بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...
statNano

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)
توضیحات : هزینه های تحقیق و توسعه شامل هزینه های جاری و سرمایه ای بخش خصوص و دولتی در کارهای اصولی با هدف افزایش دانش و فرهنگ جامعه یا استفاده از این دانش در کاربردهای جدید
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی

سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)

۱۳۸۲ [۲۰۰۳] ۱۳۸۳ [۲۰۰۴] ۱۳۸۴ [۲۰۰۵] ۱۳۸۵ [۲۰۰۶] ۱۳۸۶ [۲۰۰۷] ۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴]
۱ کره جنوبی کره جنوبی ۲.۴۹ ۲.۶۸ ۲.۶۳ ۲.۸۳ ۳.۰۰ ۳.۱۲ ۳.۲۹ ۳.۴۷ ۳.۷۴ ۴.۰۳ ۴.۱۵ ۴.۲۹
۲ ژاپن ژاپن ۳.۱۴ ۳.۱۳ ۳.۳۱ ۳.۴۱ ۳.۴۶ ۳.۴۷ ۳.۳۶ ۳.۲۵ ۳.۳۸ ۳.۳۴ ۳.۴۷ ۳.۵۸
۳ فنلاند فنلاند ۳.۴۴ ۳.۴۵ ۳.۳۳ ۳.۳۴ ۳.۳۵ ۳.۵۵ ۳.۷۵ ۳.۷۳ ۳.۶۴ ۳.۴۲ ۳.۳۰ ۳.۱۷
۴ سوئد سوئد ۳.۸۰ ۳.۵۸ ۳.۳۹ ۳.۵۰ ۳.۲۶ ۳.۵۰ ۳.۴۵ ۳.۲۲ ۳.۲۵ ۳.۲۸ ۳.۳۱ ۳.۱۶
۵ دانمارک دانمارک ۲.۵۸ ۲.۴۸ ۲.۳۹ ۲.۴۰ ۲.۵۱ ۲.۷۸ ۳.۰۷ ۲.۹۴ ۲.۹۷ ۳.۰۳ ۳.۰۸ ۳.۰۸
۶ اتریش اتریش ۲.۲۴ ۲.۲۴ ۲.۳۸ ۲.۳۷ ۲.۴۳ ۲.۵۹ ۲.۶۱ ۲.۷۴ ۲.۶۸ ۲.۸۹ ۲.۹۶ ۲.۹۹
۷ آلمان آلمان ۲.۵۴ ۲.۵۰ ۲.۴۲ ۲.۴۶ ۲.۴۵ ۲.۶۰ ۲.۷۳ ۲.۷۱ ۲.۸۰ ۲.۸۷ ۲.۸۳ ۲.۸۷
۸ بلژیک بلژیک ۱.۸۷ ۱.۸۶ ۱.۷۸ ۱.۸۱ ۱.۸۴ ۱.۹۲ ۱.۹۹ ۲.۰۵ ۲.۱۶ ۲.۳۶ ۲.۴۳ ۲.۴۶
۹ اسلوانی اسلوانی ۱.۲۷ ۱.۳۹ ۱.۴۱ ۱.۵۳ ۱.۴۲ ۱.۶۳ ۱.۸۲ ۲.۰۶ ۲.۴۲ ۲.۵۸ ۲.۶۰ ۲.۳۹
۱۰ فرانسه فرانسه ۲.۱۸ ۲.۱۶ ۲.۰۴ ۲.۰۵ ۲.۰۲ ۲.۰۶ ۲.۲۱ ۲.۱۸ ۲.۱۹ ۲.۲۳ ۲.۲۴ ۲.۲۶
۱۱ سنگاپور سنگاپور ۲.۰۵ ۲.۱۳ ۲.۱۶ ۲.۱۳ ۲.۳۴ ۲.۶۲ ۲.۱۶ ۲.۰۱ ۲.۱۵ ۲.۰۰ ۲.۰۰ ۲.۱۹
۱۲ چین چین ۱.۱۳ ۱.۲۳ ۱.۳۲ ۱.۳۸ ۱.۳۸ ۱.۴۶ ۱.۶۸ ۱.۷۳ ۱.۷۹ ۱.۹۳ ۲.۰۱ ۲.۰۵
۱۳ جمهوری چک جمهوری چک ۱.۲۰ ۱.۲۰ ۱.۱۷ ۱.۲۳ ۱.۳۱ ۱.۲۴ ۱.۳۰ ۱.۳۴ ۱.۵۶ ۱.۷۹ ۱.۹۱ ۲.۰۰
۱۴ هلند هلند ۱.۹۲ ۱.۹۳ ۱.۷۹ ۱.۷۶ ۱.۶۹ ۱.۶۴ ۱.۶۹ ۱.۷۲ ۱.۹۰ ۱.۹۴ ۱.۹۶ ۱.۹۷
۱۵ ایسلند ایسلند ۲.۸۲ ۲.۷۰ ۲.۹۲ ۲.۵۸ ۲.۵۴ ۲.۶۶ ۲.۴۹ ۱.۸۷ ۱.۸۹
۱۶ نروژ نروژ ۱.۷۱ ۱.۵۷ ۱.۴۸ ۱.۴۶ ۱.۵۶ ۱.۵۶ ۱.۷۲ ۱.۶۵ ۱.۶۳ ۱.۶۲ ۱.۶۵ ۱.۷۱
۱۷ انگلستان انگلستان ۱.۷۵ ۱.۶۸ ۱.۶۳ ۱.۶۵ ۱.۶۸ ۱.۶۹ ۱.۷۴ ۱.۶۹ ۱.۶۹ ۱.۶۲ ۱.۶۶ ۱.۷۰
۱۸ کانادا کانادا ۲.۰۴ ۲.۰۷ ۱.۹۹ ۱.۹۶ ۱.۹۲ ۱.۸۷ ۱.۹۲ ۱.۸۴ ۱.۸۰ ۱.۷۹ ۱.۶۹ ۱.۶۱
۱۹ ایرلند ایرلند ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۱۹ ۱.۲۰ ۱.۲۳ ۱.۳۹ ۱.۶۱ ۱.۶۱ ۱.۵۳ ۱.۵۶ ۱.۵۴ ۱.۵۲
۲۰ استونی استونی ۰.۷۷ ۰.۸۵ ۰.۹۲ ۱.۱۲ ۱.۰۷ ۱.۲۶ ۱.۴۰ ۱.۵۸ ۲.۳۱ ۲.۱۱ ۱.۷۱ ۱.۴۴
۲۱ مجارستان مجارستان ۰.۹۴ ۰.۸۸ ۰.۹۳ ۰.۹۹ ۰.۹۶ ۰.۹۹ ۱.۱۴ ۱.۱۵ ۱.۲۰ ۱.۲۷ ۱.۴۰ ۱.۳۷
۲۲ ایتالیا ایتالیا ۱.۱۰ ۱.۰۹ ۱.۰۵ ۱.۰۹ ۱.۱۳ ۱.۱۶ ۱.۲۲ ۱.۲۲ ۱.۲۱ ۱.۲۷ ۱.۳۱ ۱.۲۹
۲۳ پرتغال پرتغال ۰.۷۱ ۰.۷۴ ۰.۷۶ ۰.۹۵ ۱.۱۲ ۱.۴۵ ۱.۵۸ ۱.۵۳ ۱.۴۶ ۱.۳۸ ۱.۳۳ ۱.۲۹
۲۴ لوکزامبورگ لوکزامبورگ ۱.۶۵ ۱.۶۳ ۱.۵۹ ۱.۶۹ ۱.۶۱ ۱.۶۴ ۱.۷۱ ۱.۵۳ ۱.۵۰ ۱.۲۹ ۱.۳۰ ۱.۲۶
۲۵ مالزی مالزی ۰.۶۰ ۰.۶۱ ۰.۷۹ ۱.۰۱ ۱.۰۴ ۱.۰۳ ۱.۰۹ ۱.۲۶
۲۶ اسپانیا اسپانیا ۱.۰۵ ۱.۰۶ ۱.۱۰ ۱.۱۷ ۱.۲۳ ۱.۳۲ ۱.۳۵ ۱.۳۵ ۱.۳۳ ۱.۲۸ ۱.۲۶ ۱.۲۳
۲۷ روسیه روسیه ۱.۲۹ ۱.۱۵ ۱.۰۷ ۱.۰۷ ۱.۱۲ ۱.۰۴ ۱.۲۵ ۱.۱۳ ۱.۰۹ ۱.۱۳ ۱.۱۳ ۱.۱۹
۲۸ لیتوانی لیتوانی ۰.۶۷ ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۰.۷۹ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۸۳ ۰.۷۸ ۰.۹۰ ۰.۹۰ ۰.۹۵ ۱.۰۱
۲۹ ترکیه ترکیه ۰.۴۸ ۰.۵۲ ۰.۵۹ ۰.۵۸ ۰.۷۲ ۰.۷۳ ۰.۸۵ ۰.۸۴ ۰.۸۶ ۰.۹۲ ۰.۹۴ ۱.۰۱
۳۰ لهستان لهستان ۰.۵۴ ۰.۵۶ ۰.۵۷ ۰.۵۵ ۰.۵۶ ۰.۶۰ ۰.۶۷ ۰.۷۲ ۰.۷۵ ۰.۸۸ ۰.۸۷ ۰.۹۴
۳۱ اسلواکی اسلواکی ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۰.۵۰ ۰.۴۸ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۴۷ ۰.۶۲ ۰.۶۶ ۰.۸۱ ۰.۸۳ ۰.۸۹
۳۲ یونان یونان ۰.۵۷ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۵۶ ۰.۵۸ ۰.۶۶ ۰.۶۳ ۰.۶۰ ۰.۶۷ ۰.۷۰ ۰.۸۱ ۰.۸۴
۳۳ بلغارستان بلغارستان ۰.۴۸ ۰.۴۹ ۰.۴۴ ۰.۴۴ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۵۰ ۰.۵۷ ۰.۵۴ ۰.۶۱ ۰.۶۴ ۰.۸۰
۳۴ کرواسی کرواسی ۰.۹۶ ۱.۰۵ ۰.۸۶ ۰.۷۴ ۰.۷۹ ۰.۸۸ ۰.۸۴ ۰.۷۴ ۰.۷۵ ۰.۷۵ ۰.۸۲ ۰.۷۹
۳۵ صربستان صربستان ۰.۵۷ ۰.۳۲ ۰.۴۲ ۰.۴۷ ۰.۳۵ ۰.۳۷ ۰.۸۷ ۰.۷۴ ۰.۷۲ ۰.۹۱ ۰.۷۳ ۰.۷۸
۳۶ امارات عربی متحده امارات عربی متحده ۰.۴۹ ۰.۷۰
۳۷ لتونی لتونی ۰.۳۸ ۰.۴۲ ۰.۵۳ ۰.۶۵ ۰.۵۵ ۰.۵۸ ۰.۴۵ ۰.۶۱ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۱ ۰.۶۹
۳۸ مصر مصر ۰.۲۷ ۰.۲۴ ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۲۷ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۳ ۰.۵۴ ۰.۶۸ ۰.۶۸
۳۹ اوکراین اوکراین ۱.۱۱ ۱.۰۸ ۱.۱۷ ۰.۹۵ ۰.۸۵ ۰.۸۵ ۰.۸۶ ۰.۸۳ ۰.۷۴ ۰.۷۵ ۰.۷۶ ۰.۶۶
۴۰ تونس تونس ۰.۶۶ ۰.۹۰ ۰.۷۱ ۰.۶۸ ۰.۶۷ ۰.۶۴ ۰.۷۱ ۰.۶۹ ۰.۷۱ ۰.۶۸ ۰.۶۶ ۰.۶۴
۴۱ آرژانتین آرژانتین ۰.۴۱ ۰.۴۴ ۰.۳۸ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۴۲ ۰.۵۲ ۰.۵۲ ۰.۵۴ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۶۱
۴۲ مکزیک مکزیک ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۴۰ ۰.۳۷ ۰.۳۷ ۰.۴۰ ۰.۴۳ ۰.۴۵ ۰.۴۳ ۰.۴۳ ۰.۵۰ ۰.۵۴
۴۳ تایلند تایلند ۰.۲۶ ۰.۲۶ ۰.۲۲ ۰.۲۳ ۰.۲۰ ۰.۲۳ ۰.۳۶ ۰.۴۸
۴۴ قبرس قبرس ۰.۳۵ ۰.۳۷ ۰.۳۷ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۳۹ ۰.۴۵ ۰.۴۵ ۰.۴۶ ۰.۴۳ ۰.۴۶ ۰.۴۷
۴۵ کوبا کوبا ۰.۵۸ ۰.۶۰ ۰.۵۵ ۰.۴۴ ۰.۴۴ ۰.۵۰ ۰.۶۱ ۰.۶۱ ۰.۲۷ ۰.۴۱ ۰.۴۷ ۰.۴۱
۴۶ شیلی شیلی ۰.۳۱ ۰.۳۷ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۳۵ ۰.۳۶ ۰.۳۹ ۰.۳۸
۴۷ رومانی رومانی ۰.۳۹ ۰.۳۹ ۰.۴۱ ۰.۴۵ ۰.۵۲ ۰.۵۷ ۰.۴۶ ۰.۴۵ ۰.۴۹ ۰.۴۸ ۰.۳۹ ۰.۳۸
۴۸ مولداوی مولداوی ۰.۳۲ ۰.۳۵ ۰.۴۰ ۰.۴۱ ۰.۵۵ ۰.۵۳ ۰.۵۳ ۰.۴۴ ۰.۴۰ ۰.۴۲ ۰.۳۵ ۰.۳۷
۴۹ اروگوئه اروگوئه ۰.۳۷ ۰.۴۲ ۰.۳۸ ۰.۴۱ ۰.۳۴ ۰.۳۵ ۰.۳۳ ۰.۳۲ ۰.۳۳
۵۰ بوسنی و هرزگوین بوسنی و هرزگوین ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۳ ۰.۰۲ ۰.۰۲ ۰.۲۷ ۰.۳۳ ۰.۲۶
۵۱ ارمنستان ارمنستان ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۹ ۰.۲۴ ۰.۲۷ ۰.۲۴ ۰.۲۲ ۰.۲۴
۵۲ آذربایجان آذربایجان ۰.۳۲ ۰.۳۰ ۰.۲۲ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۱۷ ۰.۲۵ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۱ ۰.۲۱
۵۳ کلمبیا کلمبیا ۰.۱۴ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۱۹ ۰.۲۰ ۰.۲۱ ۰.۲۱ ۰.۲۶ ۰.۲۰
۵۴ ازبکستان ازبکستان ۰.۲۰
۵۵ قرقیزستان قرقیزستان ۰.۲۲ ۰.۲۰ ۰.۲۰ ۰.۲۳ ۰.۲۳ ۰.۱۹ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۱۶ ۰.۱۷ ۰.۱۵ ۰.۱۳
۵۶ بحرین بحرین ۰.۱۰
۵۷ گرجستان گرجستان ۰.۲۲ ۰.۲۴ ۰.۱۸ ۰.۰۸ ۰.۱۰
۵۸ عراق عراق ۰.۰۵ ۰.۰۳ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۰۳ ۰.۰۴
۵۹ ویتنام ویتنام ۰.۱۹
۶۰ ایالات متحده ایالات متحده ۲.۶۱ ۲.۵۵ ۲.۵۱ ۲.۵۵ ۲.۶۳ ۲.۷۷ ۲.۸۲ ۲.۷۴ ۲.۷۶ ۲.۷۰ ۲.۷۳
۶۱ تاجیکستان تاجیکستان ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۱۰ ۰.۱۱ ۰.۰۷ ۰.۰۷ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۲ ۰.۱۱ ۰.۱۲
۶۲ سوئیس سوئیس ۲.۹۰ ۲.۷۳ ۲.۹۷
۶۳ سنگال سنگال ۰.۳۷ ۰.۵۴
۶۴ عربستان عربستان ۰.۰۶ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۰.۰۴ ۰.۰۵ ۰.۰۵ ۰.۰۷
۶۵ سریلانکا سریلانکا ۰.۱۸ ۰.۱۷ ۰.۱۱ ۰.۱۴ ۰.۱۰
۶۶ آفریقای جنوبی آفریقای جنوبی ۰.۷۹ ۰.۸۵ ۰.۸۶ ۰.۹۰ ۰.۸۸ ۰.۸۹ ۰.۸۴ ۰.۷۴ ۰.۷۳ ۰.۷۳
۶۷ آلبانی آلبانی ۰.۰۹ ۰.۱۵
۶۸ قطر قطر ۰.۴۷
۶۹ قزاقستان قزاقستان ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۲۸ ۰.۲۴ ۰.۲۱ ۰.۲۲ ۰.۲۳ ۰.۱۵ ۰.۱۶ ۰.۱۷ ۰.۱۷
۷۰ استرالیا استرالیا ۱.۸۵ ۲.۱۸ ۲.۴۰ ۲.۳۸ ۲.۲۵ ۲.۲۰
۷۱ بلاروس بلاروس ۰.۶۱ ۰.۶۳ ۰.۶۸ ۰.۶۶ ۰.۹۶ ۰.۷۴ ۰.۶۴ ۰.۶۹ ۰.۷۰ ۰.۶۷ ۰.۶۷
۷۲ بولیوی بولیوی ۰.۱۶
۷۳ برزیل برزیل ۰.۹۶ ۰.۹۰ ۱.۰۰ ۰.۹۹ ۱.۰۸ ۱.۱۳ ۱.۱۲ ۱.۱۶ ۱.۱۴ ۱.۱۵ ۱.۲۴
۷۴ کاستاریکا کاستاریکا ۰.۳۶ ۰.۳۷ ۰.۴۳ ۰.۳۶ ۰.۴۰ ۰.۵۴ ۰.۴۸ ۰.۴۷ ۰.۵۷ ۰.۵۶
۷۵ اکوادور اکوادور ۰.۰۷ ۰.۱۳ ۰.۱۳ ۰.۲۳ ۰.۳۹ ۰.۴۰ ۰.۳۴
۷۶ هند هند ۰.۷۱ ۰.۷۴ ۰.۸۱ ۰.۸۰ ۰.۷۹ ۰.۸۴ ۰.۸۲ ۰.۸۰ ۰.۸۲
۷۷ اندونزی اندونزی ۰.۰۸ ۰.۰۸
۷۸ ایران ایران ۰.۶۷ ۰.۵۹ ۰.۶۴ ۰.۵۸ ۰.۶۷ ۰.۲۸ ۰.۲۸ ۰.۳۳
۷۹ اردن اردن ۰.۴۳
۸۰ کنیا کنیا ۰.۳۶ ۰.۷۹
۸۱ فیلیپین فیلیپین ۰.۱۳ ۰.۱۱ ۰.۱۱ ۰.۱۱ ۰.۱۲ ۰.۱۴
۸۲ کویت کویت ۰.۱۴ ۰.۱۳ ۰.۱۰ ۰.۰۸ ۰.۰۹ ۰.۰۹ ۰.۱۱ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۱۰ ۰.۳۰
۸۳ الجزایر الجزایر ۰.۲۰ ۰.۱۶ ۰.۰۷
۸۴ مراکش مراکش ۰.۶۶ ۰.۰۴ ۰.۶۴
۸۵ نپال نپال ۰.۰۵ ۰.۲۶ ۰.۳۰
۸۶ نیوزلند نیوزلند ۱.۱۷ ۱.۱۲ ۱.۱۶ ۱.۲۶ ۱.۲۵ ۱.۱۷
۸۷ نیجریه نیجریه ۰.۲۲
۸۸ عمان عمان ۰.۱۴ ۰.۲۱ ۰.۱۷
۸۹ پاکستان پاکستان ۰.۴۴ ۰.۶۳ ۰.۴۵ ۰.۳۳ ۰.۲۹
۹۰ پاناما پاناما ۰.۳۴ ۰.۲۴ ۰.۲۵ ۰.۲۵ ۰.۱۸ ۰.۱۹ ۰.۱۴ ۰.۱۵ ۰.۱۸ ۰.۰۸ ۰.۰۷
۹۱ پاراگوئه پاراگوئه ۰.۰۹ ۰.۰۸ ۰.۰۷ ۰.۰۵ ۰.۰۶ ۰.۰۹
۹۲ پرو پرو ۰.۱۰ ۰.۱۵
کل جهان کل جهان ۲.۰۹ ۲.۰۴ ۱.۹۹ ۲.۰۰ ۱.۹۷ ۲.۰۳ ۲.۰۶ ۲.۰۶ ۲.۰۵ ۲.۱۳ ۲.۱۳
سهم هزینه های تحقیق و توسعه از GDP (درصد)