FEEDBACK
PLEASE WAIT ...
statNano

REPORT TOOLBOX
INFO
Indicator : Share of nanotechnology patent applications to total patent applications (Percent)
Description : The indicator shows the share of nanotechnology published patent applications to total published patent applications registered in either USPTO or EPO.
Source : Orbit.com
CHART TYPE Disabled in table mode
ZONE
COUNTRIES
YEAR

Share of nanotechnology patent applications to total patent applications (Percent)

2015 2016 2017 2018 2019 [Mar]
1 Angola Angola 0.00 0.00 33.33
2 Pakistan Pakistan 3.13 23.08 12.50 10.00 33.33
3 Romania Romania 15.63 7.84 5.56 5.00 33.33
4 Iran Iran 48.94 28.72 21.37 26.75 28.13
5 Latvia Latvia 10.14 11.54 4.00 0.00 25.00
6 Jordan Jordan 5.26 0.00 5.00 4.55 25.00
7 Egypt Egypt 32.43 14.29 12.50 12.50 20.00
8 Saudi Arabia Saudi Arabia 9.84 8.27 16.19 17.79 17.39
9 Chile Chile 8.82 4.20 2.75 9.60 12.50
10 Thailand Thailand 3.70 1.92 1.23 1.89 10.81
11 Cyprus Cyprus 2.56 0.74 2.08 4.40 8.82
12 UAE UAE 4.00 2.08 0.61 4.41 8.33
13 Singapore Singapore 4.76 4.86 3.83 4.65 8.16
14 Bulgaria Bulgaria 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69
15 Qatar Qatar 5.36 4.76 3.92 15.15 6.67
16 Portugal Portugal 2.79 5.67 3.20 6.91 6.45
17 Greece Greece 2.29 2.81 2.25 2.05 6.25
18 South Korea South Korea 4.50 4.89 5.02 4.33 5.49
19 Belgium Belgium 3.18 2.25 3.37 5.49 5.12
20 India India 4.86 4.38 3.62 4.03 5.05
21 Colombia Colombia 6.49 4.41 7.02 8.33 5.00
22 Spain Spain 4.64 3.54 4.04 5.28 4.71
23 Australia Australia 1.78 1.89 1.93 3.03 4.64
24 Czech Republic Czech Republic 3.93 3.56 2.65 4.29 4.60
25 Taiwan Taiwan 4.18 3.83 3.72 4.02 4.22
26 Finland Finland 1.25 2.85 3.93 3.89 4.09
27 Canada Canada 2.44 2.42 2.38 3.07 3.69
28 Brazil Brazil 4.65 3.51 3.36 4.98 3.51
29 Norway Norway 1.38 1.95 0.69 3.07 3.48
30 Luxembourg Luxembourg 1.16 1.91 2.04 4.90 3.41
31 China China 3.31 2.98 3.15 3.86 3.40
32 New Zealand New Zealand 1.66 1.72 1.27 1.24 3.30
33 Turkey Turkey 1.92 4.11 2.56 8.65 3.19
34 USA USA 2.56 2.59 2.62 3.10 3.14
35 France France 2.42 2.06 2.13 3.51 2.98
World World 2.39 2.39 2.41 2.84 2.90
36 Malaysia Malaysia 2.20 5.88 2.25 7.20 2.86
37 South Africa South Africa 1.74 1.87 1.68 3.93 2.63
38 UK UK 2.21 1.98 2.26 3.11 2.53
39 Poland Poland 4.67 5.01 4.32 4.53 2.46
40 Netherlands Netherlands 2.18 1.20 1.51 2.29 2.41
41 Austria Austria 1.05 0.94 1.06 2.20 2.35
42 Switzerland Switzerland 1.71 1.61 1.71 2.55 2.25
43 Denmark Denmark 1.36 1.18 1.19 1.97 2.03
44 Liechtenstein Liechtenstein 0.57 0.20 0.33 0.26 2.00
45 Italy Italy 1.49 1.18 1.48 2.13 1.65
46 Germany Germany 1.50 1.40 1.46 1.90 1.56
47 Mexico Mexico 5.17 6.84 5.82 3.64 1.56
48 Japan Japan 1.36 1.33 1.25 1.39 1.56
49 Sweden Sweden 0.93 0.75 1.08 1.24 0.81
50 Russia Russia 2.68 4.52 4.17 1.77 0.76
51 Ireland Ireland 2.84 2.14 2.03 2.07 0.73
52 Azerbaijan Azerbaijan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53 Slovakia Slovakia 0.00 1.56 3.08 0.00 0.00
54 Lithuania Lithuania 10.00 7.69 7.41 5.00 0.00
55 Tunisia Tunisia 0.00 0.00 14.29 14.29 0.00
56 Serbia Serbia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Ukraine Ukraine 1.67 2.22 5.88 3.08 0.00
58 Philippines Philippines 3.13 6.82 3.13 13.79 0.00
59 Peru Peru 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60 Uruguay Uruguay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 Panama Panama 3.57 0.00 15.00 0.00 0.00
62 Morocco Morocco 0.00 28.57 25.00 0.00 0.00
63 Paraguay Paraguay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 Uzbekistan Uzbekistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 Oman Oman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66 North Korea North Korea 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 Nigeria Nigeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
68 Venezuela Venezuela 0.00 0.00 5.26 0.00 0.00
69 Vietnam Vietnam 18.75 8.33 0.00 15.00 0.00
70 Slovenia Slovenia 3.40 1.09 6.57 2.78 0.00
71 Syria Syria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
72 Afghanistan Afghanistan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 Bahrain Bahrain 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74 Estonia Estonia 1.56 4.48 4.55 7.14 0.00
75 Bangladesh Bangladesh 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00
76 Belarus Belarus 7.14 26.67 25.00 0.00 0.00
77 Bosnia Bosnia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
78 Armenia Armenia 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79 Costa rica Costa rica 7.41 6.67 25.00 0.00 0.00
80 Croatia Croatia 3.85 0.00 0.00 7.69 0.00
81 Cuba Cuba 9.09 5.56 0.00 0.00 0.00
82 Lebanon Lebanon 0.00 0.00 7.69 0.00 0.00
83 Yemen Yemen 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84 Georgia Georgia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
85 Argentina Argentina 6.17 1.09 8.54 1.08 0.00
86 Kuwait Kuwait 0.00 3.85 14.29 0.00 0.00
87 Kazakhstan Kazakhstan 7.14 16.67 0.00 0.00 0.00
88 Hungary Hungary 2.15 3.45 2.65 0.95 0.00
89 Iceland Iceland 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00
90 Indonesia Indonesia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
91 Iraq Iraq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 Jamaica Jamaica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
93 Algeria Algeria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Share of nanotechnology patent applications to total patent applications (Percent)