بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : تعداد متخصصان برتر استان در بین صد متخصص برتر نانو (نفر)
توضیحات : تعداد متخصصان هر استان اعم از اساتید و هیات علمی دانشگاه، محققان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در جشنواره برترین های فناوری نانو در بین صد نفر برتر قرار گرفته اند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
حالت نمایش
استان ها
سال
دریافت خروجی
تعداد متخصصان برتر استان در بین صد متخصص برتر نانو (نفر)
۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
۱ آذربایجان شرقی ۲ ۳ ۵ ۶
۲ فارس ۲ ۳ ۲ ۱
۳ گیلان ۳ ۱ ۲ ۱
۴ کهگیلویه و بویراحمد ۲ ۳ ۲ ۱
۵ کرمانشاه ۲ ۲ ۲ ۳
۶ کرمان ۲ ۴ ۲ ۲
۷ چهارمحال و بختیاری ۱ ۲
۸ همدان ۱ ۱ ۳
۹ مرکزی ۲ ۱ ۱
۱۰ مازندران ۳ ۵ ۵ ۸
۱۱ لرستان ۱ ۱
۱۲ قم ۱ ۱
۱۳ قزوین ۱ ۱
۱۴ سمنان ۱ ۱
۱۵ آذربایجان غربی ۱ ۱ ۳ ۱
۱۶ زنجان ۲ ۲ ۴ ۴
۱۷ خوزستان ۲ ۲ ۱ ۱
۱۸ خراسان شمالی ۱
۱۹ خراسان رضوی ۲ ۱ ۲ ۲
۲۰ خراسان جنوبی ۱ ۲
۲۱ تهران ۵۲ ۵۱ ۵۰ ۴۴
۲۲ بوشهر ۱
۲۳ ایلام ۱ ۱
۲۴ البرز ۱ ۱
۲۵ اصفهان ۱۵ ۱۷ ۱۱ ۱۸
۲۶ اردبیل ۱ ۱
۲۷ یزد ۱ ۱ ۱ ۱
تعداد متخصصان برتر استان در بین صد متخصص برتر نانو (نفر)