۲۸۱ ۳,۳۹۳ ۳,۴۱۲ ۳,۵۲۲ ۳,۷۳۶ ۳,۸۷۹ ۴,۱۱۵ ۴,۱۵۶ ۴,۱۷۶
۱۵ اسلوانی ۱,۸۹۳ ۲,۰۱۷ ۲,۶۳۱ ۲,۹۲۰ ۳,۰۹۸ ۳,۴۶۳ ۳,۶۴۵ ۳,۷۵۳ ۴,۲۶۱ ۴,۳۰۷ ۴,۲۱۷ ۴,۱۵۰
۱۶ ایرلند ۲,۵۰۳ ۲,۶۹۵ ۲,۷۵۶ ۲,۸۳۵ ۲,۸۹۳ ۳,۲۳۷ ۳,۱۱۳ ۳,۰۷۰ ۳,۲۸۲ ۳,۴۲۲ ۳,۶۰۶ ۳,۷۳۲
۱۷ پرتغال ۱,۹۳۴ ۱,۹۶۹ ۲,۰۱۶ ۲,۳۴۴ ۲,۶۷۱ ۳,۸۲۰ ۳,۷۶۱ ۳,۹۲۳ ۴,۱۷۲ ۴,۰۴۲ ۳,۶۱۵ ۳,۷۰۰
۱۸ جمهوری چک ۱,۵۵۰ ۱,۵۹۸ ۲,۳۶۲ ۲,۵۵۷ ۲,۶۹۹ ۲,۸۶۵ ۲,۷۴۹ ۲,۷۸۲ ۲,۹۱۳ ۳,۱۵۰ ۳,۲۵۰ ۳,۴۱۸
۱۹ استونی ۲,۲۳۲ ۲,۴۹۸ ۲,۴۵۷ ۲,۶۰۳ ۲,۷۴۵ ۲,۹۷۰ ۳,۲۲۹ ۳,۰۶۱ ۳,۳۹۷ ۳,۴۶۱ ۳,۳۳۹ ۳,۲۸۴
۲۰ روسیه ۳,۳۶۵ ۳,۳۱۰ ۳,۲۳۵ ۳,۲۴۰ ۳,۲۷۶ ۳,۱۵۳ ۳,۰۹۰ ۳,۰۸۸ ۳,۱۲۵ ۳,۰۹۴ ۳,۰۷۳ ۳,۱۰۲
۲۱ لیتوانی ۱,۹۱۶ ۲,۱۴۳ ۲,۲۸۴ ۲,۴۱۴ ۲,۵۹۴ ۲,۶۱۹ ۲,۶۷۶ ۲,۷۵۴ ۲,۷۳۲ ۲,۶۶۰ ۲,۸۸۷ ۲,۹۶۱
۲۲ اسلواکی ۱,۷۸۰ ۱,۹۸۱ ۲,۰۲۸ ۲,۱۸۶ ۲,۲۹۱ ۲,۳۳۲ ۲,۴۶۰ ۲,۸۰۸ ۲,۸۳۲ ۲,۸۲۰ ۲,۷۱۸ ۲,۷۱۹
۲۳ یونان ۱,۴۰۷ ۱,۷۷۰ ۱,۷۹۴ ۱,۸۸۸ ۲,۲۱۲ ۲,۲۳۲ ۲,۶۴۴ ۲,۷۱۶
۲۴ مجارستان ۱,۴۹۸ ۱,۴۷۴ ۱,۵۷۳ ۱,۷۴۱ ۱,۷۲۸ ۱,۸۴۱ ۱,۹۹۹ ۲,۱۳۱ ۲,۳۰۴ ۲,۳۹۴ ۲,۵۲۳ ۲,۶۵۱
۲۵ اسپانیا ۲,۲۰۱ ۲,۳۶۳ ۲,۵۰۲ ۲,۶۰۰ ۲,۷۱۲ ۲,۸۵۹ ۲,۸۹۰ ۲,۸۸۹ ۲,۷۸۸ ۲,۷۱۸ ۲,۶۵۳ ۲,۶۴۲
۲۶ مالزی ۴۹۵ ۳۶۹ ۶۰۱ ۱,۰۷۰ ۱,۴۶۷ ۱,۶۵۳ ۱,۷۹۴ ۲,۰۵۲
۲۷ لهستان ۱,۵۳۴ ۱,۵۹۶ ۱,۶۱۶ ۱,۵۴۸ ۱,۵۹۵ ۱,۶۰۴ ۱,۵۸۵ ۱,۶۷۲ ۱,۶۶۲ ۱,۷۳۵ ۱,۸۵۱ ۲,۰۳۶
۲۸ ایتالیا ۱,۲۱۵ ۱,۲۳۶ ۱,۴۰۶ ۱,۵۰۱ ۱,۵۷۳ ۱,۶۱۴ ۱,۷۱۳ ۱,۷۳۶ ۱,۷۷۹ ۱,۸۵۳ ۱,۹۴۳ ۲,۰۰۷
۲۹ لتونی ۱,۳۷۲ ۱,۴۳۳ ۱,۴۷۳ ۱,۷۸۹ ۱,۹۱۴ ۲,۰۳۸ ۱,۷۱۰ ۱,۸۶۴ ۱,۹۱۳ ۱,۹۱۶ ۱,۸۰۲ ۱,۸۸۴
۳۰ بلغارستان ۱,۲۲۳ ۱,۲۶۲ ۱,۳۰۹ ۱,۳۵۶ ۱,۴۸۰ ۱,۵۱۵ ۱,۶۰۴ ۱,۴۸۲ ۱,۶۱۸ ۱,۵۴۷ ۱,۶۹۳ ۱,۸۳۳
۳۱ تونس ۱,۱۵۹ ۱,۳۲۰ ۱,۴۷۸ ۱,۵۸۰ ۱,۰۸۸ ۱,۲۱۸ ۱,۴۹۱ ۱,۳۸۴ ۱,۴۲۹ ۱,۶۲۳ ۱,۷۹۳ ۱,۸۰۳
۳۲ صربستان ۹۶۴ ۱,۰۹۵ ۱,۱۴۹ ۱,۲۱۳ ۱,۲۹۹ ۱,۳۱۴ ۱,۳۸۱ ۱,۴۶۵
۳۳ کرواسی ۱,۳۱۵ ۱,۶۰۵ ۱,۳۰۸ ۱,۳۲۳ ۱,۴۰۷ ۱,۵۴۲ ۱,۶۰۱ ۱,۶۴۶ ۱,۵۹۲ ۱,۵۶۰ ۱,۵۲۹ ۱,۴۳۷
۳۴ آرژانتین ۷۲۰ ۷۶۹ ۸۱۴ ۸۸۶ ۹۶۸ ۱,۰۲۸ ۱,۰۳۳ ۱,۱۲۱ ۱,۱۷۷ ۱,۱۹۹ ۱,۱۹۴ ۱,۲۰۲
۳۵ ترکیه ۴۹۲ ۵۰۴ ۵۷۷ ۶۲۱ ۷۱۴ ۷۵۱ ۸۱۱ ۸۹۰ ۹۸۱ ۱,۰۹۷ ۱,۱۶۹ ۱,۱۵۷
۳۶ چین ۶۶۷ ۷۱۲ ۸۵۷ ۹۳۲ ۱,۰۷۹ ۱,۲۰۰ ۸۶۴ ۹۰۳ ۹۷۸ ۱,۰۳۶ ۱,۰۸۹ ۱,۱۱۳
۳۷ اوکراین ۱,۴۷۹ ۱,۴۵۹ ۱,۴۳۲ ۱,۳۵۰ ۱,۳۳۲ ۱,۲۶۲ ۱,۲۳۵ ۱,۱۶۵ ۱,۰۲۶
۳۸ تایلند ۲۷۷ ۳۱۱ ۳۲۲ ۳۳۱ ۵۴۳ ۹۷۴
۳۹ رومانی ۹۵۶ ۹۷۳ ۱,۰۷۲ ۸۹۷ ۸۹۶ ۹۳۵ ۹۴۰ ۹۷۴ ۸۰۰ ۹۰۳ ۹۳۸ ۹۲۲
۴۰ قبرس ۴۹۱ ۵۷۴ ۶۶۰ ۷۱۴ ۷۵۲ ۷۴۸ ۸۰۱ ۸۲۰ ۸۱۹ ۷۷۷ ۷۷۲ ۷۵۰
۴۱ مصر ۶۳۶ ۴۴۲ ۴۳۷ ۴۹۷ ۴۹۶ ۵۲۲ ۵۴۴ ۶۸۲
۴۲ مولداوی ۷۰۲ ۷۱۲ ۶۲۱ ۶۰۵ ۶۲۸ ۷۱۳ ۶۹۹ ۶۶۳ ۶۷۹ ۶۷۱ ۶۴۴ ۶۵۲
۴۳ گرجستان ۵۶۲ ۵۸۵
۴۴ اروگوئه ۲۷۴ ۴۸۱ ۵۴۹ ۵۲۵ ۵۳۷ ۵۲۹ ۵۰۴
۴۵ شیلی ۳۳۷ ۳۵۸ ۲۸۹ ۳۲۰ ۳۵۳ ۳۹۱ ۳۳۵ ۴۲۸
۴۶ بحرین ۵۰ ۳۶۲
۴۷ بوسنی و هرزگوین ۶۱ ۶۳ ۶۶ ۱۷۵ ۱۹۴ ۱۵۱ ۲۱۷ ۲۶۷
۴۸ عراق ۳۷۱ ۳۸۱ ۴۰۲ ۴۱۶ ۴۲۵ ۶۸
۴۹ آفریقای جنوبی ۳۰۳ ۳۷۹ ۳۵۸ ۳۷۹ ۳۸۹ ۳۸۵ ۳۸۸ ۳۶۳ ۳۸۵ ۴۰۵
۵۰ سوئیس ۳,۴۵۱ ۳,۲۸۸ ۴,۴۸۱
۵۱ ازبکستان ۵۳۴
۵۲ ونزوئلا ۹۵ ۱۰۵ ۱۲۱ ۱۴۶ ۱۶۳ ۱۸۷ ۱۸۲ ۲۰۰ ۲۲۸ ۲۹۱
۵۳ ایالات متحده ۴,۹۱۱ ۴,۷۰۸ ۳,۷۱۸ ۳,۷۸۲ ۳,۷۵۸ ۳,۹۱۲ ۴,۰۷۲ ۳,۸۶۷ ۴,۰۱۱ ۴,۰۱۹
۵۴ سریلانکا ۱۳۷ ۹۳ ۹۹ ۱۰۶ ۱۱۱
۵۵ سنگال ۲۶۰ ۲۷۵ ۳۷۰ ۳۶۱
کل جهان ۱,۲۰۷ ۱,۲۸۲
۵۶ قطر ۵۹۷
۵۷ آلبانی ۱۵۷
۵۸ فیلیپین ۷۱ ۸۰ ۷۸ ۸۲ ۸۵ ۱۸۹
۵۹ اندونزی ۹۰
۶۰ آنگولا ۵۲
۶۱ استرالیا ۴,۰۳۹ ۴,۲۳۲ ۴,۳۳۵ ۴,۵۳۱
۶۲ بولیوی ۱۴۶ ۱۶۶
۶۳ برزیل ۴۹۶ ۵۴۵ ۵۸۰ ۵۸۹ ۶۰۳ ۶۱۹ ۶۵۶ ۶۹۸
۶۴ کانادا ۳,۹۰۱ ۴,۰۸۲ ۴,۲۳۸ ۴,۳۱۳ ۴,۵۸۸ ۴,۷۱۲ ۴,۴۵۱ ۴,۶۴۹ ۴,۷۸۶ ۴,۶۳۴ ۴,۵۱۹
۶۵ کلمبیا ۱۴۰ ۱۵۶ ۱۲۶ ۱۴۳ ۱۶۱ ۱۷۶ ۱۸۳ ۱۹۳ ۱۷۷ ۱۴۸ ۱۵۲
۶۶ کاستاریکا ۱۳۲ ۱۰۸ ۱۲۴ ۲۶۳ ۹۹۸ ۱,۲۳۳ ۱,۳۲۷ ۳۴۰ ۳۵۸
۶۷ اکوادور ۵۰ ۷۱ ۶۵ ۱۰۳ ۱۱۸ ۱۴۱ ۱۸۰
۶۸ ایسلند ۶,۶۱۷ ۷,۲۶۲ ۷,۹۷۶ ۷,۲۳۰ ۷,۴۴۳ ۷,۹۷۰ ۷,۰۳۵ ۵,۹۹۳
۶۹ هند ۱۳۵ ۱۵۷
۷۰ ایران ۷۱۳ ۷۴۸ ۷۱۲ ۷۳۸ ۶۹۱
۷۱ پاراگوئه ۸۱ ۸۶ ۷۲ ۷۷ ۵۰ ۱۶۹
۷۲ قزاقستان ۴۰۵ ۳۷۵ ۳۴۷ ۳۶۹ ۳۸۴ ۶۱۰ ۷۳۴
۷۳ کنیا ۵۷ ۲۳۱
۷۴ کویت ۱۶۸ ۱۷۰ ۱۷۰ ۱۶۴ ۱۸۶ ۱۴۹ ۱۴۰ ۱۳۳ ۱۲۷ ۱۲۸
۷۵ الجزایر ۱۶۸
۷۶ مکزیک ۳۲۳ ۳۷۸ ۴۰۰ ۳۲۶ ۳۳۵ ۳۲۷ ۳۶۸ ۳۱۲ ۳۲۳
۷۷ مراکش ۶۵۱ ۶۴۴ ۶۶۰ ۷۲۵ ۸۵۲ ۸۵۷
۷۸ نیوزلند ۳,۹۳۵ ۳,۱۴۱ ۳,۴۴۵ ۳,۷۱۹ ۳,۷۰۱ ۴,۰۰۹
۷۹ نیجریه ۳۹
۸۰ عمان ۱۵۱ ۱۷۰ ۱۲۷
۸۱ پاکستان ۸۳ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۵۱ ۱۶۷
۸۲ پاناما ۹۷ ۹۶ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۶۶ ۱۳۲ ۱۱۱ ۱۱۷ ۱۱۹ ۳۸ ۳۹
۸۳ زیمبابوه ۹۰
سرانه محققان بخش تحقیق و توسعه (نفر)