بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی) (اختراع)
توضیحات : آمار جدید پتنت های نانوی کشورهای مختلف از تاریخ 1 ژانویه 2016 مطابق با تعریف جدید از پتنتهای حوزه فناوری نانو که در سند ISO/TS 18110 بیان شده است، منتشر میگردد. بر اساس سند ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15) پتنت نانویی عبارت است از پتنتهایی که حداقل یک ادعا مرتبط با فناوری نانو داشته باشند و یا پتنتی با کد طبقه بندی IPC مربوط به فناوری نانو (مانند B82) طبقه بندی شده باشد. آمار قدیمی شاخص های پتنت تا اول آوریل 2016 در کنار آمار جدید در سایت استت نانو نمایش داده شده و پس از آن دیگر آپدیت نمی شوند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی) (اختراع)
۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
کل جهان ۴۰۶ ۳۸۳ ۴۵۰ ۳۷۹ ۴۵۶ ۵۱۵ ۵۴۲ ۴۹۱
۱ آلمان ۳۲۱ ۳۱۰ ۳۴۲ ۲۹۰ ۳۵۸ ۳۷۲ ۴۰۹ ۳۴۴
۲ ایالات متحده ۳۰ ۳۵ ۵۳ ۴۱ ۴۳ ۴۷ ۵۶ ۶۶
۳ ژاپن ۲۰ ۱۵ ۲۵ ۱۸ ۱۶ ۳۸ ۴۹ ۳۶
۴ تایوان ۱ ۲ ۸ ۴ ۴ ۶ ۴ ۱۱
۵ اتریش ۵ ۳ ۴ ۵ ۶ ۱۵ ۵ ۹
۶ کره جنوبی ۱۰ ۷ ۱۱ ۷ ۱۳ ۹ ۶ ۷
۷ سوئیس ۶ ۴ ۱۲ ۴ ۷ ۸ ۹ ۷
۸ هلند ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۵
۹ چین ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۴ ۲ ۲
۱۰ سوئد ۳ ۰ ۰ ۲ ۱ ۳ ۱ ۲
۱۱ فرانسه ۶ ۳ ۰ ۵ ۲ ۵ ۳ ۲
۱۲ انگلستان ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱ ۰ ۱
۱۳ بلژیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۱
۱۴ دانمارک ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۱۵ ایتالیا ۰ ۲ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱
۱۶ ایرلند ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۱۷ لهستان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰
۱۸ روسیه ۰ ۰ ۲ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰
۱۹ سنگاپور ۳ ۲ ۶ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰
۲۰ اسلواکی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۱ ترکیه ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۲ اسپانیا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۲۳ نروژ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
۲۴ استرالیا ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۵ کانادا ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۲ ۰ ۰
۲۶ فنلاند ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰
۲۷ هند ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۲۸ لوکزامبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰
پتنتهای فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی) (اختراع)