بازخورد شما
لطفا صبر نمایید ...

جعبه ابزار گزارش
اطلاعات
شاخص : درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی) (اختراع)
توضیحات : آمار جدید پتنت های نانوی کشورهای مختلف از تاریخ 1 ژانویه 2016 مطابق با تعریف جدید از پتنتهای حوزه فناوری نانو که در سند ISO/TS 18110 بیان شده است، منتشر میگردد. بر اساس سند ISO/TS 18110 (First Edition 2015-08-15) پتنت نانویی عبارت است از پتنتهایی که حداقل یک ادعا مرتبط با فناوری نانو داشته باشند و یا پتنتی با کد طبقه بندی IPC مربوط به فناوری نانو (مانند B82) طبقه بندی شده باشد. آمار قدیمی شاخص های پتنت تا اول آوریل 2016 در کنار آمار جدید در سایت استت نانو نمایش داده شده و پس از آن دیگر آپدیت نمی شوند.
حالت نمودار در حالت جدول غیر فعال است
نوع شاخص
منطقه جغرافیایی
کشورها
سال
دریافت خروجی
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی) (اختراع)
۱۳۸۷ [۲۰۰۸] ۱۳۸۸ [۲۰۰۹] ۱۳۸۹ [۲۰۱۰] ۱۳۹۰ [۲۰۱۱] ۱۳۹۱ [۲۰۱۲] ۱۳۹۲ [۲۰۱۳] ۱۳۹۳ [۲۰۱۴] ۱۳۹۴ [۲۰۱۵]
کل جهان ۱,۸۲۳ ۱,۹۱۰ ۱,۹۲۵ ۱,۷۵۹ ۲,۰۳۴ ۲,۲۲۴ ۲,۱۹۴ ۲,۲۷۰
۱ آلمان ۱,۳۳۵ ۱,۵۲۲ ۱,۵۵۵ ۱,۴۲۲ ۱,۴۰۵ ۱,۴۱۲ ۱,۴۲۰ ۱,۴۹۶
۲ ایالات متحده ۲۴۹ ۲۰۵ ۲۰۸ ۱۷۸ ۳۴۴ ۳۸۶ ۳۶۴ ۳۱۸
۳ ژاپن ۹۷ ۶۶ ۷۰ ۶۰ ۱۱۵ ۱۸۸ ۱۶۵ ۱۹۷
۴ کره جنوبی ۲۸ ۳۱ ۲۹ ۳۲ ۴۶ ۷۷ ۷۴ ۷۴
۵ تایوان ۱۶ ۱۹ ۱۱ ۸ ۱۹ ۳۱ ۲۸ ۴۴
۶ سوئیس ۴۲ ۴۱ ۳۴ ۲۰ ۲۶ ۳۷ ۳۱ ۳۰
۷ اتریش ۱۹ ۲۰ ۲۰ ۱۵ ۲۳ ۱۸ ۳۷ ۲۶
۸ انگلستان ۶ ۲ ۶ ۹ ۴ ۱۳ ۱۶ ۲۰
۹ چین ۵ ۲ ۵ ۲ ۸ ۲۹ ۹ ۱۶
۱۰ هلند ۱ ۶ ۲ ۲ ۱ ۲ ۸ ۱۱
۱۱ فرانسه ۱۰ ۸ ۷ ۶ ۶ ۷ ۱۷ ۱۰
۱۲ کانادا ۰ ۴ ۳ ۰ ۱ ۷ ۵ ۸
۱۳ سوئد ۴ ۳ ۳ ۲ ۵ ۹ ۴ ۷
۱۴ سنگاپور ۶ ۳ ۲ ۲ ۶ ۴ ۵ ۵
۱۵ نیوزلند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۴
۱۶ برزیل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳
۱۷ هند ۲ ۱ ۲ ۰ ۲ ۱ ۱ ۳
۱۸ استرالیا ۰ ۲ ۱ ۲ ۱ ۶ ۲ ۳
۱۹ ایتالیا ۳ ۱ ۱ ۲ ۱ ۳ ۱ ۳
۲۰ لوکزامبورگ ۱ ۰ ۱ ۴ ۲ ۳ ۴ ۲
۲۱ ترکیه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲
۲۲ آفریقای جنوبی ۰ ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱
۲۳ مکزیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱
۲۴ اسپانیا ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲ ۱ ۱
۲۵ روسیه ۳ ۲ ۱ ۰ ۱ ۶ ۵ ۱
۲۶ جمهوری چک ۱ ۰ ۱ ۰ ۳ ۱ ۰ ۱
۲۷ فنلاند ۲ ۴ ۴ ۲ ۸ ۴ ۱ ۱
۲۸ مصر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۲ ۱
۲۹ اسلواکی ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰
۳۰ اسلوانی ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۱ بلژیک ۲ ۱ ۱ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰
۳۲ قبرس ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۳ دانمارک ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰
۳۴ یونان ۰ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۵ لهستان ۰ ۱ ۰ ۱ ۳ ۳ ۲ ۰
۳۶ مجارستان ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۷ ایرلند ۲ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳۸ نروژ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۱ ۰ ۰
۳۹ مالزی ۰ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰
درخواستهای ثبت اختراع فناوری نانو در دفتر ثبت آلمان (DPMA) - (قدیمی) (اختراع)